Prevod sa makedonskog na portugalski jezik

Prevodi sa makedonskog na portugalski jezik

Bez obzira da li vam je potrebno usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na portugalski ili je reč o prevođenju pisanim putem, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford vam stoje na raspolaganju.

Kada je u pitanju usluga usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika, klijenti moraju imati na umu da naši stručnjaci vrše sve tipove ove usluge (šapatno, simultano i konsekutivno prevođenje), tako da isključivo od koncepta samog događaja zavisi koja vrsta usluge će biti primenjena. Takođe im omogućujemo i da po povoljnim uslovima izvrše iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Usluga prevoda u pisanom obliku se odnosi na obradu svih sadržaja, kako dokumenata, tako i tekstova, odnosno knjiga i udžbenika svih vrsta. Naši stručnjaci prevode i novinske članke, ali i sve vrste časopisa, odnosno one materijale koji su namenjeni reklamiranju (PR tekstovi, brošure, plakati, vizit kartice, katalozi i ostalo), ali isto tako i one koji se tiču oblasti interneta (web katalozi, softveri, online prodavnice, sajtovi i drugo).Prevođenje sa makedonskog na portugalski
Prevođenje sa portugalskog na makedonski

Klijentima možemo da omogućimo i prevod za sve video i audio materijale sa makedonskog jezika na portugalski, oddnosno obradu različitih filmova i serija, ali i reklamnih poruka, zatim dečijih, obrazovnih, zabavnih i drugih vrsta televizijskih i radijskih emisija. U okviru ove usluge možemo da izvršimo, kada je to potrebno i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Kompletnu obradu dokumenata takođe vrše prevodilac i sudski tumač, a to zapravo podrazumeva prvo njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na portugalski, a potom i overu sudskog tumača koji je ovlašćen od strane validnih državnih institucija za taj posao.

Naši stručnjaci mogu u navedenoj kombinaciji jezika da obrade bilo koji dokument, a osim pravnih akata (tekovine Evropske Unije, sertifikati, sudske odluke, rešenja i žalbe, licence, sudske presude i tužbe, punomoćja za zastupanje, ugovori i ostalo), oni prevode i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, to jest sve tipove kako potvrda i saglasnosti, tako i izjava, ali i različita uverenja (potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i druga). Sva lična dokumenta, počev od pasoša i lične karte, preko venčanice i umrlice, pa do uverenja o državljanstvu, potvrda o prebivalištu i različitih tipova dozvola (radna, saobraćajna, vozačka i dozvola za boravak), sudski tumač i prevodilac obrađuju u navedenoj kombinaciji jezika. Isto tako vrše prevod sa makedonskog jezika na portugalski za dokumenta iz oblasti obrazovanja i nauke (diplome i dodaci diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, diplomski i seminarski radovi, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, naučni patenti, rezultati naučnih istraživanja i ostalo), ali i za dokumenta koja ulaze u sastav različitih vrsta dokumentacija (građevinska, poslovna, tenderska, medicinska, tehnička i ostale).

Prilikom obrade dokumenata se od klijenata zahteva da izvrše dostavljanje originala na uvid, kako bi proces njihove overe protekao bez poteškoća, uzevši u obzir da ih sudski tumač upoređuje sa prevodima, jer se overava isključivo dokument čiji sadržaj u prevodu je isti kao i u originalu. A u slučaju da sudski tumač primeti određena odstupanja u obrađenim dokumenata, vrši se njihova redaktura i to takođe u okviru Akademije Oxford, a nakon toga se dokument ponovo daje sudskom tumaču da izvrši overu. Klijenti bi, takođe trebalo da samostalno u osnovnom sudu u svom gradu dobiju podatak u vezi sa overavanjem haškim (Apostille) pečatom za konkretna dokumenta, jer tu vrstu overe ne rade naši stručnjaci. Budući da se pomenuti pečat stavlja samo na neka dokumenta i to uvek na određen način, to jest ili na početku ili na kraju njegove obrade, to je ovo vrlo važna informacija.Klijenti imaju mogućnost da dokumenta pošalju preko kurirske službe ili ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom na našu adresu, kao i da ih lično donesu u bilo koju našu poslovnicu, a sve ostale sadržaje za koje se ne radi overa mogu da pošalju preko mejla. Preuzimanje obrađenih materijala može da bude ili lično ili se vrši njihova dostava na adresu klijenata, a ova usluga se dodatno naplaćuje. Ukoliko su u pitanju prevodi sa makedonskog jezika na portugalski bez overe sudskog tumača, prevedene materijale možemo klijentima da pošaljem na mejl, a i oni nama mogu na isti način da šalju sadržaje na prevod.

Prevod građevinske i tehničke dokumentacije sa makedonskog jezika na portugalski

Bilo koji dokument koji ulazi u sastav građevinske ili tehničke dokumentacije da vam je potreban preveden u ovoj kombinaciji jezika, možete očekivati da njegovu kompletnu obradu izvrše prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford. A pod tim mislimo na uslugu overavanja prevedenih dokumenata, koju u ovom slučaju vrše ovlašćeni sudski tumači, inače članovi našeg tima. Kada dobijete tako obrađen dokument, znajte da možete da ga predate ma kojoj nadležnoj službi, uzevši u obzir da se on smatra zakonski potpuno važećim.

Naši stručnjaci vrše prevod sa makedonskog na portugalski jezik i za sva dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, odnosno ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, ali i poslovne i lične dokumentacije. Prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, odnosno različite vrste ne samo uverenja i potvrda, već i saglasnosti i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o visini primanja i o stanju računa u banci, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o neosuđivanosti i ostala slična dokumenta). Uz to, prevodioci i sudski tumači mogu na vaš zahtev da izvrše direktno prevođenje sa makedonskog na portugalski jezik, a zatim i overu za sva dokumenta koja su vezana kako za oblast nauke, tako i za oblast obrazovanja, te da obrade ne samo naučne patente i radove, već i diplome i dodatke diplomi, odnosno nastavne planove i programe fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, ali i rezultate naučnih istraživanja, uverenja o položenim ispitima, kao i potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena i ostala dokumenta iz ove grupe.

Naravno, ako to zahtevaju klijenti, prevodioci i sudski tumači u navedenoj kombinaciji jezika prevode i seminarske, ali i diplomske radove, ma kako da je njihova tema, odnosno izlaganje kompleksno. Sva ona dokumenta koja spadaju u pravna akta, to jest različite tipove ugovora, sudskih odluka i rešenja, te žalbi, presuda i tužbi, ali i punomoćja za zastupanje, takođe obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika, kao i tekovine Evropske Unije i različite tipove bilo sertifikata, bilo licenci i ostala slična dokumenta.

Prevođenje udžbenika sa makedonskog na portugalski jezik

Uz prevod udžbenika sa makedonskog jezika na portugalski, sudski tumači i prevodioci koji su deo tima Akademije Oxford obrađuju i različite vrste književnih dela, kao i časopise. Na zahtev klijenata takođe vršimo i prevod u ovoj kombinaciji jezika za novinske članke, ali i za sve materijale iz oblasti marketinga. A to podrazumeva najpre obradu kataloga proizvoda i usluga, odnosno reklamnih letaka i flajera, te brošura, ali i PR tekstova, vizit kartica, plakata i ostalih sličnih materijala.

Kada klijent već ima urađen prevod sa makedonskog jezika na portugalski za neki materijal, ali smatra da on nije urađen u skladu sa pravilima, te da je neophodno izvršiti određene izmene kako bi bio dobar i kvalitetan, klijentima nudimo i redakturu kakvih sadržaja, što je usluga koju vrše lektor i korektor. A pored svega toga, prevodimo i filmska ostvarenja u navedenoj kombinaciji jezika, bez obzira da li su u pitanju igrani, crtani ili animirani, odnosno dokumentarni, te bilo koja druga vrsta filmova. Takođe, prevodilac i sudski tumač rade i prevod sa makedonskog jezika na portugalski i za zabavne, odnosno informativne emisije i to kako za one koje treba da budu emitovane na televiziji, tako i za one koje će biti puštane na radiju. Oni prevode i reklamne poruke, ali i serije, te mnoge druge vrste emisija i filmova i ostale audio i video sadržaje. U okviru ove usluge, na zahtev klijenata ćemo da ponudimo i sinhronizovanje prevedenih video i audio materijala, kao i uslugu njihovog titlovanja, ako to više odgovara klijentima.

Usmeni prevod sa makedonskog jezika na portugalski

Prevodioci i sudski tumači onda kada je to potrebno klijentima, vrše i usmeno prevođenje sa makedonskog na portugalski jezik. A u zavisnosti od vrste događaja i njegovih zahteva, oni će da primene simultani prevod, odnosno prevod uz pomoć šapata ili konsekutivno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. Kada naši stručnjaci budu izrađivali ponudu za konkretan događaj, oni će uvrstiti u nju i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali samo onda kada se ovaj tip usluge zahteva za konkretan događaj.

Pored ove usluge klijentima nudimo i obradu svih internet sadržaja, kako web prodavnica i kataloga, tako i sajtova, ali iz bilo kog programa ili aplikacije, te svih drugih nepomenutih sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Naglašavamo i to da prevodilac i sudski tumač imaju dovoljno profesionalnih znanja, te da poznaju pravila optimizovanja sadržaja za web pregledače, tako da će svakako prilikom njihove obrade primeniti i sva važeća SEO pravila (Search Engine Optimisation), a na taj način će njihovim vlasnicima omogućiti da prevedeni sadržaji budu na mnogo boljem mestu u okviru globalne internet pretrage.

Ako su vam potrebni direktni prevodi sa makedonskog na portugalski jezik za stručne tekstove, znajte da će naši prevodioci i sudski tumači da obrade bilo koju vrstu sadržaja, odnosno ma koliko da je njihova tema i izlaganje kompleksna. Pored toga, oni obrađuju i popularne tekstove, a osim onih čija tema je vezana za oblast ekonomije i politike, te finansija, bankarstva i prava, prevode i one koji se tiču oblasti turizma, menadžmenta, građevinske industrije, komunikologije i marketinga, te sve sadržaje iz oblasti farmacije, sociologije i nauke, odnosno filozofije, obrazovanja, psihologije i medicine, ali i informacionih tehnologija i drugih grana prirodnih i društvenih nauka.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje