Prevajanje iz slovenskega v francoski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v francoski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v francoski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker je francoski jezik eden od uradnih jezikov Evropske Unije, številni ljudje iz Slovenije pa tudi študirajo, ali delajo oziroma sodelujejo z določenim podjetjem iz Francije, tako da ni presenetljiva izjemno velika potreba za prevajanjem različnih dokumentov oziroma dokumentacije iz slovenskega v francoski jezik.

No, ne glede na to, iz katerega razloga imate potrebo za prevajanjem v tej kombinaciji, vam zagotavljamo, da boste pri nas dobili storitev na najvišji možni ravni, poleg tega pa vam ponujamo tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov in dokumentacije oziroma prevajanje vseh ostalih vrst materialov. To pa pravzaprav pomeni, da pri nas lahko dobite tako prevajanje dokumentov kot tudi njihovo overitev, za katero so zadolženi zapriseženi sodni tolmači.

Zakon predvideva, da vsak dokument, ki se prevaja iz slovenskega v francoski, mora biti overjen z žigom sodnega tolmača, da bi bil veljaven v pravnem pogledu. Prav zato je pomemben podatek za vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov, da lahko na enem mestu oziroma v naši poslovalnici v Kopru, dobijo obe storitvi, kar maksimalno pospešuje celoten postopek.


Prevajanje iz slovenskega v francoski jezik
Prevajanje iz francoskega v slovenski jezik

Edina stvar, ki lahko v manjši meri podaljša celoten postopek, je potreba za overitvijo s haškim Apostille žigom, ki je v Sloveniji v pristojnosti okrožnih sodišč in Ministrstva za pravosodje. Ta vrsta overitve se izvaja samo za določene dokumente in v odvisnosti od tega, za kateri dokument gre, je odvisen tudi postopek overitve s tem žigom. Prav tako je zelo pomembno, da se zavedate tudi tega, da sama overitev s haškim žigom ni dovolj, če želite, da bo vaš dokument veljaven v zakonskem pogledu kot tudi tega, da Apostille žig v nobenem primeru ne izključuje overitve s strani sodnega tolmača. Tako se na primer za nekatere dokumente najprej opravi prevajanje in overitev sodnega tolmača in šele potem overitev z Apostille žigom, medtem ko se za določene druge dokumente najprej opravi overitev s haškim žigom in šele potem tudi prevajanje celotnega dokumenta, kar vključuje tudi prevajanje samega žiga in šele na koncu tudi sodni tolmač overi tako obdelan dokument. Prav iz tega razloga poudarjamo, da je zelo pomembno, da je stranka seznanjena s samim postopkom, da bi prihranila svoj trud in čas, saj bo v tem primeru vedela, ali mora dokumente najprej prinesti v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa v pristojno sodišče. Čeprav prevajalci in sodni tolmači niso dolžni posedovati te informacije, bodo vsekakor storili vse, da strankam pomagajo in jih napotijo, kako na najhitrejši možni način, pridejo do potrebnih informacij.

Ker sam proces overitve dokumentov vključuje tudi primerjanje izvirnika in prevoda, je zelo pomembno, da vsaka stranka na vpogled dostavi tudi izvirnike, pa je zato sam postopek pošiljanja materiala na prevajanje drugačen glede na tiste vsebine, za katere se ne zahteva overitev. Torej, vse vsebine za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v francoski jezik, lahko pošiljate na več načinov oziroma tako, kot vam najbolj ustreza. Če vam ne ustreza, da materiale osebno prinesete na prevajanje, jih lahko pošljete na elektronski naslov, toda samo za tiste, za katere ni potrebna overitev. Lahko jih tudi pošljete na naslov poslovalnice v Kopru preko “Pošte Srbije”, in sicer priporočeno oziroma preko kurirske službe.

Ko naši prevajalci in sodni tolmači končajo z delom, obdelane materiale lahko prevzamete osebno ali pa zahtevate, da vam jih pošljemo na določeni naslov. Ta vrsta storitve sodi med dodatne, kar pomeni, da jo zaračunavamo neodvisno od storitve prevajanje in overitve in to neposredno od stranke po veljavnem ceniku kurirske službe, ki je zadolžena za dostavo.

Poleg poslovnih in osebnih ličnih dokumentov iz slovenskega v francoski jezik prevajamo tudi medicinsko, gradbeno, tehnično in razpisno dokumentacijo. Prav tako prevajamo tudi tiste dokumente, ki se v različnih primerih predajajo pristojnim službam, kot so na primer vse vrste potrdil, soglasij in izjav (potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potvrda o stanju računa v banki).

Iz slovenskega v francoski jezik pa prevajamo tudi navodila za uporabo, deklaracije izdelkov, gradbene projekte, programsko opremo, spletne strani, spletne kataloge in prodajalne ter besedilna gradiva različne vsebine in dolžine. Prav tako prevajamo tudi plakate, letake, zloženk, PR članke ter vsebine brošur in katalogov izdelkov in storitev kot tudi vse ostale materiale s področja marketinga.

Če je potrebno, prevajamo tudi diplomo in dodatek k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet in vse druge dokumente, ki se predajajo pristojnim službam, povezani pa so z izobraževanjem.

Poleg vsega navedenega je vsakdo, ki mu je potrebno tolmačenje iz slovenskega v francoski jezik, lahko prepričan, da bodo prevajalci in sodni tolmači, ki so člani ekipe Akademije Oxford to storitev opravili na najboljši možni način, saj posedujejo izjemno visoko raven profesionalnih kvalifikacij pa tudi dovolj ur tolmačenja na raznovrstnih dogodkih. Tako lahko pri nas poleg strokovnjakov za simultano in konsekutivno tolmačenje, ki so najpogosteje prisotni v praksi, angažirate tudi tolmače, ki so specializirani za šepetano tolmačenje. Če je za določen dogodek potrebno izključno simultano tolmačenje, vsem zainteresiranim strankam pod najugodnejšimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najugodnejšimi pogoji.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje filmov, serij pa tudi oddaj in reklamnih sporočil iz slovenskega v francoski jezik, v sklopu te storitve pa ponujamo tudi storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja prevedenih vsebin. Na ta način vsaka stranka dobi popolnoma obdelan zvočni in video material, tako da ga lahko takoj plasira tam, kjer želi.

Prevajanje književnih del iz slovenskega v francoski jezik

Prevajanje knjig predstavlja samo del bogate ponudbe storitev, ki jih ponuja Prevajalski center Akademije Oxford. Poleg učbenikov iz slovenskega v francoski jezik prevajamo tudi romane in prozo pa tudi beletrijo in celo poezijo.

Poleg tega prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebine strokovnih, ilustriranih in otroških revij. Na vašo zahtevo prav tako prevajamo tudi različne besedilne vsebine, ne glede na to, ali gre za besedila, ki jih bo brala širša javnost ali pa gre za tista, ki so izključno namenjena uporabi v okviru strokovnih krogov. Ne glede na temo in vsebino vam zagotavljamo, da bo vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je angažiran za to delo v najkrajšem možnem času in po najugodnejši ceni obdelal materiale, ku mu jih dostavite. Veliko število je število področij, za katera so specializirani naši strokovnjaki, glede na to, da imajo za seboj izjemno bogate izkušnje in jim nobene teme ni tuja. Iz slovenskega v francoski jezik pa tako prevajamo besedila, katerih tema je vezana za katerokoli od naslednjih področij: pravo, menedžment, turizem, psihologija, politika, gradbena industrija, ekonomija, informacijske tehnologije, znanost, sociologija, finance, medicina, vse veje družbenih in naravoslovnih ved, izobraževanje, bančništvo, marketing, farmacija, ekologija in varstvo okolja, komunikologija, filozofija in številna druga področja.

Prav tako prevajamo tudi znanstvena dela ter diplomske in seminarske naloge pa tudi rezultate znanstvenih raziskav kot tudi vse ostale dokumente s področja znanosti.

Prevajanje dokumentov iz slovenskega v francoski jezik in overitev sodnega tolmača

Pri nas lahko dobite kompletno storitev obdelave dokumentov oziroma vseh vrst dokumentacije. Vaša edine obveznost je, da se pozanimate o tem, ali je potrebna overitev s haškim Apostille žigom ali ne. Ta overitev je potrebna samo za določene dokumente in Sloveniji je v pristojnosti okrožnih sodišč in Ministrstva za pravosodje, tako da bodo prevajalci in sodni tolmači storili vse, da vas napotijo na pravo mesto, kjer boste dobili vse potrebne informacije. Vsaka stranka, ki bo posedovala takšno informacijo, bo prihranila precej časa, ker je nekatere dokumente treba najprej overiti z Apostille žigom, in ga šele potem dostaviti nam, saj je poleg dokumenta treba prevesti tudi sam haški žig.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh dokumentov, tako osebnih kot tudi poslovnih, kot so na primer: potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško dovoljenje, potni list, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenja za prebivanje in delovno dovoljenje, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance stanja in uspeha, ustanovitveni akt podjetja pa tudi poslovne odločitve, fakture, statut podjetja, pogodbe ter vse ostale poslovne in osebne dokumente.

Prav tako prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, licence, sklep o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodb in sodnih sklepov pa tudi certifikate in številne druge pravne akte. Ker je zelo pogosta potreba za različnimi vrstami dokumentov, ki se predajajo pristojnim službam, ki morajo biti prevedeni iz iz slovenskega v francoski jezik, pri nas lahko dobite tudi prevajanje pa tudi overitev vseh vrst izjav, potrdil in soglasij, kot je na primer: soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in številnih drugih podobnih dokumentov.

Prevajanje vseh vrst dokumentacije iz slovenskega v francoski jezik

Poleg gradbene in tehnične dokumentacije iz slovenskega v francoski jezik prevajamo tudi razpisno dokumentacijo pa tudi medicinsko dokumentacijo. Ker gre za materiale, za katere se zahteva overitev zapriseženega sodnega tolmača, je vsaka stranka dolžna dostaviti tudi izvirnike na vpogled, da bi lahko spoštovali zakonski postopek.

Na vašo zahtevo med drugim prevajamo tudi: laboratorijske preiskave tehničnih vzorcev, gradbene projekte, zdravniške izvide, navodila za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacijo o medicinskih izdelkih kot tudi navodila za uporabo zdravil in značilnosti izdelkov pa tudi vse ostale dokumente, ki so povezani z navedenimi področji.

Iz našega jezika v francoski prav tako prevajamo tudi vse ostale dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, povezani pa so s področjem izobraževanja, kot so na primer: potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in številne druge.

V skladu z vašimi potrebami pa vam ponujamo tudi storitev redakcije materialov, ki so že prevedeni iz slovenskega v francoski jezik, toda nestrokovno, tako da niso zadovoljili določene ravni kakovosti. Glede na izkušnje lektorjev in korektorjev, ki so zadolženi za to storitev, pri obdelavi različnih vrst prevedenih vsebin, vam zagotavljamo, da boste več kot zadovoljni z obdelanimi materiali.

Cena prevajanja iz slovenskega v francoski jezik

  • Iz slovenskega v francoski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v francoski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v francoski z overitvijo sodnega tolmača je 23 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v francoski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!