MCSD sertifikat, Windows Store Apps (HTML5), OBUKA broj 481 (20481 C) za ispit 481 (70 - 481)

Kao zvanično ovlašćeni centar za testiranje kompanije Majkrosoft, Akademija Oxford svakome ko želi da stekne MCSD sertifikat (Microsoft Certified Solutions Developer), pruža mogućnost da polaže sve ispite koji se odnose na proveru znanja iz oblasti rada sa Windows Store Apps. Prva grupa ovih ispita se odnosi na proveru rada sa HTML5, a druga sa C#.

Da bi se svako ko želi da polaže drugi ispit iz prve grupe, koji je označen brojem 481 (70 - 481), opšta je preporuka da pohađa specijalizovanu obuku, koja nosi oznaku 481 (20481 C) i koja podrazumeva pripremu za polaganje ovog ispita. A i nju, Akademija Oxford organizuje u svakoj svojoj poslovnici i to kako prema pravilima grupne nastave, tako i kao individualnu, ali i poluindividualnu obuku. Zainteresovani kandidati mogu da pohađaju ovaj kurs i putem specijalne platforme, ali uz uslov da poseduju sopstveni računar, koji je povezan stabilnom konekcijom na Internet, kako bi mogli da prate nastavu bez poteškoća. Grupna nastava se uvek odvija u manjim grupama, a u većini slučajeva je prisutno između četvoro i osmoro polaznika. Takođe su, u za ovaj vid obuka i termini precizno određeni, kao i trajanje samog kursa. A sve to nije slučaj kod online, odnosno individualne i poluindividualne nastave, jer se tu kandidati sa profesorima i koordinatorima za nastavu u jednoj od poslovnica test centra dogovaraju ne samo o terminima, nego i o njihovoj dinamici, ali i o trajanju ovakve vrste nastave.

Obuka i kurs broj 481 (20481 C), kao i sam ispit se odvijaju na engleskom jeziku, pa je jedan od osnovnih uslova koji se pred se zainteresovane kandidate stavlja, upravo poznavanje ovog jezika, ali isključivo na višem nivou.


Da bi kandidat mogao da pohađa ovu obuku, koju vode visokokvalifikovani predavači spremni da svoja znanja i iskustva prenesu svim polaznicima, on mora da izvrši prijavu i to ili lično u jednoj od poslovnica ovog test centra ili putem telefona, odnosno mejla. A adresu na koju mogu da pošalju podatke o prijavi će svi zainteresovani kandidati da pronađu na zvaničnom internet sajtu Akademije Oxford.

Kompanija Majkrosoft ne navodi pohađanje kursa i obuke broj 481 (20481 C) za polaganje ispita broj 481 (70 - 481) kao uslov za izlazak na polaganje, ali kandidati koji žele da ga polože moraju da imaju na umu da je ovo opšta preporuka ukoliko žele da se na najbolje na pripreme za sve ispitne zahteve. Pored toga, svaki kandidat koji bude pohađao ovu obuku, mora da zna i to da mu ovo ne pruža apsolutno nikakvu garanciju da će pomenuti ispiti položiti, jer je neophodno da tom prilikom pokaže sva zahtevana znanja.

U toku obuke će polaznici, između ostalog da nauče primarne programske tehnike i veštine, koje su neophodne da bi mogli da rade sa Windows Store aplikacijama. A pod tim se podrazumeva kako njihovo kreiranje, tako i razvoj aplikacija, te se očekuje da ovladaju većim delom Expression Blend alata, odnosno radom u okviru Microsft Visual Studio.

TESTOVI


Nakon što se završi obuka i kurs broj 481 (20481 C), polaznici bi trebalo da poznaju rad sa Windows 8 platformom, te da mogu da koriste njene osnovne funkcije, odnosno da poznaju osnov rada sa Windows App Interface. Znaće i da kreiraju korisnički interfejs, odnosno da primene MVVM Pattern kada budu pristupili dizajniranju konkretne aplikacije.

Uz sve to će i polaznici biti upoznati sa implementiranjem AppBar i Layout Controls - a, a očekuje se i da znaju da koriste različite template, kako bi kreirali UI. Naučiće i kako se kreira, odnosno primenjuje PLM (Process Lifetime Management), odnosno na koji način se implementira Semantic Zoom.

Polaznici koji sa uspehom budu prošli kroz ovaj kurs će da nauče i kako se koriste funkcije Search, Share i Settings, ali i kako se raspoređuje konkretna Windows Store aplikacija u okviru Windows Store, odnosno u okviru prodavnice određenog preduzeća.Nastavni program je raspoređen u ukupno 13 modula sa kojima će se polaznici obuke i kursa 481 (20481 C) podrobno upoznati.

Tokom prvog modula će im biti prezentovana Windows 8.1 platformom i Windows Store Apps, te će naučiti kako bi ove aplikacije trebalo da izgledaju. Iskusni predavači Akademije Oxford će ih tom prilikom uputiti u principe koji se primenjuju prilikom izrade pomenutih aplikacija, kako bi im olakšali dalji rad. Single - Page Apps and the MVVM Design Pattern je tema druge oblasti tokom ove obuke. Tu će svi polaznici da nauče na koji način se dizajnira MVVM (Model - View - View Model), odnosno koji je koncept razvoja SPA (Single - Page Application).

Treći modul je usmeren na upoznavanje polaznika sa primenom WinJS, gde će pored ostalog da nauče kako funkcioniše WinJS biblioteka i koje se WinJS APIs najčešće koriste. Primena Layout - a uz korišćenje Windows 8.1 Controls se savladava u četvrtom modulu, gde se polaznici uče na koji način funkcionišu i kako se koriste WinJS šabloni, ali i kontrole (Rating, AppBar, Flyout i druge).

Na koji način se treba osigurati da konkretna aplikacija podržava različite vrste uređaja, kao i tipove orjentacije ekrana se savladava u toku petog modula. Tu polaznici uče i kako treba koristiti Data Presentation Controls, ali i ListView Control.

Tema narednog modula je Implementing Tiles and User Notifications, dok se kurs i obuka broj 481 (20481 C) u toku sedme oblasti usmerava na upoznavanje polaznika sa upravljanjem fajlovima u okviru Windows Store aplikacija. A tu oni uče i na koji način se upravlja najpre fajlovima, ali i šta su Streams i Pickers, te kako funkcionišu, odnosno na koji način treba rukovoditi primljenim podacima o konkretnoj aplikaciji.

Windows Store App PLM - a (Process Lifetime Management) je osnov rada tokom osmog modula ove obuke. Ne samo da će polaznici u ovom delu kursa da nauče kako funkcioniše PLM, već i na koji način treba implementirati State Management Strategy.

Pravilan način kreiranja, odnosno primenjivanja navigacije u okviru Windows Store aplikacija se savladava u toku naredne oblasti. Polaznici će da nauče najpre šta sve treba uraditi da bi se izgradila bogatija, odnosno interaktivna aplikacija koja se smatra izuzetno kvalitetnom. A u tome će im maksimalno pomoći savladavanje kreiranja i primene, odnosno podešavanja opcija navigacije, uzevši u obzir da je to vrlo bitan segment svake profesionalno urađene aplikacije.

Implementing Windows 8.1 Contracts je tematika desete oblasti ovog kursa, a u sledećem modulu će svi polaznici obuke i kursa broj 481 (20481 C) da savladaju dizajniranje i primenu strategije pristupa podacima (Data Access Strategy). Osim što će da se upoznaju sa evaluacijom ove strategije, polaznici će da nauče i kako se radi sa Remote Data.

Osnov proučavanja pretposlednje oblasti tokom ove obuke je Responding to Mouse and Touch, a pored ostalog se savladava rad sa Mouse Events, odnosno Gesture Events. Kako funkcioniše proces planiranja za Windows Store App Deployment polaznici uče u toku poslednje oblasti kursa. Najpre će da nauče sve što je potrebno za proces pripreme i pohranjivanja konkretne aplikacije, a što podrazumeva upoznavanje App Manifest - a, zatim odgovaranje na zahteve sertifikacije, a sve to uz primenu adekvatnih alata i to u okviru Visual Studio 2013. U ovom delu kursa će da nauče i kako se vrši finalizacija ovog procesa, odnosno na koji način treba uvrstiti određenu aplikaciju u Windows Store ili u okviru privatne prodavnice nekog preduzeća (Private Enterprise Store).

Ko treba da pohađa kurs i obuku broj 481 (20481 C)?

Pohađanje kursa i obuke broj 481 (20481 C) je najpre namenjeno svakom kandidatu koji poseduje dovoljno znanja, te želi da se pripremi za polaganje ispita broj 481 (70 - 481) i tako ispuni još jedan uslov koji ga približava posedovanju MCSD sertifikata u oblasti Windows Store Apps.

Svaki kandidat koji se profesionalno bavi programiranjem, te u tom poslu poseduje barem godinu dana radnog iskustva, a poželjno je da ima i višegodišnje iskustvo i to naročito u oblasti izrade aplikacija je idealan osoba za pohađanje ovog kursa. Trebalo bi da svaki polaznik koga zanima kurs i obuka broj 481 (20481 C) ima dovoljno znanja u oblasti kreiranja aplikacija, odnosno u programiranju, te se očekuje da je ovladao radom u JavaScript - u, HTML5, odnosno CSS3.

Trajanje kursa i obuke broj za polaganje ispita broj 481 (70 - 481)

Svaki kandidat koji bude odlučio da obuku i kurs broj 481 (20481 C) za polaganje ispita broj 481 (70 - 481) pohađa u formi grupne nastave će morati prvo da ispoštuje termine, koji su u ovom slučaju jasno definisani. Grupna obuka traje ukupno pet dana, a ako zainteresovanom kandidatu ipak više odgovara da pohađa nastavu online, odnosno poluindividualni ili individualni kurs, on mora da zna da trajanje ove vrste obuka nije precizno određeno, već da on o svemu treba da dogovori sa profesorom, a uz sugestiju koordinatora za nastavu te poslovnice Akademije Oxford.

Gde i kada se održava obuka i kurs za polaganje ispita broj 481 (70 - 481)?

Vreme i mesto održavanja ovog kursa isključivo zavisi od toga koju vrstu nastave kandidat želi da pohađa. Kada je reč o grupnoj nastavi, ona se organizuje u onoj poslovnici Microsoft test centra Akademije Oxford u kojoj se prijavi najmanje četvoro polaznika koji su zainteresovani da je pohađaju.

A u najkraćem mogućem roku po ispunjenju ovog uslova se svi ostali koji su se već prijavili obaveštavaju o terminima i svim ostalim detaljima vezanim za ovu vrstu nastave.

Kod nastave onlajn se podrazumeva da prijavljeni kandidat poseduje računar, odnosno stabilnu internet konekciju, a on se direktno sa predavačem dogovara oko trajanja, termina i dinamike ovakvog tipa pripremne nastave. Sve to isto se odnosi i na poluindividualnu i individualnu obuku, budući da kandidati imaju veliku slobodu u odlučivanju i u ovom slučaju.

Dodatne napomene :

  • zainteresovani kandidati mogu da se prijave cele godine direktno u svakoj poslovnici Microsft test centra Akademije Oxford, a mogu i da se prijave preko broja telefona odabrane poslovnice, te da pošalju podatke preko mejla (adresa za slanje je dostupna na zvaničnom sajtu)
  • plaćanje može da se izvrši direktno u onoj poslovnici test centra u kome se kandidat prijavljuje
  • neophodno je da kandidat koji želi da pohađa obuku i kurs broj 481 (20481 C), odnosno da polaže 481 (70 - 481) ispit poznaje engleski jezik na višem nivou

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje