Prevajanje iz švedskega v nemški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v nemški jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v nemški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Da bi se vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje iz švedskega v nemški jezik, izognila izgubljanju časa, so tukaj prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, da opravijo to storitev.

Samo dejstvo, da so specializirani za neposredno prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov, v veliki meri govori o njihovem strokovne, znanju in sposobnostim, kar je posebej opazno pri obdelavi dokumentov. Gre za to, da stranke v Prevajalskem centru Akademije Oxford pričakuje najprej njihovo prevajanje iz švedskega v nemški jezik in zatem tudi storitev overitve, ki jo v tem primeru izvaja zapriseženi sodni tolmači in na ta način konkretnemu dokumentu zagotavlja pravno veljavnost, glede na to, da se samo dokument, ki je preveden in poleg tega poseduje tudi žig sodnih tolmačev, lahko preda vsaki pristojni službi kot ustrezno obdelan.

Samo pri dokumentih, za katere zakon določa overitev z dodatnim žigom, ki je poznan kot haški ali Apostille, so kandidati dolžni samostojno pridobiti vse informacije, saj jim prevajalci in sodni tolmači ne morejo veliko koristiti, ker niso pristojni za ta vrsto overitve. Pravzaprav overitev s haškim žigom izvajajo samo državne institucije, ki se nahajajo v okviru okrožnih sodišč Republike Slovenije in tam stranke lahko dobijo vse potrebne podatke o tem, ali se za konkretne dokumente na prvem mestu sploh zahteva ta overitev, saj je poznano, da je Apostille žig potreben samo za tiste dokumente, ki jih predpisuje zakon. Če ob tej priložnosti izvedo, da je treba opraviti tudi to overitev za dokumente, za katere zahtevajo prevod iz švedskega v nemški jezik, so dolžne izvedeti, ali overitev s tem žigom poteka šele potem, ko naši strokovnjaki končajo prevajanje in overitev sodnih tolmačev ali pa se najprej opremijo s haškim žigom in šele potem se dokument odnese našim strokovnjakom na nadaljnjo obdelavo.


Prevajanje iz švedskega v nemški jezik
Prevajanje iz nemškega v švedski jezik

Sodni tolmači in prevajalci med drugim v navedeni jezični kombinaciji lahko prevajajo vse osebne dokumente, kar vključuje prevajanje iz švedskega v nemški jezik za osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potni list in potrdilo o stalnem prebivališču oziroma za izpiske iz matičnega registra o smrti o sklenitvi zakonske zveze pa tudi za vozniško in delovno ter prometno in dovoljenje za prebivanje in za druge osebne dokumente. Ko je to potrebno, obdelujejo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma vse vrste soglasij ali izjav ter potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi in druga) kot tudi vse pravne akte (certifikati, pogodbe, pooblastila za zastopanje, licence, sklep o razvezi zakonske zveze, pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe in tožbe kot tudi odločitve, sodbe in sklepi).

Iz švedskega v nemški jezik prevajajo tudi poslovno dokumentacijo (sklep o ustanovitvi pravnih oseb, poslovne pogodbe, ustanovitveni akti podjetja, finančna in letna poročila, statuti podjetja, revizijska poročila, fakture in drugo) pa tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno kot tudi gradbeno, tehnično pa tudi medicinsko dokumentacijo (laboratorijske analize tehničnih vzorcev, zdravniški izvidi, navodilo za uporabo, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, deklaracije izdelkov in drugi dokumente, ki sestavljajo vse omenjene vrste dokumentacij). Poleg dokumentov, ki smo jih omenili, sodni tolmači in prevajalci v navedeni jezični kombinaciji prav tako obdelujejo tudi diplome in dodatke k diplomi pa tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole kot tudi prepise ocen in potrdila o rednem šolanju ter predmetnike in programe fakultet, znanstvene patente in naloge oziroma rezultate znanstvenih raziskav ter številne druge dokumente, ki so povezani, tako s področja izobraževanja kot tudi s področja znanosti.

Vse navedeno pravzaprav predstavlja samo manjši del ponudbe dokumentov, ki jih prevajamo iz švedskega v nemški jezik in potem tudi overjamo z žigom sodnih tolmačev. Od strank se poleg poizvedbe o overitvi z Apostille žigom zahteva tudi, da na vpogled dostavijo izvirne dokumente, kar lahko storijo na enega od omenjenih načinov: s pošiljanjem preko kurirske službe, osebno dostavo v prostore naše poslovalnice ali pa s pošiljanjem priporočeno preko “Pošte Slovenije”. Potem ko naši strokovnjaki izpolnijo vse zahteve strank oziroma opravijo prevajanje iz švedskega v nemški jezik in zatem tudi overitev za dostavljene dokumente, lahko ponje pridejo osebno in jih prevzamejo v prostorih naše poslovalnice, ali pa zahtevajo, da jim jih pošljemo na določen naslov. Glede na to, da to storitev izvaja kurirska služba, s katero sodelujemo, ko le-ta tudi zaračunava neposredno od stranke in v skladu s svojim veljavnim cenikom, saj ta storitev ni vračunana v ceno celotne obdelave dokumentov.

Pošiljanje dokumentov po elektronski pošti je dovoljeno samo strankam, ki zahtevajo njihovo nujno prevajanje v tej kombinaciji jezikov, toda tudi v tem primeru morajo v najkrajšem možnem roku dostaviti tudi izvirnike, da bi bil v celoti spoštovan z zakonom predpisan postopek.

Naši strokovnjaki seveda lahko obdelujejo tudi vse ostale vrste materialov, če pa je to potrebno, lahko opravijo tudi tolmačenje iz švedskega v nemški jezik, pri čemer uporabljajo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji. Če to ustreza konceptu samega dogodka oziroma le-ta zahteva prav to vrsto tolmačenja, strankam pod posebej ugodnimi pogoji omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Prav iz tega razloga je pomembno, da nam posredujejo vse relevantne informacije o samem dogodku, za katerega zahtevajo omenjeno storitev, kar vključuje detajle o njegovi organizaciji, številu udeležencev in trajanju pa tudi informacije o prostoru, v katerem bo ta dogodek potekal.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači lahko obdelajo tudi vse vrste besedilnih materialov, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine oziroma opravijo prevajanje iz švedskega v nemški jezik tudi za književna dela pa tudi za revije, učbenike, časopisne članke kot tudi za vse vsebine, ki so na katerikoli način povezane bodisi s področjem spleta bodisi s področjem marketinga.

Lektorji in korektorji, ki sestavljajo našo ekipo, strankam lahko ponudijo redakcijo že prevedenih vsebin, ne glede na to, kako slabo so prevedene. Ob tej priložnosti naši strokovnjaki uporabljajo vsa pravila prevajalske stroke in nemškega jezika, da bi strankam omogočili maksimalno kakovostno obdelane materiale.

Poleg vsega, kar smo ob tej priložnosti omenili, moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači lahko v skladu s potrebami strank iz švedskega v nemški jezik prevedejo tudi katerokoli vrsto filmskih stvaritev kot tudi reklamna sporočila in serije pa tudi različne vrste oddaj in zatem njihovo obdelavo prepustijo svojim sodelavcem, ki so zadolženi za sinhronizacijo in podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Kako se za vse omenjene materiale ne zahteva dostava izvirnikov na vpogled, saj ni treba izvesti njihove overitve z žigom sodnih tolmačev, imajo stranke možnost, da jih na prevajanje pošljejo po elektronski pošti. V primeru, da jim tako najbolj ustreza, jim tudi mi na ta način lahko dostavimo obdelane vsebine.

Prevajanje katalogov storitev in izdelkov iz švedskega v nemški jezik

Poleg prevajanja katalogov, tako storitev kot tudi izdelkov iz švedskega v nemški jezik, sodni tolmači in prevajalci v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford na zahtevo strank izvajajo tudi obdelavo ostalih vsebin s področja marketinga. Poleg tega, da prevajajo plakate oziroma reklamne letake in zloženke, lahko obdelajo tudi brošure oziroma vizitke, PR članke in druge podobne vsebine.

Poleg te storitve strankam omogočamo tudi prevajanje iz švedskega v nemški jezik, tako za učbenike kot tudi za vse vrste književnih del (poezija, romani, beletrija, proza in drugo). Prav tako prevajamo tudi ilustrirane revije oziroma tiste, ki so namenjene najmlajšim kot tudi za strokovne in številne druge vrste revij in časopisne članke.

Poleg teh storitev, ki vključujejo prevajanje v omenjeni kombinaciji jezikov v pisani obliki, stranke pri nas pričakujejo tudi tolmačenje iz švedskega v nemški jezik in na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo, tako simultano kot tudi konsekutivno pa tudi šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. V sklopu storitve, ki se nanaša na simultano tolmačenje iz švedskega v nemški jezik, stranke pri nas pričakuje tudi najem opreme za simultano tolmačenje pod posebej ugodnimi pogoji. Dovolj je, da nam pravočasno dostavijo relevantne informacije o dogodku, za katerega jim je potrebna ta storitev kot tudi, da nas informirajo predvsem o njegovem trajanju pa tudi o prostoru, v katerem naj bi potekal oziroma o detajlih, povezanih z organizacijo in številom udeležencev, kar nam pomaga, da vrsto tolmačenja adekvatno ustrezno prilagodimo vrsti dogodka in njegovim potrebam.

Prevajanje gradbenih projektov iz švedskega v nemški jezik

Enega v nizu dokumentov, za katere strankam ponujamo neposredno prevajanje iz švedskega v nemški jezik, predstavljajo tudi gradbeni projekti, pri čemer jih pri nas pričakuje tudi njihova overitev in to žigom osebe, ki je uradno pooblaščena za zagotavljanje te storitve oziroma sodnih tolmačev.

Naši strokovnjaki pa v navedeni jezični kombinaciji obdelujejo tudi vso ostalo gradbeno dokumentacijo pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo predvsem tehnično in poslovno oziroma razpisno in medicinsko dokumentacijo. Enostavneje rečeno, oni med drugim prevajajo tudi poslovna poročila, odločitve in fakture, zatem ustanovitveni akt kot tudi statut podjetja ter sklep o ustanovitvi pravnih oseb pa tudi laboratorijske analize tehničnih vzorcev in zdravniške izvide oziroma specifikacije farmacevtskih izdelkov in navodila za uporabo pa tudi deklaracije izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in še veliko drugih dokumentov, ki se nanašajo na navedene vrste dokumentacija.

Sodni tolmači in prevajalci po potrebi seveda kompletno obdelujejo tudi vse osebne dokumente, od potrdila o državljanstvu, potnega lista in osebne izkaznice preko vozniškega in dovoljenja za prebivanje, prometnega in delovnega dovoljenja pa do izpiskov iz matičnega registra, tako umrlih kot tudi o sklenitvi zakonske zveze in rojstvu ter potrdila o državljanstvu in druge osebne dokumente. Strankam omogočamo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v nemški jezik za dokumente, ki jih je treba predložiti različnim pristojnim službam, kar se nanaša na obdelavo, tako različnih vrst izjava in soglasij kot tudi vseh vrst potrdil (soglasje za zastopanje, potrdilo o višini dohodkov, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o samskem stanu in o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in druga).

Znanstvena dela kot tudi znanstvene patente ter rezultate znanstvenih raziskav in vse ostale dokumente, ki so povezani s področjem znanosti, sodni tolmači in prevajalci prav tako najprej prevajajo v navedeni kombinaciji jezikov in takoj zatem tudi overjajo z žigom sodnih tolmačev. Ta storitev se nanaša tudi na dokumente, ki jih uvrščamo med pravne akte oziroma na različne vrste, ne samo pooblastil za zastopanje in pogodb, ampak tudi sodnih odločitev in sodb pa tudi pritožb, sklepov in tožb, po potrebi pa prevajalci in sodni tolmač lahko obdelajo tudi pravni red Evropske Unije oziroma različne vrste certifikatov kot tudi vse tiste dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz švedskega v nemški jezik predvsem za diplomo in dodatek k diplomi kot tudi za zaključna spričevala osnovne in srednje šole pa tudi za diplomske in seminarske naloge oziroma za prepis ocen in potrdila o rednem šolanju ter za predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih in številne druge dokumente, ki jih nismo omenili, povezani pa so z izobraževanjem.

Prevajanje igranih filmov iz švedskega v nemški jezik

Poleg prevajanja igranih filmov iz švedskega v nemški jezik, ki ga vse zainteresirane stranke lahko dobijo v naši poslovalnici, jim ponujamo tudi njihovo podnaslavljanje, če pa jim to iz katerihkoli razlogov bolj ustreza, lahko izvajamo tudi njihovo sinhronizacijo. Seveda prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi risane pa tudi animirane oziroma dokumentarne ter filme vseh ostalih žanrov kot tudi reklamna sporočila, zatem oddaje, serije in druge zvočne in video vsebine.

Naši strokovnjaki poleg tega iz švedskega v nemški jezik prevajajo, tako spletne strani kot tudi vse ostale vsebine, povezane s področjem spleta, kar na prvem mestu pomeni obdelavo različnih aplikacij in programov oziroma spletne prodajalne kot tudi katalogov in drugih materialov. V toku njihove obdelave se zanašajo tudi na SEO orodja (Search Engine Optimisation), ki jih pazljivo implementirajo v prevedene vsebine, s čimer jim tudi omogočajo, da zelo hitro pridobijo precej boljše mesto v okviru globalnega iskanja, kar je zelo koristno tudi za njihove lastnike, saj spletni iskalniki obdelane materiale zelo hitro prepoznajo koti izvirne in jih na ta način tudi uvrstijo med prve rezultate iskanja.

Korektorji kot tudi lektorji, ki so prav tako del naše ekipe, lahko na vašo zahtevo opravijo redakcijo za vse tiste vsebine, ki so prevedene v navedeni kombinaciji jezikov, toda v njih obstajajo določene napake, ki jih strokovnjaki morajo popraviti.

Poleg vseh omenjenih materialov sodni tolmači in prevajalci lahko opravijo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v nemški jezik, tako za poljudne kot tudi za strokovne besedilne vsebine, ne glede na njihovo temo. Tako poleg besedil, povezanih s področji ekonomije, politike, financ, prava in bančništva prevajajo tudi besedila, ki so povezana s področji komunikologije, gradbeništva in turizma oziroma informacijskih tehnologij pa tudi ekologije in varstva okolja, zatem farmacije, znanosti in izobraževanja ter ostalih znanstvenih disciplin, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili.

Cena prevajanja iz švedskega v nemški jezik

  • Iz švedskega v nemški je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v nemški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v nemški z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v nemški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!