MCSD sertifikat, Windows Store Apps (C#), OBUKA broj 483 (20483 B) za ispit 483 (70 - 483)

Kako je Akademija Oxford od strane kompanije Microsoft zvanično ovlašćena za sertifikaciju na teritoriji naše zemlje, to ona organizuje pored ostalog i ispit broj 483 (20483 B). A ovaj ispit je ujedno i prvi u nizu koji podrazumevaju proveru znanja kandidata u oblasti rada sa Windows Store Apps i to uz primenu programiranja C#.

U obavezi smo i da naglasimo da kandidati koji polože ispit broj 483 (70 - 483) ne samo da će imati osnov za sticanje sertifikata Microsoft Certified Solutions Developer (MCSD) u oblasti poznavanja pomenutog tipa programiranja, već će i automatski postati vlasnici Microsoft Specialist sertifikata, čime će dobiti i zvaničnu potvrdu da poseduju određeni nivo znanja u oblasti koja je predmet ove sertifikacije. Podrazumeva se da kandidati moraju da polože i druga dva ispita iz ove grupe, odnosno ispite 484 (70 - 484) i 485 (70 - 485) da bi stekli MCSD u ovoj oblasti provere.

A da bi se na najbolji način pripremili za sve ono što ih očekuje na ovom ispitu, Akademija Oxford im nudi mogućnost i za pohađanje pripremne nastave koja se odvija u sklopu kursa i obuke broj 483 (20483 B) i u potpunosti se proveri u skladu sa pravilima Majkrosoft kompanije. Tokom trajanja ove obuke, kandidati će se upoznati sa predviđenim nastavnim planom i programom u oblasti koja je predmet sertifikacije, to jest korišćenja C# programiranja u okviru Windows Store Apps.


Profesori koji sprovode ovu obuku su odlično kvalifikovani, te imaju sasvim dovoljno iskustva, tako da možete biti sigurni da će vam sva potrebna znanja i preneti. A uz to, većina njih već poseduje neki od sertifikata ove kompanije, pa tokom trajanja ovog kursa možete da dobijete i značajne informacije o njihovom iskustvu vezano za polaganje ispita ove kompanije, a što će sigurno imati veliki značaj za vas.

Kurs i obuka broj 483 (20483 B) za polaganje ispita broj 483 (70 - 483) se organizuje na mnogobrojnim lokacijama širom naše zemlje, to jest u okviru svake poslovnice Akademije Oxsford.

Polaznici koji su zainteresovani za njeno pohađanje imaju mogućnost da odaberu da li će pohađati nastavu online, a ukoliko ispunjavaju uslove, to jest ako poseduju računar i stabilnu internet vezu, a nudi im se mogućnost i da pohađaju individualnu nastavu, kao i poluindividualnu, ali i obuku u okviru grupe. Budući da nam je na prvom mestu visok kvalitet nastave, to su uvek manje grupe polaznika prisutne tokom nastave, a pod tim mislimo na minimalno četvoro njih, dok ih u jednoj grupi može biti najviše osmoro. Dinamika, trajanje i termini časova u okviru ove obuke su jasno definisani i u većini slučajeva ne mogu da se promene. Jedina situacija kada je eventualno dozvoljena promena termina u okviru grupne obuke jeste ako svi polaznici to budu naveli kao zahtev, odnosno ako za ovu vrstu promene postoji realna mogućnost u toj poslovnici organizatora kursa, mada ovo nije tako čest slučaj. Poluindividualna, odnosno takozvana nastava u paru, kao i individualna i online obuka i kurs 483 (20483 B) za polaganje ispita broj 483 (70 - 483) svim polaznicima zainteresovanim za njihovo pohađanje daju izuzetno veliku slobodu, uzevši u obzir da se oni sa svojim profesorima, a uz pomoć koordinatora za nastavu te poslovnice dogovaraju o svemu (termini, trajanje i dinamika).

Da bi svaki polaznik koji je zainteresovan za pohađanje ove obuke, odnosno polaganje ispita broj 483 (70 - 483) mogao da to i učini, zahteva se da njegovo znanje engleskog jezika bude na višem nivou.

TESTOVI


Svako ko pohađa kurs i obuku broj 483 (20483 B) mora da zna da mu to ne pruža nikakve garancije da će ispit za čije se polaganje priprema i položiti, jer je najbitnije da prilikom polaganja pokaže traženi nivo znanja. Isto tako, zainteresovani kandidati moraju da znaju da Majkrosoft kompanija ne navodi pohađanje ove obuke kao zahtev za polaganje navedenog ispita.

U toku cele godine zainteresovani polaznici imaju mogućnost da se prijave za pohađanje ovog kursa i to direktno u bilo kojoj poslovnici Akademije Oxford. A ukoliko im iz bilo kog razloga taj način prijavljivanja ne odgovara, imaju mogućnost i da pošalju mejl sa svim podacima za prijavu i to na adresu koja je navedena na zvaničnom sajtu ovog Microsoft test centar. Pored toga, nudi im se i mogućnost prijavljivanja putem telefona bilo koje od poslovnica organizatora obuke.

Svi polaznici tokom ovog kursa će naučiti da primenjuju C# programiranje za izradu Windows aplikacija, tako da se očekuje da oni po završetku ove obuke mogu da programiraju korisnički interfejs potpuno samostalno. Podrazumeva se i da će biti u prilici da nauče kako se pristupa bazi podataka, ali i na koji način se mogu izgraditi novi tipovi podataka. Takođe bi trebalo da nauče i na koji način se upravlja događajima, odnosno da koriste daljinski prenos podataka, kao i da obavljaju konkretne operacije asinhrono. Uz sve pomenuto bi trebalo da nauče i da vrše pravilnu integraciju sa Unmanaged Code, odnosno da kreiraju uobičajene korisničke atribute, kao i da vrši šifrovanje, ali i dešifrovanje podataka. Očekuje se da kandidati koji završe kurs i obuku broj 483 (20483 B) poseduju adekvatan nivo poznavanja C# programiranja, kao i da mogu da ga koriste za razvoj .NET Framework 4.5 aplikacije.Naglašavamo da je neophodno da kandidati koji su zainteresovani za pohađanje ovog kursa poseduju makar osnovno znanje korišćenja Windows 8, odnosno Visual Studio 2012, uzevši u obzir da se oni koriste tokom obuke.

Kandidati koji budu pohađali kurs i obuku broj 483 (20483 B) za polaganje ispita broj 483 (70 - 483) bi trebalo da budu adekvatno upoznati sa Core Syntax, ali i sa osnovnim karakteristikama C# programiranja, a trebalo bi i da nauče kako funkcionišu zahtevi vezani za monitoring Large - scale Applications, te da mogu da primene osnovnu strukturu i elemente koji su karakteristični za desktop aplikacije. Isto tako se očekuje i da mogu da kreiraju klase, ali i da mogu da definišu, te pravilno implementiraju interfejs, kao i da kreiraju generičke kolekcije. Trebalo bi da znaju i da čitaju i pišu podatke za primenu File Input, odnosno File Output i strimova, kao i da mogu da koriste različite modele podataka za pristup konkretnoj bazi podataka, ali i da koriste LINQ za kreiranje upita, ali i za ažuriranje podataka. Trebalo bi, uz to i da uz primenu XAML mogu da izgrade grafički korisnički interfejs, odnosno da mogu da poboljšaju protok i vreme odgovora konkretne aplikacije, a uz primenu određenih funkcija i asinhronih operacija. Pored svega pomenutog, polaznici će u okviru pomenute obuke da nauče i na koji način funkcioniše integracija slobodnih biblioteka i dinamičkih komponenti u aplikacijama izrađenim uz primenu C# programiranja, a trebalo bi i da mogu samostalno da izvrše šifrovanje, to jest dešifrovanje podataka i to uz primenu kako simetrične, tako isto i asimetrične opcije šifrovanja.

Kurs i obuka broj 483 (20483 B) za polaganje ispita broj 483 (70 - 483) se sastoji od ukupno 13 delova, odnosno takozvanih modula, a svi polaznici se najpre upoznaju sa C# sintaksom (C# Syntax), to jest sa osnovnim karakteristikama ovog programskog jezika. Uz to, predavači će ih upoznati i sa osnovnom primenom Visual Studio 2012 i određenim greškama koje se mogu javiti, gde će kandidati da nauče i kako one mogu biti ispravljene. Tu će oni, pored ostalog da nauče i da koriste osnovne tipove podataka, odnosno operacije i izraze koji se primenjuju u C# programiranju najčašće, a savladaće i primenu standardnih programskih konstrukcija koje nudi ovaj programski jezik.

U drugom modulu uče različite metode kreiranja, to jest kako se rukovodi izuzecima i kako se vrši monitoring aplikacija. Developing the code for a graphical application je osnov izučavanja trećeg modula, dok će se u narednoj oblasti polaznici upoznaju sa principom kreiranja klasa, te sa primenom takozvanih Type - safe Collections.

Tokom pete oblasti ove obuke polaznici će da nauče i kako se kreira hijerarhija klasa i to uz primenu inheritance (Creating a class hierarchy by using Inheritance). Nakon toga savladavaju znanja vezana za čitanje, odnosno pisanje lokalnih podataka, da bi već tokom sedmog modula naučili na koji način se pristupa bazama podataka.

Osnov pristupa daljinskom upravljanju podacima je tema osme oblasti, a u narednom segmentu kandidati uče kako se dizajnira korisnički interfejs za grafičke aplikacije. Na koji način treba poboljšati performanse konkretne aplikacije se uči u toku desetog modula, a osnovna tema u jedanaestoj oblasti je Integrating with unmanaged code.

Pretposlednja oblast je fokusirana na Creating reusable types and assemblies, dok je učenje šifrovanja, kao i dešifrovanja podataka određeno za poslednji, 13 - ti modul tokom ove obuke.

Ko treba da pohađa obuku i kurs broj 483 (20483 B)?

Kurs i obuka broj 483 (20483 B) je prvenstveno namenjena svim IT stručnjacima koji su zainteresovani da polažu ispit broj 483 (70 - 483) i to bez obzira da li žele da polaganjem ovog ispita steknu Microsoft Specialist sertifikat ili Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat, koji je poznat kao MCSD.

Pohađanje ove obuke prvenstveno je namenjeno osobama koji imaju dovoljno iskustva u programiranju, te poznaju C, C++, odnosno JavaScript, ali su upoznati i sa radom u Microsoft Visual Basic, a trebalo bi i da razumeju osnovni koncept takozvanog objektno orjentisanog programiranja.

Naglašavamo i to da obuka i kurs broj 483 (20483 B) za polaganje ispita broj 483 (70 - 483) nije namenjena onim kandidatima koji su tek počeli da se bave programiranjem, već se očekuje da kandidati koji su zainteresovani za njeno pohađanje imaju minimalno mesec dana radnog iskustva u oblasti objektno orjentisanog programiranja.

Koliko traje kurs i obuka za polaganje ispita broj 483 (70 - 483)?

Ako kandidatu najviše odgovara da pohađa obuku i kurs 483 (20483 B) za polaganje ispita broj 483 (70 - 483) u formi grupne nastave, ona traje ukupno pet dana.

Ipak, ovaj podatak ne važi kada je u pitanju nastava online, odnosno poluindividualna ili individualna, jer se kandidati u tom slučaju sa svojim profesorima, odnosno koordinatorima za nastavu u našim poslovnicama dogovaraju ne samo o trajanju, nego i o dinamici, kao i o terminima njihovog održavanja.

Kada i gde se održava obuka i kurs broj 483 (20483 B)?

Grupna nastava, budući da podrazumeva od najmanje četvoro do najviše osmoro zainteresovanih polaznika, se održava u onoj poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford u kojoj se prijavi najmanje četvoro polaznika koji žele da je pohađaju. Ubrzo nakon toga će svi ostali prijavljeni da budu obavešteni o terminima za koje se očekuje da ih poštuju, budući da uglavnom nisu podložni promenama.

Vrlo je bitno i da polaznici maksimalno ispoštuju nastavu online, budući da podrazumeva da kandidat mora da poseduje računar, a taj računar sa internetom mora da bude spojen stabilnom konekcijom. Ovaj tip kursa može da se odvija sa bilo kog mesta, a može da počne gotovo odmah pošto kandidat izvrši prijavu, to jest pošto se dogovori sa profesorom o svim detaljima.

Kada je u pitanju obuka i kurs broj 483 (20483 B) koji se odvija prema principima individualne, odnosno poluindividualne, tu se takođe polaznici dogovaraju sa svojim profesorima o svim relevantnim detaljima, tako da praktično odmah pošto oni postignu dogovor nastava može i da počne da se održava.

Dodatne napomene:

  • sva plaćanja koja su vezana za obuku i kurs broj 483 (20483 B) se obavljaju o poslovnici organizatora obuke u kojoj se i vrši prijava, to jest odvija nastava
  • očekuje se da svaki kandidat koji želi da pohađa ovaj kurs poznaje engleski jezik na višem nivou

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje