Prevajanje iz francoskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz francoskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz francoskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ne glede na to, kateri dokument ali drugo vrsto vsebine želite imeti prevedene iz francoskega v slovenski jezik, morate imeti na umu, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi strokovnjake, ki so usmerjeni prav na tovrstno prevajanje, tako v pisani obliki kot tudi za vse vrste tolmačenja. Dobro pa smo poznani tudi po nizu dodatnih storitev, ki jih redko kje lahko dobite, kot je na primer storitev podnaslavljanja in sinhronizacije prevedenih video in zvočnih materialov pa tudi storitev redakcije že prevedenih vsebin.

Posebna prednost naših strank, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov, je povezana s storitvijo prevajanja in overitve dokumentov, saj so v naši ekipi tako prevajalci kot tudi sodni tolmači, ki so pooblaščeni s strani pristojnih državnih institucij. Na ta način vsem svojim strankam ponujamo možnost maksimalnega prihranka časa, saj dobijo dokument, ki je pripravljen za uporabo, saj je dokument, obdelan na edini zakonsko pravno veljavni način. To pomeni, da se samo dokument, ki je preveden iz francoskega v slovenski jezik in poseduje žig zapriseženega sodnega tolmača, lahko uporablja popolnoma enako kot vsak drug izvirnik ter velja za dokument, ki je v pravnem pogledu popolnoma veljaven.

Da bi pooblaščena oseba oziroma sodni tolmač lahko izpolnil zakonske zahteve, mora najprej primerjati izvirne dokumente s prevedenimi, pa je iz tega razloga zelo pomembno, da stranke pri pošiljanju dokumentov na prevajanje, vsekakor dostavijo tudi izvirnike na vpogled. Prav zato se način dostave dokumentov in ostalih vsebin razlikuje, saj tiste materiale, za katere se ne zahteva overitev, lahko pošljete na elektronski naslov, s čimer boste maksimalno poenostavili in pospešili celoten proces. Materiale za katere je nujno potrebna tudi overitev, morate prinesti osebno v našo poslovalnico ali pa jih lahko pošljete s priporočeno poštno pošiljko oziroma preko kurirske službe.


Prevajanje iz francoskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v francoski jezik

Obdelane materiale prav tako lahko prevzamete osebno, in sicer v naši poslovalnici, lahko pa tudi zahtevate, da vam jih pošljemo na določeni naslov. S tem, da mora vsaka stranka imeti na umu, da storitev pošiljanja po kurirski službi šteje kot dodatna in ni vračunana v ceno prevajanja oziroma overitve dokumentov in se zaračunava neposredno od stranke pri prevzemu, in to v skladu s ceno iz veljavnega cenika kurirske službe, ki je angažirana za izvedbo te storitve.

V primeru prevajanja dokumentov je zelo pomembno, da veste tudi to, da se za določene dokumente zahteva overitev s haškim Apostille žigom. Glede na to, da so za to overitev v Republiki Sloveniji pristojna okrožna sodišča in Ministrstvo za pravosodje, se edino pri pristojnem sodišču stranke lahko pozanimajo, ali je za njihov dokument le-ta potrebna ali ne. Da ne bi bilo pomote, posebej poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci niso dolžni posedovati in ponujati informacij o tej vrsti overitve, toda po drugi strani vam zagotavljamo, da bodo storili vse, da vam pomagajo v zvezi s tem. Obstajajo različni načini overitev s haškim žigom in prav v tem je razlog našega priporočila, da se stranke pravočasno pozanimajo glede tega, saj je za nekatere dokumente treba najprej opraviti overitev in šele potem tudi prevajanje dokumenta in pa samega žiga ter njegovo overitev s strani sodnega tolmača, za nekatere druge pa je treba najprej opraviti prevajanje iz francoskega v slovenski jezik in potem overitev sodnega tolmača in na koncu tako obdelan dokument overiti s haškim Apostille žigom.

Iz francoskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi učbenike, književna dela pa tudi revije, časopisne članke ter besedilne vsebine katerekoli tematike in kompleksnosti. Prevajamo spletne strani pa tudi programsko opremo, vsebine spletnih strani in spletne kataloge ter gradbene projekte in navodila za uporabo.

Na vašo zahtevo prevajamo tudi deklaracije vseh vrst izdelkov, reklamne materiale pa tudi pravni red Evropske Unije, licence, certifikate, pogodbe, sodne sklepe in odločitve oziroma vse vrste pravnih aktov. Prav tako prevajamo tako osebne kot tudi poslovne dokumente in vse vrste soglasij, potrdil in izjav oziroma tiste dokumente, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim službam.

Na zahtevo strank iz francoskega v slovenski jezik prevajamo tudi znanstvena dela pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in znanstvene patente kot tudi diplomske in seminarske naloge. Poleg vsega omenjenega prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet, diplome in dodatke k diplomi pa tudi prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih ter potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi številne druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z izobraževanjem.

Poleg vsega omenjenega, vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi možnost lekture in korekture vseh materialov, ki so prevedeni iz francoskega v slovenski jezik. Ker se številne stranke pogosto določajo, da prevajanje vsebin iz francoskega v naš jezik prepustijo tistim ljudem, ki nimajo ravno dovolj znanja, pa pogosto tega ne delajo dobro, se dogaja, da niso zadovoljne z opravljenim prevajanjem. Prav zato naši lektorji in korektorji izvajajo storitev redakcije tako prevedenih materialov, katere cilje je, da se strankam ponudijo maksimalno kakovostno obdelani materiali.

Prevajanje besedil s področja turizma iz francoskega v slovenski jezik

V odvisnosti od potreb strank iz francoskega v slovenski jezik prevajamo tudi besedilne vsebine. Ne glede na to, ali so besedila bolj ali manj kompleksna in ne glede na to, ali so namenjena predstavitvi strokovni javnosti ali pa javni uporabi oziroma ali so daljša ali krajša, jih bodo naši prevajalci in sodni tolmači obdelali v najkrajšem možnem roku in pod najugodnejšimi pogoji.

Poleg besedil s področja turizma iz francoskega v slovenski jezik prevajamo tudi vsa besedila, katerih tema je povezana s katerimkoli od naslednjih področij: politika, ekonomija, psihologija, pravo, informacijske tehnologije, medicina, sociologija, znanost, gradbena industrija, filozofija, farmacija, menedžment, marketing, izobraževanje, ekologija in varstvo okolja, komunikologija kot tudi vse ostale veje naravoslovnih in družbenih ved.

Prav tako prevajamo tudi knjige, poleg učbenikov pa iz francoskega v slovenski jezik prevajamo tudi beletrijo, romane ter prozo in poezijo pa tudi časopisne članke kot tudi vsebine ilustriranih, strokovnih in otroških revij.

Prevajanje dokumentov s področja izobraževanja iz francoskega v slovenski jezik

Ne glede na to, ali vam je potrebno prevajanje diplome in dodatka k diplomi ali pa potrdila o opravljenih izpitih, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite njihovo prevajanje iz francoskega v slovenski jezik pa tudi prevajanje vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s področjem izobraževanja. Poleg tega prevajamo tudi potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet pa tudi prepise ocen in vse ostale dokumente, ki so povezani s tem področjem.

Prav tako iz francoskega v slovenski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge, ne glede na njihovo dolžino in kompleksnost oziroma njihovo tematiko. Poleg tega naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi znanstvena dela pa tudi patente in rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse vrste dokumentov, ki so povezani z znanostjo.

Vsakdo, ki mu je to potrebno, v okviru Akademije Oxford lahko dobi tudi storitev profesionalne lekture in korekcije vseh vsebin, ki so že prevedene iz francoskega v slovenski jezik, toda ne zadovoljujejo določene kakovostne ravni. Ker storitev redakcije prevedenih vsebin izvajajo lektorji oziroma korektorji, ki imajo za seboj ogromno količino obdelanih materialov, lahko z gotovostjo trdimo, da bodo tudi najzahtevnejše stranke zadovoljne s ponujeno storitvijo.

Prevajanje spletnih prodajaln iz francoskega v slovenski jezik

Prevajanje katerihkoli vsebin, povezanih s spletom, vključujoč tudi prodajalne in kataloge pa tudi spletne strani v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford izvajamo ob maksimalnem spoštovanju pravil SEO (Search Engine Optimisation), ki jih naši prevajalci in sodni tolmači zelo pazljivo implementirajo v svoje delo. Zahvaljujoč dejstvu, da le-ti v toku tega procesa odlično sodelujejo s številnimi IT strokovnjaki, ki so prav tako v naši ekipi, vsem zainteresiranim strankam ponujamo tudi prevajanje programske opreme iz francoskega v slovenski jezik oziroma katerega koli programa in aplikacije.

Prav tako na vašo zahtevo prevajamo tudi reklamne materiale, od vizitk in plakatov preko reklamnih letakov, zloženk in brošura pa vse do PR člankov in vsebin katalogov, tako storitev kot tudi izdelkov. S samim tem, da je vsak prevajalec in sodni tolmač, katerega specialnost je prevajanje vsebin s področja marketinga že dolgo v tem poslu in poseduje več kot dovolj izkušenj, ste lahko prepričani, da pri nas lahko pričakujete maksimalno profesionalno in kakovostno prevajanje, prav tako pa lahko pričakujete, da bo reklamno sporočilo na ustrezen način preneseno tudi v naš jezik.

Kot posebej zanimivo storitev izpostavljamo kompletno obdelavo vseh video oziroma zvočnih materialov iz francoskega v slovenski jezik. Pod tem na prvem mestu mislimo na storitev prevajanja ter podnaslavljanja in sinhronizacije prevedenih vsebin, ki jo prav tako izvajamo na vašo zahtevo. Poleg igranih, risanih, dokumentarnih in animiranih filmov prevajamo tudi serije pa tudi reklamna sporočila ter informativne, zabavne in otroške oddaje.

Šepetano tolmačenje iz francoskega v slovenski jezik

Čeprav gre za vrsto tolmačenje, ki se v praksi ne srečuje tako pogosto kot na primer konsekutivno in simultano, je šepetano tolmačenje storitev, ki jo prav tako na vašo zahtevo izvajajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford. Poleg tega za vse tiste stranke, ki jim je za dogodek, ki ga organizirajo, izključno potrebna storitev simultanega tolmačenja iz francoskega v slovenski jezik, pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Da bi ekipa strokovnjakov lahko pripravila ustrezno ponudbo, ki bo izpolnjevala vse zahteve dogodka, ki se organizira, nam morate dostaviti tudi informacije o številu udeležencev, trajanju samega dogodka pa tudi njegovem konceptu ter podatke o prostoru, v katerem bo potekal.

Iz francoskega v slovenski jezik pa prevajamo tudi vse vrste dokumentov, ki se se zelo pogosto predajajo pristojnim službam, kot so na primer: potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi in rednih prihodkih, soglasje za zastopanje ter potrdilo o samskem stanu, brez katerega ni mogoče opraviti poroke s tujim državljanom (državljanko) pa tudi vse ostale vrste potrdil, soglasij in izjav. Glede na to, da gre za vsebine, za katere je treba opraviti tudi overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača, so stranke dolžne dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi jih sodni tolmač lahko primerjal s prevodi, predenj opravi njihovo overitev.

Prevajanje dokumentov iz francoskega v slovenski jezik

Pod prevajanjem dokumentov iz francoskega v slovenski jezik v okviru Akademije Oxford razumemo obdelavo absolutno vseh osebnih in poslovnih dokumentov oziroma medicinske, tehnične, gradbene in razpisne dokumentacije kot tudi pravnega reda Evropske Unije, sklepov o razvezi zakonske zveze in vseh drugih sodnih odločitev in sklepov pa tudi drugih pravnih aktov ter certifikatov, pooblastil in licenc.

Iz francoskega v slovenski jezik med drugim prevajamo tudi: zdravniške izvide, gradbene projekte, navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov, deklaracije različnih vrst izdelkov, specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo, laboratorijske preiskave tehničnih vzorcev in številne druge dokumente in ostale vsebine, ki so povezane s področji gradbene industrije oziroma farmacije in medicine.

V primeru osebnih dokumentov poleg izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebne izkaznice in potnega lista iz francoskega v slovenski jezik prevajamo tudi: delovno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in številne druge.

Naši prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo vse tiste dokumente, ki sodijo na poslovno področje, kot so na primer fakture, poslovne odločitve, ustanovitveni akt podjetja, sklep o ustanovitvi podjetja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska poročila, bilance uspeha, statut podjetja, poslovna letna poročila, bilance stanja in številni drugi.

Cena prevajanja iz francoskega v slovenski jezik

  • Iz francoskega v slovenski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz francoskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz francoskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz francoskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!