MCSD sertifikat, Windows Store Apps (C#), ISPIT broj 483 (70 - 483)

Svi oni IT stručnjaci koji žele da steknu sertifikat MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer) i to u oblasti rada sa Windows Store Apps, a uz korišćenje C# programiranja su pozvani da u okviru Microsoft test centra Akademije Oxford polažu ispit broj 483 (70 - 483), koji je i prvi u ovoj grupi.

Prednost polaganja ovog ispita je i u tome što će svaki kandidat koji ga sa uspehom bude položio da postane ujedno vlasnik i Microsoft Specialist sertifikata, a čime će pokazati zapravo da poznaje veštine koje su predmet ispitivanja, te će moći na taj način svoju radnu biografiju da obogati još jednim prestižnim sertifikatom.

Osim uslova koji su vezani za poznavanje određenih oblasti, pred kandidata se stavlja još jedan vrlo bitan uslov, a ukoliko ga zanima polaganje ispita broj 483 (70 - 483). Taj zahtev se odnosi na posedovanje višeg nivoa znanja engleskog jezika, uzevši u obzir da su ispitni zahtevi izneti na tom jeziku.


Takođe, zainteresovani kandidati imaju mogućnost i da u okviru ovog Majkrosoft test centra pohađaju pripremnu nastavu koja nosi oznaku 483 (20483 B) i namenjena je upoznavanju zainteresovanih kandidata sa ispitnim zahtevima sa kojima će se sresti na ispitu broj 483 (70 - 483), a kako bi postigli što bolji rezultat prilikom polaganja.

TESTOVI


Koje se oblasti proveravaju na 483 (70 - 483) ispitu?

Na prvom mestu moramo da naglasimo da ispit broj 483 (70 - 483) mogu da polažu oni IT stručnjaci koji se profesionalno bave programiranjem i imaju u tome najmanje godinu dana iskustva, a poželjno je da u ovoj oblasti rade nekoliko godina. Kandidati moraju da poznaju princip programiranja aplikacija na različitim hardverskim i softverskim platformama, a uz primenu programiranja C#.

Ukupno je četiri oblasti provere na ovom ispitu i svaka od njih je gotovo podjednako zastupljena u ispitnim zahtevima i to u proseku od 25 do 30 procenata.

Od ukupno 5 delova se sastoji prva oblast provere i u njoj kandidati treba da pokažu znanja koja se odnose na Manage Program Flow. U prvom segmentu ove oblasti, čija tema je Implement Multithreading and Asynchronous Processing bi trebalo, pored ostalog da mogu da odblokiraju korisnički interfejs, kao i da upravljaju podacima, a uz primenu Concurrent Collections, te da kreiraju Continuation Tasks. Poznavanje sinhronizovanja resursa, odnosno korišćenje opcije Locking je tema u drugom segmentu prve oblasti tokom ispita broj 483 (70 - 483), a trebalo bi da kandidat poseduje znanja vezana za primenu Thread - Safe Method te da može da otkaže Long - running tasks i slično. Implementacija Program Flow je osnov ispitivanja sledećeg segmenta, a potom bi kandidat trebalo da pokaže znanja koja su vezana za kreiranje i primenu događaja i povratnih poziva (Create and Implement Events and Callbacks). Rukovanje izuzecima je tema poslednje podoblasti u ovom segmentu ispitivanja.Druga oblast provere je sačinjena od ukupno sedam segmenata, a njena tema je Create and Use Types. U prvom segmentu su zadaci vezani za kreiranje različitih tipova, poput na primer Generic Types, Value Types, Reference Types i ostali. Consume Types je tema drugog segmenta u ovom delu provere, a gde kandidati treba da pokažu poznavanje opcija Box or Unbox to convert between value type, te da pokažu da poznaju Dynamic Types, Convert Types i drugo. Poznavanje hijerarhije klasa, ali i njihovog kreiranja i primene se proveravaju u sledećoj podoblasti, a zatim se pred kandidate stavljaju zahtevi vezani za Find, execute and create types at runtime by using reflection. Upravljanje životnim ciklusom objekata i Manipulate Strings su teme završnih segmenata u ovom delu provere.

Poznavanje korišćenja opcije Debug za aplikacije i sve vezano za opcije bezbednosti je tema provere u trećoj oblasti, a ona se sastoji od ukupno 5 podoblasti. Prva među njima ima za temu validaciju unosa aplikacija, a zatim kandidati treba da odgovore na zahteve koji su vezani za poznavanje procesa šifrovanja i to kako simetričnog, tako i asimetričnog. Manage Assemblies je tema u sledećem segmentu na ispitu broj 483 (70 - 483), a potom se proverava i poznavanje korišćenja opcije Debug za konkretnu aplikaciju. Implement Diagnostic in an Application predstavlja osnov ispitivanja u završnom delu ove oblasti.

Isto tako od ukupno 5 podoblasti se sastoji i poslednja oblast provere, a koja je vezana za primenu pristupa podacima, tako da se od kandidata najpre očekuje da mogu da čitaju i pišu različite fajlove, odnosno da ih čitaju i pišu sa mreže, a uz primenu Classes in the System. Korišćenje podataka je tema sledećeg segmenta u okviru ove oblasti, a zatim se očekuje da kandidati pokažu znanja vezana za kreiranje upita i manipulaciju podacima, kao i objektima i to uz primenu LINQ - a. Serialize and Deserialize Dataa jeste osnov ispitivanja u pretposlednjem segmentu završne oblasti. A ispit broj 483 (70 - 483) se završava zadacima vezanim za poznavanje skladištenja podataka, to jest za preuzimanje konkretnih podataka iz različitih kolekcija.

Kako izgleda ispit broj 483 (70 - 483)?

Dobro je poznato da su Microsoft sertifikati među najbolje kotiranim na svetskom nivou, pa zato i ne čudi podatak što ova kompanija ne pruža mnogo informacija o mnogim ispitima, pa tako ni o ispitu broj 483 (70 - 483). A zapravo se radi o tome da postoje neke opšte karakteristik, ali je uvek preporučljivo da kandidati te informacije uzmu svakako uz određenu dozu rezerve, jer ova kompanija ima pravo svaki put kada to smatra potrebnim da sve pomenute informacije potpuno izmeni.

Tačan broj ispitnih pitanja se ne zna, kao ni njihov oblik, odnosno forma, ali obično je reč o 40 do 60 ispitnih zahteva. Sa druge strane, njihova forma se u svakom ispitnom roku menja, a u smislu da kompanija Microsoft u gotovo svakom ispitnom roku dodaje određenu vrstu pitanja, mada gotovo uvek postoje ona koja se svrstavaju u klasična. Pod tim se podrazumeva da kandidati treba od nekoliko ponuđenih odgovora da odaberu više njih, odnosno jedan koji je tačan i na adekvatan način ga označi, a prisutna su i ona u okviru kojih kandidat treba da navede obično kraći odgovor na postavljeno pitanje.

Trajanje ispita broj 483 (70 - 483) je obično 150 minuta, ali i o ovom detalju će svi prijavljeni kandidati da budu informisani neposredno pre polaganja.

Zna se i to da se na ispitu broj 483 (70 - 483) može javiti posebna vrsta ispitnih zahteva, a koja je poznata kao takozvana studija slučaja. Ova vrsta ispitnih pitanja je specifična u tom smislu što kandidat treba da pažljivo pročita zadatak, a obično je reč o simuliranju situacije u kojoj bi on mogao realno da se nađe na poslu koji bude obavljao uz posedovanje sertifikata u ovoj oblasti. Na osnovu svih ponuđenih informacija, kandidat će da odabere sve one podatke koji su relevantni za njeno rešavanje, a zatim se očekuje da ih pažljivo prouči i na kraju da iznese odgovor na postavljenu studiju slučaja. Neophodno je i da kandidat ima na umu da je za rešavanje studije slučaja potrebno izdvojiti nešto više vremena nego za uobičajene ispitne zahteve, budući da je vreme koje mu je na raspolaganju za polaganje ispita broj 483 (70 - 483) namenjeno i za rešavanje ispitnih pitanja i za odgovor na konkretne studije slučaja, to je vrlo važno i da on dobro rasporedi svoje vreme kako bi odgovorio na sve ispitne zahteve. Kandidat koji bude pružio odgovor na konkretnu studiju slučaja, a zatim pređe na sledeću grupu ispitnih zahteva neće moći više da se vrati i možda ispravi odgovor koji je dao, a ako to smatra potrebnim, pa je zato vrlo važno da dobro proveri dat odgovor. Inače, obično se na početku polaganja ovog ispita svi kandidati informišu o tome da li se u tom ispitnom roku javljaju studije slučaja i koliko ih je, a kako bi oni mogli da izvrše adekvatnu organizaciju vremena koje im je dostupno za rešavanje ispitnih zahteva.

Sistem bodovanja u okviru ispita broj 483 (70 - 483)

Da bi kompanija Microsoft održala izuzetno visok nivo kvaliteta sertifikacije koju vrši ona uglavnom ne navodi precizne informacije ni o sistemu bodovanja, a zapravo se radi o tome da ovde postoje neke opšte smernice koje podrazumevaju na prvom mestu da tačan odgovor na neko pitanje obično kandidatu donosi jedan poen. Takođe se zna i da nema negativnog ocenjivanja, te da svaki kandidat koji eventualno ne bude dao tačan odgovor na neko pitanje neće imati umanjenje broja ukupno osvojenih poena.

Ono što mahom zbunjuje sve kandidate koji polažu ispit broj 483 (70 - 483) jesu pitanja koja se ne boduju, jer o njima ne postoji informacija u toku polaganja, a za razliku od pitanja koja kandidatima mogu, naravno ukoliko tačno na njih odgovore, da donesu nekoliko poena o čemu će dobiti informaciju neposredno pre nego što se eventualno pojavi to pitanje.

Moramo da naglasimo i to da pitanja koja se ne boduju služe kako bi ova kompanija poboljšala sistem dodele sertifikata, tako da je u svakom slučaju važeća preporuka da kandidati pruže odgovor na sve ispitne zahteve.

Kada kandidat bude odgovorio na poslednje pitanje u okviru ispita broj 483 (70 - 483), svega nekoliko trenutaka nakon toga će se na ekranu u iskačućem prozoru pojaviti informacija da li je on taj ispit položio ili nije. Posle toga će da dobije i štampanu verziju rezultata i to u određenom roku, a najpre Akademija Oxford, kao zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft za našu zemlju šalje rezultate polaganja ovog ispita centrali pomenute kompanije i to u roku od pet dana nakon polaganja. Na jasno predviđen način se i kandidatima posle toga isporučuju i štampani rezultati polaganja. Ako dve sedmice od dana kada je polagao ispit broj 483 (70 - 483) kandidat ne bude dobio štampane rezultate, savetuje mu se da se obrati onoj poslovnici test centra u kojoj je i polagao ispit, ne bi li taj propust bio što pre otklonjen.

Vrlo često se događa da kandidati koji dobiju štampanu verziju rezultata ne mogu adekvatno da ih protumače, uzevši u obzir da se iz njih ne može videti da li je dat tačan odgovor na neko pitanje, ali je zato navedena ukupna brojčana vrednost poena na celokupnom ispitu, odnosno po oblastima, te je dat i grafički prikaz. Pa, ako kandidat ima želju da vidi upravo da li je na neko pitanje dao tačan odgovor ili nije, savetujemu se da taj zahtev iznese ovlašćenom licu test centra, a kako bi mu bili odštampani i takvi rezultati u propisanom roku.

Pored toga, ne postoji ni tačna informacija koliko poena treba kandidat da osvoji da bi položio ispit broj 483 (70 - 483), ali obično je reč o 70 procenata tačno rešenih ispitnih zahteva, te je mahom u pitanju preko 700 osvojenih poena. Naravno, kao i za broj ispitnih zahteva, tako i ovde važi da navedene informacije uzimate sa rezervom, jer se one mogu u svakom ispitnom roku izmeniti.

Dodatne informacije o 483 (70 - 483) ispitu

Svaki kandidat ima pravo najviše pet puta u toku jedne godine da izađe na polaganje ispita broj 483 (70 - 483). Ukoliko ni posle petog puta ne bude položio ovaj ispit, on će morati da sačeka najmanje godinu dana da prođe kako bi mogao da se ponovo prijavi za polaganje. Međutim, uzevši u obzir da ima i onih kandidata koji iz nekog razloga žele da ovaj ispit polažu i više od pet puta u toku jedne godine, njima je omogućeno da upute pisani zahtev ovlašćenom test centru, koji će dalje da ga proslede centrali kompanije Microsoft, u okviru koje se i odlučuje o ishodu tog zahteva.

Ako kandidat posle prvog puta ne bude položio ispit broj 483 (70 - 483), njemu je dozvoljeno da već po isteku 24 sata od polaganja izvrši prijavu za novo polaganje. A ukoliko ga ni drugi, odnosno treći i četvrti put ne bude položio, neophodno je da sačeka da prođe 14 dana kako bi mogao da se prijavi za novo polaganje.

Onoga dana kada je zakazano polaganje ispita broj 483 (70 - 483) obaveza kandidata jeste da se pojavi u konkretnoj poslovnici Microsoft ovlašćenog test centra Akademije Oxford najmanje pola sata pre zakazanog termina. Neophodno je i da ponese važeći lični dokument sa fotografijom, a što podrazumeva najpre ličnu kartu, a moguće je da se identifikacija izvrši i putem pasoša, odnosno vozačke dozvole, a uz uslov da tom dokumentu nije istekao rok važnosti. Ukoliko kandidat poseduje lični dokument koji je biometrijski i na njemu se nalazi čip, on mora da ponese i očitan lični dokument. Svaki onaj kandidat koji ne bude ispoštovao ove zahteve, odnosno koji ili ne donese važeći lični dokument ili zakasni na polaganje ovog ispita, neće moći da ga polaže u tom ispitnom roku, jer neće biti u prilici da prođe kroz proces identifikacije u skladu sa slovom zakona.

Oni kandidati koji žele da polažu ispit broj 483 (70 - 483) i zadovoljavaju sve pomenute zahteve, ali imaju bilo koju vrstu invaliditeta će biti u prilici da u poslovnicama Akademije Oxford ovaj ispit polažu u skladu sa sopstvenim potrebama. Prilikom prijavljivanja je neophodno da takvi kandidati svakako dostave relevantnu medicinsku dokumentaciju kako bi se stekao jasan uvid u stepen njihovog invaliditeta i na osnovu čega će im biti omogućeno neometano polaganje ovog ispita.

Pre nego što bude počelo polaganje ovog ispita, ovlašćeno lice ovog test centra će svim prisutnim kandidatima da iznese informacije koje su bitne i da im jasne smernice o pravilima. Podrazumeva se da se očekuje da prisutni sva ta pravila u potpunosti poštuju, jer u suprotnom moraće da snose posledice. Ukoliko kandidat bude pribegao bilo kojoj vrsti varanja tokom polaganja ovog ispita, najpre će biti udaljen sa polaganja, a posle toga će ovlašćeno lice test centra da pošalje izveštaj o tom događaju centrali Microsoft kompanije, gde se dalje i odlučuje o kažnjavanjutog kandidata. A mi moramo da naglasimo da je ova kompanija dobro poznata po vrlo strogim merama kažnjavanja. Jedna od najčešćih kazni u ovom slučaju podrazumeva zabranu polaganja ispita broj 483 (70 - 483) u određenom vremenskom periodu, odnosno zabranu polaganja bilo kog ispita kompanije Microsoft do kraja života kandidata. Inače, u ovim situacijama može da dođe i do oduzimanja onih sertifikata koje je kandidat stekao neposredno pre polaganja ovog ispita, ako kompanija Microsoft smatra da je i tada došlo do određene vrste varanja, ali to jednostavno nije bilo uočeno. Naglašavamo i to da i za ove kandidate, ali i za sve ostale, Microsoft kompanija ima pravo da zahteva ponovno polaganje ukoliko to smatra potrebnim.

Po završetku polaganja ispita kandidati koji imaju žalbe na njegov tok mogu da se obrate ovlašćenom licu test centra i iznesu ih na propisan način.

Kada kandidat bude položio ispit broj 483 (70 - 483), odnosno ispite broj 484 (70 - 484) i 485 (70 - 485) on će da postane vlasnik MCSD sertifikata u oblasti rada sa Windows Store Apps i to uz korišćenje C# programiranja. Od tog dana, kandidat je dužan da u skladu sa pravilima i u propisanom roku pristupi resertifikaciji, a što u ovom slučaju podrazumeva dve godine nakon sticanja sertifikata. Princip resertifikacije je trenutno prilično jednostavan, te podrazumeva da kandidat treba u propisanom roku da položi samo jedan ispit, a koji se isto sprovodi na engleskom jeziku. Ispitna pitanja najčešće sadrže sve one novosti iz oblasti ispitivanja koje su se eventualno pojavile od trenutka kada je kandidat stekao MCSD sertifikat. Za sada, ispit za resertifikaciju traje ukupno 170 minuta, to jest 140 kandidat ima na raspolaganju za rada, a preostalo vreme je namenjeno čitanju ispitnih zahteva i ostalih dokumenata koja se tiču polaganja ovog ispita.

Naglašavamo i to da će kandidati koji ne budu pristupili procesu resertifikacije u skladu sa propisanim pravilima morati da snose odgovarajuće posledice, a u smislu da će njihov sertifikat biti proglašen neaktivnim, odnosno neće moći da bude korišćen u praksi.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje