Prevajanja iz švedskega v romunski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v romunski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v romunski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Ko je to potrebno strankam, lahko vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je član ekipe Prevajalskega centra Akademije Oxford, izvede tudi neposredno prevajanje iz švedskega v romunski jezik, saj so naši strokovnjaki specializirani za oba ta jezika in posedujejo tudi dodatno profesionalno znanje, ki jim omogoča, da strankam ponudijo tudi neposredno prevajanje v tej jezični kombinaciji.

Ne samo, da izvajajo vse storitve v pisani obliki oziroma obdelujejo katerokoli vrsto vsebin, ampak lahko opravijo tudi tolmačenje iz švedskega v romunski jezik. To, da so naši strokovnjaki usmerjeni na konsekutivno oziroma simultano kot tudi na šepetano tolmačenje iz švedskega v romunski jezik, jim omogoča, da vrsto te storitve prilagodijo dogodku, ki ga stranka organizira. Prav zato tudi zahtevamo, da nas stranke pravočasno informirajo in sodelavcem Prevajalskega centra Akademije Oxford posredujejo informacije o vsem, kar se nanaša na konkretni dogodek. To vključuje predvsem podatke o njegovem trajanju oziroma o konceptu, to je organizaciji kot tudi o številu udeležencev pa tudi informacije o prostoru, v katerem bo ta dogodek potekal. Na podlagi vseh teh podatkov naši strokovnjaki pripravijo ustrezno ponudbo pri čemer moramo posebej poudariti, da se v njej lahko najde tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko je to v celoti v skladu z zahtevami konkretnega dogodka.

Glede na to, da v naši ekipi niso samo prevajalci in sodni tolmači, ampak tudi številni drugi strokovnjaki, to pomeni, da lahko izvajamo tudi redakcijo tistih vsebin, ki jih je nekdo že prevedel v tej jezični kombinaciji, toda v prevodih so prisotne številne napake, ki jih je treba odpraviti. Njih odpravljajo profesionalni lektorji in korektorji, ki bodo takšne prevode v celoti prilagodili duhu ciljanega oziroma romunskega jezika, da bi strankam omogočili kakovostno obdelane vsebine.


Prevajanje iz švedskega v romunski jezik
Prevajanje iz romunskega v švedski jezik

Posebej želimo poudariti, da poleg vseh omenjenih strokovnjakov ekipo Prevajalskega centra Akademije Oxford sestavljajo tudi profesionalci, zadolženi za sinhronizacijo in podnaslavljanje prevedenih zvočnih oziroma video vsebin (serije, reklamna sporočila, oddaje, filmi in drugo), tako da vse zainteresirane stranke dobijo njihovo kompletno obdelavo in to po zagotovo najugodnejših cenah in v rokih, ki prav tako veljajo za zelo kratke. Poleg tega sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi časopisne članke oziroma različne vrste revij in besedil, prav tako pa izvajajo tudi prevajanje iz švedskega v romunski jezik za učbenike oziroma materiale s področja spleta kot tudi marketinga ter po potrebi prevajajo tudi književna dela vseh vrst.

Poseben segment njihovega dela se nanaša na obdelavo vseh vrst dokumentov, saj stranke pri nas najprej pričakuje njihovo prevajanje iz švedskega v romunski jezik in zatem tudi overitev z žigom sodnih tolmačev. Zahvaljujoč temu jim je omogočena kompletna obdelava katerekoli vrste dokumentov ali dokumentacije, tako da so v priložnosti, da prevedene in z žigom sodnih tolmačev overjene dokumente uporabljajo v vseh situacijah, ko imajo potrebo.

Posebej poudarjamo, da preveden dokument, ki poseduje tudi žig sodnih tolmačev, šteje kot pravno veljaven dokument, saj ta žig potrjuje, da je njegova vsebina enaka izvirnemu dokumentu. Ta način obdelave ni zadosten samo v primeru, ko se za konkretni dokument zahteva tudi overitev s haškim oziroma Apostille žiga. Gre za to, da prevajalci in sodni tolmač ne morejo opraviti te vrste overitve, saj niso zanjo pooblaščeni, pa je zato pomembno, da stranke same izvedo vse, kar potrebno v zvezi s to vrsto overitve za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz švedskega v romunski jezik. S tem mislimo na to, da najprej vprašajo ali je Apostille žig obvezen za njihove dokumente in če je, ali se morajo overiti na začetku ali na koncu njihove obdelave. Od vseh teh podatkov je v največji meri odvisen potek obdelave konkretnega dokumenta, saj vsaka stranka točno ve, ali se dokument odnese v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa ga je treba odnesti na okrožno sodišče, da se najprej izvede overitev s haškim žigom.

Poleg prevajanja dokumentov iz švedskega v romunski jezik, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, kar se nanaša na obdelavo vseh vrst, tako izjav kot tudi potrdil in soglasij, naši strokovnjaki seveda prevajajo tudi vse osebne dokumente kot tudi pravne akte oziroma različne vrste dokumentacij (tehnična, medicinska, poslovna, razpisna, gradbena in druge).

Poleg vsega omenjenega, prevajalci in sodni tolmač na zahtevo strank izvajajo tudi prevajanje iz švedskega v romunski jezik, tako za zaključna spričevala osnovne in srednje šole oziroma za znanstvene patente pa tudi naloge kot tudi za vse ostale dokumente, ki so povezani s področjema znanosti ali izobraževanja.

Glede na to, da je najpomembnejši pogoj, da bi sodni tolmači lahko izvedeli overitev prevedenih dokumentov, dostava izvirnih materialov na vpogled, stranke morajo spoštovati to obveznost, tako da imajo možnost, da jih dostavijo osebno v poslovalnico ali pa nam jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko kot tudi preko kurirske službe. Jasno je, da vse ostale vsebine stranke lahko pošljejo na obdelavo tudi po elektronski pošti, saj niso dolžne dostaviti izvirnih vsebin na vpogled. To se prav tako nanaša tudi na dostavo prevedenih materialov, tako da stranke s tem prihranijo veliko svojega časa. Kar zadeva dostavo prevedenih dokumentov, sta jim razpolago dve možnosti oziroma osebno prevzemanje, ali pa dostava na naslov, pri čemer to storitev izvaja kurirska služba, s katero sodelujemo in to storitev zaračunava v skladu z veljavnim cenikom, saj ni vračunana v osnovno ceno obdelave konkretnega dokumenta.

Prav tako moramo poudariti, da nam stranke skenirane dokumente lahko pošljejo na elektronski naslov, toda samo tedaj, ko jim je njihovo prevajanje iz švedskega v romunski jezik potrebno hitro, saj tako omogočajo, da prevajalci in sodni tolmači pa praktično takoj po prijemu na elektronski naslov pristopijo obdelavi dokumenta in jim omogočijo, da prevod in overitev dobijo v zelo kratkem roku. Prav tako je treba omeniti tudi to, da stranke tudi v tem primeru morajo spoštovati pravilo o dostavi izvirnikov na vpogled, pri čemer jim svetujemo, da izberejo prav tisti način, ki je najhitrejši od vseh navedenih.

Prevajanje učbenikov iz švedskega v romunski jezik

Ne samo, da sodni tolmači in prevajalci na zahtevo strank izvedejo prevajanje učbenikov iz švedskega v romunski jezik, ampak lahko prevajajo tudi književna dela v tej kombinaciji jezikov. Prav tako obdelujejo tudi strokovne pa tudi otroške ter ilustrirane in vse ostale vrste revij kot tudi časopisne članke.

V skladu s potrebami strank izvajamo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v romunski jezik za marketinške materiale (katalogi, zloženke, brošure, plakati, vizitke, PR besedila in drugo), lahko pa obdelujemo tudi poljudna kot tudi strokovna besedila. Glede na to, da so prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford usposobljeni za obdelavo besedil katerekoli kompleksnosti, tematike pa tudi namena, tako da je njihova tema lahko povezana s katerimkoli od navedenih področij: farmacija, medicina, ekonomija, finance, izobraževanje, politika, filozofija, pravo, sociologija, komunikologija, bančništvo, informacijske tehnologije, menedžment, gradbena industrija, turizem, marketing, ekologija in varstvo okolja.

Če organizirate katerokoli vrsto dogodka, na katerem bodo udeleženci, ki jim je materni jezik švedski oziroma romunski, so tukaj naši sodni tolmači in prevajalci, da izvedejo tolmačenje iz švedskega v romunski jezik. Imejte na umu, da naši strokovnjaki lahko uporabijo katerokoli vrsto te storitve (konsekutivno, simultano ali šepetano tolmačenje) in da nam morate posredovati vse relevantne informacije o dogodku, da bi ponudbo maksimalno prilagodili tem zahtevam. Poleg same storitve simultanega tolmačenja in če to ustreza strankam, ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Prevajanje zabavnih in informativnih oddaj iz švedskega v romunski jezik

Poleg prevajanja zabavnih in informativnih oddaj iz švedskega v romunski jezik, strokovnjaki Akademije Oxford lahko obdelajo tudi reklamna sporočila pa tudi serije oziroma filme različnih žanrov ter vse ostale vrste, tako video kot tudi zvočnih vsebin. In glede na to, da našo ekipo sestavljajo tudi podnaslavljalci oziroma profesionalci, zadolženi za sinhronizacijo prevedenih vsebin, kar pomeni, da lahko izvajamo njihovo kompletno obdelavo.

Prevajalci in sodni tolmači lahko izvedejo tudi prevajanje iz švedskega v romunski jezik za spletne strani pa tudi programsko opremo, na vašo zahtevo pa lahko prevajajo tudi druge vsebine, ki so povezane s spletnim področjem, kot so na primer spletne prodajalne ali katalogi.

V primeru, da posedujete vsebine, ki so iz švedskega v romunski jezik prevedene na nekem drugem mestu, kar pa ni storjeno dovolj kakovostno, vam lahko ponudimo tudi storitev njihove lekture oziroma korekture. Poudarjamo, da so za redakcijo katerekoli vrste materialov v naši ekipi zadolženi lektorji in korektorji.

Prevod potrdila o državljanstvu iz švedskega v romunski jezik

Vse stranke, ki jim je potrebno prevajanje vozniškega dovoljenja iz švedskega v romunski jezik, v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi storitev overitve prevoda, ki jo izvajajo osebe, pooblaščene s strani relevantnih državnih institucij oziroma zapriseženi sodni tolmači.

Lahko prosto rečemo, da naši strokovnjaki obdelujejo katerokoli vrsto dokumentov v navedeni kombinaciji jezikov in potem izvedejo tudi overitev tako prevedenih vsebin. Poleg vozniškega dovoljenja iz švedskega v romunski jezik prevajamo tudi prometno pa tudi za dovoljenje za prebivanje, prevajalci in sodni tolmači pa obdelujejo tudi delovno dovoljenje oziroma vse ostale osebne dokumente (potni list, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, osebna izkaznica, izpiski iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in drugo).

V omenjeni jezični kombinaciji lahko obdelujemo tudi vse pravne akte (sodbe, pooblastilo za zastopanje, pogodbe, sodne pritožbe, odločitve in tožbe, pravni red Evropske Unije, licence, sodne odločbe, certifikati in drugo) pa tudi vse vrste, tako izjava in soglasja kot tudi potrdil oziroma dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam v različnih situacijah.

Na zahtevo strank sodni tolmači in prevajalci lahko izvedejo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v romunski jezik za dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo (specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka in drugo), kot tudi vse dokumente, ki sestavljajo tehnično, gradbeno in razpisno dokumentacijo.

Stranke pri nas pričakuje tudi prevajanje iz švedskega v romunski jezik za poslovna poročila in odločitve oziroma za sklep o ustanovitvi pravnih oseb ter fakture, prevajalci in sodni tolmači pa lahko izvedejo tudi kompletno obdelavo za številne druge dokumente, ki so povezani s poslovanjem pravnih oseb. V tej kombinaciji prav tako prevajajo tudi predmetnike in programe fakultet pa tudi diplome in dodatke k diplomi, potrdila o opravljenih izpitih in prepise ocen oziroma zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter rezultate znanstvenih raziskav in druge dokumente, ki so povezani z znanostjo oziroma izobraževanjem.  

Cena prevajanja iz švedskega v romunski jezik

  • Iz švedskega v romunski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v romunski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v romunski z overitvijo sodnega tolmača je 30 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v romunski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!