MCSD sertifikat, Windows Store Apps (HTML5), OBUKA broj 482 (20482 C) za ispit 482 (70 - 482)

U toku pohađanja pripremne nastave za polaganje ispita broj 482 (70 - 482), svaki zainteresovani polaznik će se upoznati sa zahtevima koji su prisutni na tom ispitu. A uspešnim polaganjem pomenutog ispita, kandidati će postati i zvanično vlasnici Microsoft Certified Solutions Developer sertifikata (MCSD) i to u okviru oblasti rada sa Windows Store Apps i uz korišćenje HTML5.

Kako je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni centar za testiranje od strane kompanije Microsoft, to osim što organizuje pomenuti ispit, ona i svakome ko je zainteresovan da se pripremi za njegovo polaganje, pruža mogućnost da pohađa obuku i kurs broj 482 (20482 C). Nastava se organizuje na mnogobrojnim lokacijama širom zemlje, to jest u svakoj od poslovnica ovog test centra, a postoji mogućnost i da kandidati pohađaju nastavu online. U tom slučaju je jedino bitno da kandidat poseduje računar, kao i da on bude na internet spojen isključivo stabilnom vezom, jer je to primarni uslov za nesmetano pohađanje ove obuke.

Pored grupne nastave, koja se sprovodi prema pravilima klasičnog tipa nastave, a koju pohađa najmanje tri, a najviše osmoro polaznika, zainteresovanim kandidatima su na raspolaganju i poluindividualna, odnosno individualna obuka i kurs broj 482 (20482 C) za polaganje ispita broj 482 (70 - 482). Moramo da naglasimo i to da oni kandidati kojima iz bilo kog razloga najviše odgovara rad u grupama, imaju obavezu da se prilagode tačno određenim terminima, budući da oni uglavnom nisu podložni promeni. A u ovom slučaju je jasno definisano i trajanje kursa, što nije slučaj kod ostalih vrsta nastave. Termini u okviru grupne obuke mogu isključivo da budu izmenjeni samo onda kada to zvanično zahtevaju svi polaznici te grupe, kao i profesor, ali ako postoje uslovi da se ta promena izvrši u konkretnoj poslovnici Akademije Oxford, mada ovo nije česta praksa. Kod nastave onlajn, kao i individualne, to jest poluindividualne, polaznik se o terminima i trajanju ove vrste obuke, odnosno o dinamici održavanja nastave dogovara direktno sa predavačem, a uz pomoć koordinatora za nastavu te poslovnice.


Svaki polaznik mora da zna da pohađanjem obuke i kursa broj 482 (20482 C) ne stiče apsolutno nikakvu garanciju da će ispit broj 482 (70 - 482) da položi. Zapravo se radi o tome da se ne zahteva od kandidata da pohađaju ovu obuku, kako bi im bilo dopušteno da izađu na polaganje pomenutog ispita, ali Majkrosoft to iznosi kao zvaničnu preporuku. Sa druge strane, poznato je da svaki kandidat prilikom polaganja mora da pruži tačne odgovore na konkretan broj pitanja da bi se smatralo da je ovaj ispit i položio, pa u tom smislu ne može da mu se garantuje da će mu pohađanje ovog kursa omogućiti da osvoji zahtevani broj poena.

Oni koji su zainteresovani za pohađanje ove obuke, to jest za polaganje pomenutog ispita, moraju da imaju viši nivo znanja engleskog jezika, uzevši u obzir da se i nastava i ispit na njemu odvijaju.

Svi predavači, osim što poseduju visoke profesionalne kvalitete, odnosno sve neophodne kvalifikacije za sprovođenje pomenute obuke, su i vlasnici nekog od sertifikata ove kompanije, što ih svrstava u idealne predavače, budući da će polaznicima moći i da prenesu svoje utiske u vezi sa polaganjem Microsoft ispita.

TESTOVI


Oni kandidati koje zanima kurs i obuka broj 482 (20482 C) mogu da se prijave za njeno pohađanje u toku cele godine i to lično u svakoj od poslovnica Akademije Oxford. Takođe, imaju mogućnost i da prijavljivanje izvrše preko telefona jedne od njih, odnosno da pošalju sve potrebne podatke mejlom, a adresu za slanje će pronaći na zvaničnoj web prezentaciji ovog test centra.

Upoznavanje sa naprednim opcijama razvoja Windows Store aplikacija uz korišćenje kako HTML5, tako i JavaScript - a je osnov kursa i obuke broj 482 (20482 C), a u okviru koje će se svi polaznici upoznati najpre sa dizajniranjem, ali i sa opcijama razvoja pomenutih aplikacija. A savladaće i sva znanja koja su im potrebna u oblasti naprednih funkcija i njihove primene, poput na primer korišćenja podataka o lokaciji, odnosno integraciji sa različitim uslugama na mreži. Sem toga, polaznici se upoznaju i sa radom u Microsft Visual Studio 2013, te sa korišćenjem Expression Blend Tools - a.

Svako ko bude pohađa obuku i kurs broj 482 (20482 C) će biti sposoban i da doda različite animacije u konkretnu Windows Store aplikaciju kako bi maksimalno poboljšao iskustvo korisnika, te bi trebalo da može i da lokalizuje korisnički interfejs te aplikacije (Localize the Windows Store App UI). Uz to će se upoznati i sa primenom Splash Screen - a, odnosno sa primenom različitih mehanizama, a trebalo bi i da su potpuno sposobni da samostalno odaberu adekvatnu Caching Strategy za tu aplikaciju, kao i da mogu da koriste napredne metode za pristup fajlovima (Advanced File Access Methods).Obuka i kurs broj 482 (20482 C) podrazumeva i upoznavanje polaznika sa kreiranjem prilagođenih opcija kontrole, odnosno sa kreiranjem Extended Templated Controls, te sa korišćenjem WinMD komponenti, a moćiće da rade i sa Push Notification Service. Trebalo bi i da su u potpunosti ovladali opcijama snimanja medija i to kako uz pomoć kamere, tako i uz primenu mikrofona. Naučiće i kako se kreiraju Background Tasks, a ovladaće i poznavanjem mogućnosti konkretnih uređaja, te njihovom interakcijom sa ostalim uređajima i naučiće na koji način se postupa sa Sensor Data. Savladaće i znanja koja su vezana za primenu Windows Store trial Licensing and In - app purchasing and advertising. Razumeće i pojam kako web, tako i Windows autentikacije u okviru Windows Store aplikacija, te će u potpunosti ovladati dijagnostikovanjem problema i monitoringom ponašanja konkretne aplikacije, a uz korišćenje Tracing and Profiling Tools i APIs.

Osnove rada sa Windows Store Apps je tema prvog modula od ukupno 14, koliko ih broji obuka i kurs broj 482 (20482 C). Tu će polaznici da nauče kako funkcioniše proces razvoja određene aplikacije uz korišćenje HTML - a da bi se kreirao korisnički interfejs, a naučiće i kakva je vrsta interakcije između WinRT API i platforme. Osnov drugog modula ove obuke je primena Animations and Transitions, a zatim sledi upoznavanje sa primenom Globalization and Localization. Tu se polaznici upoznaju sa načinom izrade konkretne aplikacije za globalno, ali i lokalno tržište, te uče da rade sa Resource File - om, odnosno savladavju znanja za implementaciju Culture - Specific Formatting.

U okviru četvrtog modula se izučava primena Brending - a i Seamless UI za Windows Store Apps, te će polaznici tu da nauče i na koji način se vrši prilagođavanje Splash Screen - a. Tokom pete oblasti se savladavaju znanja koja se odnose na nove mogućnosti za skladištenje podataka u okviru Windows 8.1, te se polaznici upoznaju sa njihovim pravilnim korišćenjem u okviru konkretne aplikacije koju izrađuju. Takođe će da nauče i na koji način se poboljšava efikasnost čuvanja podataka uz primenu opcije Catching i kako se podešava ekstenzija konkretnih fajlova, te na koji način se vrši njihova kompresija.

Creating Reusable Controls and Components je primarna tema u okviru šeste oblasti koju predviđa nastavni plan kursa i obuke broj 482 (20482 C), a polaznici će da se upoznaju i sa načinom korišćenja opcija Windows Library for JavaScript (FlipView, ListView, AppBar Controls). Tako će da nauče i kako se kreira funkcionalna aplikacija, ali i kako se primenjuje WinRT (Windows Runtime) i na koji način se mogu kreirati njegove kontrole u okviru bilo kog drugog programskog jezika koji je podržan (C++, VB.NET, JavaScript i C#).

U okviru sledećeg, sedmog modula se uči primena Advanced Contract Scenarios, a tema naredne oblasti je vezana za The Windows Push Notification Service. Snimanje medija predstavlja osnov devetog modula, a polaznici tu uče, pored ostalog i na koji način treba uključiti funkcionalnost Media Capturing - a u konkretnu aplikaciju, a sa ciljem da ona bude što uspešnija i postojanija.

Na koji način se kreiraju, registruju i koriste Background Tasks se uči tokom desete oblasti, a kurs i obuka broj 482 (20482 C) podrazumevaju da će polaznici već u narednom modulu da nauče da rade sa različitim uređajima i senzorima koji su dostupni, te uče na koji način im se može pristupiti.

Osnov generisanja zarade sa konkretnom aplikacijom se izučava u okviru sledeće oblasti, a polaznici u toku pretposlednje oblasti savladavaju sve što je vezano za segment obezbeđivanja Windows Store App podataka. Tracing and Profiling Windows Store Apps, odnosno tehnike koje su od pomoći za analiziranje kodova za potencijalne poteškoće se uči u poslednjoj oblasti ovog kursa. Polaznici će u ovom delu obuke, takođe da nauče i kako se dijagnostikuju različite vrste problema sa performansama u okviru određene Windows Store Aplikacije.

Ko treba da pohađa obuku i kurs broj 482 (20482 C)?

Svi oni kandidati koji su već imali prilike da polože ispite broj 480 (70 - 480) i 481 (70 - 481) su pozvani da pohađaju kurs i obuku broj 482 (20482 C), kako bi se na taj način pripremili za polaganje poslednjeg ispita u ovoj grupi, koji ih direktno vodi do sticanja MCSD sertifikata.

Kompanija Majkrosoft navodi da je pohađanje ovog kursa prvenstveno namenjeno onim osobama čija profesija je programiranje, te bi trebalo da imaju najmanje jednu, a poželjno je i više godina iskustva u radu sa izradom aplikacija u proizvodnom okruženju, te je neophodno i da su upoznati sa programiranjem u HTML5, odnosno sa korišćenjem JavaScript - a i CSS - a. Uz sve navedeno bi trebalo da imaju određeno iskustvo u radu sa kreiranjem Windows Store aplikacija, a uz korišćenje pomenutih načina programiranja.

Koliko traje obuka i kurs 482 (20482 C)?

Trajanje kursa i obuke broj 482 (20482 C) je zvanično određeno i podrazumeva 5 dana, tačno utvrđenom dinamikom. Međutim, kandidati koji su zainteresovani za pohađanje ovo vrste pripremne nastave moraju da znaju da se navedeno trajanje odnosi isključivo na rad u grupama.

Kada je reč o poluindividualnoj i online, odnosno individualnoj nastavi, kandidati mogu da samostalno, naravno u dogovoru sa profesorom odluče koliko će ta vrsta kursa da traje.

Mesto i vreme održavanja kursa i obuke 482 (20482 C)

Da bi kandidat mogao da dobije informaciju o tome gde i kada se održava obuka i kurs broj 482 (20482 C), najpre mora da odluči koji tip nastave ga zanima.

Ukoliko se, na primer bude odlučio za rad u grupama, budući da one broje od četvoro do osmoro polaznika, neophodno je da se u jednoj od poslovnica Microsoft test centra Akademije Oxford prijavi minimalno njih četvoro koji žele da je pohađaju. A kada bude bio ispunjen ovaj uslov, svi ostali kandidati koji su se već prijavili, dobijaju informaciju na propisan način o terminima i njihovoj dinamici.

Za sve ostale vrste nastava važi da one mogu da se organizuju u optimalno kratkom roku po prijavljivanju zainteresovanih polaznika, uzevši u obzir da se kod individualne, poluindividualne i nastave onlajn, polaznik i profesor direktno dogovaraju o svemu, počev od termina, preko njihove dinamike, pa do trajanja samog kursa i obuke broj 482 (20482 C).

Dodatne napomene :

  • u toku cele godine je moguće izvršiti prijavu za pohađanje ovog kursa i to u svakoj poslovnici Akademije Oxford, odnosno putem telefona, ali i preko mejla ovog test centra (na zvaničnom sajtu je navedena mejl adresa)
  • prijavljeni kandidati moraju da poznaju engleski jezik na višem nivou
  • plaćanje se vrši direktno u poslovnici u kojoj se i vrši prijava

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje