Prevajanja iz švedskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford zahvaljujoč temu, da ima v svoji ekipi vrhunske strokovnjake za delo s švedskim pa tudi s španskim jezikom, strankam lahko ponuja tudi neposredno prevajanje iz švedskega v španski jezik in to najprej tolmačenje in zatem tudi v pisani obliki.

Tolmačenje v tej kombinaciji vključuje uporabo vseh vrst storitve oziroma simultanega, konsekutivnega in šepetanega tolmačenja, strankam ponujamo tudi možnost najema opreme za simultano tolmačenje in to pod posebej ugodnimi pogoji. Da bi lahko uporabili ustrezno vrsto tolmačenje, nam morate dostaviti vse potrebne informacije o konkretnem dogodku, kar se nanaša predvsem na njegovo trajanje in podatke o številu udeležencev, vključuje pa tudi podatke o prostoru, v katerem bo potekal pa tudi o njegovi organizaciji, na podlagi česar tudi pripravimo najboljšo možno ponudbo.

Zainteresiranim strankam lahko ponudimo tudi storitev, ki vključuje lekturo in korekturo vsebin, za katere obstaja prevod iz švedskega v španski jezik, pri čemer pa le-ta ni kakovosten. Poudarjamo, da to storitev izvajajo profesionalni lektorji in korektorji, ki imajo dovolj izkušenj v obdelavi najrazličnejših vsebin.


Prevajanje iz švedskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v švedski jezik

Naši strokovnjaki v tej kombinaciji jezikov prav tako prevajajo tudi materiali, ki so namenjene reklamiranju podjetij pa tudi storitev in izdelkov, kar vključuje prevajanje iz švedskega v španski jezik, tako reklamnih zloženk in letakov kot tudi vizitk in katalogov pa tudi reklamnih plakatov in PR člankov oziroma brošur in drugih podobnih materialov. Če vam je potrebno prevajanje revij iz švedskega v španski jezik, ne oklevajte, ampak se obrnite na Prevajalski center Akademije Oxford, lahko pa vam ponudimo tudi obdelavo časopisnih člankov oziroma učbenikov in književnih del ter vseh besedilnih vsebin, ne glede na njihov namen, tematiko ali kompleksnost.

Prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo spletne strani kot tudi ostale materiale, ki so povezani s področjem spleta, lahko pa vam ponudimo tudi kompletno obdelavo dokumentov. To pravzaprav vključuje najprej njihovo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov in zatem tudi storitev overjanje prevoda, ki jo izvajajo zapriseženi sodni tolmači, člani ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford. Kadar preveden dokument vsebuje tudi ta žig, se z njim potrjuje, da je vsebina prevoda v celoti enaka izvirnemu dokumentu, kar pa pomeni, da se lahko preda vsaki pristojni službi, saj pravno absolutno veljaven.

Poleg osebnih dokumentov (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, potni list, potrdilo o državljanstvu, vozniško dovoljenje, delovno dovoljenje, prometno in dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra o smrti, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze je druga), naši strokovnjaki obdelujejo tudi poslovno pa tudi gradbeno oziroma vse ostale vrste dokumentacij (razpisna, medicinska, tehnična in druge). Poleg tega, vam lahko ponudimo tudi prevajanje iz švedskega v španski jezik za vse pravne akte, kar vključuje predvsem obdelavo različnih vrst sodb oziroma sklepov, pritožb in tožb kot tudi odločitev in zatem tudi prevajanje pooblastila za zastopanje in pogodb pa tudi pravnega reda Evropske Unije ter vseh vrst, tako licenc kot tudi certifikatov.

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi rezultate znanstvenih raziskav pa tudi diplomo in dodatek k diplomi ter prepise ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih in potrdila o rednem šolanju pa tudi številne druge dokumente, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Ko obstaja potreba za tem, strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v španski jezik, tako za znanstvena dela oziroma patente kot tudi za diplomske pa tudi seminarske naloge.

Vse navedeno je samo del ponudbe dokumentov in vsebin, ki jih lahko prevedemo v navedeni kombinaciji jezikov, tako da lahko pričakujete, da prevajalci in sodni tolmači na podlagi vaših zahtev obdelajo absolutno katerokoli vrsto vsebin. Kar zadeva obdelavo dokumentov, morate posebno pozornost nameniti postopku pošiljanja vsebin na prevajanje, ker ste ob tej priložnosti dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled, da bi storitev njihove overitve lahko potekala v skladu z zakonskimi predpisi.

Poleg možnosti, da jih dostavite preko kurirske službe, nam jih lahko pošljete tudi s priporočeno poštno pošiljko oziroma jih osebno prinesete na naš naslov. Kar zadeva pošiljanje vseh ostalih vsebin, ki ne zahtevajo storitve overitve, njih lahko pošljete in dobite obdelane tudi po elektronski pošti. Po koncu prevajanja in overitve dostavljenih dokumentov, stranke lahko izberejo, ali jih želijo osebno prevzeti v poslovalnici ali pa želijo, da jim jih dostavimo na določen naslov. Toda to storitev morajo plačati ločeno od prevajanja in overitve, saj ni vračunana v njihovo obdelavo, plačilo pa poteka po ceniku kurirske službe in to neposredno kuriru, ko prevzemajo pošiljko.

Nujno prevajanje iz švedskega v španski jezik za katerikoli dokument pomeni, da je strankam omogočeno, da ga najprej pošljejo po elektronski pošti in da potem na enega od opisanih načinov dostavijo tudi izvirnik na vpogled.

Pri dokumentih je pomembno, da stranke vedo, da obstajajo tudi tisti, ki zahtevajo dodatno overitev oziroma jih je treba opremiti s haškim ali Apostille žigom, česar pa ne morejo storiti naši strokovnjaki. Zato tudi priporočamo, da stranke za konkretne dokumente same pridobijo vse podatke o tej vrsti overitve, da bi prihranili svoj čas, kar pomeni, da se pozanimajo, ali je Apostille žig sploh potreben za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz švedskega v španski jezik in v primeru pritrdilnega odgovora, morajo tudi vprašati, v ali ta overitev poteka pred ali po obdelavi konkretnega dokumenta s strani strokovnjakov Akademije Oxford.

Prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz švedskega v španski jezik

Storitev, ki se nanaša na prevajanje sklepov o razvezi zakonske zveze iz švedskega v španski jezik, ki jo zagotavljajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford se nanaša tudi na njihovo overitev in to z žigom uradno pooblaščene osebe, kar je v resnici sodni tolmač, prav tako zaposlen v tej instituciji.

Naši strokovnjaki prav tako prevajajo tudi vse ostale vrste sodb pa tudi sklepe oziroma sodne odločbe, pritožbe, odločitve in tožbe, na zahtevo strank pa iz švedskega v španski jezik lahko prevajajo tudi, tako pravni red Evropske Unije in vse vrste pogodb kot tudi pooblastila za zastopanje, zatem različne vrste licenc oziroma certifikatov ter drugih pravnih aktov. Če je to potrebno strankam v navedeni jezični kombinaciji izvajamo tudi prevajanje in zatem tudi overitev za vse vrste dokumentacij, od poslovne in osebne preko gradbene in razpisne pa do tehnične in medicinske. Strankam omogočamo najprej prevajanje izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, osebne izkaznice in potrdila o državljanstvu, zatem tudi potrdila o stalnem prebivališču oziroma potnega lista in vseh vrst dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, vozniško, prometno, delovno dovoljenje in druge). Prevajamo tudi sklep o ustanovitvi pravne osebe, fakture in poslovna poročila kot tudi odločitve pa tudi statute podjetij zatem ustanovitvene akte in druge dokumente, ki sestavljajo poslovno dokumentacijo. Poleg njih prevajalci in sodni tolmač lahko opravijo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v španski jezik in potem tudi overitev z žigom sodnih tolmačev za zdravniške izvide pa tudi za laboratorijske analize tehničnih vzorcev, gradbene projekte in deklaracije izdelkov oziroma za specifikacije farmacevtskih izdelkov ter navodila za uporabo kot tudi za navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma za vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih. Obdelujemo tudi vse ostale dokumente, ki jih nismo omenili in so sestavni del vseh omenjenih vrst dokumentacij.

Na zahtevo strank iz švedskega v španski jezik prevajamo tudi predmetnike in programe fakultet ter prepise ocen in zaključna spričevala osnovne in srednje šole, sodni tolmači in prevajalci pa na zahtevo obdelujejo tudi diplomo in dodatek k diplomi ter rezultate znanstvenih raziskav in potrdila o rednem šolanju pa tudi številne dokumente, ki jih nismo omenili, povezani pa so s področjem izobraževanja oziroma znanosti.

V navedeni jezični kombinaciji lahko prevajamo tudi vse tiste dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam, kar vključuje predvsem prevajanje iz švedskega v španski jezik za katerokoli vrsto, ne samo potrdil in soglasij, ampak tudi izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje, potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki in druge).

Tolmačenje iz švedskega v španski jezik

Prevajalci in sodni tolmači lahko, ko je to potrebno, strankam zagotovijo tudi tolmačenje iz švedskega v španski jezik. In glede na to, da strankam lahko ponudijo katerokoli vrsto te storitve, moramo dobiti vse informacije o konkretnem dogodku. To poudarjamo zato, ker naši strokovnjaki izvajajo, tako šepetano tolmačenje kot tudi simultano oziroma konsekutivno tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov, saj je svaka vrsta tolmačenja namenjena točno določeni vrsti dogodka oziroma izvedeti moramo najprej, kako je zamišljena njegova organizacija, koliko ljudi sodeluje ter kako dolgo bo trajal in kje bo potekal. Na podlagi tega strokovnjaki v naši ekipi pripravijo ustrezno ponudbo, po potrebi pa vanjo lahko uvrstijo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Iz švedskega v španski jezik prevajalci in sodni tolmač lahko prevajajo tudi književna dela kot tudi učbenike, in če je to potrebno, lahko prevajajo celo časopisne članke oziroma vsebino katerekoli vrste revij.

Poleg omenjenih storitev in ko to zahtevajo stranke, iz švedskega v španski jezik prevajamo tudi reklamne materiale. Obdelujemo, ne samo kataloge in brošure, ampak tudi reklamne letake, plakate in vizitke oziroma PR članke, reklamne zloženke in druge podobne materiale.

V navedeni kombinaciji jezikov sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi spletne vsebine, od spletnih strani preko spletnih katalogov pa do različnih programov in aplikacij oziroma spletnih prodajaln. Zahvaljujoč dejstvu, da naši strokovnjaki poznajo pravila optimizacije prevoda za spletne iskalnike, v toku njihove obdelave uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation) in na ta način je lastnikom spletnih strani in drugih spletnih materialov dana možnost, da se njihovi prevodi iz švedskega v španski jezik še bolje pozicionirajo v okviru spleta.

Prevajanje besedil s področja turizma iz švedskega v španski jezik

Besedila, katerih tema je povezana s področjem turizma in za katere je strankam potrebno prevajanje iz švedskega v španski jezik, so lahko strokovni ali poljudni in naši prevajalci in sodni tolmači jih obdelujejo v najkrajšem roku. Prav tako prevajajo tudi besedila iz številnih drugih področij in poleg tistih, ki so povezana s področji ekologije in varstva okolja, menedžmenta, farmacije in marketinga ter izobraževanja, medicine, komunikologije in znanosti, prevajajo tudi besedila, ki obdelujejo temo s področij politike pa tudi psihologije in ekonomije oziroma sociologije, gradbene industrije in še veliko drugih področij, ki jih nismo omenili. Enostavneje rečeno, nimate razloga za zaskrbljenost, če vam je potrebno prevajanje besedil iz švedskega v španski jezik in če je njihova tema malo bolj kompleksa, saj jih sodni tolmači in prevajalci zagotovo obdelujejo pod najugodnejšimi pogoji.

Lahko vam omogočimo tudi obdelavo tistih vsebin, ki jih je nekdo pred nami poskušal prevesti v navedeni jezični kombinaciji, toda pri tem ni bil ravno uspešen, pa v takšnih prevodih obstajajo številne napake, ki jih popravljata profesionalni lektor in korektor, prav tako člana ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Posebej pa smo poznani tudi po kompletni obdelavi zvočnih in video vsebin, ki vključuje najprej njihovo prevajanje iz švedskega v španski jezik in zatem tudi sinhronizacijo ter storitev njihovega podnaslavljanja. Sodni tolmači in prevajalci enako kakovostno obdelujejo serije kot tudi vse vrste oddaj oziroma reklamna sporočila in zatem tudi animirane, igrane kot tudi dokumentarne pa tudi risane ter filme kateregakoli drugega žanra in vrste.

Cena prevajanja iz švedskega v španski jezik

  • Iz švedskega v španski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!