Prevajanja iz švedskega v portugalski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz švedskega v portugalski jezik

Za spletno prevajanje iz švedskega v portugalski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Neposredno prevajanje iz švedskega v portugalski jezik je prav tako storitev, ki na zahtevo strank lahko izvajajo prevajalci in sodni tolmači v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford. Ta storitev vključuje, tako pisano prevajanje kot tudi tolmačenje v navedeni kombinaciji jezikov pa tudi številne druge storitve, ki veljajo za dodatne.

Na prvem mestu to vključuje overitev prevedenih dokumentov z žigom sodnih tolmačev in potem tudi storitve sinhronizacije in podnaslavljanja obdelanih zvočnih in video vsebin. Pravzaprav gre za to, da potem ko sodni tolmači in prevajalci izvedejo prevajanje iz švedskega v portugalski jezik za serije in filme oziroma reklamna sporočila pa tudi različne vrste oddaj in za druge podobne vsebine, njihovo obdelavo prepustijo profesionalnim podnaslavljalcem, ki v skladu s pravili in zahtevami strank izvajajo podnaslavljanje prevedenih materialov, ali pa strokovnjakom, ki lahko opravijo njihovo sinhronizacijo in na ta način strankam ponudijo možnost, da v optimalnem roku dobijo materiale, ki jih lahko prikažejo na vsakem mediju.

Med dodatne storitve sodi tudi lektura oziroma storitev korekture vsebin, za katere obstaja dokončan prevod v tej kombinaciji jezikov, pri čemer stranke menijo, da le-ta ni dovolj kakovosten in da je treba opraviti konkretne popravke, kar vsekakor opravijo lektorji in korektorji v naši ekipi. Poleg vsega tega strankam lahko ponudimo tudi prevajanje iz švedskega v portugalski jezik za spletne strani oziroma spletne prodajalne in kataloge ter za programsko opremo in številne druge spletne vsebine.


Prevajanje iz švedskega v portugalski jezik
Prevajanje iz portugalskega v švedski jezik

Prav tako prevajamo tudi učbenike in besedila različnega namena in vsebine kot tudi revije, književna dela in časopisne članke. Obdelujemo tudi marketinške materiale in stranka ima možnost, da v kratkem roku dobi kakovostno prevajanje iz švedskega v portugalski jezik, tako za brošure in plakate kot tudi za PR članke in reklamne zloženke oziroma vizitke in kataloge storitev in izdelkov ter številne druge vsebine, ki so predvsem namenjene reklamiranju.

Poleg storitve prevajanja dokumentov, kot smo že omenili, vsem strankam lahko ponudimo tudi overitev prevoda z žigom uradno pooblaščene osebe (sodni tolmač). Tako stranke zelo hitro in po posebej ugodnih cenah dobijo kakovostno obdelane dokumente katerekoli vrste, ki jih po koncu obdelave lahko uporabljajo v vseh situacijah, saj so pravno absolutno veljavni. Vse to velja za vse dokumente, razen za tiste, ki zahtevajo tudi overitev s haškim oziroma žigom, ki ga imenujemo tudi Apostille in s katerim se overjajo z zakonom določeni dokumenti. Te vrste overitve namreč ne izvajajo prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford, pa s samim tem stranke lahko samo napotijo na državne institucije, ki so pristojen za overitev s haškim žigom. Od strank se v tem primeru pričakuje, da vsekakor preverijo, ali se za dokumente, za katere zahtevajo prevajanje iz švedskega v portugalski jezik, zahteva tudi ta vrsta overitve, saj jim bo ta informacija v veliko pomoč. Gre za to, da se overitev z Apostille žigom zahteva izključno za dokumente, ki jih predpisuje zakon in da vedno poteka na točno določen način, kar najpogosteje pomeni, ali overitev s haškim žigom na začetku ali pa na koncu obdelave tega dokumenta. Stranka, ki pridobi vse te podatke, prihrani veliko časa vreme, saj točno ve, kam mora najprej odnesti dokument na obdelavo.

Od strank se pri pošiljanju vsebin na prevajanje zahteva tudi dostava izvirnih dokumentov. Izvirniki so namreč potrebni na vpogled sodnemu tolmaču, saj pred overitvijo prevedenih dokumentov s svojim žigom, opravi fizično primerjanje med prevodi in izvirniki, da bi se prepričal o enakosti dokumentov, saj s svojim žigom na prevedenem dokumentu potrjuje, da se vsebina prevoda ne razlikuje od izvirnika.

Stranke dokumente na prevajanje lahko dostavijo osebno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma zadolžijo neko kurirsko službo, da jih dostavi na naslov naše poslovalnice, vse ostale materiale pa lahko pošljejo po elektronski pošti in jih prav tako dobijo, ko prevajalec in sodni tolmač končata njihovo prevajanje iz švedskega v portugalski jezik.

Prevedene in overjene dokumente lahko dostavimo na naslov stranke, kar predstavlja dodatna storitev in se zaračunava po ceni kurirske službe. Stranke imajo tudi možnost, da pridejo osebno v prostore naše poslovalnice in dokumente, ki so prevedeni in overjeni, osebno prevzamejo.

Mirno lahko rečemo, da sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo katerokoli vrsto dokumentov, čeprav nam se stranke najpogosteje obračajo z zahtevo za prevajanjem prav tistih dokumentov, ki se predajajo pristojnim institucijam oziroma različnih vrst, tako potrdil in soglasja kot tudi izjav (potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o višini dohodkov, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi, potrdilo o samskem stanu in drugi dokumenti te vrste. Seveda obdelujemo tudi osebne dokumente (izpiski iz matičnega registra o rojstvu, izpiski iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze, izpiski iz matičnega registra o smrti, potni list, osebna izkaznica, potrdilo o stalnem prebivališču, vozniško dovoljenje, potrdilo o državljanstvu, dovoljenje za prebivanje, delovno in prometno dovoljenje in drugi osebni dokumenti) kot tudi dokumente, ki sestavljajo različne vrste dokumentacij (razpisna, medicinska, tehnična, poslovna, gradbena in druge).

Sodni tolmači in prevajalci lahko opravijo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v španski jezik za dokumente, ki sodijo med pravne akte in med drugim obdelujejo pravni red Evropske Unije, pogodbe in licence oziroma pooblastila za zastopanje in vse vrste certifikatov pa tudi sodb in pritožb oziroma odločitve, tožbe in sklepe, prepise ocen kot tudi zaključna spričevala osnovne in srednje šole in predmetnike ter programe fakultet oziroma rezultate znanstvenih raziskav, diplomo in dodatek k diplomi kot tudi potrdilo o rednem šolanju pa tudi znanstvena dela oziroma diplomske in seminarske naloge ter znanstvene patente in še veliko drugih dokumentov, povezanih s področjema znanosti in izobraževanja, prav tako prevajamo in overjamo v skladu s potrebami svojih strank.

Moramo poudariti tudi to, da na zahtevo strank prevajalci in sodni tolmači lahko opravijo tudi neposredno prevajanje iz švedskega v španski jezik po hitrem postopku in to za katerikoli dokument in da je samo v tem primeru strankam dovoljeno, da vsebine najprej pošljejo na elektronski naslov, da bi naši strokovnjaki lahko v najkrajšem možnem času začeli z njihovo obdelavo, toda zatem se zahteva, da spoštujejo običajni postopek in v najkrajšem možnem roku dostavijo tudi izvirnike na vpogled.

Prevajanje dokumentacije o medicinskih izdelkih iz švedskega v portugalski jezik

Poleg prevajanja dokumentacije o medicinskih izdelkih iz švedskega v portugalski jezik, Prevajalski center Akademije Oxford vsem svojim strankam zagotavlja tudi storitev overitve prevedenih dokumentov. Enostavneje rečeno, omogoča jim, da na enem mestu dobijo kompletno obdelavo ter dokumentacije, tako da prevode lahko takoj uporabljajo v praksi, saj gre za zakonsko popolnoma veljavne dokumente.

Sodni tolmači in prevajalci obdelujejo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov pa tudi zdravniške izvide ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi ostale dokumente, ki sestavljajo medicinsko dokumentacijo.

Na vašo zahtevo lahko obdelamo tudi dokumente, ki so povezani s segmentom znanosti (znanstvena dela in znanstveni patenti, rezultati znanstvenih raziskav in osebni dokumenti) ter vse pravne akte (pravni red Evropske Unije, licence, sodne pritožbe in odločitve, certifikati, pooblastilo za zastopanje, sodbe, pogodbe, sodne odločbe, tožbe in sklepi ter drugi dokumenti s področja prava).

Vse vrste, tako soglasij in potrdil kot tudi izjav prav tako lahko prevedemo v omenjeni kombinaciji jezikov. Poleg soglasij za zastopanje, potrdila o samskem stanu in potrdila o nekaznovanosti prevajalci in sodni tolmači iz švedskega v portugalski jezik prevajajo tudi potrdilo o stanju računa v banki in o stalni zaposlitvi pa tudi vse ostale dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam.

Če je to potrebno, v tej jezični kombinaciji obdelujemo tudi gradbeno dokumentacijo pa tudi vse dokumente, ki sestavljajo predvsem razpisno pa tudi poslovno in tehnično dokumentacijo. Stranke v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pričakuje tudi prevajanje iz švedskega v portugalski jezik za delovno in vozniško dovoljenje pa tudi osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi) oziroma potni list in potrdilo o državljanstvu, medtem ko sodni tolmači in prevajalci lahko obdelajo tudi potrdilo o stalnem prebivališču ter prometno in dovoljenje za prebivanje oziroma vse osebne dokumente.

Poleg vsega, kar smo ob tej priložnosti omenili, želimo posebej poudariti, da lahko v navedeni kombinaciji prevedemo in potem tudi overimo vse tiste dokumente, ki so povezani z izobraževanjem. To vključuje predvsem prevajanje iz švedskega v portugalski jezik za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepise ocen ter predmetnike in programe fakultet oziroma za diplome in dodatke k diplomi ter potrdila o opravljenih izpitih oziroma potrdila o rednem šolanju in druge dokumente s tega področja.

Prevajanje programov in aplikacij iz švedskega v portugalski jezik

Prevajanje programske opreme iz švedskega v portugalski jezik sodi med storitve, zaradi katerih se na nas zelo pogosto obračajo stranke, saj naši prevajalci in sodni tolmači dobro poznajo način njihove obdelave in imajo dovolj izkušenj, tako da mirno lahko rečemo, da bo vsaka naša stranka v celoti zadovoljna s kakovostjo dobljenega prevoda. Lahko pa vam ponudimo tudi prevajanje iz švedskega v portugalski jezik za spletne prodajalne pa tudi spletne strani ter kataloge in druge vsebine, ki so povezane s področjem spleta. Treba je tudi poudariti, da naši strokovnjaki, ko je to potrebno, implementirajo tudi SEO pravila (Search Engine Optimisation) in tako obdelanim vsebinam omogočajo, da pridobijo boljši položaj na spletu, njihovim lastnikom pa, da občutijo vse prednosti kakovostno optimiziranih vsebin.

Lektorji in korektorji, ki so prav tako člani ekipe Akademije Oxford vam lahko zagotovijo storitev redakcije. Ta storitev se uporablja za nekakovostno prevedene materiale, če ste nekomu drugemu pred nami na obdelavo prepustili katerekoli vrste vsebin v tej kombinaciji jezikov, pri čemer ste mnenja, da tega posla niso opravili dovolj kakovostno, vam mi zagotavljamo storitev lekture in korekture, pa tako prevedene vsebine uskladijo s pravili portugalskega jezika in vam omogočijo, da na koncu vendarle dobite kakovosten prevod.

Prevajalci in sodni tolmači lahko zagotovijo tudi storitev tolmačenja v tej kombinaciji jezikov. Ker so usmerjeni, tako na konsekutivno pa tudi šepetano ter simultano tolmačenje iz švedskega v portugalski jezik, je zelo pomembno, da nam zagotovite vse relevantne informacije o konkretnem dogodku, saj je dobro poznano, da se vse omenjene storitve uporabljajo v različnih situacijah. Tedaj, ko se za enki dogodek uporablja simultano tolmačenje, Prevajalski center Akademije Oxford lahko strankam ponudi tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Sodni tolmači in prevajalci v tej jezični kombinaciji prav tako obdelujejo književna dela in poleg za romane in beletrijo so specializirani tudi za prevajanje, tako proznih kot tudi poetskih del. Prevajamo pa lahko tudi časopisne članke ter katerokoli vrsto revij (strokovne, otroške, ilustrirane in druge).

Prevajanje besedil s področja politike iz švedskega v portugalski jezik

Ko vam je potrebno prevajanje iz švedskega v portugalski jezik za besedila, katerih tema je politika, ne glede na to, ali gre za strokovne ali poljudne vsebine, ste lahko prepričani, da prevajalci in sodni tolmači pa Akademije Oxford to storitev izvajajo, ne samo v relativno kratkem roku, ampak tudi po izjemno ugodnih cenah.

Naši strokovnjaki v omenjeni kombinaciji jezikov obdelujejo tudi filozofska in ekonomska pa tudi medicinska in znanstvena besedila kot tudi vsa tista, katerih tema je povezana s področij informacijskih tehnologij, financ in komunikologije. Na zahtevo strank izvajamo tudi prevajanje iz švedskega v portugalski jezik za besedila s področja ekologije in varstva okolja, farmacije, bančništva in psihologije ter za tista, ki se nanašajo na segment menedžmenta pa tudi marketinga in vseh ostalih vej naravoslovnih ali družbenih ved, ki jih do zdaj nismo omenili.

Kompletna obdelava filmskih stvaritev vseh žanrov (animirani, igrani, risani, dokumentarni in drugo) kot tudi serij ter informativnih in zabavnih oddaj oziroma reklamnih sporočil pa tudi otroških in izobraževalnih oddaj in še veliko drugih zvočnih in video vsebin vključuje najprej njihovo prevajanje iz švedskega v portugalski jezik in takoj zatem tudi dodatno storitev, ki se nanaša na sinhronizacijo ali podnaslavljanje obdelanih vsebin.

V ekipi Akademije Oxford so tudi prevajalci in sodni tolmači, katerih specialnost je obdelava reklamnih vsebin v omenjeni kombinaciji jezikov, tako da poleg vizitk, reklamnih plakatov in letakov obdelujejo tudi PR članke pa tudi brošure ter reklamne zloženke in kataloge pa tudi druge vsebine, ki so usmerjene na reklamiranje različnih izdelkov in storitev ter poslovanja določenega podjetja.

Cena prevajanja iz švedskega v portugalski jezik

  • Iz švedskega v portugalski je 32 EUR po strani

Cena prevajanja iz švedskega v portugalski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz švedskega v portugalski z overitvijo sodnega tolmača je 39 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz švedskega v portugalski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!