MCSD sertifikat, Windows Store Apps (HTML5), ISPIT broj 482 (70 - 482)

Kada kandidat položi ispit broj 482 (70 - 482), a uz uslov da je prethodno već izvršio polaganje ispita broj 480 (70 - 480), odnosno 481 (70 - 481), on će steći Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat, odnosno MCSD, čime će se svrstati u red uspešnih stručnjaka u u oblasti rada sa Windows Store Apps, a uz korišćenje HTML5.

Mada se to ne iznosi kao zvaničan uslov, kompanija Microsoft preporučuje svima koji su zainteresovani za polaganje ovog ispita da pohađaju kurs i obuku broj 482 (20482 C), u okviru koje će se pripremiti za sve ono što ih očekuje na pomenutom ispitu.

Uzevši u obzir da su ispitni zahtevi izneti na engleskom jeziku, osnovni uslov koji svi kandidati moraju da ispune se odnosi upravo na viši nivo njegovog poznavanja.


Akademija Oxford organizuje 482 (70 - 482) u skladu sa zvaničnim planom i programom kompanije Majkrosoft, čiji je i zvanično ovlašćeni test centar za teritoriju Republike Srbije.

Naglašavamo da je polaganje ovog ispita namenjeno developerima čije iskustvo u razvoju HTML, JavaScript i CSS aplikacija je najmanje jednu ili dve, a do najviše pet godina. Uz to, prijavljeni kandidati treba da imaju dve ili više godina iskustva i u oblasti najpre dizajniranja, a zatim i razvoja Windows Store Apps.

TESTOVI


Koje se sve oblasti proveravaju tokom 482 (70 - 482) ispita

Na ispitu broj 482 (70 - 482) se proverava poznavanje korišćenja naprednih opcija u oblasti razvoja Windows Store App i to uz primenu kako HTML5, tako i JavaScript - a. Svih šest oblasti na ovom ispitu su zastupljene gotovo podjednako i to sa oko 15 do 20 procenata.

Oblast provere poznavanja opcija razvoja Windows Store Apps (Develop Windows Store Apps) je prva i čini je tri podgrupe zahteva. Prvo kandidati treba da odgovore na pitanja vezana za implementaciju Windows.applicationmodel.background classes, odnosno za primenu WebUIBackgroundTaskInstance. Tu su i zahtevi vezani za kreiranje kako pozadinskih zadataka, tako i za očuvanje resursa, a kandidat treba da pokaže znanja ne samo u kreiranju pozadinskih zadataka, već i znanja vezana za dobijanje notifikacija u okviru konkretne aplikacije. Ovde se traži da kandidat, pored ostalog pokaže i poznavanje Sheduler Namespace kako bi odredio prioritet određenih zadataka uz njegovu primenu. U sledećem segmentu prve oblasti su pitanja za Consume Background Tasks, dok je tema poslednje podoblasti Integrate WinMD Components into a solution.

Ukupno je 4 segmenta u okviru druge oblasti na 482 (70 - 482) ispitu, a njena tema je vezana za poznavanje različitih uređaja, odnosno njihovu interakciju. Od kandidata se očekuje da pokažu znanja u oblasti snimanja medija i to kako uz primenu mikrofona, tako i uz korišćenje kamere, a u narednom sgmentu se proverava koliko je kandidat upoznat sa dobijanjem podataka od senzora. Očekuje se da može da odredi dostupnost senzora, odnosno da doda Sensor Request u App Manifest. Podrazumeva se da vlada Sensor Events - ima, odnosno da može da podesi njihova svojstva, a sve u skladu sa zahtevima koji su navedeni. A tu su i ona pitanja koja od kandidata očekuju da može da primeni napredne opcije u oblasti fotografije, a u smislu da može da primeni Focus mode, Thumbnails, Sequence Mode i slične opcije. Poznavanje načina dobijanja traženih podataka od senzora je predmet provere u drugoj podoblasti ovog dela ispitivanja, a zatim kandidati koji polažu ispit broj 482 (70 - 482) treba da pokažu znanja vezana za poznavanje različitih opcija u okviru uređaja, poput na primer korišćenja opcija GPS - a, odnosno Near Field Communication, te Removable Storage i ostalih. Implementacija pristupu uređaju je predmet ispitivanja u poslednjem delu ove oblasti, a od kandidata se očekuje da poznaje primenu PoS uređaja (Point of Service devices); USB, HID (Human Interface Device); Bluetooth i ostalih.Sledeća oblast provere ima za temu Program User Interaction i čine je tri podoblasti. Prva među njima se odnosi na implementaciju opcija štampanja, ali uz korišćenje Contracts - a i Charms -a. Zatim kandidat treba da pokaže da je upoznat i sa opcijom Impement Play To by using Contracts and Charms, odnosno da može da primeni WNS (Windows Push Notification Service), kako bi obaveštavao korisnike, a sve u skladu sa zahtevima koji se nalaze u konkkretnom pitanju na 482 (70 - 482) ispitu.

Koliko kandidat poznaje opcije poboljšanja korisničkog interfejsa ćemo saznati u narednoj oblasti ispitivanja, koja je sačinjena od 4 segmenta. Design for and implement user interface responsiveness je tema prve podoblasti, a potom se pred kandidate stavljaju zahtevi koji su vezani za implementaciju animacija. Tokom sledećeg dela ove oblasti se proverava u kojoj meri je kandidat sposoban da kreira Custom Controls, a dizajniranje konkretne aplikacije u skladu sa zahtevima lokalnog i globalnog tržišta se proverava u poslednjem segmentu ove oblasti.

Upravljanje podacima i opcijama bezbednosti je osnov ispitnih zahteva u okviru pete oblasti, a nju čini tri podgrupe zahteva. Osim što kandidat treba da pokaže poznavanje opcija kako upravljanja, tako i primene keširanih podataka, od njega se očekuje i da može potpuno samostalno da izvrši slanje, ali i preuzimanje fajlova i to uz primenu StorageFile i StorageFolder Classes. Obezbeđivanje podataka aplikacije, a u smislu da bi trebalo da poznaje na prvom mestu opcije šifrovanja, predstavlja osnov ispitivanja u završom delu pretposlednje oblasti na ispitu broj 482 (70 - 482).

Od ukupno 5 segmenata se sastoji poslednja oblast proveravanja, a njena tema je Prepare for a Solution Deployment. Sve opcije koje su vezane za mogućnost unovčavanja konkretne aplikacije su predmet provere u prvoj podoblasti (In - app purchases, Set up a timed trial, Transition an app from trial to full, Set up a feature - based trial). Poznavanje upravljanja greškama, kao i kreiranje, odnosno primena strategije za testiranje su osnov provere u naredna dva segmenta ovog dela 482 (70 - 482) ispita. Posle toga se pred svakog kandidata stavlja zahtev vezan za poznavanje Diagnostic and Monitoring Strategy. A njena evaluacija, ali i konfigurisanje za Windows Store Deployment se, primarno proverava tokom poslednjeg segmenta završne oblasti. Tu bi kandidati trebalo da konfigurišu zahtevane opcije u okviru te aplikacije, a kako bi je uvrstili u zvaničnu Windows prodavnicu, kao što su, na primer opcije vezane za starosno ograničenje, odnosno za dozvolu pristupa, te Privacy Statement i ostale. Uz to bi kandidat trebalo da može i da verifikuje spremnost aplikacije za izlazak na tržište, a uz korišćenje WACK - a (Windows Application Certification Kit).

Kako izgleda 482 (70 - 482) ispit?

Kompanija Microsoft ne daje baš naročito precizne informacije o tome kako izgleda ispit broj 482 (70 - 482), a u smislu da ne navodi tačno ni formu ispitnih pitanja, niti njihov tačan broj. Zapravo je reč o tome da ova kompanija ima pravo da izmeni kako broj ispitnih pitanja u svakom roku, tako isto i njihovu formu, te se neretko događa da uz klasične ispitne zahteve u svakom roku dodaje po neku novu vrstu pitanja.

Postoje, ipak neke opšte smernice vezane za polaganje ovog ispita, a koje podrazumevaju da se najčešće javlja od 40 do 60 ispitnih pitanja, kao i da su vrlo često prisutni klasični zahtevi. A pod tim se misli na dopunjavanje tačnog odgovora, koji je u većini slučajeva kraći, odnosno kandidat bi trebalo da od nekoliko ponuđenih odgovora odabere jedan ili više njih za koje se smatra da su tačni.

Na ispitu broj 482 (70 - 482) se mogu pojaviti i specijalni ispitni zahtevi, koji su poznati kao studije slučaja, a neposredno pre početka polaganja svaki kandidat će biti obavešten da li postoje i ova pitanja i koliko ih ima na tom ispitu. Ova vrsta ispitnih zahteva podrazumeva da kandidat treba da pročita sa punom pažnjom tekst koji se odnosi na neku realnu situaciju u kojoj bi on mogao da se nađe kada bude obavljao posao koji mu omogućuje sticanje MCSD sertifikata. Nakon što pažljivo pročita konkretnu studiju slučaja, od njega se očekuje da izdvoji sve one informacije koje su važne za rešavanje te studije slučaja, te da ih dobro analizira, a odmah zatim i da na osnovu toga pruži odgovor koji smatra tačnim. Kada bude odgovorio na određenu studiju slučaja, te pređe na sledeći segment ispitnih zahteva, kandidat neće biti u prilici da se vrati i eventualno ispravi odgovor koji je dao, ako to smatra potrebnim, pa se zato i preporučuje da to učini neposredno pre nego što pređe na sledeću grupu ispitnih zahteva.

Trajanje ispita broj 482 (70 - 482) obično podrazumeva oko 150 minuta, ali će svaki kandidat neposredno pre nego što bude počelo polaganje biti detaljno obavešten o tome.

Bodovanje na 482 (70 - 482) ispitu

Još jedna od nepoznanica vezano za ispit broj 482 (70 - 482), koji kao zvanično ovlašćeni Majkrosoft test centar organizuje u našoj zemlji Akademija Oxford se odnosi i na sistem bodovanja. Ovde se radi o tome da kandidati ne mogu da budu obavešteni detaljno o načinu bodovanja, jer je on u najmanju ruku specifičan, iako obično jedan tačan odgovor donosi jedan poen.

Na ovom ispitu postoje i oni zahtevi koji kandidatima donose nekoliko poena, a u slučaju da na njih daju tačan odgovor. Pored toga, ima i onih pitanja koji mu ne donose ni jedan poen, jer su oni na ispitu broj 482 (70 - 482) prisutni zato što se vrši svojevrsno istraživanje od strane ove kompanije, a sa osnovnim ciljem da se čitav proces sertifikacije poboljša. Inače, o pitanjima koja se boduju sa nekoliko poena kandidati dobijaju informacije tokom trajanja ispita, jer se na ekranu pojavljuje iskačući prozor u kome se navodi koliko poena kandidat može da osvoji ukoliko pruži tačan odgovor na to pitanje, a što nije slučaj sa onim pitanjima koja se ne boduju. Zato ova kompanija svim kandidatima koji polažu pomenuti ispit i preporučuje da na sve ispitne zahteve pruže odgovor.

O ukupnom broju poena koje treba osvojiti da bi se smatralo da je kandidat položio ovaj ispit i time stekao MCSD sertifikat, takođe ne postoje precizni podaci, ali se zna da je u većini slučajeva neophodno da kandidat sa uspehom reši najmanje 70 procenata svih ispitnih zahteva, te da osvoji više od 700 bodova. Ipak, i ovde kompanija Microsoft zadržava pravo da princip bodovanja izmeni u bilo kom ispitnom roku, tako da ove informacije u svakom slučaju kandidati treba da uzmu uz dozu rezerve.

Ono što sigurno važi, jeste da negativan sistem bodovanja ne postoji, a to zapravo znači da svaki kandidat koji bude netačno odgovorio na neko pitanje, neće imati umanjenje ukupnog broja bodova koje bude osvojio.

Nakon par trenutaka po završetku polaganja 482 (70 - 482) ispita, kandidati na ekranu dobijaju podatak da li su ga položili ili nisu. A ubrzo nakon toga i to u skladu sa predviđenim rokom, oni dobijaju i odštampane rezultate polaganja. Inače, najpre ovlašćeni test centar šalje te rezultate direktno centrali kompanije Majkrosoft, a posle toga i svakom kandidatu pojedinačno. Međutim, ako se kojim slučajem dogodi da kandidat u roku od dve sedmice od dana kada je polagao ovaj ispit ne dobije štampane rezultate ispita, trebalo bi da o tome obavesti test centar, kako bi ih u što kraćem roku dobio.

Moramo da naglasimo i to da su štampani rezultati ispita prikazani u obliku grafikona i da iz tog grafikona kandidati mogu da vide samo ukupan broj poena koje su osvojili na celom ispitu, odnosno broj poena po svakoj pojedinačnoj oblasti ispitivanja. Tu, takođe postoji podatak da li je kandidat položio ovaj ispit ili ne, stim što se iz tako obrađenih rezultata ne može videti da li je na neko pitanje kandidat dao odgovor koji je tačan ili ne. Iz tog razloga bi trebalo da kandidat koji želi da vidi i ove podatke iz rezultata, svakako obavesti ovlašćeno lice u centru za testiranje da su mu neophodni i tako prikazani rezultati, kako bi mu to bilo i omogućeno u propisanom roku.

Dodatni podaci o ispitu broj 482 (70 - 482)

Svaki kandidat koji prvi put polaže ispit broj 482 (70 - 482) i dogodi se da ga ne položi, ima mogućnost da se za ponovno polaganje prijavi već u narednom ispitnom roku, ali je u toj situaciji neophodno da se ispuni uslov o proteku najmanje 24 časa od prethodnog polaganja. Ali, ako kandidat ne bude ni posle drugog puta položio ovaj ispit, moraće da sačeka da protekne dve sedmice od poslednjeg polaganja, da bi imao dozvolu da se ponovo prijavi. A to isto se odnosi i na treće, odnosno četvrto polaganje, stim što kompanija Microsoft ograničava kandidate da u toku jedne kalendarske godine mogu najviše pet puta da polažu ovaj ispit. U svim onim situacijama kada ni posle petog izlaska na polaganje kandidat ne položi ovaj ispit, on je u obavezi da sačeka minimalno godinu dana da prođe kako bi mu bilo omogućeno da izvrši novo prijavljivanje za polaganje. Kako postoje i oni kandidati koji žele da više od pet puta u toku jedne godine polažu ovaj ispit iz bilo kog razloga, njima je dozvoljeno da upute pismeni zahtev o tome i da ga predaju ovlašćenom test centru ove kompanije. Zatim se taj zahtev prosleđuje centrali Microsoft kompanije, gde se i odlučuje o tome da li će mu biti omogućeno ponovno polaganje ili ne.

Kandidati koji budu imali bilo kakvu žalbu na tok samog ispita broj 482 (70 - 482), imaju dozvolu da je upute ovlašćenom licu test centra, ali tek kada polaganje bude završeno.

Ukoliko ovaj ispit želi da polaže kandidat koji ima određenu vrstu invaliditeta, da bi mu bilo omogućeno da prođe nesmetano kroz polaganje, on je u obavezi da prilikom prijave priloži i validnu medicinsku dokumentaciju. Na osnovu podataka iz tih dokumenata će stručnjaci Akademije Oxford da pripreme uslove za polaganje ispita, a u skladu sa njihovim mogućnostima, tako da će oni moći da ga polažu bez ikakvih poteškoća.

Onoga dana kada je zakazano polaganje ispita broj 482 (70 - 482) kandidati su dužni da se u poslovnici test centra pojave najmanje pola sata pre zakazanog termina, ali i da tom prilikom ponesu važeći lični dokument, koji sadrži i fotografiju. A osim lične karte, proces identifikacije može da se izvrši i uz pomoć pasoša i vozačke dozvole, stim da ako je u pitanju biometrijski, čipovan dokument, kandidat mora da poseduje i papir na kome je on očitan. Ukoliko i pored svih ovih zahteva kandidat ne ispoštuje, odnosno ne donese validan lični dokument ili zakasni, on neće moći da polaže ispit broj 482 (70 - 482) u tom ispitnom roku, jer neće biti u mogućnosti da prođe kroz proces identifikacije u skladu sa važećim pravilima.

Neposredno pre nego što počne polaganje ovog ispita, kandidati će od strane ovlašćenog lica test centra da budu informisani o samom toku, ali će ih upoznati i sa pravilima za koja se očekuje da ih u potpunosti poštuju. Ako kandidat i pored toga ne bude ispoštovao navedena pravila, te eventualno bude pokušao da izvrši ma koju vrstu zloupotrebe tokom polaganja 482 (70 - 482) ispita, ovlašćeno lice test centra će ga najpre udaljiti sa polaganja. A nakon što se završi ispit, biće poslat zvaničan dopis centrali kompanije Majkrosoft o ovom incidentu, koja će dalje da donese odluku o posledicama, odnosno o adekvatnoj kazni za tog kandidata. Ovde smo dužni da naglasimo da Microsoft ima vrlo rigorozne mere kažnjavanja, pa se vrlo često događa da kandidatu bude zabranjeno polaganje bilo kog ispita u organizaciji ove kompanije i to do kraja života. Nekada kazna podrazumeva zabranu polaganja samo konkretnog ispita u određenom roku, ali se mora priznati da ta kazna nije naročito česta. Takođe, može da se dogodi i da se tom kandidatu oduzmu svi sertifikati koje je možda prethodno stekao.

Inače, ova kompanija ima pravo kako od kandidata koji varaju, tako i od svih ostalih da zahteva da ponovo pristupe polaganju ovog ispita, ukoliko se dovedu u sumnju rezultati polaganja.

Oni kandidati koji budu osvojili dovoljan broj poena da se smatra da su položili ispit broj 482 (70 - 482) neće biti u mogućnosti da ga ponovo polažu ukoliko eventualno žele da osvoje više poena.

Kada kandidat položi ovaj ispit, on će se steći MCSD sertifikat, uz uslov da je položio i prethodne ispite iz ove grupe. A pomenuti sertifikat spada u red onih koji zahtevaju resertifikaciju i to na svake dve godine, pa je iz tog razloga neophodno da kandidat ispoštuje ove zahteve, jer ukoliko to ne učini, sertifikat koji je stekao će dobiti status neaktivanog, što znači da neće imati apsolutno nikakvu validnost. Ispit resertifikacije se odvija takođe na engleskom jeziku, a trenutno podrazumeva one zahteve koji se odnose na proveru znanja iz konkretne oblasti, odnosno sve one novine koje su uvedene u oblast provere od trenutka kada je taj kandidat stekao pomenuti sertifikat.

Spisak gradova - Microsoft Certified Solutions Developer sertifikat

Microsoft Technology Associate Microsoft Certified Solutions Associate Microsoft Cerified Solutions Expert
Microsoft Certified Solutions Developer
ISPITNI CENTRI
  • JPOA - Javno priznati organizator aktivnosti
  • ICDL - Ispitni centar
  • Swedex - međunarodni ispit za švedski jezik
  • LCCI - Ispitni centar
  • ÖSD - Ispitni centar
PARTNERI
Oxford Web Studio - Izrada web sajtova
NEWSLETTER
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje