Prevod sa srpskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa srpskog na španski jezik

Za online prevod sa srpskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.

Prevod sa srpskog na španski jezik

Sa našeg jezika na španski, u okviru bilo koje od preko 20 poslovnica Akademije Oxford možete dobiti prevod svih sadržaja za kojima imate potrebu. A pod tim najpre mislimo na prevod svih dokumenata iz oblasi obrazovanja, poput: svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodataka diplomi, nastavnih planova i programa, potvrda o redovnom školovanju i mnogih drugih. Takođe, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i sva lična dokumenta, počev od pasoša, krštenice (izvod iz matične knjige rođenih) i lične karte, preko izvoda iz matične knjige venčanih, odnosno umrlih, uverenja o državljanstvu i potvrde o prebivalištu, pa do vozačke i saobraćajne, odnosno radne i dozvole za boravak.

A na zahtev klijenata sa srpskog na španski jezik prevodimo i satut i osnivački akt preduzeća, bilanse uspeha i stanja, rešenje o osnivanju pravnog lica, revizorske, odnosno godišnje poslovne izveštaje, te fakture, sertifikate, poslovne odluke, ali i licence, punomoćja, tekovine Evropske Unije, te presude o razvodu braka, to jest sve vrste sudskih presuda i rešenja, kao i ostala pravna akta.

Kod nas možete dobiti i prevod građevinskih projekata, ali i građevinske, tehničke, medicinske i dokumentacije za tender, odnosno sa srpskog jezika na španski prevodimo: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim sredstvima, ali i lekarske nalaze, deklaracije proizvoda svih vrsta, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, te uputstva za rukovanje i sve druge sadržaje koji se tiču, kako oblasti farmacije i medicine, tako i građevinske industrije.Prevođenje sa srpskog na spanski
Prevođenje sa španskog na srpski

Uzevši u obzir da se svi materijali koje smo pomenuli smatraju zvaničnim dokumentima, proces njihove obrade je drugačiji u odnosu na ostale sadržaje. A pod tim mislimo najpre na zakonom propisanu proceduru koja se odnosi na prevođenje svih pomenutih dokumenata. Naime, kada se ma koji dokument prevodi sa srpskog jezika na španski uslov za poštovanje procedure jeste i usluga overe prevedenog dokumenta i to od strane lica zvanično ovlašćenog od validnih državnih institucija za obavljanje ovih poslova, to jest sudskog tumača. Praktično gledano to znači da svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata sa srpskog na španski jezik u jednoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford dobija kompletnu obrade, te u relativno kratkom dobija dokument koji je preveden i validan, budući da pečat sudskog tumača potvrđuje da je on veran originalu, što znači da se može upotrebljavati kao apsolutno bilo koji drugi originalan dokument.

A kako su zakonski propisi specifični kada je u pitanju prevođenje dokumenata, odnosno dokumentacije sa srpskog na španski jezik, to postoji i još jedna vrsta overe koja se primenjuje samo za određena dokumenta i za koju su nadležni sudski organi u našoj zemlji. Upravo zato što se način overe haškim Apostille pečatom razlikuje u zavisnosti od toga koji je dokument u pitanju, vrlo je bitno da na vreme u nadležnom sudu potražite informaciju o tome da li je potrebna i za vaša dokumenta, te ako jeste onda i da se raspitate u kom formatu. A pod tim mislimo na to da li se najpre vrši klasičan prevod i overa sudskog tumača, pa se tek onda stavlja Apostille pečat ili se najpre vrši overa haškim pečatom, a onda se i dokument i ovaj pečat prevode sa srpskog na španski jezik, pa takav dokument overava i ovlašćeni sudski tumači.

Pored prevoda dokumenata, te svih vrsta dokumentacije, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i web sadržaje, poput sajtova, online kataloga, softverskih programa i aplikacija, te web prodavnica, ali i tekstualne sadržaje različite složenosti i tematike, počev od onih čija tema je vezana za oblast informacionih tehnologija, psihologije, marketinga, farmacije i nauke, preko tekstova vezanih za oblast turizma, građevinske industrije, sociologije, ekologije i zaštite životne sredine, te prava, ekonomije i politike, pa do onih koji se tiču oblasti komunikologije, finansija, filozofije, menadžmenta i bankarstva, a na vaš zahtev prevodimo i tekstove koji se tiču mnogih drugih oblasti, bili oni stručni ili namenjeni javnoj upotrebi.Takođe, sa srpskog jezika na španski prevodimo plakate, reklamne flajere i letke, ali i PR tekstove, kataloge, brošure i vizit kartice, odnosno sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Pored toga, svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu će na vaš zahtev prevesti i udžbenike, ali i književna dela, pa osim prevoda beletristike i romana, kod nas možete dobiti i prevod poetskih i proznih dela. A prevodimo i članke iz novina, te ilustrovane, stručne i dečije časopise.

Pored svega što smo pomenuli, trebalo bi da znate i to da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i one stručnjake čija specijalnost je usmeno prevođenje sa srpskog na španski jezik. Naši sudski tumači i prevodioci vrše konsekutivno, simultano i prevođenje uz pomoć šapata, a u skladu sa zahtevima događaja vam nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim uslovima.

Ukoliko je potrebno, izvršićemo i redakturu materijala koji su već prevedeni, ali kojima ipak niste zadovoljni iz ma kog razloga. A kako lektori i korektori koji su zaduženi za izvršenje ove usluge imaju iza sebe dovoljno iskustva, te sve sadržaje obrađuju vodeći računa o pravilima prevodilačke struke, to možete biti potpuno uvereni da će i materijale koje im dostavite ispraviti na najbolji mogući način.

U sklopu redovne ponude usluga se nalazi i kompletna obrada svih vrsta audio, odnosno video materijala. A to znači da uz prevod igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, odnosno reklamnih poruka, serija i emisija (zabavnih, obrazovnih, dečijih, informativnih) vršimo i njihovo titlovanje ili sinhronizaciju, čime vam pružamo priliku da na jednom mestu i u relativno kratkom vremenskom roku, po najpovoljnijim cenama dobijete audio, odnosno video materijal koji je moguće da odmah plasirate na bilo kom mediju ili u bioskopu.

Prevod pasoša sa srpskog jezika na španski i njegova overa

Kako je pasoš zvaničan dokument, to je prilikom njegovog prevođenja sa srpskog na španski jezik izuzetno važno i da ovlašćeni sudski tumač izvrši overu prevoda, jer bez ovog pečata ne možemo govoriti o dokumentu koji je pravno, odnosno zakonski ispravan. A uzevši u obzir da su i prevodioci i sudski tumači u našem timu, to ćete vrlo brzo i na jednom mestu dobiti ne samo prevod, već i overu pasoša.

Samo je važno da znate i to da propisana procedura iziskuje da se pre zvanične overe izvrši upoređivanje prevedenih i originalnih dokumenata, pa ste samim tim u obavezi da nam dostavite na uvid originale. Upravo iz tog razloga se način slanja materijala za koje je potrebna overa razlikuje u odnosu na slanje onih za koje nije potrebno izvršiti overu, kao što su recimo različite vrste tekstova, koje možete poslati na meil, bez potrebe da nam ih dostavljate odštampane. Sa druge strane, kada su vam potrebni prevodi pasoša ili bilo kojih drugih dokumenata sa srpskog na španski jezik, onda ih morate doneli lično ili, pak poslati preporučeno, preko “Pošte Srbije”, odnosno putem kurirske službe na adresu one naše poslovnice koja vam je najbliža.

A po završetku obrade ih takođe možete preuzeti lično ili vam ih možemo dostaviti na adresu, ali je tada reč o dodatnoj usluzi, uzevši u obzir da nju vrši kurirska služba sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford ima saradnju. Ujedno, ova usluga se naplaćuje direktno od klijenta i to prilikom preuzimanja pošiljke, a prema ceni koju oformi pomenuta služba. Sve one sadržaje za koje nije neophodno izvršiti overu vam, takođe možemo poslati na meil kada naši stručnjaci završe njihovu obradu.

Takođe napominjemo da kod nas možete da dobijete i prevod u posebno kratkom roku, odnosno takozvani hitan prevod. A u slučaju da se prevođenje ove vrste odnosi na dokumenta, imate dozvolu da nam ih pošaljete prvo na meil, a da naknadno dostavite na uvid i originale. Podrazumeva se da je za ispunjenje ovih zahteva ključan faktor brzina, te je vrlo važno i da originale dostavite izuzetno brzo.

Osim pasoša, sa srpskog na španski jezik prevodimo i: izvod iz matične knjige rođenih, vozačku dozvolu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige venčanih, uverenje o državljanstvu, saobražajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige umrlih, dozvolu za boravak, radnu dozvolu i mnoga druga dokumenta koja spadaju u lična.

Takođe, sa srpskog na španski jezik prevodimo i overavamo i : potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost o zastupanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, te potvrdu o stalnom zaposlenju i potvrdu o redovnim primanjima, ali i sve druge vrste potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u brojnim prilikama.

Prevođenje poslovnih dokumenata sa srpskog na španski jezik

Kod nas možete dobiti i prevod svih onih dokumenata koja spadaju u poslovna, tako da sa srpskog jezika na španski, između ostalog prevodimo i: fakture, poslovne godišnje izveštaje, bilanse uspeha, statute preduzeća, sertifikate, licence, revizorske izveštaje, poslovne odluke, rešenja o osnivanju pravnog lica, osnivačke akte preduzeća, bilanse stanja i mnoga druga dokumenta ove vrste.

Takođe, naši prevodioci i sudski tumači su specijalizovani i za prevođenje tekovina Evropske Unije, ali i svih tipova ugovora, te sudskih rešenja, žalbi i presuda, odnosno svih drugih zakonskih i pravnih spisa.

A sa srpskog na španski jezik prevodimo i seminarske i diplomske radove, ali i dokumenata koja se podnose nadležnim institucijama, a tiču se obrazovanja, kao što su: potvrda o redovnom školovanju, prepis ocena, diploma i dodatak diplomi, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenje o položenim ispitima i ostala.

Prevodi reklamnih flajera i letaka sa srpskog na španski jezik

Iako će vam možda zvučati neobično da je za prevođenje reklamnih flajera i letaka sa srpskog jezika na španski potrebno angažovati stručnjake, činjenica je da jedino oni mogu da na pravi način prevedu i onu poruku, koja je vrlo često skrivena u ovakvim sadržajima. A nakon što prevodilac i sudski tumač izvrše njeno prilagođavanje ciljanom, odnosno španskom jeziku, bićete i više nego oduševljeni učeinkom, jer će jedino tako približiti svim onim ljudima koji se koriste španskim ili im je on maternji, proizvod ili uslugu koju reklamirate. Samim tim će biti postignut i primarni cilj prevođenja reklamnih materijala. A na vaš zahtev, sa srpskog jezika na španski prevodimo i PR tekstove, ali i plakate i vizit kartice, te sadržinu kako brošura, tako i kataloga, bez obzira da li se prezentuju usluge ili proizvodi.

Takođe, na osnovu vaših zahteva naši prevodioci i sudski tumač će sa srpskog jezika na španski prevesti i tekstualne materijale, ma kako oni bili dugi i kompleksni, te bez obzira na to da li će biti prezentovani javnosti ili užim, naučnim krugovima. Naravno, naši stručnjaci imaju izuzetno bogato iskustvo u obradi ovakvih materijala, tako da slobodno možemo da kažemo da prevode tekstove koji obrađuju temu iz bilo koje oblasti. Uz to je i vrlo bitan podatak da za ovu vrstu materijala nije potrebno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, što znači da je sam proces slanja na prevod, odnosno slanja prevedenih tekstova u velikoj meri pojednostavljen, jer se komunikacija između klijenata i naših stručnjaka može odvijati elektronskim putem. Pod tim mislimo da vi nama šaljete tekstove na meil, a i mi vama po završetku njihove obrade takođe možemo da ih dostavimo na meil. Ipak, imate i mogućnost dostave, odnosno preuzimanja lično u jednoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford, ali i slanja preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije” (preporučeno) na našu adresu. Isto i mi vama možemo da pošaljemo prevedene tekstove na željenu adresu, ali morate znati da se ta usluga ne računa u cenu prevoda i naplaćuje se prema cenovniku kurirske službe koja vrši dostavu i to direktno od klijenata prilikom preuzimanja pošiljke.

Prevođenje softvera sa srpskog jezika na španski

Bez obzira koji program ili aplikaciju želite da prevedemo sa srpskog na španski jezik, možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači u potpunosti ispuniti vaša očekivanja. Na vaš zahtev, sem softvera, odnosno svih aplikacija i programa prevodimo i sadržaje online prodanica i kataloga, ali i web sajtove.

Da biste shvatili zbog čega se i danas sajtovi koje su naši stručnjaci prevodili sa našeg na španski jezik i dalje nalaze u vrhu pretrage, morate da razumete i koliko je optimizovanje njihovog sadržaja važno. Naime, kako prevodioci i sudski tumači tokom procesa prevođenja web sadržaja sa velikom pažnjom implementiraju pravila SEO (Search Engine Optimisation), to takve sadržaje internet pretraživači vrlo brzo prepoznaju kao unikatne, a što dovodi do toga da se njiihova pozicija u okviru pretraživača prilično poboljša. Na taj način vlasnici sajtova, recimo dobijaju dvostruku korist, jer sa jedne strane dobiju sajt koji je preveden sa srpskog jezika na španski, dok sa druge strane dobiju odlično optimizovan sadržaj.

Uz to, svako ko organizuje događaj bilo koje vrste, na kome će učestvovati i ljudi kojima je španski maternji ili se njime primarno koriste, kod nas može da po najpovoljnijim uslovima izvrši iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali i da angažuje stručnjake koji će izvršiti uslugu usmenog prevođenja sa srpskog jezika na španski. Bez obzira da li vam je potrebno prevođenje uz pomoć šapata, odnosno konsekutivno ili simultano, naši prevodioci i sudski tumači će ispuniti i vaša očekivanja, ali i zahteve samog događaja, tako da će svi vaši gosti biti i više nego zadovoljni pruženom uslugom.

Samim tim što je svaka od pomenutih vrsta usmenog prevođenja primenljiva samo za određeni tip događaja, dužni ste da nam na vreme dostavite sve informacije koje se odnose na organizaciju događaja, ali i trajanje, broj učesnika, te sam prostor u kome će biti održan, kako bi naš stručni tim pripremio ponudu koju ni u kom slučaju nećete moći da odbijete.

Prevod tehničke i medicinske dokumentacije sa srpskog jezika na španski

Ma kako tehnička ili medicinska dokumentacija kompleksna, jedinu obavezu koju imate jeste da ispoštujete zakonsku proceduru i dostavite nam na uvid originalna dokumenta, a sve ostalo je posao koji će u relativno kratkom roku i po sigurno najboljoj ceni izvršiti naši prevodioci i sudski tumači. Inače, originali se dostavljaju, jer sudski tumači imaju obavezu da ih uporede sa prevodima, ne bi li utvrdili da među njima ne postoji nikakva razlika, a tek nakon toga mogu i da izvrše overu tako prevedenog dokumenta.

Svakako ne zaboravite i da se u nadležnom sudu raspitate o tome da li je i za dokument za koji vam je potreban prevod sa srpskog na španski jezik neophodno izvršiti i overu haškim Apostille pečatom, jer je to vrlo bitan podatak da biste uštedeli i novac, ali i vreme. Radi se o tome da se ova vrsta overe vrši isključivo u nadležnom sudu, te da se ne primenjuje za sva dokumenta, a čak i za ona za koja se primenjuje, ona može da se razlikuje. Odnosno, za neka se prvo stavlja haški Apostille pečat, pa se dokumenta i pečat prevode i onda overavaju pečatom sudskog tumača, a za neka druga se ide regularnim putem, odnosno prvo se vrši prevođenje, pa overa sudskog tumača i na kraju overa Apostille pečatom. Upravo zato je najbolje da prvo potražite ovu informaciju, jer ćete sprečiti uzaludno trošenje vremena, ali i novca.

A sem tehničke i medicinske dokumentacije, sa srpskog na španski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, ali i građevinsku dokumentaciju, odnosno: laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, građevinske projekte, lekarske nalaze, te specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i deklaracije proizvoda svih vrsta.

Osim toga, a u skladu sa zahtevima klijenata prevodimo i sve ostale sadržaje koji se odnose na oblast građevinske industrije, medicine i farmacije.

Takođe, sa srpskog na španski jezik prevodimo i članke iz novina, ali i sadržaje dečijih, stručnih i ilustrovanih časopisa, te sve vrste knjiga. Pod tim mislimo i na književna dela, odnosno poeziju, prozu, beletristiku i romane, ali i na udžbenike, bez obzira koliko su kompleksni. I ovde je reč o sadržajima za koje se ne zahteva overa, pa je dovoljno da ih pošaljete na meil, čime ćete čitav proces bitno učiniti jednostavnijim, a i sačuvaćete i svoj novac u velikoj meri. Naravno, po istom principu i mi vama možemo da pošaljemo obrađene materijale.

Prevodi serija sa srpskog na španski jezik

Iako su španske serje daleko poznatije, ne treba izgubiti iz vida činjenicu da na tržištu postoji potreba i za prevođenjem serija. A naši prevodioci i sudski tumači, osim serija prevode i informativne, ali i dečije, te zabavne i obrazovne emisije, kao i reklamne poruke. Takođe, prevodimo i dokumentarne, crtane, ali i animirane i igrane filmove svih žanrova.

Posebnost usluge koja se odnosi na prevođenje video i audio materijala je sadržana u činjenici da kod nas možete dobiti i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, čime vam pružamo mogućnost da po najpovoljnim uslovima, kako u pogledu cene i kvaliteta izrade, tako i sa stanovišta brzine izrade dobijete kompletno obrađene sadržaje, koje odmah možete da plasirate dalje, bez obzira da li ćete ih prikazivati u bioskopu, na televiziji, internetu ili ma kom drugom mediju.

Ne treba zaboraviti ni uslugu lekture, odnosno korekture koju takođe pružamo svim zainteresovanim klijentima. Samo imajte na umu da se ova usluga odnosi na sve one materijale koji su već prevedeni sa srpskog jezika na španski, ali za koje nije odgovoran nijedan naš prevodilac i sudski tumač, uzevši u obzir da oni prilikom obrade sadržaja maksimalno poštuju sva pravila koja navodi prevodilačka struka. Kada lektori i korektori koji su članovi tima Akademije Oxford završe sa redakturom već prevedenih materijala, sasvim sigurno će svaki klijent biti u potpunosti zadovoljan.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje