Prevajanja iz švedskega v bosanski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v bosanski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v bosanski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Glede na to, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi strokovnjake specializirane, tako za bosanski kot tudi za švedski jezik, lahko vsem zainteresiranim strankam ponudimo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v bosanski jezik in to v pisani obliki pa tudi kot tolmačenje.

Ta storitev se nanaša na obdelavo katerekoli vrste vsebin, tako različnih vrst dokumentov kot tudi besedil različne tematike pa tudi spletnih strani in drugih spletnih materialov. Prevajalci in sodni tolmač lahko opravijo tudi prevajanje iz švedskega v bosanski jezik za materiale, ki so namenjeni reklamiranju storitev, izdelkov ali poslovanja konkretnega podjetja, prav tako pa lahko prevajajo tudi revije oziroma učbenike, časopisne članke in književna dela kot tudi številne druge vsebine.

Lahko vam ponudimo tudi tolmačenje v tej kombinaciji jezikov kot tudi najem opreme za simultano tolmačenje, ko je to potrebno. Posebej želimo poudariti, da sodni tolmači in prevajalci lahko izvajajo tako konsekutivno in simultano kot tudi šepetano tolmačenje iz švedskega v bosanski jezik. Ker je vsaka omenjena vrsta tolmačenja namenjena konkretni vrsti dogodka, je izjemno pomembno, da nas pravočasno informirate o detajlih dogodka, za katerega zahtevate to storitev, da bi lahko maksimalno korektno in profesionalno prilagodili ponudbo.


Prevajanje iz švedskega v bosanski jezik
Prevajanje iz bosanskega v švedski jezik

Prav tako izvajamo tudi redakcijo vsebin, ki jih je neko prevedel v navedeni kombinaciji jezikov, pri čemer pa ni spoštoval določenih pravil prevajalske stroke, tako da gre za nekakovostne prevode, pa morajo naši lektorji in korektorji izvesti vse potrebne spremembe.

Vse zainteresirane stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford prav tako lahko dobijo kompletno obdelavo filmov vseh žanrov in vrst pa tudi reklamnih sporočil oziroma serij in oddaj. S tem mislimo predvsem na njihovo prevajanje iz švedskega v bosanski jezik in zatem tudi storitev, ki se nanaša na sinhronizacijo ali podnaslavljanje prevedenih zvočnih in video materialov. Poleg vsega omenjenega, so prevajalci in sodni tolmači specializirani tudi za kompletno obdelavo katerekoli vrste dokumentov ter strankam poleg njihovega prevajanja v tej kombinaciji jezikov ponujamo tudi njihovo overitev v skladu s pravili. To vrsto overitve izvajajo zapriseženi sodni tolmači, ki s svojim žigom na prevodih potrjujejo, da je njegova vsebina v celoti enaka kot v izvirnem dokumentu, pa se samo zato od strank, ki jim je potrebno prevajanje iz švedskega v bosanski jezik za katerikoli dokument, najprej zahteva, da priložijo tudi izvirnike na vpogled, saj mora tolmač pred overitvijo fizično primerjati izvirni dokument s prevodom, da bi se prepričal, da ne obstajajo odstopanja, saj se overja izključno dokument, ki je v celoti enak izvirnemu.

Če sodni tolmač ob tej priložnosti ugotovi določena odstopanja, stranki seveda predlaga redakcijo, ki jo prav tako dobi v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford in potem se overitev lahko izvede v skladu s pravili.

Da bi se stranke izognile nepotrebnemu izgubljanju časa, morajo pred dostavo konkretnega dokumenta na prevajanje opraviti vsa potrebna preverjanja v zvezi z overitvijo tega dokumenta z Apostille žigom. Vse podatke o overitvi s haškim žigom, kar je drugo ime zanj, lahko dobijo v pristojnih institucijah oziroma v službah, ki delujejo v okviru okrožnega sodišča v njihovem mestu. Ob tej priložnosti je zelo pomembno, ne samo, da izvedo, ali je ta vrsta overitve obvezna tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz švedskega v bosanski jezik, ampak morajo tudi izvedeti, ali overitev s haškim žigom poteka na začetku ali na koncu obdelave, saj samo od tega odvisno, kam se najprej nosi ta dokument.

Poleg možnosti, da dokumente na prevajanje stranke prinesejo osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, na razpolago pa jim je možnost pošiljanja preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije”, toda vedno s priporočeno pošiljko. Vse ostale omenjene vsebine, ki ki ne vključujejo overitve sodnih tolmačev, stranke lahko pošljejo na obdelavo in jih prejmejo po koncu prevajanja po elektronski pošti oziroma skenirane na naslov. Prevedene in overjene dokumente lahko dobijo s pošiljanjem s kurirsko službo na določen naslov ali pa jih prevzamejo osebno v naši poslovalnici. Če se odločijo za prvo možnost oziroma dostavo prevoda na naslov, storitev plačajo pri prevzemanju pošiljke in to po ceni, ki je navedena v ceniku konkretne kurirske službe.

Samo tedaj, ko jim je prevajanje kateregakoli dokumenta iz švedskega v bosanski jezik potrebno zelo hitro, imajo možnost njihovega pošiljanja na naslov, toda potem morajo na najhitrejšega od vseh navedenih načinov dostaviti tudi izvirnike na vpogled.

Prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo vse dokumente, ki sestavljajo osebno, medicinsko in poslovno dokumentacijo kot tudi tiste, ki sestavljajo razpisno oziroma tehnično in gradbeno dokumentacijo. Prav tako pa obdelujejo tudi vse vrste izjav in potrdil ter soglasij oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, ko obstaja potreba za tem. Vse dokumente, ki veljajo za pravne akte, kot so različne vrste pogodb, sodnih sklepov in odločitev oziroma pritožb, sodb in tožb kot tudi pooblastila za zastopanje pa tudi vse vrste certifikatov, pravni red Evropske Unije in vse vrste licenci, sodni tolmači in prevajalci prav tako obdelujejo v navedeni jezični kombinaciji.

Poleg vsega tega iz švedskega v bosanski jezik prevajajo tudi diplome in dodatke k diplomi oziroma rezultate znanstvenih raziskav kot tudi potrdila o opravljenih izpitih pa tudi vse ostale dokumente, ki so na katerikoli način povezani s področjema znanosti in izobraževanja.

Prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz švedskega v bosanski jezik

Na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje reklamnih zloženk oziroma letakov iz švedskega v bosanski jezik. Sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov seveda obdelujejo tudi druge reklamne vsebine, kot so na primer brošure in katalogi ter reklamnih plakati, PR članki, vizitke in druge.

Na vašo zahtevo lahko ponudijo tudi storitev, ki se nanaša na tolmačenje iz švedskega v bosanski jezik in da v skladu z zahtevami dogodka, za katerega vam je potrebna ta storitev, uporabijo, tako simultano kot tudi šepetano oziroma konsekutivno tolmačenje. Poudariti moramo tudi to, da strankam po zelo ugodnih cenah omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje. Da bi ustrezno odgovorili na dogodek oziroma izbrali pravo vrsto tolmačenja, nam morate pravočasno dostaviti vse podatke o njem.

Vsem zainteresiranim strankam lahko ponudimo storitev redakcije, ki se uporablja za vse tiste vsebine, ki jih je nekdo pred nami prevedel iz švedskega v bosanski jezik, pri čemer pa ni pazil na kakovost, pa obstajajo številne napake, ki jih je treba odpraviti.

Poleg vseh omenjenih vsebin sodni tolmači in prevajalci v tej kombinaciji jezikov lahko na vašo zahtevo obdelajo tud besedilne vsebine, tako poljudne kot tudi strokovne. Njihova tema se lahko nanaša, tako na področja turizma, ekonomije, prava in politike kot tudi na področja ekologije in varstva okolja, komunikologije, marketinga in menedžmenta pa tudi psihologije, sociologije in bančništva in vseh ostalih znanstvenih disciplin.

Prevajanje romanov in beletrije iz švedskega v bosanski jezik

Če vam je potrebno prevajanje romanov ali pa beletrije iz švedskega v bosanski jezik, je dovolj stopiti v stik z našo poslovalnico in se z osebjem dogovoriti o podrobnostih. Naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi prozna pa tudi dela poezije oziroma katerokoli drugo vrsto književnih del kot tudi učbenike.

V navedeni kombinaciji jezikov vam lahko ponudimo tudi obdelavo vseh spletnih materialov, kar se nanaša predvsem na prevajanje iz švedskega v bosanski jezik za spletne prodajalne in kataloge oziroma spletne strani ter za katerokoli vrsto programov ali aplikacij. Posebej moramo tudi poudariti, da prevajalci in sodni tolmači v toku obdelave teh vsebin izvajajo tudi njihovo optimizacijo za spletne brskalnike.

Poleg prevajanja iz švedskega v bosanski jezik za video in zvočne vsebine (reklamna sporočila, oddaje, serije, filmi in drugo) strankam lahko ponudimo tudi storitev njihove sinhronizacije, če pa jim to iz katerihkoli razlogov ne ustreza, naši strokovnjaki izvajajo tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin.

Prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz švedskega v bosanski jezik

V sklopu te storitve, ki vključuje prevajanje diplome in dodatka k diplomi iz švedskega v bosanski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford strankam ponuja tudi overitev tako prevedenih dokumentov.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole, predmetnike in programe fakultet kot tudi prepise ocen in potrdila o rednem šolanju pa tudi potrdilo o opravljenih izpitih in številne druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja. Če je to potrebno, lahko obdelujemo tudi seminarske kot tudi diplomske naloge, na zahtevo strank pa prevajamo tudi znanstvena dela oziroma patente kot tudi rezultate znanstvenih raziskav in druge osebne dokumente, ki so povezani s področjem znanosti.

Po potrebi strankam ponujamo tudi prevajanje iz švedskega v bosanski jezik za katerikoli osebni dokument (potrdilo o stalnem prebivališču izpiskov iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), osebna izkaznica, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, prometno in vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in druge) pa tudi za poslovno oziroma medicinsko in tehnično kot tudi za gradbeno in razpisno dokumentacijo oziroma za vse dokumente, ki jih sestavljajo.

Pravne akte, kot je so primer pravni red Evropske Unije, pogodbe in certifikati ter pooblastila za zastopanje in licence oziroma sodne pritožbe, sklepe in odločiteve kot tudi tožbe in sodbe, prevajalci in sodni tolmači prav tako najprej prevajajo v omenjeni kombinaciji jezikov in zatem tudi overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Različne vrste predvsem izjav pa tudi soglasij oziroma vseh vrst potrdil, prav tako lahko prevajamo iz švedskega v bosanski jezik.  

Cena prevajanja iz švedskega v bosanski jezik

  • Iz švedskega v bosanski je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v bosanski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v bosanski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v bosanski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!