Prevajanje iz francoskega v flamski jezik


Obdelava vseh vsebin v omenjeni različici jezikov in to v pisani obliki je na zahtevo na razpolago v Prevajalskem centru Akademije Oxford, pri čemer so zaposleni te institucije specializirani tudi za tolmačenje iz francoskega v flamski jezik.

Poudarjamo, da poleg simultanega in konsekutivnega lahko izvedejo tudi tako imenovano šepetano tolmačenje v tej jezični kombinaciji, interesentom pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Glede na to, da v ekipi te institucije niso zaposleni samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi lektorji in korektorji pa tudi drugi strokovnjaki, so dostopne tudi številne dodatne storitve.


Prevajanje iz francoskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v francoski jezik

Treba je tudi poudariti, da na zahtevo poteka redakcija za vsebine različne vrste, ki so obdelane v navedeni jezični kombinaciji, toda to je bilo storjeno neprofesionalno. Tedaj se korektorji in lektorji potrudijo, da vse napake, ki najdejo v prevedenih materialih, popravijo ob maksimalnem spoštovanju, tako pravil prevajanja kot tudi flamskega jezika.

Na razpolago sta tudi dodatni storitvi v obliki podnaslavljanja in sinhronizacije vseh zvočnih in video vsebin, za katere je neposredno pred tem izvedeno neposredno prevajanje iz francoskega v flamski jezik.

Seveda sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi časopisne članke, zatem vsebino revij in strokovnih ter poljudnih besedil, po potrebi pa prevajajo tudi književna dela kot tudi učbenike.

Če se to zahteva, omenjeni strokovnjaki izvajajo tudi prevajanje reklamnih vsebin iz francoskega v flamski jezik pa tudi vseh tistih, ki so na določen način povezani, tako z računalništvom kot tudi s spletom. Tedaj poleg osnovne storitve izvajajo tudi optimizacijo vseh teh materialov za pravila iskanja oziroma uporabijo orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in jih uskladijo s pravili spletnega iskanja.

Pomembno je, da stranka na najlažji in najhitrejši način vse te materiale dostavi na obdelavo, pa je zato tudi predvideno njihovo elektronsko pošiljanje, na enak način pa jih je treba tudi prevzeti. Vsekakor bo strankam omogočeno, da izberejo tudi drugačen princip njihovega prevzemanja in pošiljanja, o podrobnostih pa se lahko dogovorijo neposredno v sami poslovalnici omenjene institucije.

Ponudba obsega tudi storitev, ki vključuje, tako profesionalno prevajanje dokumentov iz francoskega v flamski jezik kot tudi njihovo overitev, za katero so zadolženi sodni tolmači. Dolžni smo poudariti tudi to, da je overitev izjemno pomembna za obdelavo kateregakoli dokumenta, saj na ta način ta strokovnjak potrjuje, da je prevod zvest izvirniku.

Toda vsi, ki jih zanima prevajanje kateregakoli dokumenta, morajo vedeti, da so pri tem dolžni priložiti izvirnike, ker njih uporabljajo sodni tolmač pri postopku overitve.

Lahko jih pošljejo ali s priporočeno poštno pošiljko, ali prinesejo osebno, toda pošiljanje lahko izvedejo tudi preko izbrane kurirske službe.

Potem ko bo izvedeno profesionalno prevajanje dokumentov in njihova overitev, ima stranka možnost, da jih neposredno v predstavništvu osebno prevzame ali pa da jih dobi z dostavo na želeni naslov. Glede na to, da to storitev izvaja pristojna kurirska služba, jo ta od stranke tudi neposredno zaračunava, in to v skladu z lastnim cenikom, ki je v danem trenutku veljaven.

Ne glede na to, ali je strankam potrebno neposredno prevajanje osebnih dokumentov iz francoskega v flamski jezik oziroma tistih, ki so povezani s področji izobraževanja, sodstva in znanosti ter prava, je predvideno, da prevajalci in sodni tolmači njihovi obdelavi pristopijo izključno z zakonskega vidika.

Prav tako lahko prevedejo in overijo vsebino gradbene in medicinske, potem tehnične in poslovne pa tudi razpisne dokumentacije.

Treba je poudariti tudi to, da trenutna ponudba te institucije obsega tudi storitve, ki vključujejo, tako prevajanje izjav, soglasij in potrdil iz francoskega v flamski jezik kot tudi overitev vseh dokumentov, ki jih je po potrebi treba predložiti pristojnim institucijam. Vsekakor sodni tolmači in prevajalci v tej različici jezikov lahko v skladu s pravili obdelajo tudi vsak drugi dokument, toda stranka se mora držati predhodno omenjenega pravila, da na vpogled priloži izvirnike.

Overitev, ki vključuje postavljanje Haškega žiga na dokumente, sicer bolj poznanega pod imenom Apostille ni na seznamu storitev, ki jih zagotavljajo zaposleni omenjene institucije, ker jim preprosto niso dana ustrezna pooblastila. Zato je tudi pomembno, da lastnik dokumentov vse podatke o tej vrsti overitve predhodno samostojno pridobi od pristojnih na okrožnih sodiščih Republike Slovenije.

V primeru, da ima nekdo potrebo, da prevedeni in overjen katerikoli dokument pridobi izjemno hitro, mu je dovoljeno, da izvirnike na vpogled dostavi kasneje in da najprej pošlje skenirane vsebine na elektronski naslov poslovalnice te institucije.

Prevajanje pogodb iz francoskega v flamski jezik

Ne glede na kompleksnost vsebine katerekoli pogodbe stranke morajo vedeti, da bo izvedeno tudi, tako njihovo neposredno prevajanje iz francoskega v flamski jezik kot tudi overitev, ki jo v tem primeru izvaja uradno pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač. Takšen princip je usklajen z zakonom in vsakemu obdelanemu dokumentu omogoča pravno veljavnosti, saj žig zapriseženega sodnega tolmača potrjuje, da je prevod absolutno enak izvirnemu dokumentu.

Lastnik dokumentov je dolžan temu strokovnjaku priložiti izvirnike na vpogled, prav tako pa je tudi zaželeno, da se o vsem, kar se nanaša na overitev z Apostille oziroma tako imenovanim Haškim žigom samostojno pozanima v pristojnih službah naše države, ker prevajalci in sodni tolmači, ki so zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford, za to vrsto overitve niso niti pooblaščeni niti pristojni.

Poleg pogodb je strankam na razpolago prevajanje v dani različici jezikov tudi za številne druge pravne akte, kot so na primer pritožbe in sodbe, potem sodne odločbe in pravni red Evropske Unije pa tudi pooblastilo za zastopanje, certifikati in sodni sklepi oziroma licence in drugi dokumenti iz domene sodstva ali prava.

Zaposleni te institucije so specializirani tudi za neposredno prevajanje osebne izkaznice iz francoskega v flamski jezik, na zahtevo pa obdelujejo tudi vse ostale, tako osebne (izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, potni list, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje in drugi) kot tudi tiste dokumente, ki jih je na zahtevo treba predložiti pristojnim službam (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druge vrste potrdil, soglasij in izjav).

Poleg diplomskih oziroma seminarskih nalog in znanstvenih del prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi diplomo ter dodatek k diplomi oziroma rezultate znanstvenih raziskav in predmetnike ter programe fakultet. Vsekakor izvajamo tudi neposredno prevajanje potrdila o opravljenih izpitih iz francoskega v flamski jezik oziroma potrdila o rednem šolanju in znanstvenih patentov, po potrebi pa ti strokovnjaki kompletno obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, zatem prepis ocen in vse ostale dokumente iz domene znanosti ali izobraževanja.

Poleg vsega omenjenega bi bilo dobro navesti tudi to, da stranke lahko v dani jezični kombinaciji zahtevajo prevajanje tudi za vse dokumente iz sestave različnih vrst dokumentacij. Predvsem mislimo na medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacija o medicinskih izdelkih in drugi), toda vsekakor lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje poslovne pa tudi razpisne, tehnične in gradbene dokumentacije iz francoskega v flamski jezik. To pa pomeni, da sodni tolmači in prevajalci poleg sklepa o ustanovitvi pravne osebe, statuta podjetja in revizijskih oziroma letnih in finančnih poslovnih poročil, prevajajo in potem izvedejo tudi overitev, tako za fakture, ustanovitveni akt podjetja in gradbene projekte kot tudi z deklaracije izdelkov, potem navodilo za uporabo in laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter tudi za absolutno katerikoli drugi dokument, ki se uradno obravnava kot del ene od omenjenih vrst dokumentacij.

Tolmačenje iz francoskega v flamski jezik

Najpomembnejše je, da so prevajalci in sodni tolmači seznanjeni z organizacijo samega dogodka, za katerega se zahteva tolmačenje iz francoskega v flamski jezik, ker ti strokovnjaki uporabljajo, tako šepetano kot tudi simultano in konsekutivno tolmačenje v tej različici jezikov.

Ponudba za to storitev bo formirana podlagi podatkov o predvidenem trajanju in o številu udeležencev pa tudi v skladu z značilnostmi lokacije prirejanja konkretne manifestacije. Pomembno je, da vsaka stranka ve, da je najem opreme za simultano tolmačenje prav tako v ponudbi Prevajalskega centra Akademije Oxford, tako da bo tudi ta storitev zagotovljena v skladu s ponudbo.

Obdelava vseh vrst književnih del v omenjeni jezični kombinaciji je prav tako dostopna na zahtevo in predvideno je, da izvedemo tudi neposredno prevajanje besedil iz francoskega v flamski jezik. V tem primeru sodni tolmači in prevajalci poleg strokovnih besedilnih materialov različne tematike prevajajo tudi besedila, ki veljajo za poljudna. Seveda bo izpolnjena tudi zahteva tudi v zvezi z obdelavo učbenikov pa tudi časopisnih člankov ter strokovnih, ilustriranih in drugih vrst revij.

V skladu s postavljenimi zahtevami lektorji in korektorji te institucije izvajajo vse potrebne popravke v vsebinah, ki so prevedene v konkretni različici jezikov, toda niso spoštovana niti pravila prevajanja niti flamskega jezika in niso usklajeni z izvirniki.

Omenjeni strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje spletnih strani iz francoskega v flamski jezik, seveda pa obdelajo tudi vsebino spletnih prodajaln ter različne vrste programov in aplikacij oziroma spletne kataloge in številne druge vsebine te vrste. Da bi strankam omogočili maksimalno profesionalno storitev, implementirajo tudi orodja, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in jim prav zahvaljujoč temu omogočijo, da dobijo profesionalno optimizirane vsebine te vrste.

Storitvi sinhronizacije video in zvočnih materialov kot tudi njihovo strokovno podnaslavljanje sta na razpolago v okviru te institucije. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači lahko obdelujejo, tako oddaje različne tematike kot tudi serije, potem reklamna sporočila in filme pa tudi številne druge vsebine, ki bodo kasneje predvajane, tako na radiju in televiziji kot tudi v kinematografih ali na spletu.

V skladu z zahtevami strank prevajanje v konkretni jezični kombinaciji izvedemo tudi za reklamne vsebine katerekoli vrste in kompleksnosti.

Cena prevajanja iz francoskega v flamski jezik

  • Iz francoskega v flamski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz francoskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz francoskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 26 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz francoskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!