Prevajanje iz slovenskega v švedski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v švedski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v švedski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi dobili prevajanje iz slovenskega v švedski jezik za katerikoli dokument in da bi bil le-ta uporaben v praksi, se zahteva tudi overitev z žigom sodnih tolmačev. Prav to storitev zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo samo del ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford in stranke to storitev lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra v Sloveniji.

Overitev z žigom sodnih tolmačev se uporablja izključno za prevod dokumentov in ta žig zagotavlja tudi uradno potrdilo, da je vsebina prevedenega dokumenta absolutno ista kot v izvirnem, pa je prav zato potrebno, da pri pošiljanju dokumentov na prevajanje, stranke na vpogled dostavijo tudi izvirne dokumente, da bi zapriseženi sodni tolmač lahko brez težav opravil svoj del posla. Dokumente na prevajanje nam lahko dostavite preko kurirske službe oziroma jih osebno prinesete v poslovalnico kot tudi, da nam jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije”.

Z druge strani so vse ostale vsebine, ki jih naši strokovnjaki prav tako obdelujejo in za katere se ne zahteva dostava izvirnikov, saj se ne izvaja njihova overitev. To je povezano predvsem s prevajanjem knjig in učbenikov oziroma revij in časopisnih člankov pa tudi besedil katerekoli vsebine in namena. Prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank prav tako izvajajo tudi prevajanje iz slovenskega v švedski jezik za spletne strani pa tudi za spletne prodajalne in kataloge oziroma programsko opremo ter številne druge vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kot tudi za vse tiste, ki so namenjene reklamiranju (katalogi, plakati, brošure, PR besedila, vizitke, zloženke in drugo).


Prevajanje iz slovenskega v švedski jezik
Prevajanje iz švedskega v slovenski jezik

Poleg tega v navedeni kombinaciji jezikov lahko izvajamo tudi prevajanje za razne vrste zvočnih in video vsebin, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz slovenskega v švedski jezik za filme različnih žanrov in serije oziroma reklamna sporočila, izobraževalne in informativne pa tudi oddaje zabavnega značaja, tako tiste, ki bodo predvajane na radijskih postajah kot tudi televizijske oddaje. V sklopu te storitve na zahtevo strank izvajamo tudi podnaslavljanje prevedenih materialov oziroma njihovo sinhronizacijo, s čimer jim omogočamo, da v kratkem roku dobijo kompletno obdelane materiale, ki jih potem prikazujejo, kjerkoli želijo.

Poudarjamo, da vam naši strokovnjaki lahko, če imate potrebo za tem, ponudijo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz slovenskega v švedski jezik. No, ne smemo pozabiti, da sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v Akademiji Oxford, lahko izvedejo, tako konsekutivno ter šepetano kot tudi simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov, tako da je zelo pomembno, da posedujemo informacije o konkretnem dogodku, da bi lahko uskladili njegove zahteve in vrsto tolmačenja. V primeru, ko prav simultano tolmačenje ustreza dogodku, ki ga stranke organizirajo, jim po zelo ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

No, da se vrnemo nazaj na prevajanje dokumentov iz slovenskega v švedski jezik, saj ta storitev zahteva posebno pozornost, ker se razlikuje od obdelave vseh drugih vsebin. Postopek je namreč zelo enostaven in pomeni najprej prevajanje in zatem sodni tolmač primerja prevod in izvirni dokument, ki nam ga lahko prinesete osebno, pošljete preko kurirske službe ali priporočeno “Pošte Slovenije”. Ko se prepriča, da med tema dvema dokumentoma ni odstopanj, lahko opravi overitev, toda v primeru, da opazi določene razlike med tema dvema dokumentoma, sodni tolmač stranki predlaga izvedbo storitve redakcije prevedenih dokumentov, kar prav tako tako izvajajo naši strokovnjaki oziroma lektor in korektor in ko končata svoj del posla, tako obdelan dokument vrneta sodnemu tolmaču, ki v tem primeru lahko brez kakršnihkoli ovir opravi njegovo overitev.

Čeprav je za številne dokumente opisani postopek obdelave dovolj, da bi se lahko tudi uporabljali v praksi, stranke morajo vedeti, da obstajajo tudi dokumenti, ki zahtevajo posebno vrsto overitve. Gre za overitev z Apostille oziroma haškim žigom in ta vrsta overitve ne izključuje overitve sodnih tolmačev, ampak jo prav nasprotno zahteva, toda stranka mora samostojno pridobiti vse podatke na okrožnem sodišču oziroma v službah, ki so za to vrsto overitve pooblaščene. To poudarjamo, ker je overitev z Apostille žigom posebna v pogledu, da zakon točno določa, ali za konkretne dokumente, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v švedski jezik, overitev s tem žigom poteka, ko naši strokovnjaki končajo njegovo obdelavo ali pa najprej poteka overitev s haškim žigom in potem se ta dokument prinese na obdelavo v Prevajalski center Akademije Oxford, kjer se prevaja, tako vsebina dokumente kot tudi vsebina žiga. Prav iz tega razloga ta postopek lahko traja malo dlje od predhodno opisanega, pa je zato tudi priporočljivo, da se stranka o vseh teh podrobnostih pozanima, preden nam dostavi dokumente na prevajanje, saj tako prihrani, ne samo svoj čas, ampak tudi trud ter denar, saj ji je precej jasneje, kako poteka obdelava konkretnega dokumenta in kam mora najprej odnesti dokument.

Sodni tolmači in prevajalci pri nas lahko v navedeni kombinaciji jezikov dobijo kompletno obdelavo za absolutno katerikoli dokument, kar pa vključuje, ne samo prevajanje iz slovenskega v švedski jezik za osebne dokumente (potrdilo o državljanstvu, potni list, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in druge osebne dokumente), ampak tudi za vse vrste dokumentacij oziroma za dokumente, ki sestavljajo tehnično, poslovno in medicinsko pa tudi gradbeno in razpisno dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, sklep o ustanovitvi pravnih oseb, vse vrste poslovnih poročil, ustanovitveni akti podjetja, navodila za uporabo, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, statuti podjetja, deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, poslovne odločitve in fakture in drugo).

Prav tako seveda prevajajo tudi dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar se nanaša predvsem na različne vrste potrdil kot tudi na vse vrste izjav in soglasij (potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stanju računa v banki, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje in drugo).

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank obdelujejo tudi vse dokumente, ki so povezani, tako s področjema prava in sodstva kot tudi s področjem izobraževanja pa tudi znanosti oziroma jih najprej prevedejo iz slovenskega v švedski jezik in potem tudi overijo. Poleg pooblastila za zastopanje in vseh vrst pogodb oziroma pravnega reda Evropske Unije v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo tudi diplome in dodatke k diplomi pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih in potrdilo o rednem šolanju kot tudi rezultate znanstvenih raziskav, prepis ocen ter različne vrste licenc in certifikatov, sodne pritožbe in tožbe kot tudi sklepe, odločitve in sodbe pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in vse vrste del in nalog, tako diplomske in seminarske naloge pa tudi znanstvena dela oziroma znanstvene patente in vse ostale dokumente, ki jih nismo omenili, povezani pa so z navedenimi področji.

Vse vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v švedski jezik in ne zahtevajo overitve z žigom sodnih tolmačev, nam lahko pošljete po elektronski pošti, dokumente pa na ta način lahko pošljete samo tedaj, ko zahtevate njihovo nujno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, pri čemer ste takoj zatem dolžni spoštovati pravilo o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled. Ko gre za dostavo oziroma prevzemanje obdelanih vsebin, stranke morajo vedeti, da se le-ta razlikuje glede na to, za katero vrsta materialov zahtevajo prevajanje iz slovenskega v švedski jezik. Tako imajo na primer, če gre za dokumente, možnost osebnega prevzemanja v naši poslovalnici ali pa pošiljanja preko kurirske službe na želeni naslov, kar predstavlja storitev, ki zahteva dodatno plačilo saj ni vračunana v ceno prevajanja in overitve dokumente. Kar zadeva prevzemanje obdelanih vsebin, za katere se ne izvaja overitev, njih strankam lahko pošljemo tudi po elektronski pošti, če to želijo.

Prevajanje strokovnih in poljudnih revij iz slovenskega v švedski jezik

Prevajalci in sodni tolmači strankam ponujajo neposredno prevajanje, tako strokovnih kot tudi poljudnih revij iz slovenskega v švedski jezik. To se nanaša na revije informativnega pa tudi zabavnega značaja oziroma na vse tiste, ki so namenjene otrokom pa tudi na številne druge vrste revij.

Naši strokovnjaki prav tako lahko prevajajo tudi časopisne članke kot tudi učbenike pa tudi književna dela (beletrija, poezija, proza, romani in drugo). Če je to potrebno strankam, ki posedujejo dokončane prevode iz slovenskega v švedski jezik za katerokoli vrsto materialov, jim tudi omogočamo, da dobijo redakcijo, če gre za nekakovostno prevedene vsebine. Želimo poudariti, da to storitev v skladu s pravili prevajalske stroke izvajajo profesionalni korektorji in lektorji in da prevedene vsebine v celoti prilagajajo duhu švedskega jezika, da bi strankam na ta način omogočili kakovostne prevode.

Sodni tolmači in prevajalci, ki so del ekipe Akademije Oxford, lahko na zahtevo strank opravijo tudi neposredno prevajanje spletnih strani iz slovenskega v švedski jezik. Ob tej priložnosti uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation), ki imajo za cilj, da se konkretni spletni strani omogoči še boljši položaj v okviru globalnega omrežja, saj jo spletni iskalnik prepozna kot izvirno in s samim tem precej bolje kotira, kar se izjemno pozitivno odraža tudi na poslovanje lastnika te spletne strani. Prav tako tudi poudarjamo, da naši strokovnjaki enako kakovostno prevajajo tudi številne druge vsebine s področja spleta, od spletnih prodajaln preko različnih aplikacij in programov pa do spletnih katalogov, ne glede na njihovo kompleksnost.

Prevajanje iz slovenskega v švedski jezik vključuje tudi obdelavo besedil, tako strokovnih kot tudi poljudnih. Glede na to, da imajo prevajalci in sodni tolmači dovolj profesionalnega znanja pa tudi visoko raven znanja s področja splošne kulture oziroma izkušenj, lahko mirno rečemo, da v navedeni kombinaciji jezikov prevajajo besedila absolutno katerekoli tematike. Poleg tistih, ki so povezana s področji gradbene industrije ter ekologije in varstva okolja oziroma farmacije, turizma in znanosti pa tudi medicine in izobraževanja, sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi besedila s področji, tako filozofije in sociologije oziroma psihologije kot tudi vsa tista, ki so povezana s področji komunikologije zatem financ in politike oziroma vse besedilne vsebine, ki se tičejo marketinga in menedžmenta pa tudi bančništva in številnih drugih znanstvenih disciplin, ki sodijo v domeno družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevajanje letnih poslovnih poročil iz slovenskega v švedski jezik

Poslovna letna poročila, za katera zahtevajo prevajanje iz slovenskega v švedski jezik, stranke vsekakor lahko dobijo v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so naši prevajalci in sodni tolmači specializirani za obdelavo vseh poslovnih dokumentov. Tako poleg te vrste poročil po potrebi prevajajo tudi revizijska pa tudi finančna poročila kot tudi ustanovitveni akt podjetja, zatem različne vrste poslovnih odločitev in statute podjetij pa tudi sklep o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi fakture in vse ostale dokumente, ki se nanašajo na poslovanje katerekoli pravne osebe. Po postopku prevajanja zagotavljamo tudi overitev sodnih tolmačev, kar pomeni, da konkretnemu dokumentu zagotovimo pravno veljavnost, saj je v skladu z zakonom pravno veljaven samo dokument, ki je v navedeni jezični kombinaciji preveden in potem tudi overjen z žigom sodnih tolmačev.

Sodni tolmači in prevajalci poleg tega v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam. To je predvsem povezano s prevajanjem iz slovenskega v švedski jezik, tako za različne vrste potrdil kot tudi za vse vrste soglasij in izjav (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu in drugi dokumente te vrste).

Prevajalci in sodni tolmači seveda v tej jezični kombinaciji prevajajo tudi vse osebne dokumente, od izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice in potnega lista, preko izpiskov iz matičnega registra o smrti ter o sklenitvi zakonske zveze oziroma potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču pa do vseh vrst dovoljenj, tako vozniškega in prometnega kot tudi dovoljenja za prebivanje oziroma delovnega.

Poleg vsega omenjenega obdelujemo tudi dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, specifikacij farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi dokumenti iz te skupine) pa tudi vse pravne akte (pogodbe, pooblastila za zastopanje, sodbe, licence, sodne odločitve, tožbe in pritožbe, pravni red Evropske Unije, sodne odločbe, certifikati in drugi dokumenti s področja sodstva in prava).

Naši strokovnjaki lahko na zahtevo strank opravijo tudi neposredno prevajanje iz slovenskega v švedski jezik za razpisno dokumentacijo oziroma za vse dokumente, ki sestavljajo, tako gradbeno kot tudi tehnično dokumentacijo, kar na prvem mestu vključuje prevajanje gradbenih projektov oziroma navodil za uporabo kot tudi deklaracij izdelkov, po potrebi pa obdelujemo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in vse ostale dokumente, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in sestavljajo omenjene vrste dokumentacij.

Ko je strankam potrebno prevajanje iz slovenskega v švedski jezik za diplome in dodatke k diplomi, jih sodni tolmači in prevajalci obdelajo v optimalnem roku in zatem izvedejo tudi njihovo overitev. Ko obstaja potreba za tem, seveda prevajajo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet in prepise ocen pa tudi potrdila o opravljenih izpitih in številne drugi dokumenti, ki so povezani s področjem izobraževanja. V omenjeni jezični kombinaciji prevajamo tudi vse dokumente s področja znanosti, od znanstvenih del preko patentov pa do rezultatov znanstvenih raziskav.

Vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanje, kateregakoli dokumenta v tej kombinaciji jezikov, mora na prvem mestu spoštovati pravilo, ki se nanaša na dostavo izvirnih vsebin na vpogled, prav tako pa mora na okrožnem sodišču v mestu stanovanja preveriti vse, kar se nanaša na overitev z Apostille oziroma haškim žigom za ta dokumente.

Prevajanje PR člankov iz slovenskega v švedski jezik

Sodni tolmači in prevajalci v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so prav tako specializirani tudi za prevajanje PR člankov iz slovenskega v švedski jezik, saj poznajo pravila dobrega marketinga. S tem mislimo na dejstvo, da reklamno sporočilo iz izvirnih materialov najprej analizirajo in zatem tudi v celoti prilagodijo pravilom švedskega jezika, tako da strankam, ki ga uporabljajo, omogočajo, da se na najboljši način seznanijo s tistim kar konkretni PR članek reklamira. Poleg njih prevajajo tudi reklamne zloženke pa tudi plakate in letake oziroma brošure in kataloge, lahko pa opravijo celo neposredno prevajanje vizitk iz slovenskega v švedski jezik.

Na zahtevo strank v navedeni kombinaciji jezikov prevajamo tudi vse vrste filmskih stvaritev, tako igrane filme kot tudi risane pa tudi dokumentarne in animirane ter filme številnih drugih žanrov in vrst, poleg tega pa jim omogočamo tudi obdelavo reklamnih sporočil in serij pa tudi oddaj zabavnega oziroma informativnega značaja in številnih drugih video in zvočnih materialov. Med njihovo obdelavo strankam lahko ponudimo tudi sinhronizacijo ali storitev podnaslavljanja prevedenih vsebin ter jim na ta način zagotovimo, da zelo hitro dobijo materiale, ki jih lahko prikazujejo, tako na spletu in v kinematografih kot tudi, da jih predvajajo na radijskih postajah ali televiziji.

Tolmačenje iz slovenskega v švedski jezik je prav tako ena od številnih storitev, ki jih strankam lahko zagotavljajo naši prevajalci in sodni tolmači, ko obstaja potreba za tem oziroma v primeru, ko organizirajo določen dogodek, na katerem bodo prisotni ljudje, ki jim je švedski jezik materni. Naši strokovnjaki sicer lahko uporabijo vse vrste te storitve (simultano, konsekutivno in šepetano tolmačenje), pa je samo od vrste dogodka, ki ga stranke organizirajo, tudi odvisno, katera vrsta tolmačenja bo tej priložnosti uporabljena. Samo iz tega razloga se od vseh zainteresiranih strank tudi zahteva, da nas informirajo o podrobnostih v zvezi z organizacijo dogodka oziroma o številu udeležencev in njegovem trajanju kot tudi o prostoru, v katerem bo potekal, saj je od vseh teh detajlov tudi odvisno, katera vrsta tolmačenja lahko najbolje odgovori na te zahteve. Glede na to, da lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, želimo posebej poudariti, da lahko vse stranke, ki jim ustreza prav ta vrsta storitve, dobijo to opremo, katere kakovost je vrhunska in to po cenah, ki so zelo ugodne.

Cena prevajanja iz slovenskega v švedski jezik

  • Iz slovenskega v švedski je 20 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v švedski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v švedski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v švedski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!