Prevajanja iz švedskega v bolgarski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford lahko, če je to potrebno strankam, izvedejo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik in to ne glede na to, ali gre za prevajanje pisanih vsebin ali storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov.

Prav tako moramo omeniti tudi to, da tolmačenje vključuje uporabo, tako konsekutivnega in simultanega tolmačenja, ki se hkrati tudi najpogosteje uporabljata za različne vrste dogodkov kot tudi storitev šepetanega tolmačenja v navedeni kombinaciji. Posebej poudarjamo, da je ta vrsta tolmačenja zelo posebna in se uporablja za točno določeno vrsto dogodka in da je v naši državi zelo malo strokovnjakov, ki so zanjo specializirani. Prevajalci in sodni tolmači, ki lahko opravijo tolmačenje iz švedskega v bolgarski jezik, njegovo vrsto prilagajajo konkretnemu dogodku. Strankam prav tako lahko ponudimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije in to po cenah, ki veljajo za izjemno ugodne.

Prav tako prevajamo tudi vse vrste video in zvočnih materialov (serije, reklamna sporočila, filmi, oddaje in drugo), v skladu s potrebami in zahtevami svojih strank pa izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje.


Prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik
Prevajanje iz bolgarskskega v švedski jezik

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse vrste, tako besedilnih vsebin kot tudi učbenike oziroma književna dela pa tudi materiale s področja marketinga (zloženke, plakati, brošure, PR besedila, katalogi, vizitke in drugo). Na zahtevo prevajamo tudi materiale, povezane s področjem spleta, kar vključuje predvsem prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik za spletne strani pa tudi za spletne prodajalne, programsko opremo, spletne kataloge in druge podobne vsebine. Če je treba, izvajamo tudi prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik za časopisne članke kot tudi za različne vrste revij.

Strankam lahko ponudimo tudi kompletno obdelavo vseh vrst dokumentov, kar se nanaša na njihovo prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik in zatem tudi na overitev, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači, prav tako člani naše ekipe. Na ta način naše stranke dobijo dokumente, ki jih lahko uporabljajo, ko jim je to potrebno, saj samo dokumenti, ki so na ta način obdelani, lahko štejejo za pravno veljavne, kar pa pomeni, da se lahko predajo katerikoli državni instituciji, ko je to potrebno.

Poleg potnega lista, vozniškega dovoljenja in potrdila o državljanstvu prevajamo tudi potrdilo o stalnem prebivališču, osebno izkaznico in dovoljenje za prebivanje kot tudi vse ostale osebne dokumente. Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi vse tiste dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kar vključuje prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik za vse vrste, tako izjav kot tudi potrdil in soglasij (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in o stanju računa v banki in drugi osebni dokumenti).

Seveda obdelujemo tudi različne vrste dokumentacij oziroma prevajamo in overjamo vse dokumente, ki sestavljajo z ene strani medicinsko, poslovno in tehnično ter z druge gradbeno in razpisno dokumentacijo. Poleg tega v tej jezični kombinaciji prevajamo tudi vse dokumente, ki so povezana s področji, tako znanosti in izobraževanja kot tudi prava in sodstva.

To, da bo najprej izvedeno njihovo prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik in potem tudi overitev z žigom zapriseženih sodnih tolmačev, jim daje pravno veljavnost. Ta postopek je jasno določen z zakonom in pomeni, da so stranke dolžne na vpogled dostaviti izvirne dokumente, da bi postopek njihove overitve potekal brez kakršnihkoli težav, saj jih mora sodni primerjati s prevodi, da bi se prepričal, da med njimi ni razlik. Če pri primerjanju ugotovi, da obstaja razlika med izvirnimi in prevedenimi vsebinami, predlaga izvedbo storitve, ki jo prav tako zagotavljajo naši strokovnjaki oziroma profesionalni korektorji in lektorji ekipe Akademije Oxford. Ko oni opravijo lekturo in korekturo ter popravijo vse, kar je potrebno, se nemoteno pristopa postopku overitve konkretnega dokumenta.

Zainteresiranim strankam se preporpriporočamo, da pred dostavo določenih dokumentov na obdelavo v pristojnih institucijah izvedejo vsa potrebna preverjanja, ki se nanašajo na overitev z Apostille oziroma tako imenovanim haškim žigom za konkretne dokumente, kar lahko izvejo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije oziroma posebnih služb, ki so v okviru njih zadolžene za to vrsto overitve. Pričakuje se, da izvedo, ali je ta žig obvezen za konkretne dokumente in ali se overitev z njim poteka, ko prevajalec in sodni tolmač končata njegovo obdelavo ali pa se najprej overi z njim in se šele potem odnese našim strokovnjakom na prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik in overitev z žigom sodnih tolmačev, saj je od vseh teh podatkov tudi odvisno, kam se najprej odnese določeni dokument.

Poleg možnosti osebne dostave dokumentov na prevajanje, jih stranke pošljejo priporočeno preko “Pošte Slovenije” ali kurirske službe. Vse ostale materiale, ki ne zahtevajo overitve, lahko pošljejo pa tudi prejmejo po elektronski pošti. Prevedene in overjene dokumente strankam dostavimo tudi na naslov, če tako želijo, toda to storitev plačajo po ceniku kurirske službe, ko prevzemajo pošiljko. Obstaja tudi možnost osebnega prevzemanja obdelanih dokumentov v poslovalnici.

Če gre za nujno prevajanje kateregakoli dokumenta, ga stranke lahko najprej pošljejo na elektronski naslov in potem v najkrajšem roku pošljejo, ali prinesejo dokumente na enega od omenjenih načinov, da bi maksimalno spoštovali postopek.

Prevajanje pooblastil za zastopanje iz švedskega v bolgarski jezik

Prevajanje pooblastil za zastopanje iz švedskega v bolgarski jezik, ki ga strankam ponujajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford vključuje tudi njihovo overitev. Poudariti moramo tudi to, da v tem primeru overitev morajo opraviti zapriseženi sodni tolmači pa tudi, da obstaja še ena vrsta overitve, ki vključuje overitev z Apostille žigom in za katero naši strokovnjaki niso pristojni. Samo zato vsem strankam tudi priporočamo, da pridobijo vse podatke o tej vrsti overitve za konkretne dokumente, saj se le-te ni potrebna za vse dokumente, ampak samo za tiste, ki jih določa zakon.

Poleg pooblastila za zastopanje naši strokovnjaki obdelujejo tudi vse ostale pravne akte, od različnih vrst pogodb preko odločitev in sklepov oziroma sodb in pritožb pa do certifikatov in pravnega reda Evropske Unije. Strankam prav tako ponujajo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (soglasja, potrdila in različne izjave) pa tudi za vse tiste dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem (zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o rednem šolanju, predmetniki in programi fakultet, znanstvena dela, rezultati znanstvenih raziskav, diplomske naloge in drugo).

Naši strokovnjaki seveda lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo osebnih dokumentov (potrdilo o stalnem prebivališču, prometno dovoljenje, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o državljanstvu, potni list, dovoljenje za prebivanje in drugo) pa tudi za vse tiste dokumente, ki sestavljajo predvsem gradbeno ali medicinsko oziroma poslovno, razpisno pa tudi tehnično dokumentacijo.

Prevajanje programske opreme iz švedskega v bolgarski jezik

Prevajanje programske opreme, tako aplikacij kot tudi programov iz švedskega v bolgarski jezik vključuje zelo kakovostno obdelavo s strani naših strokovnjakov, in to v optimalnem roku in zagotovo po ugodnih cenah. Prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi številne druge vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kar na prvem mestu pomeni obdelavo spletnih strani oziroma spletnih katalogov, prodajaln in drugih podobnih vsebin.

Naši strokovnjaki lahko po potrebi opravijo tudi tolmačenje iz švedskega v bolgarski jezik. Zainteresirane stranke morajo vedeti, da prevajalci in sodni tolmač v navedeni kombinaciji jezikov lahko uporabijo, tako simultano in konsekutivno kot šepetano tolmačenje. Ker se vsaka od navedenih storitev uporablja za različne vrste dogodkov, to pomeni, da moramo dobiti vse potrebne informacije o konkretnem dogodku, da bi pripravili najboljšo ponudbo. Strankam, ki organizirajo dogodek, za katerega je primerna uporaba simultanega tolmačenja iz švedskega v bolgarski jezik, omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

V naši ekipi so tudi številni drugi strokovnjaki, na prvem mestu lektor in korektor, ki lahko strankam ponudita tudi redakcijo vseh vrst vsebin, ki so slabo prevedene v tej kombinaciji jezikov.

Poleg vsega omenjenega, prevajamo tudi besedilne materiale v tej kombinaciji jezikov, tako poljudne kot tudi strokovne. Sodni tolmač in prevajalec iz švedskega v bolgarski jezik lahko prevajata tudi, tako besedila s področja znanosti, izobraževanja in medicine ter farmacije, marketinga in komunikologije kot tudi tista, ki so povezana s področji financ in ekonomije pa tudi ekologije in varstva okolja oziroma politike, bančništva in prava kot tudi menedžmenta in informacijskih tehnologij ter gradbene industrije in še veliko drugih področij.

Prevajanje strokovnih revij iz švedskega v bolgarski jezik

V omenjeni jezični kombinaciji prevajalci in sodni tolmači prav tako lahko obdelajo tudi vsebino strokovnih revij pa tudi časopisne članke.

Ko obstaja potreba za tem, iz švedskega v bolgarski jezik prevajajo tudi vse vrste knjig oziroma učbenike in književna dela pa tudi vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Tako na primer prevajajo vizitke, kataloge in reklamne zloženke ter brošure oziroma PR članke, reklamne letake in plakate pa tudi vse ostale podobne materiale.

Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik za filmske stvaritve kateregakoli žanra pa tudi za reklamna sporočila oziroma oddaje informativnega ali zabavnega značaja, serije in druge zvočne in video materiale. In glede na to, da našo ekipo sestavljajo tudi profesionalci, ki so specializirani za sinhronizacijo in podnaslavljanje, stranke lahko dobijo kompletno obdelane vse omenjene vrste vsebin, ki jih potem lahko hitro prikazujejo, kjerkoli želijo.

Cena prevajanja iz švedskega v bolgarski jezik

  • Iz švedskega v bolgarski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v bolgarski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v bolgarski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v bolgarski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!