MCSD sertifikat, Windows Store Apps (C#), OBUKA broj 484 (20484 C) za ispit 484 (70 - 484)

Svakome ko želi da se polaganjem ispita broj 484 (70 - 484) približi sticanju MCSD sertifikata (Microsoft Certified Solutions Developer), a vezano za rad sa Windows Store Apps uz adekvatnu primenu programiranja C#, Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni test centar ove kompanije nudi i mogućnost da se na preporučen način pripremi za ispitne zahteve.

Ovde se radi zapravo o tome da ovaj test centar u skladu sa zvaničnim planom i programom kompanije Microsoft organizuje kurs i obuku broj 484 (20484 C) koja je osmišljena kao pripremna nastava za polaganje ispita broj 484 (70 - 484). Ukoliko kandidat bude pohađao ovaj kurs, to svakako ne mora da znači da će navedeni ispit i da položi, jer kao što je poznato za polaganje ovog ispita je neophodno pokazati određeni nivo znanja u okviru oblasti ispitivanja. Isto tako, svi kandidati koje zanimaju kurs i obuka broj 484 (20484 C) moraju da znaju da njeno pohađanje svakako nije njihova obaveza ako žele da polažu ispit broj 484 (70 - 484), već to pre treba smatrati preporukom kompanije Majkrosoft, jer se kroz program ove obuke kandidati upoznaju sa različitim ispitnim zahtevima i time im je znatno olakšano polaganje ovog ispita.

Da bi kandidat koji želi da pohađa kurs i obuku broj 484 (20484 C) to mogao i da učini, osim svih neophodnih profesionalnih znanja, očekuje se i da je znanje engleskog jezika koje poseduje na višem nivou, uzevši u obzir da su ispitni zahtevi izneti baš na tom jeziku, te je neophodno da ga odlično poznaje kako bi mogao da razume sve što se od njega očekuje.


Prijavu za pohađanje ovog kursa kandidat može da izvrši u toku cele godine i to direktno u svakoj od preko, za sada 20 poslovnica Microsoft test centra Akademije Oxford. Takođe postoji mogućnost i da kandidat pošalje mejl sa podacima neophodnim za prijavljivanje (adresu će pronaći na zvaničnom sajtu ovog testa centra) ili da kontakt uspostavi putem broja telefona jedne od poslovnica i na taj način izvrši prijavu.

Predavači koji su usmereni na obuku zainteresovanih polaznika, osim što poseduju visoke profesionalne kvalifikacije, imaju sasvim dovoljno radnog iskustva u ovoj oblasti, a uz to su i vlasnici pojedinih sertifikata ove kompanije. Baš zahvaljujući toj činjenici će polaznici već tokom održavanja obuke da dobiju dodatne informacije vezano za polaganje, a u smislu ličnog iskustva koje će im profesori preneti sa polaganja različitih Microsoft ispita.

Svaki polaznik ima pravo da odabere koju vrstu obuke će da pohađa, jer Akademija Oxford obuku i kurs broj 484 (20484 C) za polaganje ispita broj 484 (70 - 484) nudi u formi grupne nastave, odnosno poluindividualne, individualne i online. Kada je u pitanju rad u grupama, ovde smo u obavezi da naglasimo da je nama primaran visok kvalitet predavanja, tako da uvek vodimo računa da grupe ne broje više od osmoro polaznika, a da bi vaj vid nastave mogao da se održava, neophodno je da se prijavi najmanje njih četvoro koji žele da pohađaju ovu vrstu kursa u jednoj od poslovnica. Poluindividualna nastava podrazumeva dvoje polaznika, dok je individualna obuka namenjena svim onim kandidatima kojima najviše odgovara da prate predavanja sami. Nastava online se takođe odvija prema pravilima individualne nastave, ali preko specijalne internet platforme kandidate, koji je zainteresovan da obuku i kurs broj 484 (20484 C) za polaganje ispita broj 484 (70 - 484) pohađa na ovaj način mora ne samo da poseduje računar, nego taj računar sa internetom treba da bude spojen stabilnom vezom kako ne bi došlo do ometanja nastave.

TESTOVI


Bitno je da naglasimo i to da kandidat koji odluči da pohađa kurs i obuku broj 484 (20484 C) nema apsolutno nikakvu garanciju da će ispit broj 484 (70 - 484) i da položi, jer treba da zna da je neophodno prilikom polaganja da odgovori na zahtevani broj ispitnih pitanja. Takođe, prijavljeni polaznici moraju znati i da kompanija Microsoft ne stavlja pohađanje ovog kursa kao zahtev za izlazak na ispit, stim da to treba shvatiti kao preporuku, jer će kandidat koji bude pohađao ovaj kurs biti adekvatno pripremljen za ispitne zahteve.

Osnovna tema ove obuke se odnosi na upoznavanje polaznika sa osnovama razvoja Windows Store Apps, a uz korišćenje C# programiranja. Tu će oni, između ostalog da nauče da primenjuju osnovne programske veštine koje su neophodne za razvoj Windows Store aplikacija. Takođe će da se upoznaju i sa primenom veština koje su vezane za njihovo dizajniranje.

Nakon što kandidat bude završio pohađanje kursa, trebalo bi da bude upoznat sa osnovama Windows 8.1 platforme, te da je sposoban da koristi njene funkcije, kao i da je upoznat sa osnovama primene interfejsa za Windows aplikacije. Očekuje se i da će svi polaznici ove obuke, po njenom završetku moći da, uz primenu XAML - a kreiraju korisnički interfejs, kao i da će isto tako biti u mogućnosti i da koriste Data Binding da bi prikazali podatke u okviru korisničkog interfejsa. Uz to će i da nauče kako treba da se implementira AppBar i Layout Controls. Podrazumeva se i da će moći da upravljaju podacima i to sasvim samostalno, kao i da će biti u mogućnosti da odgovore na Application Lifecycle Events, a uz korišćenje Process Lifetime Management - a i PLM - a. Savladaće i znanja vezana za primenu različitih templata, kako bi se kreirao korisnički interfejs, a naučiće i da upravljanje navigacijom u okviru Windows Store Apps, te da dizajniraju i primenjuju različite opcije, kao što su na primer Search, Share i Settings.Uz to, svi polaznici koji pohađaju obuku i kurs broj 484 (20484 C) će biti u potpunosti spremni da odgovore na sve zahteve koji su vezani za raspoređivanje konkretne aplikacije na Windows Store i to u okviru konkretnog preduzeća, a očekuje se i da mogu da odgovaraju na sve zahteve određenih događaja.

Tokom trajanja ove obuke, nastavni plan predviđa ukupno 13 oblasti sa kojima će se svi polaznici upoznati. Tokom prvog modula, odnosno oblasti oni se najpre upoznaju sa platformom Windows 8.1, te sa radom u Windows Store Apps. Nakon toga će ih predavači naučiti kako se kreira korisnički interfejs uz primenu XAML - a. Predmet izučavanja u okviru trećeg modula je vezan ta rad sa podacima, a gde se polaznici pored ostalog upoznaju i sa različitim načinima prikazivanja podataka u okviru Windows Store Apps - a.

Sledeća oblasti usmerena je na korišćenje Built - In Controls u okviru Windows 8.1, dok je tema petog modula vezana za upoznavanje svih polaznika sa opcijama rukovanja datotekama u okviru Windows Store Apps.

Windows Store Apps process lifetime management jeste osnov izučavanja tokom šeste oblasti, a kurs i obuka broj 484 (20484 C) za polaganje ispita broj 484 (70 - 484) zatim svim polaznicima predstavlja segment vezan za upoznavanje rada sa resursima, stilovima i obrascima. Već tokom osme oblasti uče kako se vrši dizajniranje i primena opcija navigacije u okviru Windows Store Apps, a tokom devetog modula polaznici uče kako se primenjuju Windows 8.1 Contracts.

Tema desetog modula je Implementing Tiles and User Notifications, dok su završne oblasti tokom ove obuke usmerene najpre na savladavanje znanja vezanih za dizajniranje i primenu kontrole pristupa podacima i izradu odgovarajuće strategije, a potom polaznici ovog kursa uče sve što je vezano za Mouse events and Touch. U poslednjem modulu će polaznici da nauče i šta je sve potrebno primeniti da se izvrši planiranje za Windows Store App Deployment.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 484 (20484 C)?

