Prevajanja iz švedskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V navedeni jezični kombinaciji strokovnjaki, ki so zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, obdelajo, tako učbenike in poljudna oziroma strokovna besedila kot tudi književna dela. Usposobljeni so tudi za neposredno prevajanje časopisnih člankov iz švedskega v perzijski jezik, prav tako pa prevajalci in sodni tolmači v tej jezični kombinaciji obdelajo tudi vsebino vsake vrste revij.

Seveda strankam tudi omogočajo, da dobijo prevedene tudi reklamne materiale katerekoli vrste, pri čemer posebej pazijo na pravila reklamiranja, v skladu s katerimi tudi oblikujejo sporočilo, ki ga nosijo brošure, katalogi ali plakati, PR članki in ostali marketinški materiali.

Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi profesionalce, ki zagotavljajo storitvi sinhronizacije in podnaslavljanja, lahko vse stranke, ki jim je potrebno neposredno prevajanje video in zvočnih vsebin iz švedskega v perzijski jezik, na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo. Tako bodo obdelane serije, oddaje ali reklamna sporočila oziroma filmi in ostale vsebina te vrste zelo hitro pripravljene za predstavitev poslušalcem ali gledalcem.


Prevajanje iz švedskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v švedski jezik

Posebej je treba poudariti, da je dostopno tudi konsekutivno tolmačenje pa tudi simultano kot tudi tako imenovano šepetano tolmačenje iz švedskega v perzijski jezik, pri čemer ima ta institucija v svoji ponudbi tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Ker sodni tolmači in prevajalci posedujejo in znanje in izkušnje v uporabi vsake od omenjenih storitev in da je natančno določeno, za katero vrsto dogodka, se določena vrsta tolmačenja lahko uporabi, je pomembno imeti v mislih dejstvo, da stranka mora posredovati vse tiste podatke, ki so povezani z organizacijo tega dogodka (koliko bo trajal, kje bo potekal, koliko bo sodelujočih in podobno). Po opravljeni analizi vseh teh informacij bo odločeno, katera vrsta tolmačenja bo uporabljena za sam dogodek, pa bo v skladu s tem tudi oblikovana ponudba.

Vsem strankam te institucije je na razpolago tudi storitev optimizacije spletnih materialov, tako da praktično rečeno na enem mestu dobijo tudi kompletno obdelavo spletnih prodajaln in spletnih strani pa tudi vseh vrst aplikacij in programov oziroma spletnih katalogov in na splošno vseh ostalih vsebin, ki so vidne na spletu ali pa se nanašajo na računalništvo. Predvideno je, da prevajalci in sodni tolmači uporabijo pravila, poznana kot SEO (Search Engine Optimisation) in da na ta način vsebino vseh omenjenih in številnih drugih materialov uskladijo s pravili spletnega iskanja in jim omogočijo bistveno boljše kotiranje.

Stranka vse vsebine te vrste dostavi na e-poštni naslov in jih potem, ko omenjeni strokovnjaki izvedejo njihovo obdelavo, na enak način tudi prevzame. V okviru poslovalnice te institucije se posamezniki, ki jim takšen način pošiljanja ali prevzemanja vsebine iz nekega razloga ne ustreza, lahko informirajo o ostalih možnostih, ki so dostopne.

Treba je omeniti tudi to, da so stalni člani ekipe te institucije in korektorji in lektorji, kar pomeni, da lahko izvedejo storitev redakcije vsebin, pri čemer vse obstoječe napake popravijo in uskladijo z izvirniki oziroma s pravili perzijskega jezika in samega prevajanja.

Vsekakor bodo izpolnjene tudi zahteve strank v zvezi z neposrednim prevajanjem dokumentov iz švedskega v perzijski jezik in v tem primeru sodni tolmači in prevajalci izvedejo njihovo kompletno obdelavo. Ko bo preveden dokument preveden, pooblaščena oseba njegovo vsebino primerja z izvirnikom in po ugotovitvi enakosti na prevod postavi svoj žig, da bi ga pravno potrdila in razglasila za zvestega izvirniku.

Poleg vseh dokumentov s področja znanosti in izobraževanja oziroma sodstva in prava, zaposleni te institucije obdelujejo tudi celotno osebno in poslovno dokumentacijo.

Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje izjav, soglasij in potrdil iz švedskega v perzijski jezik, saj ti strokovnjaki kompletno obdelujejo vse dokumente, ki jih je ob različnih priložnostih treba predložiti pristojnim institucijam.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelajo vsebino tehnične, medicinske in razpisne kot tudi gradbene dokumentacije v dani kombinaciji jezikov kompletno pa tudi vse ostale dokumente, in to pod pogojem, da stranka spoštuje pravilo o dostavljanju. Postavljena je namreč uradna zahteva, da tedaj priloži izvirnike na vpogled sodnemu tolmaču.

Vse dokumente stranke lahko osebno prinese v samo poslovalnico ali pa jih pošlje, tako s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko katerekoli kurirske službe.

Lastnik dokumentov se odloči, ali želi osebno prevzeti kompletno obdelane vsebine, ali pa mu bolj ustreza možnost, da mu bodo prevedeni in overjeni dokumenti dostavljeno na naslov. Če se opredeli za drugo ponujeno izbiro, bo seznanjen z višino nadomestilom, ki ga mora tedaj plačati, saj storitev dostave ni vračunana v ceno prevajanja in overitve kateregakoli dokumenta.

Omenjamo tudi to, da lahko izvedejo tudi nujno prevajanje dokumentov iz švedskega v perzijski jezik in da je samo v tem primeru dovoljeno pošiljanje vsebin na e-poštni naslov ter naknadna dostava izvirnikov na vpogled sodnemu tolmaču.

V nekaterih primerih je treba izvesti tudi tako imenovano nadoveritev, ko se na konkretne dokumente postavlja posebni žig, poznan pod imenoma Haški ali Apostille. Ker sodni tolmači in prevajalci te institucije ne posedujejo ustreznega dovoljenja in pooblastila za izvedbo tega postopka, Vsaka stranka se mora predhodno samostojno pozanimati, ali Haški žig mora biti postavljen biti na njene dokumente pa tudi, ali se ta vrsta overitve izvaja pred začetkom prevajanja ali pa potem, ko ti strokovnjaki končajo svoj del posla.

Prevajanje filmov iz švedskega v perzijski jezik

Pomembno je, da se vse stranke, ki jim je v omenjeni jezični kombinaciji potrebna obdelava filmov, zavedajo tudi tega, da Prevajalski center Akademije Oxford zaposluje strokovnjake, ki na njihovo zahtevo izvedejo storitvi podnaslavljanja in sinhronizacije animiranih, risanih in dokumentarnih kot tudi igranih filmov kateregakoli žanra. Prevajalci in sodni tolmači bodo poskrbeli tudi za izvedbo storitve, ki se nanaša na neposredno prevajanje serij iz švedskega v perzijski jezik oziroma zabavnih in izobraževalnih ter otroških in informativnih oddaj kot tudi reklamnih sporočil oziroma vseh vrst video in zvočnih materialov. Takoj po tem morajo stranke izbrati, ali bodo te vsebine sinhronizirane ali podnaslovljene in tako dobijo njihovo kompletno obdelavo in jih tako lahko zelo hitro predstavijo gledalcem v kinematografih ali na različnih medijih ter poslušalcem na radiju.

Tolmačenje v dani različici jezikov lahko izvedemo v vseh treh različicah, saj zaposleni te institucije uporabljajo, tako šepetano kot tudi konsekutivno pa tudi simultano tolmačenje. Poudarjamo, da se tudi najem profesionalne opreme za simultano tolmačenje ponuja interesentom, če je to v skladu z vrsto storitve, ki bo uporabljena. Dejstvo, da ti strokovnjaki lahko uporabijo vse tri vrste tolmačenja, pripelje do tega, da je najprej treba izvesti analizo samega dogodka, pa je zato potrebno, da stranka dostavi podatke o njegovi organizaciji. Pričakuje se, da jih informira, tako o točni lokaciji, na kateri bo dogodek potekal oziroma o njenih glavnih značilnostih kot tudi o tem, koliko ura ali dni bo trajala manifestacija in vsekakor o tem, koliko ljudi bo prisotnih. In glede na vse te podatke bodo ti strokovnjaki izbrali tisto vrsto tolmačenja, ki maksimalno profesionalno odgovori na konkretne zahteve.

Kadarkoli za tem obstaja potreba, lahko izvedemo redakcijo vseh vrst materialov, če je treba, da lektorji in korektorji v njih popravijo napake. Včasih se namreč zgodi, da stranka angažira neke druge strokovnjake za prevajanje iz švedskega v perzijski jezik, in to za katerikoli material, toda ni v celoti zadovoljna s storitvijo, saj dobi neprofesionalno obdelane vsebine. Tedaj se omenjeni strokovnjaki angažirajo za storitvi korekture in lekture in v tem primeru najprej poiščejo napake in jih zatem popravijo ter konkretne materiale usklajujejo z izvirniki in pravili, ki veljajo v ciljanem jeziku.

Seveda sodni tolmači in prevajalci odgovorijo tudi na zahteve v zvezi z obdelavo učbenikov in različnih književnih del, po potrebi pa prevajajo tudi časopisne članke, zatem vsebino ali strokovnih ali ilustriranih, ali otroških ali ostalih vrst revij.

Poudarjamo tudi to, da lahko izvedemo tudi prevajanje besedil iz švedskega v perzijski jezik in v tem primeru ti strokovnjaki obdelajo, tako znanstvene besedilne vsebine katerekoli tematike kot tudi tiste, ki veljajo za poljudne.

Kompletna obdelava spletnih vsebin je, prav tako dostopna strankam te specializirane institucije. Poleg prevajanja programske opreme oziroma aplikacij in programov različne vrste, zatem spletnih prodajaln, spletnih katalogov in spletnih strani ter številnih drugih materialov, ki se tičejo računalništva in spleta, prevajalci in sodni tolmači izvedejo tudi njihovo optimizacijo. Če smo natančni, optimizacija je postopek, ki vključuje implementacijo smernic SEO (Search Engine Optimisation), izvaja pa se s ciljem poboljšanja položaja, ki ga vsebine na spletu zavzemajo. Preprostejše rečeno, ko se njihova vsebina uskladi s pravili iskanja, in to ob uporabi teh orodij, njih v relativno kratkem roku po postavitvi na splet prav konkretni iskalnik prepozna kot najboljše možne rezultate in jih s samim tem postavi na prvo stran iskanja za določeno besedo ali izraz.

Poleg vizitk, reklamnih katalogov in letakov, izvajamo tudi neposredno prevajanje PR člankov iz švedskega v perzijski jezik oziroma brošur in reklamnih zloženk pa tudi plakatov in ostalih marketinških materialov. Konkretni strokovnjaki, ki sicer odlično poznajo marketinška pravila in na splošno celo to področje, njih tudi upoštevajo pri obdelavi, tako da vsebino vseh omenjenih materialov maksimalno približajo izvornim govorcem perzijskega jezika, in sicer s ciljem čim boljšega seznanjanja s konkretnim podjetjem, ki se reklamira, pa tudi z izdelki ali dogodkem pa tudi s storitvijo.

Neposredno prevajanje zdravniških izvidov iz švedskega v perzijski jezik

Prevajalci in sodni tolmači na podlagi postavljenih zahtev v omenjeni različici jezikov celotno vsebino medicinske dokumentacije, ne samo prevedejo, ampak izvedejo tudi overitev, saj je tako predvideno s trenutno veljavnim zakonom.

Ko izvajajo prevajanje dokumentov iz švedskega v perzijski jezik, mora namreč biti izvedena tudi overitev z žigom sodnega tolmača, ker se na ta način uradno potrjuje, da je vsebina konkretnega dokumenta popolnoma enaka kot tudi v izvirniku.

Toda osnovni pogoj, ki mora biti izpolnjen, da bi bil celoten postopek obdelave dokumentov izvedeno tako kot je predvideno, predvideva dostavo izvirnikov na vpogled s strani lastnika.

Prav tako morajo vse stranke biti seznanjene z dejstvom, da zaposleni v Prevajalskem centru Akademije Oxford nimajo pravice izvesti nadoveritve niti za en dokument, glede na to, da za postavljanje Haškega oziroma žiga, poznanega kot Apostille niso pooblaščeni, pa mora stranka vse potrebne podatke o tem predhodno pridobiti samostojno.

Tako zdravniške izvide kot tudi dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter vse ostale dokumente iz sestave medicinske dokumentacije zaposleni te institucije tedaj, ko se to od njih zahteva, profesionalno obdelajo.

Ti strokovnjaki so specializirani tudi za neposredno prevajanje potrdil iz švedskega v perzijski jezik oziroma soglasij in izjav kot tudi potrdil. Na prvem mestu mislimo na dokumente, ki jih je v skladu s pravili treba predložiti konkretnim pristojnim službam, kot so na primer potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti in soglasje za zastopanje pa tudi potrdilo o samskem stanu ter potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o višini dohodkov ter vse ostale vrste konkretnih dokumentov.

Seveda sodni tolmači in prevajalci v celoti profesionalno odgovorijo na zahteve vsakega posameznika, ki mu je potrebno neposredno prevajanje pravnih aktov iz švedskega v perzijski jezik. Poleg pooblastila za zastopanje, odločitev sodišča in sodb oziroma pogodb in pritožb sodiščem zaposleni te institucije kompletno obdelajo tudi tožbe, zatem licence in pravni red Evropske Unije pa tudi vse vrste certifikatov oziroma dokumente, ki so povezani predvsem s področjema prava in sodstva.

Poleg dovoljenja za prebivanje, vozniškega in delovnega kot tudi prometnega dovoljenja prevajalci in sodni tolmači lahko kompletno obdelajo tudi potrdilo o državljanstvu, izpiske iz matičnega registra o smrti in potni list kot tudi izpiske iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra o rojstvu, zatem osebno izkaznico in vse ostale osebne dokumente, če njihovi lastniki spoštujejo pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled.

Prav tako se razume, da v skladu s postavljenimi zahtevami izvajajo tudi neposredno prevajanje sklepa o ustanovitvi pravne osebe iz švedskega v perzijski jezik, seveda pa člani ekipe te specializirane institucije pristopajo tudi kompletni obdelavi ostalih dokumentov, ki so povezani s poslovanjem in v skladu s tem veljajo za del poslovne dokumentacije (fakture, statut podjetja, letna poslovna poročila, revizorska poročila, ustanovitveni akt podjetja, finančna poročila, poslovne odločitve in številni drugi).

Poleg rezultatov znanstvenih raziskav oziroma znanstvenih del in patentov sodni tolmači in prevajalci kompletno obdelujejo tudi vse ostale vsebine s področja znanosti. V skladu s potrebami in zahtevami strank lahko prevedejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, potrdilo o opravljenih izpitih in predmetnike ter programe fakultet pa tudi številne druge dokumente, ki se tičejo področja izobraževanja, kot so recimo diploma in dodatek k diplomi, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju, zatem seminarske naloge in potrdilo o opravljenih izpitih pa tudi diplomske naloge različne tematike in druge dokumente iz te skupine.

Vsebino, tako gradbene kot tudi tehnične in razpisne dokumentacije navedeni strokovnjaki v skladu s postavljenimi zahtevami prav tako kompletno obdelajo. Tako stranke dobijo predvsem prevajanje in potem tudi overitev, tako za laboratorijske analize tehničnih vzorcev in navodilo za uporabo kot tudi deklaracije izdelkov potem gradbene projekte in seveda za številne druge dokumente, ki veljajo za del konkretne vrste dokumentacije.

Cena prevajanja iz švedskega v perzijski jezik

  • Iz švedskega v perzijski je po dogovoru

Cena prevajanja iz švedskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz švedskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!