Prevajanja iz švedskega v finski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v finski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v finski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Sodni tolmači in prevajalci v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford strankam ponujajo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v finski jezik pa tudi niz dodatnih storitev, ki so povezane s prevajanjem vsebin v tej kombinaciji jezikov. Vse to se na prvem mestu nanaša na storitev, ki vključuje obdelavo vsebin v pisani obliki, čeprav so naši strokovnjaki usposobljeni tudi za simultano in konsekutivno kot tudi za šepetano tolmačenje iz švedskega v finski jezik. V okviru te storitve vsem strankam, ki jim ustreza prva ta vrsta tolmačena, lahko omogočimo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod zelo ugodnimi pogoji.

Poleg tega obstaja tudi dodatna storitev v toku obdelave zvočnih in video vsebin, ki vključuje njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje. Na zahtevo strank prav tako lahko izvedemo tudi redakcijo materialov, ki jih je nekdo že prevedel v navedeni jezični kombinaciji, toda tega ni izvedel v skladu s pravili, ki jih določa prevajalska stroka, pa je pomembno popraviti te napake, kar bodo vsekakor storili profesionalni korektorji in lektorji, prav tako člani naše ekipe.

Poleg tega sodni tolmači in prevajalci strankam lahko ponudijo tudi obdelavo besedilnih materialov, ne glede na to, ali so namenjeni javnemu plasiranju ali pa gre za strokovne vsebine pa tudi časopisnih člankov oziroma književnih del ter vseh vrst revij in učbenikov. Poleg tega obdelujejo tudi materiale s področja marketinga pa tudi tiste, ki so povezani s spletom, kar se nanaša predvsem na spletne strani kot tudi na spletne kataloge in programsko opremo oziroma spletne prodajalne in druge podobne vsebine.


Prevajanje iz švedskega v finski jezik
Prevajanje iz finskega v švedski jezik

Na zahtevo strank lahko izvajamo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v finski jezik za katerokoli vrsto dokumentov, tako da prevajalci in sodni tolmači strankam omogočajo najprej prevajanje dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam pa tudi poslovne, medicinske, gradbene in osebne dokumentacije. Prav tako pa obdelujejo tudi dokumente, ki sestavljajo razpisno oziroma tehnično dokumentacijo pa tudi vse dokumente, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem kot tiste, ki so povezani s področjema prava in sodstva.

Pri obdelavi omenjenih dokumentov najprej poteka njihovo prevajanje iz švedskega v finski jezik in potem tudi overitev, za katero so v tem primeru zadolženi sodni tolmači. Da bi le-ti lahko opravili svoj del posla, stranke morajo zagotoviti tudi izvirne dokumente, ki so potrebni sodnim tolmačem na vpogled. Izvirnike lahko dostavijo na več načinov: s pošiljanjem priporočeno preko “Pošte Srbije” oziroma preko kurirske službe, ali pa jih dostavijo osebno v našo poslovalnico. Vse ostale materiale, za katere se ne izvaja overitev z žigom sodnega tolmača, stranke lahko pošljejo preko elektronske pošte in če jim tako ustreza, jim lahko na enak pošljemo prevedene vsebine.

Prevedene in s strani sodnega tolmača overjene dokumente strankam lahko pošljemo na naslov preko kurirske službe ali pa jim omogočimo, da jih osebno prevzamejo v naši poslovalnici. Pošiljanje obdelanih dokumentov na naslov je storitev, ki se zaračunava ločeno od osnovne in to v skladu s cenikom, ki je prisoten v tej kurirski službi.

Prav tako moramo poudariti tudi to, da prevajalci in sodni tolmači na zahtevo strank izvajajo nujno prevajanje dokumentov iz švedskega v finski jezik, toda v tem primeru je strankam dovoljeno, da jih najprej pošljejo preko elektronske pošte in da takoj potem na najhitrejši način dostavijo tudi izvirnike na vpogled.

Pri prevajanju dokumentov je zelo pomembno omeniti tudi to, da obstajajo dokumenti, za katere je obvezno izvesti tudi dodatno overitev oziroma jih je treba overiti z Apostille žigom, ki ga imenujemo tudi haški. Overitev konkretnih dokumentov s tem žigom poteka v okviru služb, ki se nahajajo v okrožnih sodiščih v naši državi in stranke se morajo o tem pozanimati v okviru njih. S tem mislimo na to, da najprej vprašajo, ali je haški žig obvezen za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz švedskega v finski jezik in da zatem vprašajo, ali ga najprej obdelujeta prevajalec in sodni tolmač, pa se potem opremi s haškim žigom ali pa overitev z Apostille žigom poteka na začetku in potem se ta dokument odnese k nam na obdelavo.

Prevajanje serij iz švedskega v finski jezik

Poleg prevajanja serij iz švedskega v finski jezik Prevajalski center Akademije Oxford vsem strankam lahko ponudi tudi njihovo podnaslavljanje, če pa je to potrebno, lahko izvedemo tudi njihovo sinhronizacijo.

Poleg tega prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi reklamna sporočila pa tudi informativne oziroma otroške, izobraževalne, zabavne in vse druge vrste oddaj kot tudi filme različnih žanrov. Na zahtevo strank lahko izvedemo tudi prevajanje iz švedskega v finski jezik za dela književnosti pa tudi za različne vrste revij ter učbenike in časopisne članke.

Prav tako vsem strankam, ki posedujejo dokončane prevode v tej kombinaciji jezikov in to za absolutno katerokoli vrsto materialov, z njihovo kakovostjo pa niso popolnoma zadovoljni, omogočamo storitvi njihove lekture in korekture, ki ju izvajajo profesionalni korektorji oziroma lektorji v naši ekipi in da prevedene vsebine obdelajo absolutno v skladu s pravili, ki jih določa predvsem prevajalska stroka pa tudi v skladu pravili, ki veljajo v finskem jeziku, da bi strankam omogočili kakovostno obdelane katerekoli vrste vsebin.

Prevajanje iz švedskega v finski jezik za spletne vsebine prav tako sodi na področje dela naših strokovnjakov. Pri obdelavi spletnih strani prevajalci in sodni tolmači uporabljajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation), da bi jim ponudili možnost, da se bolje pozicionirajo na spletu. Če obstaja potreba, seveda lahko prevajajo tudi programsko opremo oziroma katerokoli aplikacijo ali program pa tudi spletne prodajalne, kataloge in vse ostale vsebine s tega področja.

Tolmačenje iz švedskega v finski jezik

Ko je strankam potrebno tolmačenje prevod iz švedskega v finski jezik, se morajo zavedati, da jim prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko ponudijo vse tri vrste te storitve. S tem mislimo predvsem na konsekutivno in simultano tolmačenje pa tudi na šepetano tolmačenje, za katero so naši strokovnjaki prav tako specializirani. Glede na to, da se vsaka od navedenih vrst te storitve uporablja za točno določeno vrsto dogodkov, je samo od dobljenih informacij odvisno, katero storitev bodo naši strokovnjaki ob tej priložnosti uporabili. Prav iz tega razloga se od strank zahteva, da nas informirajo, tako o trajanju konkretnega dogodka kot tudi o njegovi organizaciji oziroma o številu udeležencev in prostoru, v katerem naj bi potekal. Samo na osnovi vseh teh podatkov pripravljamo ponudbo, v katero po potrebi uvrščamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Potem ko je to potrebno strankam, ponujamo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v finski jezik za materiale, ki so primarno namenjeni reklamiranju različnih izdelkov, storitev ali določenega podjetja. Prevajalci in sodni tolmači med drugim obdelujejo tudi PR članke oziroma vizitke, brošure in zloženke pa tudi plakate in reklamne letake kot tudi kataloge izdelkov in storitev, ne glede na njihovo kompleksnost. Ker so naši strokovnjaki absolutno usposobljeni za obdelavo reklamnih materialov, so stranke lahko prepričane, da konkretno reklamno sporočilo iz izvirnih vsebin, ki je v glavnem tako koncipirano, da ni enostavno opazno za običajnega opazovalca, na najboljši način prevedejo v finski jezik. Na ta način vsem potencialnim strankam, ki uporabljajo ta jezik, dajejo možnost, da se najprej dobro seznanijo s tistim, kar se reklamira in zatem tudi, da začnejo kupovati izdelek ali uporabljati storitev, ki se na ta način reklamira.

Če je strankam potrebno prevajanje iz švedskega v finski jezik za strokovne ali poljudne besedilne vsebine, njihova tematika pa sodi med malo nenavadne, nimajo nikakršnega razloga za zaskrbljenost, ker sodni tolmači in prevajalci, ki so člani naše ekipe, lahko prevajajo besedila najrazličnejše tematike. Poleg tistih, ki se nanašajo na področja ekologije in varstva okolja, farmacije in komunikologije oziroma turizma, marketinga in filozofije naši strokovnjaki v optimalnem roku prevajajo tudi besedila, ki so povezani s področji gradbene industrije, izobraževanja in financ pa tudi sociologije, informacijskih tehnologij in prava ter bančništva in še veliko drugih znanstvenih disciplin, ne glede na to, ali so povezani s področjem družbenih ali naravoslovnih ved.

Prevod potrdila o državljanstvu iz švedskega v finski jezik

Iz švedskega v finski jezik v skladu s potrebami oziroma zahtevami svojih strank sodni tolmači in prevajalci v Akademiji Oxford obdelujejo tudi potrdilo o državljanstvu pa tudi številne druge osebne dokumente (potni list, potrdilo o prebivališču, vozniško dovoljenje, dovoljenje za prebivanje, izpiski iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), delovno dovoljenje, prometno in ostali dokumenti iz te skupine).

Iz švedskega v finski jezik strankam ponujamo tudi overitve vseh prevedenih dokumentov in to z žigom zapriseženega sodnega tolmača, s čimer jim omogočimo, da varčujejo s svojim časom pa tudi denarjem, ker s tako vrsto obdelave v optimalnem roku in po ugodnih cenah na enem mestu dobijo dokument, ki lahko se uporablja v vsaki situaciji. Žig sodnega tolmača jim pravzaprav daje pravno veljavnost, ker potrjuje, da je vsebina prevoda enaka izvirniku. Zato je tudi pomembno, da nam vsekakor dostavijo tudi izvirne dokumente na vpogled, od njih pa se tudi pričakuje, da pridobijo vse potrebne podatke o overitvi s haškim ali Apostille žigom za dokumente, za katere jim je potrebno prevajanje iz švedskega v finski jezik.

Sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi vse dokumente, ki se predajajo pristojnim službam oziroma soglasja vseh vrst kot tudi izjave in potrdila (soglasje za zastopanje, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov in o stalni zaposlitvi, potrdilo o stanju računa v banki in o samskem stanu in druge podobne dokumente) pa tudi vse pravne akte (pogodbe, pravni red Evropske Unije, sodne pritožbe, sklepi in sodbe, certifikati, pooblastila za zastopanje, sodne odločbe, licence in druge dokumente iz te skupine).

Ko je to potrebno strankam prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi poslovno dokumentacijo oziroma dokumente, ki jih sestavljajo, kot so na primer sklep o ustanovitvi pravne osebe, poslovne odločitve in fakture pa tudi ustanovitveni akti podjetja, revizijska in finančna poslovna poročila, statut podjetja, letna poslovna poročila in vsi ostali dokumenti, ki jih nismo omenili, nanašajo pa se na poslovanje pravne osebe.

Poleg tega lahko izvedemo tudi prevajanje iz švedskega v finski jezik in potem tudi overimo tako prevedene dokumente in to vse tiste, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij (tehnična, medicinska, razpisna in gradbena) kot tudi vse dokumente, ki so povezani s področjem znanosti (znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav, znanstvena dela in drugo). Strankam seveda omogočamo tudi prevajanje iz švedskega v finski jezik, tako za diplome in dodatke diplomi kot tudi za potrdila o rednem šolanju, potrdila o opravljenih izpitih in zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, naši sodni tolmači in prevajalci pa po potrebi lahko obdelajo predmetnike in programe fakultet in prepis ocen pa tudi na diplomske oziroma seminarske naloge in vse druge neomenjene dokumente s tega področja.

Cena prevajanja iz švedskega v finski jezik

  • Iz švedskega v finski je 28 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v finski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v finski z overitvijo sodnega tolmača je 32 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v finski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!