Ukoliko kandidat koji je zainteresovan da pohađa kurs i obuku broj 484 (20484 C) ispunjava uslove koji su vezani za upoznavanje konkretne oblasti, te želi da se na najbolji mogući način pripremi za polaganje ispita broj 484 (70 - 484) koji će ga približiti sticanju MCSD sertifikata, on mora i da poznaje engleski jezik i to na višem nivou.

Najpre je pohađanje ove obuke namenjeno upravo kandidatima koji žele da steknu pomenuti sertifikat, odnosno da polože ispit broj 484 (70 - 484).

Uslov da svako koga zanima obuka i kurs broj 484 (20484 C) za polaganje ispita broj 484 (70 - 484) može da prati nastavu jeste radno iskustvo u oblasti koja se izučava. Zapravo je pohađanje ove obuke namenjeno programerima koji se profesionalno bave ovim poslom, a uz to imaju i od godinu do dve godine radnog iskustva, te se očekuje i da je svaki pojedinačni kandidat upoznat sa primenom C# programiranja u ovoj oblasti.

Koliko traje kurs i obuka 484 (20484 C) za polaganje 484 (70 - 484) ispita?

Kada je u pitanju trajanje obuke i kursa 484 (20484 C), svi prijavljeni kandidati moraju znati da to isključivo zavisi od odabira vrste nastave.

Radi se zapravo o tome da 5 dana ukupno traje kurs i obuka broj 484 (20484 C) za polaganje ispita broj 484 (70 - 484), ako kandidatu odgovara rad u grupama. U ovom slučaju su i termini nastave tačno određeni, kao i njihova dinamika, a što nije slučaj kada su u pitanju individualna, poluindividualna i nastava online. Kod ove tri vrste obuka se kandidati direktno sa svojim predavačima i uz savete koordinatora za nastavu u toj poslovnici dogovaraju najpre o terminima, a zatim i o njihovoj dinamici, ali i o trajanju ukupne obuke.

Kada i gde se održava obuka i kurs 484 (20484 C)?

Da bi kandidat mogao da sazna mesto i vreme održavanja ove obuke, on mora prilikom prijavljivanja da navede za koju vrstu kursa je zainteresovan.

Poluindividualna i individualna nastava mogu da se organizuju vrlo brzo pošto kandidat izvrši prijavu na za to predviđen način i to u onoj poslovnici u kojoj se prijavljuje.

Budući da se nastava online odvija putem interneta, te da se od kandidata zahteva da ima računar i da je on sa internetom povezan isključivo stabilnom vezom, to se kandidat direktno sa profesorom dogovara kada će nastava početi, ali i o svim ostalim detaljima poput trajanja, termina i njihove dinamike.

Jedino ako kandidatu odgovara rad u grupama, a koje kod nas broje od najmanje četvoro do 8 polaznika najviše, mora da se sačeka da se u konkretnoj poslovnici prijavi dovoljan broj zainteresovanih polaznika. Onog trenutka kada se bude ispunio primarni zahtev, odnosno kada se prijavi minimalno četvoro kandidata koji žele da pohađaju kurs i obuku broj 484 (20484 C) za polaganje ispita broj 484 (70 - 484) u grupi, svi ostali će biti obavešteni o terminima koji u ovom slučaju budu fiksno određeni. Iako to nije praksa, ponekad se može dogoditi da se termini čak i kod grupne nastave promene, ali samo onda kada se to kao zvaničan zahtev iznese koordinatoru za nastavu od strane svih polaznika jedne grupe i kada u toj poslovnici postoje uslovi za izvršenje ove promene, ali bez ikakvog ometanja ostalih kurseva koji se u njoj sprovode.

Dodatne napomene:

  • plaćanje se vrši direktno u poslovnici organizatora u kojoj se i prijavljuje, te održava nastava
  • neophodno je da prijavljeni kandidati imaju viši nivo znanja engleskog jezika

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje