MCSD sertifikat, Windows Store Apps (HTML5), ISPIT broj 481 (70 - 481)

Kada kandidat bude položio drugi ispit koji je označen brojem 481 (70 - 481), on će biti još jedan korak bliže da stekne MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer), a u oblasti Windows Store Apps i to uz korišćenje HTML5.

Ovaj ispit, kao i sve ostale na teritoriji naše zemlje, organizuje Akademija Oxford koja je zvanično ovlašćena od strane kompanije Microsoft za testiranje. A da bi kandidat koji je zainteresovan da polaže pomenuti ispit mogao da bude u prilici da to i uradi, neophodno je na prvom mestu da njegovo znanje engleskog jezika bude na višem nivou, uzevši u obzir da su zahtevi na ovom ispitu izneti upravo na tom jeziku.

Zainteresovani kandidati mogu da se prijave za polaganje ukoliko ispunjavaju sve navedene uslove i to najpre direktno u jednoj od mnogobrojnih poslovnica ovog test centra, lično. A ukoliko im to iz bilo kog razloga ne odgovara, mogu da prijavu izvrše i telefonski, odnosno preko mejla. Naglašavamo da Akademija Oxford u potpunosti prati pravila kompanije Majkrosoft, tako da se ovaj ispit održava u skladu sa njihovim važećim programom na godišnjem nivou.


TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju u okviru ispita broj 481 (70 - 481)?

Uzevši u obzir da je osnov provere na 481 (70 - 481) ispitu označen kao Essentials of Developing Windows Store Apps using HTML5 and JavaScript, to je i polaganje ovog ispita na prvom mestu namenjeno onim kandidatima koji se profesionalno bave programiranjem , te koji imaju iskustvo u razvoju aplikacija i radu sa HTML - om, CSS - om i JavaScript - om i to u trajanju od najmanje dve do najviše pet godina. Takođe, očekuje se da polaznici imaju najmanje jednogodišnje iskustvo u radu sa razvojem aplikacija koje odgovaraju sadašnjim pravilima koja nalaže Windows Store, a poželjno je i da su na tom polju radili više od godinu dana.

Ispitivanje podrazumeva proveru znanja u okviru ukupno 5 oblasti, a svaka od njih je podeljena na nekoliko manjih celina. Četiri od njih je zastupljeno sa 20 do 25% u celokupnom ispitu broj 481 (70 - 481), dok je samo oblast koja podrazumeva proveru poznavanja razvoja Windows Store Apps obuhvaćena sa oko 15 do 20 procenata.

Dizajniranje Windows Store Apps je osnov prve oblasti provere na ovom ispitu, a nju čini ukupno 4 grupe pitanja. Prvo se proverava poznavanje dizajniranja UI Layout - a i njegove strukture, gde kandidati treba prvo da izrade avaluaciju idejnog rešenja, a zatim i da donesu odluku kako UI treba da bude sačinjen. Potom bi trebalo da izvrše dizajniranje kako za Interhitance, tako i za Re - use vizuelne elemente (resources, styles i ostalo), a zatim se očekuje da ga dizajniraju u skladu sa zahtevima dostupnosti koji su izneti u ovoj grupi pitanja. Kandidati u ovom segmentu ispita broj 481 (70 - 481) bi trebalo i da pokažu da mogu da donesu ispravnu odluku o tome koje Custom Controls su potrebne, ali i da pokažu da poznaju korišćenje Hub App Template. U narednom segmentu se proverava poznavanje Design for Separation of Concerns, gde kandidati pokazuju, između ostalog da poznaju planiranje logičkih slojeva, kako bi ispunili sve zahteve koji su navedeni u vezi sa konkretnom aplikacijom. Poznavanje PLM - a (Process Lifetime Management) je predmet provere u pretposlednjem segmentu prve oblasti ispita, dok je završni deo najpre usmeren na poznavanje izrade plana za Application Deployment.Iako je zbirno, druga oblast provere najmanje zastupljena, nju čini čak šest grupa zahteva, a proverava se najpre poznavanje razvoja Windows Store Apps. Pristup i prikaz kontakata je osnov ispitivanja u prvom segmentu ove oblasti, a od kandidat se očekuje da zna na koji način se koristi filter za prikaz određenih kontakata, ali i da može da podesi prikaz broja podešenih kontakata. Tu su još i zahtevi koji su usmereni na odabir specifičnih kontakt podataka, a očekuje se da kandidat može potpuno samostalno da izvrši ne samo kreiranje kontakta, već i da može da ga modifikuje u skladu sa zahtevima. Drugi segment u ovom delu 481 (70 - 481) ispita podrazumeva zahtev za Design for Charms and Contracts, a u sledećoj podoblasti se proveravaju znanja vezana za implementaciju pretrage. Trebalo bi da kandidati u ovom delu odgovore na pitanja koja podrazumevaju obezbeđivanje predloga za pretragu, a uz korišćenje SearchPane and SearchBox Control Class. Tu su i zahtevi usmereni na pretragu, odnosno pokretanje drugih aplikacija, a kandidat bi trebalo da odgovori i na one ispitne zahteve koji se tiču poznavanja obezbeđivanja, odnosno ograničavanja pretrage u okviru konkretne aplikacije, uključujući i unutar i van podešenih opcija pretrage. Ipmlement Share in an App je tema naredne podoblasti, a zatim kandidati odgovaraju na pitanja koja se tiču uređivanja opcija podešavanja aplikacija. Osim toga se očekuje da odgovore na pitanja koja podrazumevaju odabir određene funkcije u okviru AppSettings - a. Tema provere u poslednjem segmentu ove oblasti se odnosi na Integrate Media Features.

Poznavanje kreiranja UI (User Interface) se proverava u trećoj oblasti, koja je sačinjena od 5 segmenata. Primena WinJS Controls se proverava na samom njenom početku, a zatim sledi provera poznavanja implementacije HTML Layout Controls. Osnovna tema u sledećoj podoblasti je Create Layout - aware Apps to handle windowing models, gde se od kandidata očekuje da pokaže poznavanje primene CSS3 Media Queries kako bi se prilagodili za različite uređaje. Trebalo bi i da kandidati odgovore na zahteve koji su vezani za primenu ViewManagement Namespace - a, kako bi bila izvršeno prilagođavanje New windowing Modes. Kreiranje i primena App Bar je tema provere u pretposlednjem segmentu, a očekuje se i da kandidati znaju da primene CSS Styling, što se proverava na samom kraju pomenute oblasti 481 (70 - 481) ispita.

Program User Interaction je osnovna tema ispitivanja u okviru pretposlednje oblasti, a ona je podeljena na 4 segmenta. Poznavanje opcija upravljanja ulaznih uređaja se proverava u prvoj podoblasti, a kandidati zatim odgovaraju na pitanja vezana za korišćenjee opcije navigacije u konkretnoj aplikaciji, te bi trebalo da pokažu da su upoznati sa procesom njenog dizajniranja i primene. Create and manage Tiles je tema pretposlednjeg segmenta proveravanja u ovom delu ispita broj 481 (70 - 481), a očekuje se da u završnom delu kandidat odgovri na zahtev koji se odnosi na podešavanje Toast Notifications.

Ukupno 5 segmenata sadrži završna oblast provere, a njena osnovna tema se odnosi na uređivanje opcija bezbednosti i podataka. Kandidat bi trebalo prvo da pokaže poznavanje strategije za pristup podacima, a na osnovu svih podataka koji su dati u konkretnom zadatku. Retrieve Data Remotely je osnov provere u sledećoj podoblasti, a poznavanje Data Binding i njihova primena se provera u sledećem segmentu ovog dela 481 (70 - 481) ispita. U završnim delovima ove oblasti, odnosno celog ispita su izneti zahtevi koji se tiču uređivanja Windows Authentication and Authorization, odnosno Web Authentication. Osim što kandidati treba da pokažu poznavanje korišćenja PasswordVault Class - a, trebalo bi i da poznaju primenu CredentialPicker Class - a, odnosno da su upoznati sa pravilnim podešavanjem OAuth2 za autentikaciju, ali i SSO - a (Single Sign - on). U ovom delu ispitivanja su izneti i zahtevi koji se odnose na poznavanje podrške Proxy autentikaciji za preduzeća.

Kako izgleda ispit broj 481 (70 - 481)?

Iako mnoge kandidate koji žele da polažu ispit broj 481 (70 - 481) zanima kako on izgleda, u principu kompanija Majkrosoft nema neke naročito precizne podatke o tome. A to se prvenstveno odnosi na broj ispitnih pitanja, kao i na njihovu formu, uzevši u obzir da ova kompanija apsolutno u svakom ispitnom roku ima pravo da to izmeni.

Mahom se radi od 40 do 60 ispitnih zahteva, ali ovaj podatak u svakom slučaju treba uzeti sa određenom dozom rezerve, budući da može da se promeni prilikom svakog polaganja. Takođe, gotovo da u svakom ispitnom roku kompanija Microsoft menja i formu ispitnih pitanja, te vrlo često dodaje neku novu vrstu zahteva, pa ni za to ne postoje naročito precizne informacije.

Ipak, ono što je primećeno jeste da se prilikom gotovo svakog polaganja ispita broj 481 (70 - 481) javljaju ona, da ih tako nazovemo klasična ispitna pitanja. A pod tim se podrazumeva da kandidat treba da odabere jedan, odnosno više tačnih odgovora između nekoliko ponuđenih, te da u za to predviđenom polju dopiše tačan odgovor. Naglašavamo i to da se kod ovih pitanja najčešće zahteva da kandidat zapiše kraći odgovor, ali naravno i ovo može da bude promenjeno.

Trajanje samog ispita je određeno na oko 150 minuta, ali o preciznim informacijama u vezi sa ovom temom će biti obavešteni svi kandidati neposredno pre polaganja.

Na ispitu broj 481 (70 - 481) mogu da se nađu i specijalna ispitna pitanja koja se tretiraju kao takozvane studije slučaja. Zadatak kandidata u ovom slučaju jeste da reši situaciju koja mu je predstavljena, a koja je uvek vezana za realnu situaciju u kojoj može da se nađe u slučaju da stekne MCSD sertifikat u ovoj oblasti i zaposli se na radnoj poziciji koja zahteva posedovanje pomenutog sertifikata. Rešavanje studije slučaja podrazumeva da kandidat treba sa puno pažnje da pročita sve navedeno, a zatim da odabere relevantne podatke koji će mu biti od koristi prilikom njenog rešavanja, a posle toga treba pažljivo da ih analizira i na kraju da navede odgovor na konkretnu studiju slučaja za koji smatra da je ispravan. Pre polaganja svakog ispita bi trebalo da kandidati budu obavešteni o broju sudija slučaja koje će biti na ovom ispitu, ali moraju da vode računa i o organizovanju dostupnog vremena, budući da je rešavanje studija slučaja uračunato u vreme koje im je na raspolaganju. Sve ovo naglašavamo zato što je za rešavanje jedne studije slučaja potrebno obično mnogo više vremena nego za rešavanje jednog ispitnog pitanja. Inače, vrlo važna informacija za sve kandidate koji polažu ispit broj 481 (70 - 481) i na kome će biti prisutne studije slučaja se odnosi i na njihovo rešavanje, odnosno na proveru odgovora koji kandidat bude dao, uzevši u obzir da kada bude prešao na sledeću grupu pitanja, on neće imati mogućnost da se vrati i ponovo izvrši proveru ili eventualno ispravi odgovor koji je dat, pa se baš iz tog razloga preporučuje da to učini neposredno pre toga.

Sistem bodovanja na 481 (70 - 481) ispitu

Ne postoji ni naročito mnogo podataka o sistemu bodovanja tokom ispita broj 481 (70 - 481), ali zato postoje neke opšte smernice, koje podrazumevaju na prvom mestu da se najčešće za jedan tačan odgovor dobija 1 poen. Međutim, ima i pitanja koja kandidatima mogu da donesu i nekoliko poena, ako na njih daju tačan odgovor, a o čemu će oni biti obavešteni tokom trajanja samog ispita. Pored toga, na ovom ispitu postoje i pitanja koja se ne boduju, a osnovni cilj ovakve grupe pitanja je usmeren na ispitivanje mišljenja kandidata kako bi se unapredilo sertifikovanje. Iz tog razloga se ova pitanja ne boduju, ali kompanija Majkrosoft svim kandidatima iznosi opštu preporuku da svakako pruže odgovore na bilo koje pitanje koje bude bilo na ovom ispitu.

Isto tako, ne postoji ni jasno određen broj poena koje svaki kandidat treba da osvoji da bi se smatralo da je položio 481 (70 - 481) ispit. Ipak, postoji odrednica koja podrazumeva uspešno rešeno preko 70% ispitnih zahteva, odnosno osvojeno preko 700 bodova. Razlog zbog čega je sistem bodovanja tako specifičan, jeste na prvom mestu bodovanje sa nekoliko poena, ali i činjenica da na ovom ispitu mogu da postoje takozvane studije slučaja koje se boduju na poseban način. U principu, na ovom ispitu može da bude nekoliko studija slučaja, a može da se dogodi da u tom ispitnom roku ne bude prisutna nijedna. Svakako će kandidati biti obavešteni o njihovom broju na samom početku polaganja, a savetuje im se da obrate pažnju i na način obrade studije slučaja, odnosno raspored vremena budući da je celokupno predviđeno vreme za polaganje ovog ispita namenjeno i rešavanju svih studija slučaja i ispitnih pitanja. Budući da je neophodno izdvojiti više vremena da bi se rešila jedna studija slučaja, savetuje se da kandidat dobro rasporedi svo vreme koje ima na raspolaganju, te da dobro proveri odgovor koji je dao, jer kada jednom pređe na naredni segment ispitnih zahteva, neće moći da ga ispravi.

Na ispitu broj 481 (70 - 481) ne postoji negativno ocenjivanje, a što znači da svaki kandidat koji ne bude dao tačan odgovor na bilo koje pitanje, neće imati nikakvih poteškoća, budući da to neće imati nikakvog uticaja na ukupan broj osvojenih poena.

Onog trenutka kada kandidat bude pružio odgovor na poslednji zahtev u ovom ispitu, trebalo bi da sačeka nekoliko minuta, nakon čega će na ekranu dobiti informaciju da li je ovaj ispit položio ili ne. U propisanom roku posle toga će ovlašćeni test centar da mu isporuči i odštampane rezultate polaganja ispita broj 481 (70 - 481), stim da ovlašćeni test centar ima obavezu da ih prvo i to u roku od 5 dana isporuči centrali kompanije Majkrosoft, a posle i kandidatima. Onaj kandidat koji u roku od 14 dana od trenutka kada je polagao ovaj ispit ne bude dobio štampane rezultate bi trebalo da o tome informiše poslovnicu Akademije Oxford u kojoj je polagao ovaj ispit, kako bi u što kraćem roku taj propust bio ispravljen.

Bitno da kandidati znaju da će rezultate ispita u štampanoj formi dobiti u obliku grafikona i da će tu videti isključivo brojčani rezultat, kako po oblastima, tako i na celokupnom 481 (70 - 481) ispitu. Zato svaki kandidat koji želi da bude siguran da li je na neko pitanje pružio tačan odgovor ili ne mora da zna da iz ovih rezultata to neće moći da vidi, pa mu se upravo iz tog razloga i preporučuje da kontaktira test centar, kako bi izložio svoj zahtev, jer postoji mogućnost da budu odštampani rezultati i iz kojih će moći da vidi sve te informacije.

Dodatni podaci o ispitu broj 481 (70 - 481)

Svaki kandidat koji polaže ispit broj 481 (70 - 481) prvi put i dogodi se da ga ne položi, ima pravo da se prijavi za novo polaganje, ali je neophodno da od prethodnog protekne najmanje 24 časa. A ako se dogodi da kandidat ni iz drugog puta ne položi ovaj ispit, on takođe ima pravo da se ponovo prijavi za polaganje, stim da je tada neophodno da protekne najmanje dve sedmice od termina prethodnog polaganja. Tako kandidat može da se prijavljuje sve do petog puta, a ukoliko ni iz petog puta ne bude položio ispit broj 481 (70 - 481), on je dužan da sačeka najmanje 12 meseci da bi mu bila omogućena nova prijava. Ipak, ukoliko iz bilo kog razloga on ima potrebu ili želju da više od pet puta godišnje polaže ovaj ispit, koliko je zapravo ograničenje od strane kompanije Majkrosoft na godišnjem nivou, on može da to iznese u pisanom obliku, te da zahtev prosledi ovlašćenom test centru, koji će dalje da ga prenese centrali ove kompanije. Zatim će stručnjaci iz njenog tima da donesu odluku da li će tom kandidatu biti omogućeno polaganje i više od pet puta za godinu dana ili ne.

Prilikom polaganja 481 (70 - 481) ispita, kandidat je dužan da se, najpre najmanje 30 minuta pre zakazanog termina pojavi u poslovnici Microsoft test centra Akademije Oxford u kojoj je i polaganje zakazano. Neophodno je i da tom prilikom ponese važeći lični dokument koji ima i fotografiju, odnosno ličnu kartu, pasoš ili vozačku dozvolu. A u slučaju da kandidat poseduje biometrijski dokument koji ima i čip, on je u obavezi da tom prilikom ponese očitan lični dokument. Svi oni kandidati koji ne budu ispoštovali ova pravila, odnosno koji zakasne ili ne donesu validan lični dokument, neće biti u mogućnosti da prođu kroz proces identifikacije, a što znači da neće moći da polažu ovaj ispit.

Pre nego što polaganje počne, ovlašćeno lice ispred test centra će sve kandidate koji su prisutni da obavesti o opštim pravilima. Podrazumeva se da se očekuje da oni ta pravila u potpunosti poštuju, ali ukoliko se dogodi drugačije, odnosno ako kandidat pokuša da izvrši bilo koju vrstu prevare tokom polaganja ispita broj 481 (70 - 481), ovlašćeno lice test centra istog trenutka će da ga udalji sa polaganja. A pošto se polaganje završi, ovlašćeno lice će da obavesti centralu Majkrosoft kompanije o tome, te da pošalje pisani izveštaj o incidentu, a nakon toga će stručnjaci ove kompanije u propisanom roku da donesu odluku koje posledice će da snosi taj kandidat. Ovom prilikom naglašavamo da su njihove kazne vrlo rigorozne, tako da se vrlo često događa da kandidatu bude zabranjeno ne samo polaganje ovog ispita u određenom roku, nego i polaganje bilo kog Microsoft ispita do kraja života. Takođe, ova kompanija ima pravo da oduzme sertifikate kandidatu koji je varao, ukoliko ih je već stekao, ali ima pravo i da zahteva ponovno polaganje kako ovog ispita, tako i bilo kog koji je on prethodno polagao, a ovaj zahtev odnosi i na sve druge kandidate.

Osobe sa invaliditetom imaju pravo da polažu ispit broj 481 (70 - 481), ali je potrebno da prilikom prijavljivanja dostave relevantnu dokumentaciju kojom će potvrditi nivo svog invaliditeta i na osnovu koje će im stručni tim Akademija Oxford i omogući nesmetano polaganje.

Oni kandidati koji imaju bilo koju vrstu žalbe na polaganje ovog ispita mogu da iznesu ovlašćenom licu svoju primedbu,a ali tek pošto se polaganje ispita završi.

Naglašavamo i da svaki kandidat koji bude imao prilike da stekne MCSD sertifikat u oblasti Windows Store Apps uz primenu HTML5 ima obavezu da dve godine od tog trenutka izvrši proces resertifikacije u skladu sa pravilima. A ukoliko ne bude ispoštovao taj zahtev, njegov sertifikat će automatski biti proglašen neaktivnim i samim tim neće biti validan. Trenutno proces resertifikacije se odnosi na polaganje jednog ispita i to takođe na engleskom jeziku, a ispitni zahtevi najčešće sadrže sve novine koje su se pojavile u oblasti ispitivanja od trenutka kada je kandidat stekao ovaj sertifikat. Takođe, u ovom trenutku taj ispit traje 170 minuta, od čega je 140 minuta određeno za rešavanje ispitnih zahteva, a pola sata kandidat ima na raspolaganju za čitanje i razumevanje svih informacija u vezi sa polaganjem.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje