MCSD sertifikat, Sharepoint Applications, OBUKA broj 488 (20488 B) za ispit 488 (70 - 488)

Uz ispit broj 480 (70 - 480), a koji se svrstava takođe i u oblast Windows Store Apps, te ispit broj 486 (70 - 486), a koji se nalazi i u okviru oblasti Web Applications, u grupi ispita koji se odnose na rad sa SharePoint aplikacijama se nalaze i ispiti broj 488 (70 - 488) i 489 (70 - 489). A onaj kandidat koji želi da stekne MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer) i to upravo u oblasti SharePoint Applications ima obavezu da položi sva četiri pomenuta ispita.

Budući da je Akademija Oxford zvanično ovlašćeni test centar kompanije Microsoft u našoj zemlji, ona organizuje sve pomenute ispite, ali i obuke kroz koje se zainteresovani polaznici pripremaju za njihovo polaganje.

Obuka i kurs broj 488 (20488 B) je zamišljen kao priprema za polaganje ispita koji nosi oznaku 488 (70 - 488) i svakako je poželjno da nastavu pohađa svako ko želi da na što bolji način odgovori na zahteve ovog ispita. Naglašavamo da kompanija Majkrosoft ne obavezuje nikoga da pohađa pomenuti kurs, ali se to navodi kao uopštena preporuka, pošto će svi zainteresovani imati prilike da savladaju znanja koja su potrebna da bi odgovorili na sve zahteve prisutne u okviru konkretnog ispita. Naravno, podrazumeva se da ne postoje garancije da će neko koga bude interesovao ovaj kurs, te ko bude pohađao nastavu, navedeni ispit sa sigurnošću da položi, pošto sve zavisi od toga na koji način će odgovoriti na ispitne zahteve.


Vrlo je važno da svako ko pristupi pohađanju nastave ima na umu da se i ova obuka, kao i sam ispit odvijaju na engleskom jeziku, pa je iz tog razloga neophodno svaki kandidat da poseduje viši nivo znanja tog jezika, a svakako je potrebno i da poseduje zahtevani nivo profesionalnih znanja.

Od strane Akademije Oxford se organizuje obuka i kurs broj 488 (20488 B) za polaganje ispita 488 (70 - 488) i to u skladu sa važećim nastavnim programom u toku cele godine, a na preko 20 lokacija, to jest u svakom gradu u kome ova institucija ima otvorenu poslovnicu.

Svi zainteresovani mogu da prate nastavu u grupama, odnosno da se odluče za individualnu i poluindividualnu obuku, te isto tako imaju mogućnost i da predavanjima pristupe preko interneta. Važno je da svi oni koje zanima online kurs i obuka 488 (20488 B) znaju da se nastava organizuje u skladu sa pravilima, što znači da se od njih zahteva da obezbede i stabilnu internet vezu za konkretni računar preko koga će i da prate predavanja. A taj tip nastave se odvija na isti način kao i individualna, ali i poluindividualna, koja je namenjena za dva polaznika u isto vreme, dok su druge dve predviđene za po jednog polaznika. Tu će oni sa nadležnim predavačem, odnosno sa koordinatorom za nastavu u jednoj od naših poslovnica u kojoj žele da prate nastavu i da se upišu, svakako da se dogovore kako o datumu početka, tako i o terminima u kojima će predavanja da se održavaju, odnosno predviđa se i da oni zajedno definišu i dinamiku.

TESTOVI


Grupna obuka predviđa prisustvo od četvoro do najviše osmoro polaznika i precizno određene termine u kojima se predavanja održavaju, kao i dinamiku, a o tome svakako brine organizator. Kad je u pitanju datum početka ovog tipa kursa, organizator ipak nema na to nikakvog uticaja, pošto se mora sačekati prijavljivanje najmanje tri osobe, jer je to uslov da bi ova vrsta nastave mogla da bude organizovana. Ovde se uglavnom ne dopušta promena termina, osim ukoliko to kao zvaničan zahtev ne upute svi članovi jedne grupe, ali koordinator za nastavu takođe ima pravo da ne dopusti da se promena izvrši, a ukoliko smatra da ona može da ugrozi bilo koji drugi kurs koji se takođe u toj poslovnici organizuje.

Napominjemo da svi koji su zainteresovani i ispunjavaju jasno određene uslove imaju pravo da se u toku cele godine prijave za pohađanje ove obuke u svim našim poslovnicama. A osim što to mogu da učine lično, oni takođe mogu i da izabranu poslovnicu kontaktiraju preko telefona, ali i da na oficijelnu mail adresu zvanično ovlašćenog Microsoft test centra Akademije Oxford pošalju sve informacije koje su bitne. Tu bi trebalo da uz ime, prezime i datum rođenja, svakako navedu i u kom tačno gradu ih zanima da kurs i obuka broj 488 (20488 B) za ispit 488 (70 - 488) bude organizovana, odnosno koji tip nastave bi želeli da pohađaju.

Predavači koji su zaduženi da vode polaznike kroz nastavu ne samo da imaju visoka profesionalna iskustva, već su i sami stekli neki od sertifikata koje izdaje ova kompanija, a što znači da će oni za vreme trajanja obuke svakako i da prenesu lična iskustva polaznicima.Osnovna tema koju obuka i kurs broj 488 (20488 B) ima jeste Developing Microsoft SharePoint Server 2013 Core.

Za vreme trajanja ove obuke će svi polaznici da nauče da rade sa različitim tehnikama SharePoint razvoja, a što svakako uključuje Server - side i Client - side modele objekata, zatim razvoj i primenu adekvatnih funkcija, rešenja i aplikacija. Naučiće i da uređuju opcije za upravljanje identitetom i dozvolama, ali i da rade sa upitima, te će se upoznati i sa opcijama za ažuriranje listi podataka.

Takođe će imati prilike i da nauče kako se pravilno upravlja poslovnim procesima i na koji način je moguće izvršiti adekvatno prilagođavanje korisničkog interfejsa.

Pohađanje ovog kursa je prvenstveno namenjeno programerima koji se tim poslom bave profesionalno i koji su specijalizovani za razvoj SharePoint rešenja i tehnologija. Iako je potrebno da budu upoznati sa radom u SharePoint 2013, ne zahteva se da budu upoznati baš u sve njegove nove karakteristike.

Prilikom pohađanja ovog kursa će naučiti na koji način funkcioniše proces selekcije odgovarajućeg pristupa u SharePoint - u i na koji način se vrši prilagođavanje u tom slučaju. Isto tako će da nauče i na koji način se kreira i primenjuje Packing, Deployment i Upgrading strategija.

Kako se identifikuju SharePoint podaci i kako se sadržaj prilagođava, te kako se vrši dijagnostika i otklanjanje grešaka će isto tako da nauči svako ko pohađa obuku i kurs 488 (20488 B) za polaganje ispita broj 488 (70 - 488). Biće reči i o planiranju, ali i o projektovanju aplikacija, kao i o postupku identifikacije, a zatim i ublažavanja problema koji mogu da nastanu prilikom uređivanja performansi prilikom prilagođavanja. Naravno, savladaće i znanja koja su im potrebna da bi razumeli kako postupak autentikacije, tako i autorizacije.

Za vreme trajanja ovog kursa će polaznici da se upoznaju i sa Windows PowerShell, te će se upoznati i sa brojnim dodatnim mogućnostima koje SharePoint nudi. Isto tako će im profesori predstaviti i različite online usluge, kao što su na primer SharePoint Online ili Azure.

Kada budu sa uspehom završili pohađanje odabranog tipa nastave, polaznici će da nauče da dizajniraju i upravljaju brojnim funkcijama i rešenjima, te će znati i da razviju kod i da podese funkcije autentikacije i autorizacije.

Isto tako će biti sposobni da kreiraju prilagođene i sajtove i liste, kao i da uređuju Lifecycle konkretnog sajta, te se očekuje i da mogu da odgovore na zahteve koji su vezani za podešavanje mogućnosti i dizajniranja izbora za SharePoint aplikacije. Naravno, znaće i da koriste Client - side modele objekata i REST API, te će znati i da razvijaju kako Provider - hosted, tako i Auto - hosted SharePoint Apps. Distribucija i primena SharePoint aplikacija, ali i kreiranje prilagođenih radnih procesa za automatizaciju poslovnih procesa su takođe znanja koja će steći svako ko bude pohađao ovu specijalizovanu obuku.

Pored svega pomenutog, polaznici će da nauče i kako treba koristiti polja, odnosno različite tipove sadržaja, a da bi se pravilno upravljalo nomenklaturom. Takođe će da nauče i da prilagođavaju najpre izgled, a zatim i ponašanje elemenata korisničkog interfejsa, te će znati i da prilagode opcije navigacije, odnosno brendiranja konkretnog sajta.

Nastavni plan i program po kome se kurs i obuka broj 488 (20488 B) za polaganje 488 (70 - 488) ispita organizuje se sastoji od 15 oblasti, odnosno modula.

SharePoint as a Developer Platform je tema prve oblasti, a tu polaznici uče različite načine koji se primenjuju prilikom razvoja aplikacija u okviru SharePoint servera 2013, dok u sklopu drugog modula uče na koji način se radi sa SharePoint objektima. Biće reči i o Server - side SharePoint modelima objekata, ali i o tome na koji način se moraju uređivati dozvole za Server - side Code.

Rad sa listama i bibliotekom (Lists and Library) je osnov naredne oblasti, gde se upoznaju najpre sa principom interakcije listi sa bibliotekom, odnosno na koji način se vrši programiranje uz primenu Server - side SharePoint modela objekata i kako se koriste klase upita, te LINQ u okviru SharePoint upita i preuzimanje podataka sa konkretnih listi.

Designing and managing features and solutions je tema oblasti koja sledi, a u okviru petog modula je fokus stavljen na rad sa Server - side Code. Da upravljaju identitetom i dozvolama će naučiti polaznici u sklopu šestog modula, a fokus je tada stavljen na savladavanje znanja vezanih za upravljanje dozvolama kroz kod i prilagođavanje autentikacije, a uz primenu Custom Claims Providers.

Upoznavanje sa aplikacijama za SharePoint je tema sedme oblasti, što podrazumeva da se obuka i kurs 488 (20488 B) u ovom delu usmerava na upoznavanje polaznika sa novim načinom prilagođavanja funkcionalnosti SharePoint sa SharePoint serverom 2013.

Zatim sledi modul čija tema je Client - side SharePoint Development, dok se u okviru devete oblasti izučava Developing Remote Hosted SharePoint Apps.

Objavljivanje i distribucija aplikacija se izučava tokom desetog modula, a u okviru koga polaznici uče kako se vrši lako instaliranje konkretnih aplikacija, odnosno na koji način funkcioniše njihovo pakovanje i objavljivanje u okviru kataloga.

Vrlo važan segment ovog kursa jeste i Automatizacija poslovnih procesa (Automating Business Processes), a ona se izučava tokom narednog segmenta. Tu će biti reči i o primenu Visio 2013, Visual Studio 2012 i SharePoint Designer 2013.

Osnovna tema tokom dvanaestog modula je Managing Taxonomy, a tu se izučava značaj dobre nomenklature u okviru SharePoint - a, te polaznici uče kako se radi sa komponentama te nomenklature. A pored svega ostalog, u okviru ovog modula će imati prilike da neuče i na koji način se vezuje Event Receivers u okviru te nomenklature.

Managing custom components and site lifecycles je primarna tema u narednom segmentu ovog kursa, dok se u pretposlednjoj oblasti svi polaznici upoznaju sa postupkom prilagođavanja elemenata korisničkog interfejsa. Oni će tu da nauče koji su to načini koji se primenjuju prilikom prilagođavanja SharePoint korisničkog interfejsa, kao što je na primer dodavanje dugmića na traci (Adding buttons to the ribbon), te izmena pravila o prikazivanju liste.

Na samom kraju, kurs i obuka 488 (20488 B) za polaganje ispita broj 488 (70 - 488) sve polaznike upoznaje sa brendingom i opcijama navigacije. Ne samo da će tu da nauče kako se prilagođavaju opcije brendinga, već i na koji način funkcioniše dizajniranje, ali i objavljivanje i opcije navigacije sajtova u okviru SharePoint servera 2013.

Kome je namenjena obuka i kurs broj 488 (20488 B)?

Svim osobama koje žele da steknu dovoljno znanja kako bi položili ispit broj 488 (70 - 488) je primarno namenjen kurs i obuka broj 488 (20488 B). Tačnije, svima onima koji polaganjem ovog ispita žele da steknu MCSD sertifikat u okviru oblasti rada sa SharePoint aplikacijama.

Ono što se od svih prijavljenih zahteva jeste da moraju da ispune sve navedene uslove, a prvenstveno se to odnosi na poznavanje engleskog jezika koje mora da bude na višem nivou, kako bi mogli da adekvatno odgovore na sve ispitne zahteve.

Svakako se zahteva da se svi polaznici aktivno bave programiranjem, te da odlično poznaju rad u okviru Visula Studia i to kako 2010, tako i 2012. Trebalo bi i da su upoznati sa radom u okviru SharePoint 2013 ili u okviru nekih ranijih verzija ovog programa. Očekuje se i da poznaju Visual C# i .NET Framework 4.5.

Uz sve navedeno, svaki polaznik mora da bude upoznat sa osnovama ASP.NET i sa Server - side web development tehnologijama, te mora da poznaje i Lifecycle strane, odnosno primenu opcija Request i Response. Takođe je neophodno i da u osnovi poznaje AJAX i asinhrone tehnike programiranja, te da ume da koristi kako HTML, tako i CSS, odnosno JavaScript. Na kraju, svako koga interesuje kurs i obuka 488 (20488 B) za polaganje ispita broj 488 (70 - 488) neizostavno mora da bude upoznat i sa procesom utvrđivanja autentikacije i autorizacije, te se posebno zahteva da poznaje Claim - based Authentication.

Jednostavnije rečeno, osoba koja se smatra najboljim kandidatom za pohađanje ove obuke bi trebalo da ima minimalno 4 godine iskustva u radnog iskustva u radu sa SharePoint i Web Development - om.

Koliko traje kurs i obuka 488 (20488 B) za polaganje ispita broj 488 (70 - 488)?

Zvaničnim nastavnim programom koga se u potpunosti pridržava Akademija Oxford kao zvanično ovlašćeni Microsoft centar za testiranje, određeno je da obuka i kurs 488 (20488 B) za polaganje ispita broj 488 (70 - 488) traje ukupno pet dana.

Ipak, naglašavamo da se ovo isključivo odnosi na grupni vid nastave, dok svi oni polaznici koji se budu odlučili za bilo koju drugu vrstu nastave, to jest poluindividualnu, individualnu ili online imaju pravo da trajanje ovog kursa produže. Naime, svi oni treba da se sa predavačem koji će biti zadužen da vodi tu obuku dogovore oko svih detalja, to jest oko dinamike, termina i datuma početka, pa čak i oko trajanja izabranog tipa nastave.

Gde i kada se organizuje kurs i obuka broj 488 (20488 B)?

Da bi neko saznao na kom mestu se organizuje obuka i kurs broj 488 (20488 B) za polaganje ispita broj 488 (70 - 488), on mora prvo da zna koja od svih pomenutih vrsta nastave ga zanima.

Naime, sve one se organizuju u našim poslovnicama, a uz izuzetak online nastave, koju će polaznik da prati preko interneta. A u tom slučaju je on obavezan da obezbedi adekvatne uslove, to jest da njegov računar internetu pristupa preko stabilne konekcije.

U principu, neko ko se odluči ne samo za online, već i za poluindividualni ili individualni kurs se dogovara sa nadležnim predavačem kako o datumu početka, tako isto i o dinamici prema kojoj će obuka u tom slučaju da se odvija, odnosno o terminima.

Ali, zato se pred sve one polaznike koje interesuje grupni kurs i obuka 488 (20488 B) za polaganje ispita broj 488 (70 - 488) stavlja zahtev da prihvate tačno određene termine koje će definisati organizator u tom slučaju, odnosno da se pridržavaju određene dinamike. Isto tako od tih polaznika se zahteva i da sačekaju ispunjenje osnovnog uslova za početak tog tipa nastave, to jest prijavu najmanje tri osobe u okviru iste poslovnice, a koje takođe žele da pohađaju upravo ovaj vid obuke. Ovo se zahteva pošto grupe broje od četvoro do osmoro polaznika, pa je i potrebno da se prvo oformi grupa u toj poslovnici, a tek onda će svi prijavljeni da dobiju podatke koji se odnose kako na datum njenog početka, tako i na termine.

Dodatne napomene :

  • sve osobe koje su zainteresovane za pohađanje ovog kursa mogu da se cele godine prijave i to ili preko telefona jedne od poslovnica ili direktno u njenim prostorijama, a mogu i na zvaničnu mejl adresu koja je navedena na sajtu organizatora, da pošalju podatke za prijavu
  • osnovni uslov za sve koje interesuje obuka i kurs broj 488 (20488 B) za polaganje ispita 488 (70 - 488) jeste viši nivo znanja engleskog jezika
  • upisani polaznici su dužni da direktno u poslovnici u kojoj se organizuje nastava ili upis izvrše i sva plaćanja, a prema ceni koja je navedena u tada aktuelnom cenovniku

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje