MCSD sertifikat, Azure Solutions Architect, OBUKA broj 442 (40442 A) za ispit 534 (70 - 534)

Poslednji ispit koji direktno kandidate vodi do sticanja sertifikata MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer) i to u okviru oblasti koja nosi naziv Azure Solutions Architect je označen brojem 534 (70 - 534). A nakon što njega položi, kandidati će zvanično da stekne vlasništvo nad ovim sertifikatom, uz uslov da položi i dva prethodna ispita iz iste grupe, pa će samim tim da maksimalno poboljša kako svoje šanse za zaposlenje, tako i svoju radnu biografiju.

Da bi se na najbolji mogući način pripremio za sve one zahteve koji se javljaju na ovom ispitu, poželjno je da pohađa obuku i kurs broj 442 (40442 A) za polaganje ispita broj 534 (70 - 534). A nastavu organizuje Akademija Oxford u celoj zemlji, to jest u svakom gradu u kome ima poslovnicu, budući da je ta institucija od strane kompanije Majkrosoft ovlašćena za testiranje na teritoriji cele naše zemlje.

Naglašavamo da je najvažniji zahtev koji je stavljen pred sve zainteresovane, viši nivo poznavanja engleskog jezika, uzevši u obzir da se i kurs i obuka broj 442 (40442 A) sprovode na pomenutom jeziku, kao i sam ispit. Svakako, niko nije obavezan da pohađa ovu obuku ako želi da se prijavi za polaganje pomenutog ispita, ali kompanija Microsoft svima koji su zainteresovani to preporučuje, budući da će imati prilike da se adekvatno pripreme za zahteve koji ih tom prilikom očekuju. Uz sve to treba napomenuti i da pomenuta kompanija, kao i naša institucija ne mogu da garantuju da će neko ko odluči da pohađa ovakvu vrstu pripremne nastave moći da zaista i položi pomenuti ispit, uzevši u obzir da se svakako zahteva da pokaže određeni nivo profesionalnih znanja prilikom polaganja.


Takođe je bitno da naglasimo i da svaki profesor koji vodi ovu obuku ima, na prvom mestu profesionalno iskustvo, a zatim i da je i sam nosilac nekog od sertifikata koje izdaje pomenuta kompanija, tako da će sasvim sigurno za vreme trajanja ove obuke i nastojati da sa svim polaznicima razgovara o njegovom ličnom iskustvu sa polaganja, te će im preneti svoje impresije i tako učiniti da oni kroz ovaj ispit prođu relativno lako.

U toku cele godine se odvija i kurs i obuka 442 (40442 A), ali je tada takođe moguće i izvršiti prijavu za pohađanje. Zainteresovanima koji ispunjavaju navedene uslove je dozvoljeno da se prijave na nekoliko načina, što znači da mogu, na prvom mestu da dođu lično u prostoriji one poslovnice koja im najviše odgovara i na taj način pristupe prijavljivanju, a isto tako imaju mogućnost i da je kontaktiraju preko mejla ili broja telefona. U slučaju da neko odabere elektronski način prijavljivanja, potrebno je da na zvaničnu mail adresu navedene institucije pošalje sve svoje lične podatke, kao i informaciju u kojoj od preko 20 poslovnica on želi da pohađa nastavu.

Kada je u pitanju način organizovanja nastave, napominjemo da naša institucija svima koji su zainteresovani nudi mogućnost da samostalno izaberu jednu od četiri vrste nastave, a koliko ih za sada imamo u ponudi. Polaznici zapravo biraju između individualne, online, poluindividualne i grupne nastave, a napominjemo da svaka od njih ima tačno utvrđen način na koji se organizuje.

TESTOVI


Dok se grupni kurs i obuka broj 442 (40442 A) organizuje na jedan način, dotle se sve ostale organizuju prema istom principu. Stvar je u tome da grupna obuka predviđa jasno određene termine i dinamiku, a sa čime se svi prijavljeni moraju usaglasiti, dok kod svih ostalih pomenutih tipova nastave pojedinačni polaznik sa predavačem treba da dogovori sve to, pa čak i koliko će da traje nastava.

U jednoj grupi može da bude od četvoro do osmoro ljudi, te se zato i zahteva prijavljivanje najmanje četri osobe u izabranoj poslovnici da bi ovaj tip kursa mogao da bude organizovan. A tu se obično ne dozvoljava promena termina, osim ako svi polaznici koji se nalaze u jednoj grupi iznesu taj zahtev kao zvaničan i ako za to uopšte postoje uslovi u okviru konkretne poslovnice.

Što se tiče svih ostalih tipova nastave, oni se odvijaju za jednog polaznika (online i individualna obuka i kurs broj 442 (40442 A)), odnosno za osnov za dvoje (poluindividualna nastava). Bitno je napomenuti i da svako ko bude izabrao da pohađa nastavu preko interneta ima obavezu da omogući konkretnom računaru, a preko koga želi da prati predavanja, stabilnu konekciju sa internetom.Svako koga zanima kurs i obuka broj 442 (40442 A) bi trebalo da se bavi razvojem, te bi trebalo i da je napredni korisnik Azure platforme. Podrazumeva se da se svi zainteresovani polaznici svakako moraju svrstati u IT profesionalce, a poželjno je da se bave programiranjem, te se očekuje svakako i da poznaju prilično dobro rad u okviru pomenute platforme, budući da je primarna tema ovog kursa Architecting Microsft Azure Solutions.

Isto tako se očekuje i da svi oni, a nakon što završe sa pohađanjem nastave upoznaju Cloud i to kako njegovu infrastrukturu, tako i opcije razvoja, te će će da nauče i napredne opcije korišćenja Azure platforme, odnosno upoznaće se sa infrastrukturom i umrežavanjem u okviru pomenute platforme.

Pored toga, svi polaznici će da nauče i da izrađuju napredne aplikacije, odnosno da koriste App Services Web Apps. Za vreme trajanja ovog kursa će svim polaznicima biti predstavljene i opcije vezane za pristup podacima, kao i aplikacije za skladištenje. A predavači će im takođe predstaviti i obezbeđivanje resursa, ali i strategiju praćenja i upravljanja (Monitoring Strategy and Management). A uz sve navedeno, oni će da se upoznaju i sam takozvanom strategijom poslovnog kontinuiteta (Business Continuity Strategy).

Što se tiče samog nastavnog programa, a po kome se obuka i kurs broj 442 (40442 A) i organizuju, predviđeno je da svi polaznici pohađaju ukupno 8 modula, odnosno oblasti.

Design Principles for Cloud Infrastructure and Development je tema prvog modula, a u okviru koga će se oni upoznati sa zajedničkim obrascima za Cloud aplikacije, odnosno sa različitim dizajnerskim tehnikama koje su vezane za performanse otpornosti, prilagodljivost i dizajniranje.

Design App Service Web Apps je osnov druge oblasti, a gde će biti reči o mogućnostima i kapacitetima Azure web aplikacija, odnosno Azure SQL baza podataka, te o različitim tehnikama koje su vezane za kontinuitet poslovanja.

Zatim se kurs i obuka broj 442 (40442 A) nastavlja na treću oblast, a gde se polaznici upoznaju sa projektovanjem aplikacija za skladištenje i pristup podacima. Nakon toga će im profesori predstaviti način na koji se vrši obezbeđivanje resursa, a tema pete oblasti je vezana za upoznavanje Microsoft azure infrastrukture i opcija umrežavanja.

Polaznici će za vreme trajanja šestog modula da se upoznaju sa dizajniranjem naprednih aplikacija, a tom prilikom će prvenstveno da im budu predstavljene napredne opcije koje Azure platforma nudi i to u smislu Long - running Jobs ili Running Compute - intensive Applications i drugih.

Designing a Management and Monitoring Strategy je osnovi izučavanja u pretposlednjoj oblasti, dok se fokus obuke u poslednjem modulu usmerava na upoznavanje polaznika sa postupkom koji je vezan za dizajniranje Business Continuity Strategy.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 442 (40442 A)?

Prvenstveno je kurs i obuka 442 (40442 A) namenjena svakome ko je zainteresovan da postane vlasnik Microsoft Certified Solutions Developer sertifikata, a u okviru oblasti Azure Solutions Architect, odnosno onome ko želi da se na adekvatan način pripremi za zahteve koje ima ispit broj 534 (70 - 534).

Budući da se navedeni ispit, kao pomenuti kurs sprovode na engleskom jeziku, pa se od svakoga ko se prijavljuje zahteva da ima viši nivo znanja tog jezika.

Profesionalni developeri su, zapravo idealni kandidati za pohađanje ove obuke, odnosno za polaganje ispita broj 534 (70 - 534). Od svih prijavljenih se očekuje da imaju određena znanja vezana za rad u Microsoft Azure, te da žele da u potpunosti ovladaju njegovom arhitekturom i da nauče da izrađuju adekvatna rešenja.

Koliko traje kurs i obuka broj 442 (40442 A) za polaganje 534 (70 - 534) ispita?

Određeno je zvaničnim nastavnim programom, a prema kome se obuka i kurs broj 442 (40442 A) i sprovodi, da nastava traje ukupno tri dana, ali zainteresovani polaznici treba da znaju da je to trajanje isključivo vezano za onaj tip nastave koji se odvija u grupi, pošto je tada i sve ostalo sasvim jasno definisano od strane organizatora.

A budući da Akademija Oxford, kao zvanično ovlašćeni centar za testiranje kompanije Majkrosoft za teritoriju Srbije svim zainteresovanim polaznicima nudi mogućnost da pohađaju i poluindividualnu i individualnu, odnosno nastavu online, a kada se sve one organizuju po potpuno drugačijem principu, to znači da će polaznici moći sa profesorom da, ako to žele i produže trajanje nastave, koje je zvanično određeno.

Mesto i vreme održavanja kursa broj 442 (40442 A)

Nakon što se prijavi i pristupi upisivanju, svaki pojedinačni polaznik treba da se odlučili za jednu od vrsta nastave koje imamo u ponudi, a da bi mogao da zna i gde se i po kom principu ona odvija.

Ukoliko nekome najviše odgovara da nastavu koju predviđa obuka i kurs broj 442 (40442 A) prati sa nekoliko polaznika u isto vreme, trebalo bi da se opredeli za grupni tip obuke, ali mora imati na umu da je tada neophodno da sačeka prijavljivanje minimum tri osobe u okviru konkretne poslovnice, to jest formiranje jedne grupe, budući da se time uslovljava početak ove vrste obuke. Organizator će da odredi termine u kojima će nastava da se odvija i da precizno definiše dinamiku, a kompanija Microsoft za ovaj tip nastave određuje trajanje. Ipak, u retkim situacijama može da bude dozvoljeno čak i menjanje termina koji su u ovom slučaju tačno određeni. Stvar je u tome da ukoliko baš svi polaznici koji se nalaze u jednoj grupi budu izneli zahtev za promenom termina, a koje je organizator prethodno već utvrdio, on će biti razmotren od strane zvanično ovlašćenog lica konkretne poslovnice. Naime, koordinator za nastavu ima pravo da tu promenu ne odobri, pod uslovom da smatra da bi ona mogla da ima negativan uticaj na bilo koji drugi kurs koji se isto u okviru konkretne poslovnice organizuje.

Kada su u pitanju svi ostali tipovi nastave, oni podrazumevaju manje - više sličan način organizovanja, budući da svaki onaj kandidat koji se opredeli bilo za individualnu, bilo za poluindividualnu ili online obuku i kurs broj 442 (40442 A) ima pravo da se sa profesorom, a koji je u tom slučaju nadležan, dogovori i oko datuma početka i oko termina, pa čak i oko trajanja i dinamike prema kojoj će predavanja u tom slučaju da se odvijaju.

Svakako poluindividualna nastava podrazumeva dvoje prisutnih polaznika, dok su individualni i online kurs namenjeni za po jednu osobu.

A najvažniji uslov koji je stavljen pred sve one polaznike koji su zainteresovani za praćenje nastave preko interneta, osim posedovanja računara, jeste i korišćenje stabilne internet konekcije, jer jedino tako taj vid nastave može da bude organizovan, a prema važećim pravilima.

Dodatne napomene :

  • svi zainteresovani koji ispunjavaju jasno definisane uslove imaju pravo da se prijave bilo kog dana u toku godine lično u jednoj od poslovnica organizatora, odnosno preko telefona ili mejl adrese
  • uz ostale uslove koji su navedeni, obavezno je i da svako koga interesuje obuka i kurs broj 442 (40442 A) za polaganje 534 (70 - 534) ispita ima i znanje engleskog jezika na višem nivou
  • svaki polaznik je u obavezi da poštuje pravila vezana za plaćanje, te da ih vrši u prostorijama one poslovnice u kojoj prati nastavu, to jest u kojoj se upisuje, a prema važećem cenovniku

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje