MCSD sertifikat, Windows Store Apps (C#), ISPIT broj 484 (70 - 484)

Na teritoriji naše zemlje zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft je i Akademija Oxford. Ova institucija svim zainteresovanim kandidatima pruža mogućnost da polažu i ispit broj 484 (70 - 484).

U pitanju je drugi po redu ispit u prvoj grupi provere, a koji se odnosi na poznavanje rada sa Windows Store Apps, a uz primenu C# programiranja.

Onog trenutka kada kandidat bude položio ovaj ispit, uz uslov da je prethodno položio i ispit broj 483 (70 - 483), ostaje mu još samo ispit broj 485 (70 - 485), kako bi stekao Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat u ovoj grupi.


Međutim, svi zainteresovani kandidati moraju da imaju na umu da se od njih zahteva viši nivo znanja engleskog jezika kako bi im bilo omogućeno polaganje, uzevši u obzir da su svi zahtevi na ovom ispitu izneti upravo na engleskom jeziku.

Najvažnije je naglasiti da ispit broj 484 (70 - 484) mogu da polažu isključivo programeri koji imaju najmanje dve godine radnog iskustva i to u razvoju aplikacija uz primenu C# programiranja, a najviše bi trebalo da su radili 5 godina u ovoj oblasti. Takođe bi trebalo i da svi prijavljeni kandidati poseduju određenu iskustvo u oblasti razvoja aplikacija namenjenih za Windows Store.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju na 484 (70 - 484) ispitu?

Budući da je osnov ispitivanja u ovom slučaju vezan za poznavanje razvijanja Windows Sstore aplikacija koje nastaju uz primenu C# programiranja, to na ispitu broj 484 (70 - 484) postoji ukupno 5 oblasti.

Tema prve oblasti je vezana za proveru znanja u oblasti dizajniranja Windows Store aplikacija i u celokupnom ispitu je zastupljena sa oko 20 do 25 procenata ispitnih zahteva. Inače, ovu oblast čini ukupno pet delova, to jest podoblasti, a od kandidata se prvo zahteva da odgovore na pitanja i zadatke koji su vezani za dizajniranje izgleda i strukture korisničkog interfejsa. Zatim su tu zadaci vezani za dizajniranje SOC - a (Separation of Concerns). U sledećem segmentu se očekuje da kandidati pokažu poznavanje primene MVVM - a obrasca u konkretnoj aplikaciji koju dizajniraju. A tokom narednog segmenta kandidati odgovaraju na zahteve vezane za dizajniranje, odnosno implementaciju PLM - a (Process Lifetime Management). U poslednjem segmentu treba da odgovore na pitanja koja su vezana za planiranje App Deployment, a gde se očekuje da pokažu poznavanje zahteva sertifikacije za Windows Store App, kao i da znaju da se prijave u aplikaciju i slične detalje koji utiču na njeno objavljivanje.

Develop Windows Store Apps je tema sledeće oblasti tokom ispita broj 484 (70 - 484), a sačinjena je od ukupno 6 segmenata. U ovoj oblasti, zahtevi čine ukupno 15 do 20 % svih ispitnih pitanja. Prvo se od kandidata očekuje da mogu da pristupe i prikažu kontakte, a u smislu da mogu da podese broj kontakata, zatim da odaberu koji od njih treba da budu prikazani, kao i da kreiraju, ali i da izmene informacije za kontakt, odnosno da selektuju specifične kontakt podatke. Design for Charms and Contract je tema druge podoblasti, a posle toga se od kandidata očekuje da može samostalno da sprovede postupak pretrage u skladu sa svim zahtevima koji su u konkretnom zadatku navedeni. Primena opcije Share in an App je osnov ispitivanja u narednom segmentu, a potom se pred kandidata stavljaju zahtevi vezani za uređivanje opcija podešavanja konkretne aplikacije i preferenci, dok je osnov ispitivanja poslednjeg segmenta u ovoj oblasti vezan za integraciju različitih funkcija medija.Sa oko 20 do 25 procenata i ukupno 5 segmenata je zastupljena sledeća oblast provere u okviru ispita broj 484 (70 - 484). Njena tema je usmerena na proveru znanja koja su vezana za kreiranje korisničkog interfejsa, a tu se od kandidata prvo očekuje da mogu da odgovore na sve promene u orjentaciji, odnosno da su sposobni da adaptiraju prikaz u novom prozoru uz primenu ViewManagement Namespace, odnosno da mogu potpuno samostalno da izvrše uređivanje opcija podešavanja za pregled konkretne aplikacije. Implementacija Layout Controls - a je osnov ispitivanja tokom drugog segmenta u ovoj oblasti, a posle toga se očekuje da kandidat odgovori na zahteve koji su vezani kako za dizajniranje, tako i za primenu App/Nav bar - a. Prezentacija podataka, odnosno dizajniranje, a zatim i primena je tema pretposlednje podoblasti, dok je osnov ispitivanja u završnom delu pomenute oblasti vezan za kreiranje i uređivanje XAML Styles and Templates - a.

Program the User Interaction je tema pretposlednje oblasti na ispitu broj 484 (70 - 484). Ona se sadrži od ukupno četiri podoblasti, a među svim ispitnim zahtevima je zastupljena sa oko 20 do 25%. Create and manage Tiles je tema prve podoblasti, a posle toga se od kandidata očekuje da odgovori na sva pitanja koja postoje u oblasti čija tema je Notify users by using toast. Posle toga kandidati treba da odgovare na zahteve vezane za upravljanje ulaznim uređajima (Manage Input Devices). Ispitivanje tokom poslednjeg segmenta u ovoj oblasti vezano je za izradu, odnosno implementaciju opcija navigacije u konkretnoj aplikaciji.

Od ukupno pet podoblasti se sastoji i poslednji deo ispitivanja, a u celokupnim zahtevima je zastupljen sa oko 20 do 25 procenata. Tema ove oblasti je vezana za upravljanje opcijama sigurnosti, kao i za upravljanje podacima, tako da se od polaznika očekuje da su upoznati sa pravilnim izborom određene strategije pristupa podacima, te bi trebalo da poznaju kako remote storage, odnosno Microsoft Azure Storage i Azure Mobile Services, tako i File Based, zatim Web Service i druge opcije. Očekuje se i da mogu potpuno samostalno da izvrše, kada je to potrebno da izvrše preuzimanje podataka daljinskim putem, ali i da primene Data Binding. U okviru sledećeg segmenta ove oblasti se očekuje da kandidati odgovore na sve zahteve koji su vezani za uređivanje kako Windows autentikacije, tako i autorizacije, a da bi u poslednjem segmentu odgovarali na zahteve vezane za uređivanje web autentikacije.

Kako izgleda ispit broj 484 (70 - 484)?

Program sertifikacije kompanije Majkrosoft je u najmanju ruku specifičan i neprekidno se poboljšava, pa iz tog razloga ova kompanija ni u kom slučaju ne daje precizne informacije kako o broju ispitnih zahteva, tako i o njihovoj formi.

Ono što se zna, jeste da u svakom ispitnom roku pomenuta kompanija nastoji da poboljša program sertifikacije, pa samim tim se neprekidno dodaju nove forme ispitnih zahteva. Ipak, postoje oni koji se javljaju u gotovo svakom ispitnom roku na polaganju ispita broj 484 (70 - 484), a koji podrazumevaju ili odabir jednog, odnosno više tačnih odgovora među nekoliko ponuđenih ili dopisivanje odgovora za koji kandidat smatra da je tačan. A u većini slučajeva, od kandidata se ovde zahteva da navede kraći odgovor na postavljeno pitanje.

Broj ispitnih pitanja takođe nije tačno naveden, ali najčešće bude između 40 i 60 zahteva, stim da to može u apsolutno svakom ispitnom roku da se promeni, a ukoliko Microsoft kompanija to smatra potrebnim.

Trajanje ispita obično podrazumeva 150 minuta, ali neposredno pre polaganja svaki prijavljeni kandidat će biti detaljno informisan o tome.

Na ispitu broj 484 (70 - 484) može da se javi i specifična grupa ispitnih zahteva, koji su poznati kao studije slučaja i obično se na početku polaganja ovog ispita svaki kandidat obaveštava o tome da li postoje studije slučaja i u tom ispitnom roku i koliko ih je, jer za njihovo rešavanje treba izdvojiti nešto više vremena, pa se iz tog razloga preporučuje da kandidati što bolje organizuju dostupno vreme. Isto tako je bitno i da znaju da jednom kada budu dali odgovor na konkretnu studiju slučaja, a zatim pređu na sledeću grupu ispitnih zahteva, neće biti u prilici da se vrate na njega i možda ga isprave ukoliko smatraju potrebnim, pa je zato neophodno da dobro provere odgovor koji su dali na konkretnu studiju slučaja. Jednostavnije rečeno, u pitanju su ispitni zahtevi koji predstavljaju simulaciju neke situacije u kojoj bi kandidat mogao da se nađe, realno, a ukoliko bude obavljao posao koji zahteva posedovanje MCSD sertifikata u oblasti rada sa Windows Store Apps uz primenu C# programiranja. Kod ovakvih zahteva kandidat treba prvo da vrlo pažljivo pročita ispitni zahtev, a zatim da od svih podataka izdvoji one koje smatra relevantnim za rešavanje te studije slučaja. Posle toga bi trebalo da sve te informacije pažljivo prouči i na osnovu tih podataka da navede tačan odgovor za određenu studiju slučaja.

Bodovanje u okviru ispita broj 484 (70 - 484)

Princip dodele poena na 484 (70 - 484) ispitu je takođe, reklo bi se specifičan, jer kompanija Microsoft u svakom ispitnom roku ima pravo da to izmeni.

Obično, jedan tačan odgovor kandidatu donosi jedan poen, mada ne postoji ni tačan podatak o broju poena koje bi kandidat trebalo da osvoji da bi se smatralo da je sa uspehom položio ovaj ispit. U većini slučajeva se radi o 700 poena, odnosno uspešno rešeno 70 % ispitnih zahteva, ali ovaj podatak bi svaki kandidat trebalo da uzme sa rezervom, jer se može izmeniti u gotovo svakom ispitnom roku.

Sigurno se zna da ne postoje negativni poeni, a što znači da netačan odgovor na neko pitanje neće uticati na ukupan broj poena koje kandidat osvoji na ispitu broj 484 (70 - 484). Takođe je bitno i da budete informisani da kompanija Microsoft neprekidno radi na usavršavanju principa sertifikovanja, tako da se na ovom ispitu mogu pojaviti i pitanja koja imaju za cilj ispitivanje tržišta i koja se ne boduju, a postoje i pitanja koja će kandidatu ukoliko tačno odgovori na njih, doneti nekoliko poena, ali o tome će svaki kandidat pojedinačno biti obavešten pre nego što se na ispitu pojavi to pitanje. Što se tiče pitanja koja ne donose nijedan poen, kandidati koji polažu ovaj ispit neće znati koja su to pitanja, jer neće dobiti nikakvo obaveštenje o tome, pa zato ova kompanija svim kandidatima koji polažu pomenuti ispit i predlaže da odgovore na apsolutno bilo koje pitanje, bez obzira da li se ono boduje ili ne.

Onog trenutka kada kandidat bude pružio odgovor na poslednje pitanje trebalo bi da sačeka koji trenutak, jer će se na ekranu pojaviti podatak da li je on ovaj ispit položio ili nije. Pet dana od trenutka kada kandidat bude polagao ovaj ispit, Akademija Oxford ima obavezu da rezultate pošalje centralni Microsoft kompanije. Nakon toga, u zadatom roku treba i da isporuči svima koji su polagali ovaj ispit štampanu verziju rezultata. A ukoliko kandidat 14 dana od dana kada je polagao ispit broj 484 (70 - 484) ne bude dobio od test centra štampane rezultate, trebalo bi da se obrati ovlašćenom licu u poslovnici u kojoj je polagao ispit, kako bi to bilo ispravljeno i to u najkraćem mogućem roku.

U obavezi smo da naglasimo da ćete rezultate polaganja dobiti u obliku grafikona, te da će tu biti navedeni najpre poeni koje ste osvojili na celokupnom ispitu, a onda i ukupan broj poena po pojedinim oblastima. Međutim, ukoliko imate potrebu da vidite da li ste na bilo koje pitanje dali tačan odgovor, trebalo bi da znate da iz tih rezultata to ipak nećete moći da vidite. Zato se i preporučuje svim onim kandidatima koji imaju potrebu da dobiju upravo ovu informaciju iz rezultata da se obrate ovlašćenom licu test centra i iznesu ovaj zahtev, kako bi im u propisanom roku bila omogućena i ta vrsta ispitnih rezultata.

Korisne informacije o ispitu broj 484 (70 - 484)

Svaki kandidat koji spada u red osoba sa invaliditetom i zainteresovan je za polaganje ispita broj 484 (70 - 484) će u okviru Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford biti u mogućnosti da ga polaže i to u skladu sa svojim zdravstvenim stanjem. Neophodno je samo da u trenutku prijave priloži i svu postojeću medicinsku dokumentaciju, a kako bi stručnjaci u našem timu stekli jasan uvid u stepen njegovog invaliditeta i na taj način mu omoguće da zaista i polaže ovaj ispit nesmetano.

Ukoliko kandidat koji prvi put izlazi na polaganje ovog ispita, a dogodi se da ga ne položi, on ima pravo da se ponovo prijavi za njegovo polaganje, ali je neophodno da ispoštuje uslove, to jest da protekne najmanje 24 sata od termina kada ga je poslednji put polagao. Ako se bude dogodilo da ni iz drugog puta on ne položi ovaj ispit, onda mora da sačeka da protekne minimalno dve sedmice od trenutka kada ga je poslednji put polagao da bi mu bilo dopušteno da se ponovo prijavi. A to isto se odnosi i na treće i četvrto polaganje, stim da kompanija Microsoft ima ograničenje od najviše 5 polaganja u toku jedne godine. Onaj kandidat koji ni posle petog puta ne bude položio ispit broj 484 (70 - 484) je dužan da sačeka da prođe najmanje cela jedna godina, odnosno 12 meseci da bi se ponovo prijavio za njegovo polaganje. Međutim, ako iz nekog razloga kandidat želi da polaže ovaj ispit i više od pet puta u toku jedne godine, njemu je dopušteno da pisanim putem iznese ovaj zahtev koji će predati ovlašćenom test centru, a oni će zatim proslediti centrali kompanije Majkrosoft, gde će i biti doneta odluka o tom zahtevu.

U slučaju da kandidat koji polaže ovaj ispit ima ma koju žalbu vezano za tok samog ispita, on ima pravo da je iznese ovlašćenom licu u test centru, ali tek kada se polaganje bude završilo.

Onog dana kada je zakazano polaganje ispita broj 484 (70 - 484), svaki kandidat je dužan da se najmanje pola sata pre zakazanog termina pojavi u prostorijama poslovnice Akademije Oxford u kojoj treba da polaže ovaj ispit. Neophodno je i da tom prilikom ima važeći lični dokument u kome se nalazi i fotografija, a što podrazumeva najpre ličnu kartu, odnosno pasoš ili vozačku dozvolu kojoj nije istekao rok važnosti. Ako se bude dogodilo da se kandidat ogluši o sve pomenute zahteve, te da možda zakasni na polaganje ili ne donese važeći lični dokument sa fotografijom, njemu neće biti omogućeno polaganje navedenog ispita, jer neće proći kroz proces identifikacije u skladu sa pravilima. A ukoliko kandidat poseduje biometrijski lični dokument, na kome se nalazi čip, on je zarad procesa identifikacije dužan da donese i očitan konkretan dokument.

Ovlašćeno lice test centra će sve kandidate pre početka polaganja da informiše o detaljima u vezi sa polaganjem, te da im iznese njihove obaveze i pravila za koja se očekuje maksimalno poštovanje. Međutim, ako kandidat ipak ne ispoštuje navedena pravila i eventualno odluči da vara prilikom polaganja ispita broj 484 (70 - 484), ovlašćeno lice test centra će ga udaljiti sa polaganja istog trenutka. A kada se bude završilo polaganje ovog ispita, šačje se i zvaničan izveštaj o tom događaju direktno kompaniji Microsoft, a njihov stručni tim dalje donosi odluku o kažnjavanju tog kandidata. Kao zvanično ovlašćeni test centar kompanije Majkrosoft, Akademija Oxford je dužna da svim kandidatima naglasi da su mere kažnjavanja vrlo rigorozne za ove kandidate. Najčešće to podrazumeva zabranu polaganja kako ispita broj 484 (70 - 484) u određenom roku, tako i svih ispita koje sprovodi ova kompanija, a postoji i mogućnost doživotne zabrane njihovog polaganja. Ponekad se može dogoditi i da kompanija zahteva ponovno polaganje ovog ili nekog drugog ispita i od kandidata koji vara, ali i od bilo kog drugog kandidata, a ako smatra da je došlo do određene vrste zloupotrebe. Uz sve pomenute kazne, može se dogoditi i da ova kompanija od konkretnog kandidata oduzme sertifikat ukoliko je već imao prilike da ga istekne, a ako proceni da je i tada varao prilikom polaganja ispita, ali to ipak nije bilo primećeno.

Kada kandidat bude položio sva tri ispita iz ove grupe i stekao Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat u okviru primene C# programiranja za Windows Store Apps, on je u obavezi da dve godine od tog trenutka pristupi i zvaničnom procesu resertifikacije. Inače, ako kandidat ne bude ispoštovao ovaj zahtev, sertifikat koji je stekao će biti proglašen neaktivnim i samim tim neće moći da bude korišćen ni u jednoj situaciji, jer je u pitanju potpuno nevažeći dokument. Proces resertifikacije za sada pred kandidata stavlja zahtev da položi samo jedan ispit, a koji se takođe sprovodi na engleskom jeziku. U ovom slučaju, ispitna pitanja najčešće obuhvataju sve one novine koje su se javile na području ispitivanja od trenutka kada je on stekao pomenuti sertifikat. Takođe, u ovom trenutku je predviđeno trajanje tog ispita 170 minuta, a kandidatima je na raspolaganju 140 minuta za rešavanje ispitnih pitanja, dok je preostalo vreme usmereno na čitanje ispitnih zahteva i ostalih dokumenata koja se odnose na polaganje.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje