Prevajanja iz švedskega v hrvaški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V primeru, ko je strankam potrebno neposredno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik, je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford oziroma prevajalci in sodni tolmači, ki sestavljajo del njegove ekipe in so specializirani tudi za to storitev, tako v pisani obliki kot tudi za tolmačenje v omenjeni kombinaciji jezikov.

Naši strokovnjaki lahko obdelajo katerokoli vrsto vsebin, kar na prvem mestu vključuje vse vrste besedilnih materialov oziroma časopisne članke, književna dela in revije pa tudi učbenike. Strankam prav tako omogočajo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik za vse tiste materiale, ki so povezani, tako s področjem marketinga, kot tudi s področjem spleta, prav tako pa obdelujejo tudi video in zvočnih vsebin vseh vrst (serije, oddaje, reklamna sporočila, filmi in drugo). Tedaj, ko to ustreza strankam, jim lahko ponudimo tudi podnaslavljanje kot tudi sinhronizacijo obdelanih materialov, tako da praktično takoj vsak film ali serijo ter katerokoli drugo vrsto zvočnih in video vsebin lahko prikažejo kjerkoli so načrtovali takoj po koncu njihove obdelave s strani naših strokovnjakov.

Prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo tudi tolmačenje iz švedskega v hrvaški jezik, tako storitev konsekutivnega kot tudi simultanega tolmačenja, prav tako pa tudi posebno vrsto, ki je poznana kot šepetano tolmačenje. Po potrebi jim pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.


Prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik
Prevajanje iz hrvaškega v švedski jezik

Poleg vsega, kar smo ob tej priložnosti navedli, na zahtevo strank lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik, tako za dokumente, ki se predajajo pristojnim institucijam (soglasja, potrdila in izjave vseh vrst) kot tudi za osebne oziroma dokumente, ki so povezani s področji izobraževanja, prava, znanosti ali sodstva. Naši strokovnjaki prav tako obdelujejo tudi vse vrste dokumentacij, kar se nanaša predvsem na medicinsko, razpisno in gradbeno, toda pripravljeni so, da na vašo zahtevo iz švedskega v hrvaški jezik prevajajo tudi tehnično kot tudi poslovno dokumentacijo in da v optimalnem roku opravijo kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki jih sestavljajo. In ko rečemo kompletno obdelavo, to na prvem mestu vključuje prevajanje konkretnih dokumentov v tej kombinaciji jezikov in zatem tudi njihova overitev, ki jo v tem primeru izvaja sodni tolmač.

Toda samo v primeru, ko se za konkretne dokumente zahteva overitev z žigom, ki je poznan kot haški ali Apostille, to ni zadosten načino obdelave, pa je iz tega razloga tudi zelo pomembno, da stranka poskuša pridobiti te podatke v pristojnih institucijah, saj overitev z Apostille žigom v nobenem primeru ne sodi v pristojnost naših strokovnjakov. Ko stranke izvedo, da je ta žig obvezen tudi za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik, morajo prav tako vprašati, ali le-ta poteka pred ali po obdelavi tega dokumenta s strani strokovnjakov Prevajalskega centra Akademije Oxford, da bi jim bilo precej bolj jasno, kam morajo najprej odnesti dokumente na obdelavo in na splošno, na kakšen način ta overitev poteka.

Vse vsebine nam na prevajanje lahko dostavite na več načinov, pri čemer se razlikujejo glede na to, za katero vrsto materialov gre, saj morate za prevajanje dokumentov dostaviti tudi izvirnike na vpogled, kar ni primer tudi za ostale materiale, ki jih lahko pošljete in dobite prevedene po elektronski pošti. Poleg možnosti dostave dokumentov s priporočeno poštno pošiljko oziroma osebno, jih lahko pošljete tudi preko kurirske službe. Ko naši strokovnjaki končajo njihovo obdelavo, imate možnost izbire, ali želite dostavo na določen naslov ali da jih osebno prevzamete v poslovalnici. Imejte na umu, da se dostava na naslov zaračunava po veljavnem ceniku kurirske službe, plačati pa jo morate v trenutku prevzemanja prevedenih in overjenih dokumentov.

Da bi prevajalci in sodni tolmači lahko ugodili strankam, ki jim potrebno nujno prevajanje dokumentov iz švedskega v hrvaški jezik, so jih stranke dolžne najprej dostaviti na naš naslov, in da potem pošljejo oziroma prinesejo tudi izvirne dokumente na vpogled in to na najhitrejši od vseh načinov, ki smo jih predhodno opisali.

Prevajanje katalogov storitev in izdelkov iz švedskega v hrvaški jezik

Prevajalski center Akademije Oxford v skladu s potrebami zainteresiranih strank iz švedskega v hrvaški jezik prevaja tudi kataloge, ne glede na to, ali gre za storitve ali izdelki, ki se na ta način reklamirajo. Naši strokovnjaki prevajajo tudi vse ostale vrste reklamnih materialov, kar se nanaša na različne vrste brošur oziroma reklamne zloženke in letake pa tudi na PR članke, vizitke, plakate in druge podobne materiale.

V omenjeni kombinaciji jezikov prav tako obdelujejo tudi vse vrste, tako književnih del kot tudi učbenikov, prevajajo pa tudi poljudne oziroma strokovne in ilustrirane revije kot tudi časopisne članke.

Posebno storitev predstavlja redakcija, ki jo zagotavljajo lektorji in korektorji in se nanaša na vsebine, za katere je nekdo že opravil prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik, toda tega ni storil profesionalno, saj ni spoštoval duh hrvaškega jezika in pravil prevajalske stroke. V teh situacijah lektorji in korektorji popravijo vse obstoječe napake in strankam omogočajo, da dobijo kakovostno obdelane materiale.

Sodni tolmači in prevajalci vam lahko po potrebi zagotovijo tudi storitve tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Ko dobimo vse potrebne informacije o dogodku, za katerega zahtevate tolmačenje iz švedskega v hrvaški jezik, lahko pripravimo najboljšo možno ponudbo, saj naši strokovnjaki lahko izvajajo, tako konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje oziroma simultano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Prav tako vam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje, če se prav ta vrsta storitve uporablja za vaš dogodek.

Prevajanje zabavnih in izobraževalnih oddaj iz švedskega v hrvaški jezik

Poleg prevajanja zabavnih in izobraževalnih oddaj iz švedskega v hrvaški jezik, prevajalci in sodni tolmači v okviru Akademije Oxford v Sloveniji lahko obdelujejo tudi številne druge, ne samo video, ampak tudi zvočnih vsebin. Tako prevajajo tudi informativne oddaje pa tudi tiste, ki so namenjene najmlajšim oziroma na zahtevo strank izvajamo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik za serije pa tudi filme katerekoli vrste ali žanra kot tudi za reklamna sporočila. Ob tej priložnosti jim lahko ponudimo tudi podnaslavljanje prevedenih vsebin oziroma njihovo sinhronizacijo.

Na zahtevo strank v tej kombinaciji jezikov prevajamo tudi vse spletne materiale, kar je predvsem povezano s prevajanjem iz švedskega v hrvaški jezik za spletne strani, kjer prevajalci in sodni tolmači v toku njihove obdelave uporabljajo tudi optimizacijo prevoda za spletne iskalnike. Po potrebi obdelujejo tudi programsko opremo (programi in aplikacije) pa tudi spletne kataloge oziroma prodajalne in številne druge vsebine, ki jih ob tej priložnosti nismo omenili in ki so povezani s področjem spleta.

Poleg tega strankam, ki jih zanima prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik za besedila, lahko po posebno ugodnih cenah ponudimo njihovo hitro in kakovostno obdelavo. Gre za to, da so sodni tolmači in prevajalci, ki so zaposleni v Akademiji Oxford usmerjeni na obdelavo katerihkoli besedilnih vsebin, kar vključuje prevajanje, tako strokovnih kot tudi poljudnih besedil. Marketing, filozofija, ekologija in varstvo okolja, menedžment, farmacija, sociologija, gradbena industrija, ekonomija, bančništvo, medicina, izobraževanje, komunikologija, ekologija in varstvo okolja, psihologija, informacijske tehnologije so samo nekatera od področij, ki jih lahko obdelujejo besedila, za katera stranke zahtevajo prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik. Dovolj je, da nam te vsebine pošljete po elektronski pošti, da bi v veliki meri poenostavili celoten postopek njihove obdelave in potem v najkrajšem možnem času prevajalci in sodni tolmači končajo z njihovim prevajanjem, se prav tako pričakuje dostava na naslov, če vam tako najbolj ustreza.

Prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz švedskega v hrvaški jezik

Ne samo, da stranke v Prevajalskem centru Akademije Oxford pričakuje prevajanje pravnega reda Evropske Unije iz švedskega v hrvaški jezik, ampak tudi njihova overitev z žigom uradne osebe, ki je pooblaščena s strani pristojnih državnih institucij za ta postopek oziroma sodnih tolmačev. S tem vse naše stranke dobijo pravni red Evropske Unije, ki je preveden v navedeni jezični kombinaciji in ga lahko uporabljajo v vseh situacijah, ko se javi potreba za tem, saj jim žig sodnih tolmačev zagotavlja zakonsko veljavnost.

Naši strokovnjaki prav tako lahko prevajajo tudi številne druge pravne akte (pooblastila za zastopanje, certifikati, sodbe, pogodbe, sodne odločbe, tožbe in pritožbe, licence in drugo) kot tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam (katerakoli vrsta soglasij, potrdil in izjav). Vsem strankam seveda ponujamo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik, tako za osebno izkaznico kot tudi za izpiske iz matičnega registra o rojstvu in potni list, prevajamo pa tudi potrdilo o državljanstvu, potrdilo o stalnem prebivališču ter izpiske iz matičnega registra (o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) in vse vrste dovoljenj (dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje, vozniško in prometno).

Po posebno ugodnih cenah in v zelo kratkih rokih jim omogočamo tudi, da dobijo prevod iz švedskega v hrvaški jezik za diplome in dodatke k diplomi oziroma za zaključna spričevala osnovne in srednje šole in za potrdila o opravljenih izpitih ter za potrdila o rednem šolanju, prevajalci in sodni tolmači pa po potrebi lahko obdelajo tudi predmetnike in programe fakultet kot tudi znanstvene patente, zatem rezultate znanstvenih raziskav oziroma diplomske in seminarske naloge in vse druge dokumente, ki so povezani s področjem izobraževanja kot tudi tiste, ki so predvsem osredotočeni na segment znanosti. Vse vrste dokumentacij, od tehnične preko razpisna in gradbene pa do poslovne in medicinske prav tako lahko kompletno obdelamo v tej kombinaciji jezikov. Poleg tega, da sodni tolmači in prevajalci izvajajo neposredno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik za gradbene projekte, poslovna poročila in zdravniške izvide, v skladu s potrebami strank pa prevajajo tudi različne vrste poslovnih poročil oziroma ustanovitvene akte podjetja, zatem specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi navodila za uporabo oziroma deklaracije izdelkov ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev kot tudi vso dokumentacijo o medicinskih izdelkih, statute podjetij in vse ostale neomenjene dokumente, ki sestavljajo navedene vrste dokumentacij.

Tukaj je zelo pomembno poudariti tudi to, da so stranke dolžne dostaviti izvirne dokumente na vpogled, da bi sodni tolmač lahko opravil svoj del posla v skladu s pravili, toda od strank se pričakuje tudi posedovanje vseh informacij, ki se nanaša na overitev z Apostille žigom za konkretne dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik.

Cena prevajanja iz švedskega v hrvaški jezik

  • Iz švedskega v hrvaški je 22 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v hrvaški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v hrvaški z overitvijo sodnega tolmača je 31 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v hrvaški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!