Prevod sa španskog na finski jezik

Besplatni online prevod sa španskog na finski jezik

Za online prevod sa španskog na finski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Iako ne samo u Srbiji, već i u celom svetu postoji vrlo mali broj stručnjaka koji su usmereni na prevođenje sadržaja sa i na finski jezik, to ni u kom slučaju ne znači da uslugu prevoda i overe ne možete dobiti kod nas. Naprotiv, Prevodilački centar Akademije Oxford je usmeren i na uslugu prevoda, ali i overe prevedenih dokumenata, uzevši u obzir da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači za oba jezika. Na taj način smo svim našim klijentima, kojima su potrebni prevodi sa španskog jezika na finski u velikoj meri olakšali čitav proces, ali ga i ubrzali, tako da sada kod nas mogu dobiti najpre prevod određenih dokumenata, a onda i njihovu overu od strane zvanično ovlašćenog sudskog tumača. To zapravo znači da oni u relativno kratkim rokovima dobijaju dokumenta koja su prevedena i spremna za dalju upotrebu, jer su sa pravnog stanovišta potpuno ispravna, uzevši u obzir da su overena pečatom sudskog tumača.

Pored prevoda i overe dokumenata i dokumentacije, naši prevodioci i sudski tumači prevode i tekstove bilo koje tematike, ali i filmove i serije, te časopise, knjige i udžbenike.Prevođenje sa španskog na finski
Prevođenje sa finskog na španski

Ukoliko je potrebno, sa španskog na finski prevodimo i web sajtove, softvere i online kataloge, ali i reklamne materijale, a pružamo i uslugu prevođenja pomoću šapata, odnosno simultanog i konsekutivnog prevoda u ovoj jezičkoj kombinaciji. Svim zainteresovanim klijentima smo omugućili i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje vrhunskog kvaliteta i to po najboljim uslovima u celoj zemlji.

A kako je spisak usluga za koje smo specijalizovani kada je u pitanju prevođenje sa španskog na finski jezik zaista dugačak, pomenućemo još i to da po vašem nalogu vršimo i redakturu svih onih sadržaja koje je za vas preveo neko pre nas.

Overa i prevođenje ličnih dokumenata sa španskog jezika na finski

Ako niste u potpunosti upoznati sa postupkom, a potrebno vam je prevođenje ličnih dokumenata sa španskog na finski jezik, morate imati u vidu da je usluga sudskog tumača u ovom slučaju izuzetno bitna. Radi se o tome da pečat zvaničnog sudskog tumača na bilo kom prevedenom dokumentu znači da je on ekvivalentan originalu i da se kao takav sme koristiti u svim situacijama u kojima se koristi i originalan dokument. Baš iz tog razloga posebno naglašavamo klijentima koje zanimaju prevodi dokumenata da je vrlo važno da nam dostave i originale na uvid, budući da sudski tumač mora da uporedi prevod i original pre nego što stavi svoj pečat.A kako su i prevodioci i sudski tumači u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford, to svaki klijent u optimalnom roku dobija preveden dokument koji je spreman za dalje korišćenje. Na prvom mestu vam nudimo prevod lične karte i pasoša, a sa španskog na finski jezik, prevodimo i: vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih (ali i venčanih i umrlih), uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, te sve one dokumente koji spadaju u domen poslovnih, kao što su: fakture, osnivački akt preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, sertifikati, statuti preduzeća, revizorski i godišnji izveštaji, bilansi uspeha i stanja i sve ostale dokumente ovog tipa.

Sa španskog na finski jezik prevodimo i dokumentaciju za tender, tehničku i medicinsku dokumentaciju, tako da će naši prevodioci i sudski tumači vrlo brzo prevesti i overiti: specifikacije medicinskih proizvoda, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i deklaracije proizvoda svih vrsta, odnosno sve ostale sadržaje koji imaju veze sa oblađću farmacije i medicine.

Osim prevoda presuda o razvodu braka i različitih vrsta sudskih rešenja, sa španskog na finski prevodimo i tekovine Evropske Unije, ali i licence, odnosno sva pravna akta.

Kako postoji veliki broj različitih potvrda, izjava, saglasnosti i uverenja, odnosno onih dokumenata koja se predaju nadležnim službama iz bilo kog razloga pomenućemo samo one za koje nam klijenti najčešće traže prevod sa španskog na finski jezik: potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stlnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju i ostale.

Po zahtevu klijenata, sa španskog na finski prevodimo i građevinske prjekte, odnosno sve ostale sadržaje koji imaju veze sa građevinskom industrijom, ali i naučne patente, rezultate naučnih istraživanja, te naučne, diplomske radove. Sem toga, kod nas možete dobiti i prevode diploma i dodatka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju, kao i prevode prepisa ocena i uverenja o položenim ispitima, ali i nastavnih planova i programa fakulteta, odnosno svih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a odnose se na oblast obrazovanja.

Prevodi tekstualnih sadržaja sa španskog na finski jezik

Ako su vam potrebni prevodi tekstova sa španskog jezika na finski, ne postoji bolje mesto od Prevodilačkog centra Akademije Oxford! A osim što su naši prevodioci i sudski tumači dugi niz godina u ovom poslu, njihovo opšte obrazovanje je na zavidnom nivou, tako da u principu lak omogu da se snađu sa bilo kojom temom. To podrazumeva i da prevode one tekstualne sadržaje koji su namenjeni široj javnosti, podjednako kao i one koji su primarno usmereni na stručne krugove.

Pored prevoda tekstova čija tema je vezana za oblast marketinga, koja je ujedno i najčešće tražena, naši prevodioci i sudski tumači prevode i sve one tekstove koji se bave bilo kojom temom iz oblasti ekonomije, politike, prava i menadžmenta, kao i finansija, komunikologije, turizma, ekologije i zaštite životne sredine, ali i informacionih tehnologija, filozofije i svih drugih oblasti, odnosno grana društvenih i prirodnih nauka.

Usmeni prevodi sa španskog jezika na finski

Iako je veći deo bogate ponude usluga vezanih za prevođenje sa španskog na finski jezik koje nudi Prevodilački centar Akademije Oxford usmeren na prevođenje u pisanom obliku, prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima podjednako kvalitetno pružaju i sve usluge koje se odnose na usmeno prevođenje, a vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po najpristupačnijim cenama.

Svako ko organizuje sastanak na međunarodnom nivou ili, pak poslovnu obuku, konfernciju ili događaj druge vrste bi trebalo da predstavniku naše najbliže poslovnice dostavi sve informacije o tom događaju, kako bismo mogli da pripremimo ponudu koja će u potpunosti odgovarati koncepciji tog događaja, tako da naši klijenti dobiju maksimalan kvalitet i kada je u pitanju sluga simultanog, šapatnog i konsekutivnog prevođenja sa španskog na finski jezik i kada je u pitanju iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A kako nam je cilj da odgovorimo na sve zahteve klijenata i to maksimalno korektno i profesionalno, to možemo da vam ponudimo i uslugu lekture sadržaja koje ste već dali na prevod nekome, a ipak niste zadovoljni načinom obrade. Budući da lektori i korektori koji su zaduženi za redakturu takvih sadržaja imaju bogato iskustvo iza sebe, te da svoj posao rade profesionalno, vodeći računa o svim pravilima svoje profesije, to možete biti sigurni da će čak i najzahtevniji među vama biti zadovoljni načinom njihovog rada.

Prevodi PR tekstova sa španskog jezika na finski

Jedan od savremenih i izuzetno zastupljenih načina reklamiranje su PR tekstovi, koji se takođe vrlo često prevode, a u želji da se usluga ili proizvod koji se u njima reklamira na pravi način približi potencijalnim korisnicima, odnosno kupcima na teritoriji drugih zemalja. Međutim, postoje dva vrlo važna uslova koja moraju da se ispoštuju da bi prevodi ovakve vrste reklamnog materijala sa španskog na finski imali efekta. Prvi podrazumeva da PR tekst mora da se napiše profesionalno, uz poštovanje svih pravila ovakvog načina marketinga, a drugi uslov jeste da se prevođenje PR tekstova mora poveriti stručnjacima, koji imaju dovoljno iskustva. A kome drugom nego stručnjacima Prevodilačkog centra Akademije Oxford?

Ali, pre nego što nam poverite ovaj posao, morate znati da naši prevodioci i sudski tumači imaju visok nivo stručnih kvalifikacija, ali i dugogodišnje iskustvo u prevođenju, ne samo PR tekstova, već i letaka, brošura, flajera, kataloga i plakata sa španskog na finski jezik, što im omogućuje da sa lakoćom pronađu način za najbolje prevođenje reklamnih poruka i na taj način našim klijentima osiguraju uspešnost reklamne kampanje na tržištu druge zemlje.

Takođe, ako vam je potrebno možemo u vrlo kratkom roku da sa španskog na finski prevedemo i vizit kartice, a sa španskog na finski prevodimo i online kataloge i web prodavnice, pa čak i softverske programe i aplikacije i sajtove. A zahvaljujući IT stručnjacima koji su u našem timu, prevodioci i sudski tumači tokom čitavog procesa prevođenja ovavih sadržaja imaju stručnu podršku, te u relativno kratkom roku vrše profesionalan prevod svih sadržaja iz oblasti informacionih tehnologija, ma kako oni bili kompleksni.

Prevodi filmova svih žanrova sa španskog na finski jezik

Prevodi filmova sa španskog na finski jezik su samo jedan segment u okviru usluge koja se odnosi na obradu audio i video materijala. Osim igranih filmova svih žanrova, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i animirane, ali i dokumentarne i crtane filmove.

A da tu zaista nije kraju bogatoj ponudi usluga koje svim zainteresovanim klijentima nudi Prevodilački centar Akademije Oxford dokaz su i usluge sinhronizacije i titlovanja prevedenih sadržaja, koje pružamo po najboljim uslovima, kako u pogledu brzine izrade, tako i u pogledu kvaliteta i cene samih usluga.

Osim filmskih ostvarenja, obrađujemo i serije, emisije, ali i reklamne poruke, te sve ostale vrste video, ali i audio materijala.

Trebalo bi da znate da su umetnici zaduženi za sinhronizaciju i profesionalni titleri koji su u našem timu u ovom poslu već dugi niz godina, te da se sigurno neće dogoditi da, recimo prevod ili titl kasni ili žuri, što je čest problem.

Takođe, u skladu sa zahtevima klijenata, sa španskog na finski prevodimo i različite vrste časopisa, bilo da je reč o popularnim ili stručnim izdanjima, ali i novinske članke, pa čak i udžbenike. Uz to, ukoliko je potrebno, u optimalnim rokovima i po pristupačnim cenama prevodimo i poetska dela, ali i beletristiku i romane, kao i svu ostalu literaturu.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje