MCSD sertifikat, Azure Solutions Architect, OBUKA broj 533 (20533 C) za ispit 533 (70 - 533)

Kada kandidati budu položili ispit broj 532 (70 - 532), a koji je prvi u oblasti Azure Solutions Architect, oni svakako imaju obavezu da polože još dva, odnosno ispit broj 533 (70 - 533) i 534 (70 - 534), a kako bi zvanično postali nosioci Microsoft Certified Solutions Developer sertifikata (MCSD) u pomenutoj oblasti.

Da bi neko bio u mogućnosti da na najbolji način odgovori na sve zahteve u okviru ispita 533 (70 - 533), tu je specijalizovana obuka i kurs broj 533 (20533 C), a koju prema smernicama Microsoft kompanije, čiji je i ovlašćeni centar za testiranje za teritoriju Srbije, organizuje Akademija Oxford. Ona to čini u toku cele godine i to na preko 20 lokacija, uzevši u obzir da poslovnice ima ne samo u Novom Sadu, Beogradu i to na nekoliko opština, odnosno u Nišu, već i u Jagodini, Kraljevu i Čačku, ali isto tako i u Kragujevcu, Mladenovcu, Ćupriji, Subotici i u još mnogo drugih manjih i većih gradova širom naše zemlje.

Na prvom mestu je vrlo važno da naglasimo da se kurs i obuka broj 533 (20533 C), ali i pomenuti ispit organizuju isključivo na engleskom jeziku, pa se zato zahteva da svako ko je zainteresovan da se prijavi za pohađanje nastave svakako poznaje pomenuti jezik i to na višem nivou, jer će upravo na taj način biti u mogućnosti da odgovori na ispitne zahteve.


Kompanija Majkrosoft od onih osoba koje su zainteresovane za polaganje navedenog ispita ne zahteva da pohađaju ovaj kurs, kao što isto tako nikome ne može da garantuje da će taj ispit da položi ukoliko odluči da pohađa navedenu obuku. Međutim, to treba prihvatiti kao preporuku, pošto se polaznici kroz pohađanje odabranog tipa nastave pripremaju za ispitne zahteve, a na koje će vrlo verovatno lako odgovoriti. Sve to navodimo najpre zato što su profesori koji vode ovu obuku i sami nosioci nekog od sertifikata pomenute kompanije, a to znači da oni imaju iskustva sa polaganjem konkretnih ispita, tako da će za vreme trajanja predavanja oni sa polaznicima da razgovaraju i o tome, te će im svakako prezentovati i lični doživljaj sa polaganja i na taj način ih još bolje upoznati sa čitavim procesom sticanja sertifikata ove kompanije.

U toku cele kalendarske godine Akademija Oxford otvara mogućnost svim zainteresovanima da izvrše prijavu, a što oni mogu da učine na tri različita načina. Jedan od njih podrazumeva da izabranu poslovnicu u kojoj žele da pohađaju obuku i kurs broj 533 (20533 C) za polaganje 533 (70 - 533) ispita kontaktiraju putem telefona, a drugi je vezan za lično prijavljivanje u njenim prostorijama. Na kraju, postoji mogućnost koja je mnogima i najlakša, a ona podrazumeva slanje mejla sa svim relevantnim podacima i to na onu adresu koja je navedena na zvaničnom sajtu ovog test centra. Napominjemo da je svakako važno da zainteresovani polaznik u konkretnom mejlu napomene i u kom gradu bi želeo da kurs bude organizovan, to jest u kojoj od preko 20 poslovnica naše institucije on želi da pohađa nastavu.

Što se tiče samog načina organizovanja nastave, postoje ukupno četiri vrste obuke, a svaki pojedinačni polaznik treba da samostalno izabere jednu od njih i to upravo onu koja mu po uslovima najviše odgovara. Najpre da navedemo da su u pitanju grupni, poluindividualni, online i individualni kurs i obuka broj 533 (20533 C), te da se oni organizuju svi u našim poslovnicama, osim onog tipa nastave koji polaznik odluči da prati preko interneta. Što se tiče te vrste nastave, pred svakoga ko je zainteresovan za pohađanje je stavljen zahtev da ispuni primaran uslov, a on podrazumeva da taj polaznik mora na prvom mestu da ima sopstveni računar preko koga će da prisustvuje predavanjima, te se zatim od njega traži da konkretnom uređaju obezbedi stabilnu internet vezu, pošto je to primaran uslov za nesmetano odvijanje ove vrste nastave.

TESTOVI


Način organizovanja online obuke je zapravo potpuno isti kao kada se organizuje individualna, to jest poluindividualna nastava, mada se razlikuje broj prisutnih polaznika. Radi se o tome da u okviru online nastave može biti prisutan samo jedan polaznik, a što je isto kao i kod individualne, a poluindividualni kurs se uvek organizuje za dve osobe i to je takozvana nastava u paru. Sve te vrste obuka se organizuju na isti način, a koji podrazumeva da će polaznik sa nadležnim profesorom lično da se dogovori prvo o datumu kada će izabrana obuka i kurs broj 533 (20533 C) da počne, a zatim i oko svih ostalih detalja. Preciznije rečeno, oni će da se dogovore oko dinamike po kojoj će nastava da se organizuje u tom slučaju, te da preciziraju tačno vreme, to jest termine u kojima će predavanja da se održavaju.

Nasuprot svim navedenim vrstama obuke se nalazi grupna nastava, koja podrazumeva sasvim drugačiji princip organizovanja. Tačnije rečeno, svako ko se bude odlučio da predavanja prati u grupi, na prvom mestu mora da prihvati sve ono što u ovom slučaju unapred određuje organizator, a što podrazumeva kako termine, tako i trajanje obuke, odnosno dinamiku prema kojoj se nastava tada odvija. Iz tog razloga i navodimo da neko ko nema mnogo slobodnog vremena na raspolaganju, te ne može da se uklopi u definisane termine, svakako treba da se odluči za neku drugu vrstu nastave koju mi imamo u ponudi. Posebno naglašavamo da se termini kod ovog tipa obuke ne menjaju, izuzev u vrlo retkim situacijama, ali i tada može da se dogodi da koordinator za nastavu promenu termina ne odobri. Stvar je u tome da je polaznicima kojima ne odgovaraju utvrđeni termini dozvoljeno da od zvanično ovlašćenog predstavnika Akademije Oxford zahtevaju njihovu promenu, ali moraju biti svesni činjenice da koordinator za nastavu promenu dozvoljava samo onda kada je 100% siguran da ona neće ni na koji način da ugrozi bilo koju drugu vrstu nastave koja se tu isto organizuje. Bitno je da znate i to da je početak ovog tipa obuke uslovljen prijavljivanjem najmanje četri osobe u okviru konkretne poslovnice, a pošto se tek nakon toga može oformiti jedna grupa u kojoj će se naći najmanje polaznika, uzevši u obzir da njih može biti od 3 do najviše 8 u konkretnoj grupi.

Ovaj kurs je namenjen na prvom mestu IT profesionalcima koji mogu da odgovore na dole pomenute uslove, te se očekuje da budu upoznati sa tehnologijama virtualizacije i radom sa aplikacijama. Isto tako polaznici moraju da budu upoznati sa Managing On - premises IT raspoređivanjem, a koji uključuje i rad sa AD DS - om. Obično prijavljeni polaznici već imaju radno iskustvo i to u okviru organizacije koja većinu svojih obaveza, ako ne i sve njih, vrši upravo uz primenu Azure, a budući da je osnovna tema ove obuke Implementing Microsft Azure Infrastructure Solutions.Definitivno se od zainteresovanih polaznika očekuje da poznaju i rad sa Cloud tehnologijom, te da sada žele da usavrše svoja znanja vezano za korišćenje tehnologije Azure.

U principu, obuku i kurs broj 533 (20533 C) bi trebalo da pohađaju oni IT profesionalci koji žele da nauče na koji način se vrši raspoređivanje, konfiguracija i administracija usluga i VMs- a (Virtual Machines), a u okviru Azure tehnologije.

Isto tako bi oni trebalo i da znaju kako se koristi Microsft System Center, a za upravljanje infrastrukturom konkretnog servera. Polaznici mogu da budu i zvanični administratori Windows servera koji imaju želju da nauče na koji način se kreiraju On - premises AD (Active Directory) i usluge u Cloud tehnologiji, te oni stručnjaci koji hoće da nauče na koji način se vrši korišćenje Windows Azure za hostovanje sajtova i aplikacija za mobilne bekend usluge.

Isto tako, polaznici ovog kursa mogu da budu oni IT stručnjaci koji imaju iskustva u nekim drugim, ne Microsft Cloud tehnologijama, a koji sada žele da nauče da rade u Azure tehnologiji.

Po završetku ovog kursa se očekuje da nauče na prvom mestu koje su sve Azure komponente, te da znaju koji su alati sve prisutni i na koji način se oni koriste, odnosno biće u potpunosti upoznati i sa Azure infrastrukturom. Takođe će da nauče i da implementiraju i uređuju virtualno umrežavanje uz primenu Azure, te kako je moguće priključiti se na lokalno okruženje.

Svako ko bude završio sa pohađanjem ovog kursa će znati i da planira, a zatim i da kreira Azure Virtual Machines, te će naučiti i kako da konfiguriše, uređuje i vrši njihovo praćenje, odnosno monitoring, a sa ciljem da se obezbedi njihova raspoloživost i pouzdanost.

Podrazumeva se i da će polaznici da nauče da konfigurišu i primenjuju web aplikacije, te aplikacije za mobilne uređaje. Takođe bi trebalo i da steknu dovoljno znanja da mogu, nakon što se obuka i kurs broj 533 (20533 C) završi da implementiraju opcije skladištenja, te da njima pravilno upravljaju, odnosno da vrše operaciju pravljenja rezervne kopije i da znaju kako funkcioniše monitoring u tom slučaju.

Planiranje i primena Data Services koje su bazirane na SQL bazama podataka, a kako bi se izvršila pravilna podrška za aplikacije je isto jedna od tema ove obuke. A tu je i raspoređivanje, konfiurisanje i monitoring, ali i pravilna dijagnostika za Cloud usluge.

A osim svega već pomenutog, očekuje se i da svi polaznici nauče da rade sa Azure AD Tenants, odnosno da znaju kako se oni kreiraju i uređuju, te će znati isto tako i kako se konfiguriše aplikacija koja je integrisana sa Azure AD - om. Na koji način funkcioniše integracija lokalnog Windows AD sa Azure AD, kao i postupak koji podrazumeva automatizaciju opreacija u upravljanju Azure, a upravo uz primenu pravilne automatizacije su isto oblasti sa kojima će svako ko bude pohađao ovaj kurs svakako da se upozna.

Za vreme trajanja ove obuke se nastava organizuje prema nastavnom planu koga čini ukupno 11 modula, tako da će profesori na samom početku da polaznicima predstave sve osobine koje Azure ima, te će da vrše njegovo poređenje sa Cloud tehnologijom. Biće reči i o Azure portalu, ali i o njegovom uređivanju uz primenu Windows PowerShell, te će se polaznici upoznati i sa Azure Resource Manager - om, odnosno sa Azure Management uslugama.

Implementing and managing Azure Networking je tema druge oblasti, a u okviru njega se nalazi i segment koji se odnosi na upoznavanje polaznika sa konfigurisanjem povezivanja između IaaS v1 i IaaS verzije 2 (v2).

Tema trećeg modula je vezana za rad sa virtualnim mašinama, gde se polaznicima predstavljaju mogućnosti za njihovu implementaciju, a tu će pored ostalog biti reči i o radu sa IaaS v2 virtualnim mašinama uz korišćenje Azure Resource Manager templata.

Uređivanjem virtualnih mašina se bavi četvrti modul, dok je Implementing Azure App Services osnov izučavanja sledeće, pete oblasti na ovom kursu.

Zatim se polaznicima predstavlja rad sa opcijama skladištenja, tako da oni u okviru šestog modula koji podrazumeva obuka i kurs broj 533 (20533 C) uče kako se vrši planiranje i implementacija skladištenja, odnosno na koji način je potrebno izvršiti opciju oporavka i pravljenja rezervne kopije podataka u tom slučaju.

Planning and Implementing Azure SQL Database je tema kojom se bavi sedmi modul, a nakon toga polaznici stiču znanja koja su vezana za primenu PaaS (Platform as a Service) Cloud usluga.

U okviru devetog modula će biti reči o Azure aktivnom direktorijumu i njegovoj implementaciji, pa se kurs i obuka broj 533 (20533 C) nastavlja na temu Managing Active Directory in a Hybrid Environment, što je tema desete oblasti, a koja je ujedno i pretposlednja na ovoj obuci.

Poslednji modul se bavi primenom Azure - based Management and Automation, a između ostalog će polaznici tu da nauče i na koji način se kreiraju Automation Accounts.

Ko može da pohađa kurs broj 533 (20533 C)?

Reći ćemo na prvom mestu da je obuka i kurs broj 533 (20533 C) za polaganje ispita broj 533 (70 - 533) isključivo namenjen onim osobama koje žele da se približe vlasništvu nad MCSD sertifikatom i to u okviru Azure Solutions Architect oblasti, uzevši u obzir da je ispit broj 533 (70 - 533) ujedno i drugi ispit u nizu koji oni moraju da polože,a kako bi ostvarili pravo da polažu i treći, koji će ih i dovesti do ovog sertifikata.

Uslovljava se svaki zainteresovani kandidat da poznaje engleski jezik na višem nivou, kako bi bio u mogućnosti da na što bolji način odgovori na sve ispitne zahteve koji su tom prilikom izneti.

Da bi neko mogao da pristupi pohađanju ovog kursa, on mora da poseduje MCSA sertifikat (Microsft Certified Systems Administrator) i to u oblasti rada sa Windows serverom 2012. Takođe bi trebalo i da je upoznat sa tehnologijom virtualizacije, te da poznaje virtualne mašine i mreže, odnosno VHDs (Virtual Hard Disks).

Pred sve koje zanima obuka i kurs 533 (20533 C) je stavljen i zahtev da razume mrežnu konfiguraciju, uključujući i poznavanje DNS - a (Domain Name System), TCP/IP i VPNs (Virtual Private Networks), ali je takođe vrlo važno i da je upoznat sa tehnologijom šifrovanja, to jest enkripcije.

Pored svih pomenutih zahteva, polaznik treba da poznaje i izradu, odnosno princip po kome se konfigurišu sajtovi, te da zna i na koji način se vrši njihov monitoring, odnosno da zna da ga primeni u okviru IIS - a (Internet Information Services).

Razumevanje koncepta koji podrazumeva aktivni direktorijum je još jedan od zahteva, što znači da polaznik treba da bude upoznat sa pojmom domena, LDAP - a (Lightweight Directory Access Protocol) i da poznaje pojmove, kao što su Forests, Replication, Domain Controllers i Kerberos Protocol.

Takođe se očekuje i da on bude upoznat sa konceptom baza podataka, a u smislu da zna da kreira upite, te da poznaje različite šeme baza podataka, odnosno da je upoznat sa SQL - om (Structured Query Language). Uz sve do sada pomenuto, apsolutno svako koga interesuje kurs i obuka broj 533 (20533 C) mora da poznaje operacije koje se vrše prilikom oporavka od različitih katastrofa, a što najpre znači da svakako mora da poznaje način na koji se vrši Restore i Backup opcija.

Koliko traje kurs i obuka 533 (20533 C) za polaganje 533 (70 - 533) ispita?

Prema odredbama nastavnog programa po kome se obuka i kurs 533 (20533 C) i organizuje je predviđeno da nastava traje ukupno 5 dana, ali svi zainteresovani moraju da znaju da Akademija Oxford, koja je zvanično ovlašćeni centar za testiranje kompanije Majkrosoft u našoj zemlji, ovo trajanje vezuje isključivo za grupnu vrstu nastave, gde je i sve ostalo tačno definisano.

Ali, budući da mi organizujemo isto tako i online, odnosno individualnu i poluindividualnu obuku, a koje su u velikoj meri fleksibilne, to će svi zainteresovani polaznici imati pravo da od nadležnog profesora zahtevaju da ovaj kurs traje po potrebi i duže. Preciznije rečeno, neko ko se odluči za bilo koju od pomenutih tipova obuke će imati pravo da se sa nadležnim profesorom dogovori ne samo oko trajanja nastave, nego će moći i da definiše datum njenog početka, te da usaglasi i dinamiku, a prema kojoj će se ona odvijati, odnosno termine.

Mesto i vreme održavanja obuke broj 533 (20533 C)

Pre nego što svako koga zanima kurs i obuka broj 533 (20533 C) za polaganje 533 (70 - 533) ispita sazna gde, odnosno kada se ona održava, on će morati da navede za koju od četiri vrste nastave, koliko ih ima u ponudi naša institucija se odlučio, pošto vreme i mesto održavanja upravo zavise od izbora svakog polaznika pojedinačno.

Na početku da naglasimo da se sve vrste nastave koje imamo u ponudi organizuju u prostorijama one poslovnice koju će polaznik lično da izabere, izuzev onog tipa obuke koji podrazumeva praćenje predavanja preko interneta, a koju polaznik u tom slučaju prati od svoje kuće. Ipak tu postoji osnovni uslov koji on mora da ispuni, a odnosi se na korišćenje stabilne internet veze, budući da se baš to smatra osnovnim uslovom za nesmetano odvijanje tog tipa kursa. Način organizovanja ne samo online, već i individualne, pa čak i poluindividualne nastave je sasvim isti, pošto zainteresovani polaznici tada termine dogovaraju sa profesorom koji je nadležan, ali osim termina oni isto tako treba da se zajedno dogovore i oko trajanja konkretnog tipa nastave, odnosno oko dinamike po kojoj će predavanja da se održavaju, te isto tako je potrebno i da se usaglase oko tačnog datuma početka. Sasvim jasno, razlika je u broju polaznika koji mogu da budu prisutni, jer poluindividualna nastava podrazumeva dvoje prisutnih u isto vreme, a individualna i online predviđaju da bude prisutan samo po jedan polaznik.

Način na koji se organizuje grupna obuka i kurs 533 (20533 C) za polaganje ispita broj 533 (70 - 533) je potpuno drugačiji od ovoga što smo naveli i to ne samo zbog broja prisutnih polaznika, a pošto ih u grupi može biti od četvoro do maksimalno osmoro, već i zbog činjenice da Akademija Oxford kod ovog tipa nastave jedina ima pravo da odredi dinamiku i termine, dok u ovom slučaju trajanje obuke isključivo definiše kompanija Microsoft. Iako nije uopšte fleksibilna, grupna obuka u pojedinim situacijama može da dozvoli da se izvrši promena utvrđenih termina. Ali da bi do toga došlo potrebno je prvo da svi članovi jedne grupe zvanično zahtevaju to od ovlašćenog profesora, to jest od koordinatora za nastavu u sklopu te poslovnice, te isto tako moraju biti svesni činjenice da se u svim poslovnicama naše institucije organizuju i druge obuke, tako da koordinator za nastavu prvo mora da proceni celokupnu situaciju i da utvrdi da li bi promena termina imala bilo kakav uticaj na neki drugi vid nastave koji se tu organizuje. A tek onda kada je potpuno uveren da se to ne bi dogodilo, on može da pristupi promeni utvrđenih termina, ali su svi polaznici obavezni da shvate da to nije uobičajeno i da se promeni kod ovog tipa nastave vrlo retko pristupa, uzevši u obzir da postoje i mnoge druge vrste obuka u okviru kojih polaznici imaju pravo da zahtevaju odvijanje nastave onda kada to njima odgovara.

Dodatne napomene :

  • kurs i obuka broj 533 (20533 C) za polaganje 533 (70 - 533) ispita se organizuje u svim poslovnicama u toku cele godine, a prema tačno utvrđenom nastavnom programu
  • prijavu zainteresovani mogu da izvrše u svakom trenutku i to ili lično u onoj poslovnici koju izaberu ili preko telefona, kao i da na zvaničnu mail adresu naše institucije pošalju podatke za prijavu
  • direktno u poslovnici u kojoj se prijavljuje, odnosno u onoj u kojoj odluči da pohađa izabrani vid nastave, svaki polaznik je dužan da izvrši sva plaćanja i to prema ceni koja se tada nalazi u važećem cenovniku
  • od svakoga ko u potpunosti može da odgovori na sve navedene zahteve i želi da pohađa ovu obuku se na prvom mestu zahteva da ima viši nivo znanja engleskog jezika

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje