Online kursevi - Ekonomska struka


Steknite priznatu diplomu za izuzetno perspektivna zanimanja, koja nudi ekonomska struka. Stručno osposobljavanje, vanredno i redovno školovanje, kao i dokvalifikacija i prekvalifikacija su na raspolaganju, kao i online obuke i kursevi u okviru ekonomske struke.Spisak online kurseva