Prevajanja iz švedskega v turški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v turški jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v turški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajanje iz švedskega v turški jezik, ki ga lahko opravijo strokovnjaki v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, je usmerjeno na obdelavo katerekoli vrste vsebin v pisani obliki pa tudi na tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov.

Kar zadeva te storitve, so prevajalci in sodni tolmači ozko specializirani za simultano in konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje iz švedskega v turški jezik, tako da je samo od organizacije samega dogodka odvisno, katera vrsta storitve bo uporabljena ob tej priložnosti. Ne pozabite nas informirati o vseh podrobnostih, ki se nanašajo na konkretni dogodek, da bi lahko uporabili najboljšo vrsto tolmačenja, ki bo v celoti izpolnila vaše zahteve kot organizatorja. Poudarjamo tudi to, da vam lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Pri prevajanju v pisani obliki obstaja možnost overitve z žigom sodnih tolmačev, kar se uporablja izključno v okviru prevajanja dokumentov iz švedskega v turški jezik. Poleg tega, da prevajalci in sodni tolmači obdelujejo dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (absolutno vse vrste soglasij in izjav kot potrdil), prevajajo tudi dokumente, ki sestavljajo najprej osebno in zatem tudi poslovno oziroma gradbeno, medicinsko in razpisno kot tudi tehnično dokumentacijo. V navedeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo pravne akte pa tudi dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, predmetniki in programi fakultet, prepis ocen, potrdilo o rednem šolanju, rezultati znanstvenih raziskav, znanstveni patenti, znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge ter drugi osebni dokumenti).


Prevajanje iz švedskega v turški jezik
Prevajanje iz turškega v švedski jezik

Glede na to, da je ta postopek jasno določen z zakonom, se najprej izvaja prevajanje vseh dokumentov iz švedskega v turški jezik in takoj zatem tudi overitev z žigom sodnih tolmačev. Toda preden navedene dokument opremi s svojim žigom, jih mora sodni tolmač primerjati z izvirniki. Zato je treba dostaviti izvirne vsebine na vpogled, kar stranke lahko storijo v katerikoli od navedenih načinov: s priporočeno poštno pošiljko, preko kurirske službe ali osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford. Potem ko naši strokovnjaki izvedejo kompletno obdelavo dostavljenih dokumentov, se lahko odločite, da jih osebno prevzamete, ali pa vam jih dostavimo preko kurirske službe na določen naslov, kar je storitev, ki se dodatno zaračunava, in to po ceni, ki jo oblikuje kurirska služba.

Navedeni način obdelave dokumentov ni zadosten samo v primeru, ko zakon zanje zahteva overitev z Apostille oziroma haškim žigom, kar je storitev, ki je ne morejo izvesti prevajalci in sodni tolmači v Akademiji Oxford, saj zanjo enostavno niso zadolženi. Zato tudi velja splošno priporočilo, da vsaka stranka posamično to informacijo pridobi v okviru pristojnih služb, ki delujejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije, to pa pomeni, da najprej izvedo, ali je z Apostille žig obvezno opremiti tudi dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz švedskega v turški jezik in zatem morajo tudi vprašati, ali poteka po koncu obdelave konkretnega dokumenta s strani naših strokovnjakov ali pa preden le-ti začnejo prevajanje in overitev. Prav v skladu s temi informacijami so stranke v veliki prednosti, saj točno vedo, kam morajo odnesti dokumente na obdelavo oziroma, kako poteka postopek njihove obdelave.

V primeru, da posedujete že dokončane prevode, bodisi za dokumente ali za katerokoli drugo vrsto vsebin v tej kombinaciji jezikov, toda z njihovo kakovostjo iz določenih razlogov niste zadovoljni, vam ponujamo vam storitev redakcije tako obdelanih vsebin, ki jo zagotavljajo lektorji in korektorji v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prevajalci in sodni tolmači v navedeni kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi književna dela pa tudi spletne strani oziroma vse druge spletne vsebine. Iz švedskega v turški jezik prevajajo tudi časopisne članke pa tudi različne vrste besedil oziroma revije ter vse vrste reklamnih materialov.

Zainteresiranim strankam omogočamo tudi kompletno obdelavo serij pa tudi oddaj, reklamnih sporočil, filmov in drugih zvočnih in video vsebin, kar poleg njihovega prevajanja iz švedskega v turški jezik, vključuje tudi sinhronizacijo pa tudi podnaslavljanje vseh omenjenih vsebin.

Za materiale, za katere ni treba izvesti overitve z žigom sodnih tolmačev, imajo stranke možnost, da jih na prevajanje enostavno dostavijo elektronsko oziroma skenirane po elektronski pošti. Če jim to ustreza, jim tudi mi na enak način pošljemo prevedene vsebine.

Prevajanje besedilnih vsebin iz švedskega v turški jezik

Poleg ostalih storitev, ki jih ponujajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, vsekakor sodi tudi prevajanje besedil iz švedskega v turški jezik. Moramo poudariti tudi to, da naši strokovnjaki lahko enako kakovostno in profesionalno obdelajo, tako strokovne kot tudi poljudne besedilne vsebine. Tudi če je njihova vsebina kompleksna, naše stranke nimajo razloga za zaskrbljenost, saj prevajalci in sodni tolmač posedujejo dovolj znanja pa tudi izkušenj, da jih lahko obdelajo z enako stopnjo kakovosti. Prevajajo tudi besedila s področja turizma pa tudi tista, ki se nanašajo na filozofijo in psihologijo ter sociologijo in medicino oziroma farmacijo, izobraževanje in znanost. Ko je to potrebno, iz švedskega v turški jezik prav tako prevajajo besedila s področij ekologije in varstva okolja, politike pa tudi ekonomije in gradbene industrije oziroma vse besedilne vsebine, ki so povezane s področji informacijskih tehnologij, marketinga, komunikologije in menedžmenta pa tudi bančništva in financ in še veliko drugih znanstvenih disciplin. Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje besedil iz švedskega v turški jezik, lahko ta postopek maksimalno poenostavijo s pošiljanjem vsebin na prevajanje po elektronski pošti, na enak način pa tudi mi njim lahko pošljemo besedila po koncu prevajanja.

Sodni tolmač in prevajalec lahko na zahtevo strank prevajata tudi vse tiste materiale, ki so na katerikoli način povezani s področjem marketinga, kar se nanaša predvsem na obdelavo vizitk, reklamnih letakov in zloženk oziroma katalogov, tako kako storitev kot tudi izdelkov pa tudi različnih vrst brošur, PR besedil, plakatov in številnih drugih podobnih vsebin. Poudarjamo tudi to, da sodni tolmači in prevajalci reklamno sporočilo v celoti prilagodijo duhu ciljanega jezika, tako da se vse potencialne stranke, ki jih je turški jezik materni, lahko seznanijo s predmetom reklamiranja.

Poleg vseh omenjenih storitev Prevajalski center Akademije Oxford zainteresiranim strankam ponuja tudi kompletno obdelavo filmskih stvaritev kateregakoli žanra pa tudi ostalih zvočnih in video vsebin (oddaje vseh vrst, serije, reklamna sporočila in drugo). Pod pojmom kompletna obdelava mislimo najprej na njihovo prevajanje iz švedskega v turški jezik in zatem tudi na podnaslavljanje ali sinhronizacijo.

Prevajanje sodnih odločb in pritožb iz švedskega v turški jezik

Poleg prevajanja sodni odločb in pritožb naši prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi storitev, ki se nanaša na njihovo overitev z žigom zapriseženih sodnih tolmačev, da bi konkretnemu dokumentu zagotovili potrebno pravno veljavnost. Poleg tega naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse ostale pravne akte, kar vključuje na prvem mestu prevajanje za sklepe o razvezi zakonske zveze pa tudi za vse ostale vrste sodb kot tudi odločitev in sklepov ter pooblastila za zastopanje, prav tako pa prevajamo tudi različne vrste pogodb, pravni red Evropske Unije, certifikate in licence ter številne druge dokumente, ki so povezani s področjem prava.

Naši strokovnjaki na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prevajajo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar pa pomeni, da v najkrajšem možnem roku opravijo prevajanje iz švedskega v turški jezik za katerokoli vrsto potrdil in izjav oziroma soglasij (potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in vse ostale osebne dokumente).

Sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo tudi dokumente, ki so povezani, tako s področjem izobraževanja kot tudi tiste, ki se nanašajo na znanost, kar vključuje predvsem prevajanje iz švedskega v turški jezik za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet ter diplome in dodatke k diplomi, obdelujejo pa tudi znanstvene patente, prepis ocen, rezultate znanstvenih raziskav kot tudi potrdilo o rednem šolanju, potrdilo o opravljenih izpitih oziroma vse vrste diplomskih pa tudi seminarskih nalog in znanstvenih del.

Poleg vsega omenjenega, sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi obdelavo različnih vrst dokumentacij in to na prvem mestu osebne oziroma gradbene, poslovne in tehnične, čeprav obdelujejo tudi razpisno in medicinsko dokumentacijo ter na zahtevo strank iz švedskega v turški jezik prevajajo absolutno vse dokumente, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij in potem opravijo tudi njihovo overitev. Vse to se med drugim nanaša predvsem na potni list, delovno dovoljenje in potrdilo o stalnem prebivališču pa tudi na osebno izkaznico, potrdilo o državljanstvu, prometno in dovoljenje za prebivanje kot tudi na vse vrste poslovnih odločitev in poročil ter fakture, sklep o ustanovitvi pravnih oseb kot tudi na prevajanje ustanovitvenih aktov in statutov podjetij ter številnih drugih dokumentov, ki predstavljajo del poslovne dokumentacije. Poleg tega obdelujejo tudi zdravniške izvide oziroma deklaracije izdelkov, gradbene projekte in specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo kot tudi navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vse ostale dokumente, ki sestavljajo vse vrste dokumentacij, ki smo jih omenili.

Najpomembneje je, da stranke, ki jim je potrebno prevajanje dokumentov iz švedskega v turški jezik, spoštujejo z zakonom predpisano pravilo o dostavi izvirnih dokumentov na vpogled, da bi sodnim tolmačem omogočili izvedbo njihove overitve brez kakršnihkoli težav, prav tako pa morajo na pristojnem sodišču v svojem mestu stanovanja pridobiti vse potrebne informacije o overitvi z Apostille oziroma haškim žigom. Za ta vrsto overitve prevajalci in sodni tolmač niso pristojni, obvezna pa je samo za tiste dokumente, za katere to določa zakon in vedno poteka na točno določen način.

Tolmačenje iz švedskega v turški jezik

Ko naše stranke organizirajo katerokoli vrsto dogodka, za katerega jim je potrebno tolmačenje iz švedskega v turški jezik, ne smejo oklevati, ampak morajo kontaktirati s poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, saj so sodni tolmači in prevajalci v tej instituciji specializirani za zagotavljanje te storitve. Oni na podlagi vseh podatkov, ki nam jih stranka posreduje o konkretnem dogodku, uporabijo simultano, ali šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov ter zagotovo izpolnijo pričakovanja, tako udeležencev kot tudi organizatorjev tega dogodka. Posebej moramo poudariti tudi to, da v ponudbo lahko po potrebi uvrstimo tudi storitev, ki se nanaša na najem opreme za simultano tolmačenje, seveda samo v primeru, ko je to v skladu z vrsto tolmačenja, ki bo uporabljena za konkretni dogodek.

Sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v turški jezik, tako za književna dela oziroma beletrijo in romane ter dela poezije in proze kot tudi za učbenike. Če to zahtevajo stranke, seveda lahko prevajamo tudi časopisne članke pa tudi strokovne oziroma ilustrirane in vse ostale vrste revij.

Lektorji in korektorji, ki prav tako sestavljajo našo ekipo, strankam lahko ponudijo storitev redakcije, ki se uporablja za materiale, ki so že prevedeni v navedeni jezični kombinaciji, toda v teh prevodih obstajajo napake, saj jih niso zagotovo prevedli profesionalci. Prevajanje iz švedskega v turški jezik med drugim vključuje tudi obdelavo vseh vrst spletnih vsebin, od spletne prodajalne preko spletnih strani in katalogov pa do programske opreme oziroma kateregakoli programa ali aplikacije. Dolžno smo tudi poudariti, da prevajalci in sodni tolmač maksimalno obvladajo to področje, tako da pri obdelavi omenjenih vsebin uporabljajo tudi vsa v tem trenutku veljavna SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi spletne vsebine maksimalno optimizirali za spletno iskanje in s tem njihovim lastnikom omogočajo veliko korist, ker spletni brskalnik vse obdelane vsebine obravnava kot izvirne, s čimer je izboljšan njihov položaj v okviru globalnega iskanja.  

Cena prevajanja iz švedskega v turški jezik

  • Iz švedskega v turški je 29 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v turški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v turški z overitvijo sodnega tolmača je 38 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v turški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!