Prevod sa španskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa španskog na engleski jezik

Za online prevod sa španskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodilački centar Akademije Oxford je dobro poznat po tome da nastoji da u ponudu usluga koje pruža uvrsti sve one koje su potrebne klijentima, bilo da su u pitanju usluge koje se češće i ređe zahtevaju.

Jedna od usluga koje spadaju u red onih koje se izuzetno često traže je i prevođenje sa španskog jezika na engleski, a prvenstveno zato što je engleski jezik prisutan u mnogim državama širom sveta, te se mahom i prihvataju dokumenti koji su prevedeni na ovaj jezik kao važeći.Prevođenje sa španskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na španski

A kako je jedan od ciljeva našeg poslovanja da ispunimo zahteve i očekivanja naših klijenata, a na obostrano zadovoljstvo to možemo slobodno reći da sa španskog na engleski jezik prevodimo sve što vam je potrebno, počev od ličnih i poslovnih dokumenata, preko svih onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama iz različitih razloga, kao što su uverenja, izjave, potvrde i saglasnosti, pa do prevoda medicinske, ali i tehničke i dokumentacije za tender.

Takođe, prevodimo i naučne radove, kao i diplomske i seminarske, ali i rezultate naučnih istraživanja i patente, odnosno sve ostale materijale koji su vezani za oblast nauke i obrazovanja. Na vaš zahtev prevodimo čak i građevinske projekte, ali i uputstva za rukovanje i ostale sadržaje iz oblasti građevinske industrije.

Posebno smo ponosni da niz dodatnih usluga koje pružamo, a koje ćete retko gde još moći da dobijete. Jedna od njih je redaktura sadržaja koji su prevedeni od strane nekog drugog, a kojima klijenti iz nekog razloga nisu zadovoljni. Budući da su u našem timu profesionalni i iskusni lektori, odnosno korektori koji već godinama vrše redakturu ovakvih sadržaja, maksimalno poštujući sva pravila struke to smo sigurni da će i najzahtevniji klijent biti zadovoljan tako obrađenim materijalima. I usluge titlovanja i sinhronizacije audio i video sadržaja koji su prevedeni sa španskog na engleski takođe spadaju među one koje često sa neskrivenim ponosom ističemo.U našem timu su i oni prevodioci i sudski tumači koji su prvenstveno usmereni na usluge usmenog prevođenja sa španskog na engleski jezik, a koji su specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, kao i za posebnu vrstu usmenog prevoda, takozvano šapatno.

Imajte na umu da su u našem timu i IT stručnjaci, koji vrše izradu sajtova, softvera, ali i online kataloga i web prodavnica. A upravo zahvaljujući njihovoj pomoći, naši prevodioci i sudski tumači mogu da se pohvale profesionalnim prevodom najpre web sajtova, ali i ostalih pomenutih sadržaja. Ono što njihov rad razlikuje u odnosu na ostale stručnjake iz iste branše jeste što oni tokom procesa prevođenja posebnu pažnju obraćaju na pravila SEO (Search Engine Optimisation), koja sa posebnom pažnjom imlementiraju u prevod i na taj način klijentima pružaju mogućnost da se njihov sajt u određenom vremenskom periodu nađe u samom vrhu pretrage ili, pak da održi prvu poziciju ukoliko ju je već stekao. Samim tim klijneti od prevođenja sajtova imaju višestruku korist.

Pored svega što smo naveli, prevodimo i književna dela sa španskog na engleski jezik, ali i različite vrste časopisa, te novinske članke, kao i tekstove čija tema je vezana za različite oblasti, ma kako složeni i dugi oni bili. Kako su zaista brojne oblasti za koje smo specijalizovani, kada su u pitanju prevodi tekstualnih sadržaja, pomenućemo samo one za koje nam klijenti najčešće traže prevod: ekologija i zaštita životne sredine, politika, ekonomija, pravo, menadžment, psihologija, obrazovanje, informacione tehnologije, te komunikologija, finansije, turizam, bankarstvo i mnoge druge grane i prirodnih i društvenih nauka.

I na kraju, psoebno naglašavamo da svaki klijent koji ima potrebu za prevodom bilo kog dokumenta kod nas može da dobije i uslugu overe od strane zvanično ovlašćenih sudskih tumača za španski, odnosno engleski jezik. Da ne bi bilo zabune, overu vrši samo jedan od njih, a u zavisnosti od toga da li se dokument prevodi sa španskog na engleski ili u obrnutom smeru, zapravo jedino i zavisi koji. Princip je vrlo jednostavan: nakon što prevodioci završe svoj deo posla, sudski tumači preuzimaju i prvo upoređuju originalna dokumenta sa prevedenim, kako bi ustanovili da li među njima postoji razlika ili su istovetni. Kada utvrde da je prevod veran originalu, oni ga overavaju stavljanjem svog pečata i time klijentima daju dokument koji je u pravnom smislu potpuno validan, tako da se bez ikakvih problema može koristiti u bilo kojoj situaciji kada je to potrebno. A kako je neophodno da se izvrši upoređivanje, vrlo je važno da klijenti dostave i originalna dokumenta, osim u slučajevima kada postoji potreba za takozvanim hitnim prevodom, koji podrazumeva prevod i vrlo kratkom roku. Tada mogu najpre da pošalju skenirana dokumentana na meil, a originale da dostave naknadno i to lično u jednu od preko 20 naših poslovnica ili da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kurirskom službom na adresu najbliže poslovnice.

Prevodi lekarskih nalaza sa španskog jezika na engleski

Na zahtev klijenata, sa španskog na engleski jezik prevodimo lekarske nalaze i to po najboljim uslovima, kako u pogledu brzine i kvaliteta izrade, tako i sa stanovišta cena koja važi za izuzetno povoljnu.

Uz to prevodimo i specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i dokumenta o medicinskim proizvodima, te sve ostale materijale koji imaju veze sa farmacijom ili medicinom. Prevodimo i tehničku i dokumentaciju za tender, te uputstva za rukovanje, građevinske projekte, kao i deklaracije proizvoda svih vrsta.

Imajte na umu da vas kod nas očekuju prevodi apsolutno svih ličnih i poslovnih dokumenata, ali i onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, kao što su sve vrste potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom radnom odnosu i druge.

Od poslovnih dokumenata, između ostalih prevodimo i: rešenje o osnivanju pravnog lica, licence, osnivački akt i statut preduzeća, revizorske i godišnje izveštaje, fakture, bilanse stanja i uspeha, poslovne ugovore i ostala.

Kada su u pitanju prevodi ličnih dokumenata, kod nas možete dobiti i prevod i overu sledećih materijala: dozvola za boravak, lična karta, saobraćajna dozvola, izvod iz matičnih knjiga (rođenih, venčanih i umrlih), vozačka dozvola, pasoš, potrvda o prebivalištu, radna dozvola, uverenje o državljanstvu i mnoga druga koja se smatraju ličnim.

Na vaš zahtev, sa španskog na engleski prevodimo i tekovine Evropske Unije, punomoćja, presude o razvodu braka i sve ostale sudske preude, ali i sudska rešenja i ostala pravna akta.

Usmeno prevođenje sa španskog na engleski jezik

Budući da Prevodilački centar Akademije Oxford ima za cilj da ispuni sve zahteve svojih klijenata, to smo u redovne usluge koje pružamo uvrstili i usmeno prevođenje sa španskog na engleski jezik. To znači da vas kod nas očekuju sudski tumači i prevodioci koji su specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, ali i za šapatno prevođenje. Na taj način smo osigurali da sve vrste događaja budu pokriverene odgovarajućim načinom prevođenja. A ako niste sigurni koja od navedenih vrsta je najbolja za događaj koji organizujete, pozivamo vas da nas uputite u sve detalje (broj učesnika, trajanje, karakteristike prostora u kome se održava), kako bismo mogli na pravi način da odgovorimo na zahteve samog događaja i pripremimo vam najbolju moguću ponudu. Uz uslugu usmenog prevođenja sa španskog jezika na engleski, u prilici smo i da vam ponudimo po najboljoj ceni iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored toga, nudimo vam i uslugu redakture svih onih sadržaja koji su već prevedeni. U slučaju da ste već dali materijal na prevod nekome ko nije ispunio neke vaše zahteve, te ste ostali nezadovoljni prevodom, stručni lektori i korektori Akademije Oxford će izvršiti sve potrebne korekcije i ponuditi vam prevod koji u potpunosti zadovoljava zahteve prevodilačke struke.

Prevođenje udžbenika sa španskog na engleski jezik

Shodno vašim potrebama i zahtevima, vršimo i prevođenje udžbenika sa španskog jezika na engleski, ma kako kompleksni oni bili. Sem toga, prevodimo i književna dela, poput romana, poezije i proze, ali i beletristiku, kao i članke iz novina i stručne, odnosno ilustrovane časopise.

Takođe, u slučaju potrebe, sa španskog na engleski jezik prevodimo i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a imaju uske veze sa oblašću obrazovanja, kao što su recimo prevodi: diplome i dodatka diplomi, svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju, prepisa ocena, uverenja o položenim ispitima, nastavnih planova i programa fakulteta i slična. Samim tim što je reč o dokumentima, ne zaboravite da nam dostavite i originale, u slučaju da želite da prevodi budu overeni pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Na zahtev klijenata, prevodimo i seminarske, naučne i diplomske radove, bez obzira koju temu obrađuju, ali i rezultate naučnih istraživanja i patente, odnosno sve materijale koji su u vezi za naukom i obrazovanjem.

Prevodi faljera i letaka sa španskog na engleski jezik

Nekome možda zvuči čudno da je potrebno da prevodioci i sudski tumači budu angažovani za prevođenje reklamnih flajera i letaka, ali ono što profesionalno urađen prevod izdvaja u odnosu na druge vrste prevoda, osim kvaliteta je i činjenica da stručnjaci znaju kako da prenesu i marketinšku poruku koja je često skrivena u ovakvoj vrsti sadržaja, te da na primeren način približe određeni proizvod ili uslugu koja se reklamira i korisnicima koji razumeju engleski jezik.

Sem flajera i letaka, sa španskog na engleski jezik prevodimo i PR tekstove, kataloge i brošure, ali i plakate i vizit karte i to po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu kvaliteta i brzine izrade, tako i po pitanju cene.

A sa španskog na engleski jezik prevodimo i sve sadržaje moji imaju veze sa informacionim tehnologijama, poput softvera, odnosno svih vrsta aplikacija i programa, web sajtova, online kataloga i sadržaja web prodavnica.

Posebno naglašavamo da su prevodi web sajtova, prvenstveno, ali i drugih materijala iz ove oblasti prilagođeni svim pravilima SEO (Search Engine Optimisation), što na duge staze osigurava odlično pozicioniranje sajta na pretraživačima, čime je korist od prevođenja za vlasnike sajta višestruka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje