Prevajanja iz švedskega v pakistanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v pakistanski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v pakistanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ker so v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford zaposleni in sodni tolmači in prevajalci, je strankam na razpolago tudi neposredno prevajanje dokumentov iz švedskega v pakistanski jezik in storitev njihove overitve, ki je predvidena z zakonom. Navedeni postopek obdelave namreč velja samo za dokumente, saj žig sodnega tolmača potrjuje, da sta prevod in izvirnik v celoti enaka.

Od vsake stranke, ki ji je potrebna obdelava kateregakoli dokumenta v dani jezični kombinaciji, se zahteva dostava izvirnikov na vpogled sodnemu tolmaču. Poleg tega, da jih v predstavništvo te institucije lahko prinese osebno, ima tudi možnost, da jih pošlje s priporočeno pošiljko "Pošte Slovenije", ali da za dostavo zadolži določeno kurirsko službo.

Poleg tega da lahko kompletno obdelajo vsebino gradbene in poslovne oziroma osebne in razpisne kot tudi tehnične dokumentacije, sodni tolmači in prevajalci lahko v dani različici jezikov prevedejo tudi vse vrste pravnih aktov in jih potem tudi overijo.


Prevajanje iz švedskega v pakistanski jezik
Prevajanje iz pakistanskega v švedski jezik

Na zahtevo strank bo izvedeno tudi neposredno prevajanje iz švedskega v pakistanski jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam in v tem primeru omenjeni strokovnjaki poleg potrdil vseh vrst, kompletno obdelajo tudi potrdila kot tudi izjave in soglasja.

Poudarjamo tudi to, da stranke lahko zahtevati obdelavo katerihkoli vsebin, ki so povezane, tako s področjem znanosti kot tudi z izobraževanjem. Pravzaprav člani ekipe te institucije v omenjeni različici jezikov prevedejo in overijo vsak posamični dokument ali vsebino celotne dokumentacije, toda predhodno morajo na vpogled biti dostavljeni izvirniki.

Žig, poznan pod nazivom Apostille mora biti postavljen na dokumente, za katere to opredeli zakon, ker sodni tolmači in prevajalci, ki jih omenjena institucija zaposluje, za njegovo postavljanje na katerekoli dokumente niso pristojni, kar pomeni, da je lastnik dokumentov dolžan popolnoma samostojno pridobiti podatke o tem. V principu so informacije o overitvi s Haškim žigom, kot je njegovo drugačno ime, dostopne v okviru pristojnih institucij, kar so v tem primeru okrožna sodišča Republike Slovenije. Lastnik dokumentov mora zahtevati podatke o tem, ali navedeni žig mora biti postavljen na dokumente, za katere se zahteva prevajanje iz švedskega v pakistanski jezik, in če dobijo informacijo, da je nadoveritev obvezna, mora tudi vprašati, v katerem trenutku se omenjeni žig postavlja oziroma ali pred uradnim prevajanjem in overitvijo sodnega tolmača ali šele potem, ko so te storitve izvedene.

Pričakuje se, da se lastnik dokumentov odloči, ali jih po koncu prevajanja in overitve osebno prevzame v sami poslovalnici, ali pa mu bolj ustreza možnost, da pristojna kurirska služba izvede njihovo dostavo na želeni naslov. Posebej je treba poudariti, da stranke, ki izberejo drugo ponujeno možnost, informacije o njeni ceni dobijo od pristojnih v službi za dostavo.

Omenjeni strokovnjaki lahko obdelajo tudi številne druge materiale v pisani obliki, na zahtevo strank pa lahko izvedejo tudi storitev tolmačenja, interesentom pa je na razpolago tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Konsekutivno tolmačenje iz švedskega v pakistanski jezik

Zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford, ki jih stranke želijo angažirati za tolmačenje iz švedskega v pakistanski jezik, morajo predvsem biti informirani o tem, na kateri točno lokaciji bo določena manifestacija potekala in potem tudi, koliko dni je organizator predvidel, da bo trajala oziroma koliko ljudi bo udeleženih. Razlog, zaradi katerega prevajalci in sodni tolmači morajo posedovati te informacije, je zelo preprost, saj poleg že omenjenega konsekutivnega v dani različici jezikov izvajajo tudi šepetano pa tudi simultano tolmačenje. S samim tem, da so dostopne vse tri vrste storitve, se mora oblikovati ustrezna ponudba oziroma treba je izbrati tisto, ki izpolnjujejo zahteve, tako organizatorja dogodka kot tudi absolutno vsakega udeleženca, ki mu je ta vrsta tolmačenja potrebna. Zato se tudi zahteva, da interesenti najprej na ustrezen način posredujejo podatke o tem in treba je omeniti, da bo v primeru, da ti strokovnjaki izberejo uporabo te vrste tolmačenja, v ponudbo vnesen tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega, da lahko prevedejo strokovna oziroma poljudne besedilne materiale, katerih tematika se lahko nanaša, tako na vsako vejo naravoslovnih znanstvenih disciplin kot tudi na katerokoli temo iz domene družboslovnih ved, ti strokovnjaki v navedeni različici jezikov prevajajo tudi učbenike in popolnoma vseeno je, kako obsežni in kompleksni so in ne glede na to, s katero tematiko se ukvarjajo.

Treba je omeniti tudi informacijo, da prevajalci in sodni tolmači v dani različici jezikov lahko obdelajo tudi revije, izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje časopisnih člankov iz švedskega v pakistanski jezik. Prav tako lahko prevedejo tudi književna dela iz domene poezije pa tudi romane, zatem dela beletrije in vsako drugo prozno delo književnosti.

Kadar stranke zahtevajo prevajanje v dani jezični kombinaciji za marketinške materiale, morajo biti informirani tudi o tem, da člani ekipe navedene specializirane institucije posedujejo, ne samo znanje v zvezi z obdelavo takšnih vsebin, ampak tudi ustrezne delovne izkušnje. Iz tega razloga tudi poudarjamo, da ti strokovnjaki pri tem implementirajo pravila marketinga ter ob njihovem maksimalnem spoštovanju izboljšujejo kakovost prevoda, tako reklamnih letakov in zloženk kot tudi katalogov oziroma brošur in PR člankov pa tudi plakatov in predvideno je, da v dani različici jezikov prevedejo tudi vizitke, kadar se to zahteva.

Zelo pomembno omeniti je podatek, da so omenjeni strokovnjaki specializirani tudi za obdelavo spletnih materialov, ker pri neposrednem prevajanju spletnih vsebin iz švedskega v pakistanski jezik, uporabljajo tudi pravila SEO (Search Engine Optimisation). Toda, da ne bo pomote, moramo poudariti, da gre za zelo pomembno storitev za prihodnje kotiranje prevedenih materialov, saj se njihova vsebina maksimalno profesionalno usklajuje s pravili, ki jih vključuje spletno iskanje. Iz tega razloga tudi poudarjamo, da bodo v optimalnem roku po postavitvi na splet, spletne strani in programi pa tudi spletni katalogi, zatem spletne prodajalne in aplikacije ter številni druge spletne vsebine posebej dobro kotirane.

Glede na to, da ta institucija strankam omogoča tudi samo storitev overitve dokumentov, ko stranke prinesejo dokončane prevode in tedaj lahko pride do določenih težav. Sodni tolmač je namreč dolžan primerjati vsebino izvirnega dokumenta s prevedenimi in ugotoviti, ali med njima obstajajo razlike. Če najde določene napake, predlaga postopek korekture in lekture, kar je storitev, ki je tako dostopna v okviru omenjene institucije. Seveda korektorji in lektorji redakcijo izvedejo tudi za katerikoli drugi material, ki je predhodno neprofesionalno preveden in v katerem obstajajo določene napake, ki jih pri tem popravijo.

V tej instituciji so seveda zaposleni sodni tolmači in prevajalci pa tudi številni strokovnjaki, ki na zahtevo strank izvedejo sinhronizacijo in podnaslavljanje vseh video ali zvočnih materialov. Prav to tudi je razlog, zakaj poudarjamo, da lahko stranke, ki zahtevajo neposredno prevajanje oddaj iz švedskega v pakistanski jezik, ne glede na to ali gre za informativne ali izobraževalne oziroma otroške ali zabavne, na enem mestu dobijo njihovo kompletno obdelavo ter praktično zelo hitro lahko predstavijo konkretne materiale. Vse to se prav tako nanaša tudi na obdelavo serij, omenjeni strokovnjaki pa lahko v tej jezični kombinaciji prevedejo tudi igrane filme različnih žanrov pa tudi animirane kot tudi reklamna sporočila, risane in dokumentarne filme oziroma katerekoli video ali zvočne vsebine, ki jih stranka neposredno pred tem dostavi na obdelavo.

Neposredno prevajanje pooblastila za zastopanje iz švedskega v pakistanski jezik

Poleg že navedenega prevajalci in sodni tolmači v konkretni jezični kombinaciji katerikoli pravni akt najprej prevedejo in potem izvedejo tudi overitev tega dokumenta, ker tako predvideva zakon, ki je trenutno v veljavi. S takšnim postopkom obdelave strankam omogočajo, da dobijo prevode dokumentov iz švedskega v pakistanski jezik, ki so veljavni s pravnega in zakonskega vidika, kar pomeni, da jih imate pravico uporabljati v različnih situacijah, enako kot tudi katerikoli drugi dokument.

Postopek, ki je predhodno opisan, je usklajen z veljavnim zakonom, seveda pa sodni tolmač primerja vsebino prevoda z izvirnikom, pa iz tega razloga stranka mora pri dostavi vsebin na obdelavo priložiti tudi izvirnike.

Sicer se za posamezne dokumente zahteva tudi izvedba nadoveritve in v tem primeru se nanje postavlja Haški oziroma tako imenovana Apostille žig. Glede na to, da zaposleni v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford za ta postopek nimajo pristojnosti in dovoljenja, ni njihova obveznost, da stranke informirajo o tem. Zato se priporoča, da lastnik dokumentov v svojem mestu stopi v stik s službami okrožnega sodišča in se pozanima o vseh podrobnostih v zvezi z nadoveritvijo.

Poleg že navedenega dokumenta ti strokovnjaki kompletno obdelajo tudi pravni red Evropske Unije, zatem tožbe in licence kot tudi pogodbe in pritožbe sodišču ter sklepe sodišč pa tudi sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse ostale vrste sodb kot tudi odločitve sodišč, certifikate in vse ostale pravne akte.

Seveda prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank obdelajo tudi osebne dokumente (potni list, delovno dovoljenje, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o stalnem prebivališču, osebna izkaznica, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, prometno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze in drugi), izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje medicinske dokumentacije iz švedskega v pakistanski jezik (specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniški izvidi, dokumentacija o medicinskih izdelkih, navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugi dokumenti iz uradne sestave te vrste dokumentacij).

Vsekakor je pomembno omeniti tudi to, da člani ekipe navedene specializirane institucije v tej različici jezikov na zahtevo strank lahko najprej prevedejo izjave vseh vrst kot tudi potrdila ter soglasja in potem uporabijo tudi pravila overitve. V tem primeru stranke med drugim dobijo kompletno obdelano potrdilo o stalni zaposlitvi ter potrdilo o samskem stanu pa tudi potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje in potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o nekaznovanosti in številne druge neomenjene dokumente, ki jih kasneje po potrebi predložijo pristojnim institucijam.

V skladu z zahtevami bo izvedeno tudi neposredno prevajanje predmetnikov in programov fakultet iz švedskega v pakistanski jezik, seveda pa sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi številne druge dokumente s področja izobraževanja (prepis ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole, seminarske naloge, potrdilo o rednem šolanju, diploma in dodatek k diplomi, potrdilo o opravljenih izpitih, diplomske naloge in vsi ostali nenavedeni dokumenti).

Prav tako moramo poudariti, da ti strokovnjaki lahko v skladu z zahtevami in pravili prevedejo in overijo rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela, zatem znanstvene patente in nasploh vsako drugo vsebino, ki je povezana samo z znanostjo.

Seveda na zahtevo strank v skladu s pravili prav tako obdelajo poslovno dokumentacijo. Predvsem mislimo na ustanovitveni akt podjetja, zatem na statut podjetja in sklep o ustanovitvi pravne osebe, izvedeno pa bo tudi neposredno prevajanje poslovnih odločitev in faktur iz švedskega v pakistanski jezik oziroma finančnih poslovnih poročil in letnih kot tudi revizorskih in na splošno rečeno vseh ostalih dokumentov, ki so povezani s poslovnim procesom podjetnikov in pravne osebe ter so uvrščeni v poslovno dokumentacijo.

Treba je omeniti tudi to, da lahko sodni tolmači in prevajalci v skladu z veljavnimi pravili obdelajo tudi gradbene projekte, prav tako pa se razume, da v dani kombinaciji prevedejo in overijo tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi deklaracije izdelkov in navodilo za uporabo pa tudi vsak drugi dokument, ki pri tem ni omenjen in uradno velja za del, tako razpisne kot tudi tehnične in gradbene dokumentacije.

Cena prevajanja iz švedskega v pakistanski jezik

  • Iz švedskega v pakistanski je po dogovoru

Cena prevajanja iz švedskega v pakistanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v pakistanski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz švedskega v pakistanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!