Prevod sa makedonskog na nemački jezik

Prevodi sa makedonskog na nemački jezik

Kada vam je potrebno direktno prevođenje sa makedonskog jezika na nemački za ma koju vrstu sadržaja, imajte na umu da u okviru Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima omogućujemo ovu uslugu i to po najpovoljnijim cenama.

Budući da su tu prevodioci i sudski tumači, obrada dokumenata u navedenoj jezičkoj kombinaciji u velikoj meri je olakšana, jer će svi zainteresovani klijenti odmah dobiti i njihovo prevođenje sa makedonskog jezika na nemački i overavanje pečatom sudskih tumača koji su za to ovlašćeni. Kada oni budu izvršili overu prevedenih dokumenata, dobiće status zakonski važećih, uzevši u obzir da jedino dokumenta koje su obrađena na taj način mogu da budu korišćena u svakoj situaciji. Čitav ovaj proces je određen zakonom, pa je i zato neophodno da nam dostavite originalne materijale koje sudski tumači koriste prilikom overe, te ih upoređuju sa originalima i kada se uvere da nema razlike između njih oni vrše overu. A ako se dogodi da primete određene razlike, predložiće vam redakturu koju takođe vrše naši stručnjaci, to jest lektori i korektori i nakon svih potrebnih ispravki će biti izvršena overa takvih dokumenata.Prevođenje sa makedonskog na nemacki
Prevođenje sa nemackog na makedonski

Uz obradu ličnih dokumenata (pasoš, krštenica, potvrda o prebivalištu, lična karta, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, saobraćajna dozvola, radna dozvola, umrlica, vozačka dozvola, dozvola za boravak), prevodilac i sudski tumač obrađuju i sve tipove dokumentacija, to jest ona dokumenta koja čine najpre medicinsku i poslovnu, ali i dokumentaciju za tendere, kao i građevinsku i tehničku. Pored ostalog, oni će da urade prevod sa makedonskog jezika na nemački za godišnje i finansijske poslovne izveštaje, odnosno za statute preduzeća, te rešenja o osnivanju pravnih lica, revizorske izveštaje i osnivački akt preduzeća, ali i za sve vrste poslovnih odluka i fakture, odnosno za lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, kao i za specifikacije farmaceutskih proizvoda, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i za sva ostala dokumenta koja čine poslovnu i medicinsku dokumentaciju. Oni, takođe prevode i građevinske projekte, uputstvo za rukovanje, kao i laboratorijske analize tehničkih uzoraka, zatim deklaracije proizvoda i mnoga druga dokumenta koja sada nismo pomenuli, a koja čine građevinsku, tendersku i tehničku dokumentaciju.

Pored ostalog, obrađujemo i ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, a što se najpre odnosi na prevod različitih tipova ne samo uverenja i saglasnosti, već i izjava, ali i potvrda (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i druga slična dokumenta).

Sva ona dokumenta koja se odnose bilo na oblast prava, bilo na oblast nauke ili obrazovanja, takođe možemo da prevedemo u ovoj kombinaciji jezika i da overimo pečatom sudskog tumača. A osim svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, te diploma i dodataka diplomi, sudski tumač i prevodilac obrađuju i rezultate naučnih istraživanja, ali i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno tekovine Evropske Unije, potvrde o redovnom školovanju i sve vrste bilo licenci, bilo sertifikata, odnosno punomoćje za zastupanje, zatim presude o razvodu braka, kao i druge presude, ali i sudske tužbe, rešenja, žalbe i odluke, kao i sva ostala nepomenuta pravna akta i dokumenta iz navedenih oblasti.A da bi smo mogli da uradimo njihov prevod sa makedonskog jezika na nemački, morate da nam najpre dostavite originalna dokumenta, ali na uvid, što možete da učinite slanjem preko kurirske službe, ličnim dostavljanjem ili slanjem preko “Pošte Srbije” i to preporučenom pošiljkom. Isto tako ste dužni i da pribavite sve potrebne podatke o stavljanju Apostille i pečata na vaša dokumenta, što možete da saznate u nadležnim službama u okviru osnovnog suda u gradu u kome živite. Vrlo je važno da pitate ne samo da li je haški pečat, kako je njegov drugi naziv obavezan za konkretna dokumenta, nego i u kom trenutku je potrebno izvršiti ovu overu, uzevši u obzir da se u praksi Apostille pečat na neka dokumenta stavlja pre, a na neka tek kada prevodilac i sudski tumač izvrše njegovu obradu.

Prevedena i overena dokumenta možete da dobijete ili lično u našoj poslovnici koja vam je najbliža ili da vam budu isporučena na adresu koju navedete. Ali, budući da se u tom slučaju angažuje kurirska služba, to je usluga koja se dodatno naplaćuje i to po ceni koju navodi služba zadužena za dostavu, a njeno plaćanje se obavezni da izvršite u trenutku preuzimanja.

Pored kompletne obrade dokumenata, nudimo vam i direktno prevođenje sa makedonskog jezika na nemački za sve vrste filmova, emisija i reklamnih poruka, kao i za serije. A ako je potrebno, možemo da izvršimo i njihovo titlovanje ili sinhronizovanje. Takođe, prevodilac i sudski tumač mogu da obrade i sve vrste književnih dela i udžbenika, odnosno sve one sadržaje koji su vezani za oblast marketinga (PR tekstovi, plakati, brušure, flajeri, vizit kartice, katalozi i ostalo).

Različite vrste časopisa, ali i članke iz novina, odnosno tekstualne materijale, kako popularne, tako isto i stručne, takođe prevodimo na vaš zahtev u ovoj jezičkoj kombinaciji. A velika je prednost u ovom slučaju što čitava komunikacija može da se odvija putem mejla, tako da i vi nama šaljete sadržaje na prevod na taj način, ali i mi vama isto tako možemo da dostavimo obrađene materijale.

U redovne usluge koje pružaju sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford se svrstava i usmeno prevođenje sa makedonskog jezika na nemački, te klijentima nudimo šapatno prevođenje, odnosno simultano i konsekutivno, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod reklamnih letaka i flajera sa makedonskog jezika na nemački

U okviru bilo koje poslovnice Prevodilačkog centra Akademije Oxford su prevodioci i sudski tumači koji će na vaš zahtev da urade i prevođenje reklamnih flajera, ali i letaka sa makedonskog na nemački jezik i to uz adekvatnu primenu pravila marketinga sa kojima su oni odlično upoznati. Na najbolji mogući način će oni tom prilikom da prilagode konkretnu reklamnu poruku iz originalnih materijala duhu nemačkog jezika, te tako svima klijentima koji su izvorni govornici ovog jezika će omoućiti da se upoznaju sa onim što je predmet reklamiranja, a sa ciljem da počnu da kupuju te proizvode, odnosno da koriste konkretne usluge.

Naši stručnjaci u ovoj kombinaciji jezika prevode i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga, kao što su na primer PR tekstovi, brošure i plakati, ali i vizit kartice, katalozi i ostale.

Takođe, oni mogu da prevedu i web sajtove, odnosno sve sadržaje koji su vezani za oblast interneta. A kako će izvršiti i njihovo optimizovanje, to će se prevedeni sajtovi naći, vrlo brzo među prvim rezultatima prilikom pretraživanja. Naravno, ako je potrebno, prevodimo i sve programe i aplikacije, ali i online prodavnice i kataloge i ostale slične sadržaje.

Možemo da vam ponudimo i redakturu sadržaja, ako imate urađene prevode kojima niste zadovoljni.

Ako su vam potrebni i usmeni prevodi sa makedonskog na nemački jezik, sudski tumači i prevodioci će da izvrše i ovu uslugu. Osim simultanog, vršimo i konsekutivno i prevođenje uz pomoć šapata. A svim zainteresovanim klijentima nudimo i mogućnost za iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Prevod dokumentacije za tendere sa makedonskog jezika na nemački

Kada su u pitanju direktni prevodi tenderske dokumentacije sa makedonskog na nemački jezik, zainteresovani klijenti moraju znati da ih u okviru Prevodilačkog centra Akademije Oxford očekuje i finalna usluga, to jeste njihovo overavanje pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača. Pored toga, prevodilac i sudski tumač obrađuju i sva ona dokumenta koja ulaze u sastav tehničke i građevinske dokumentacije, odnosno ona dokumenta koja čine poslovnu, ličnu i medicinsku dokumentaciju.

Takođe, ako je potrebno klijentima vršimo i direktno prevođenje sa makedonskog na nemački jezik za ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a to se prvenstveno odnosi na obradu različitih uverenja i potvrda, kao i saglasnosti i izjava (uverenje o neosuđivanosti i o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o stalnom zaposlenju, kao i potvrda o slobodnom bračnom stanju i ostala dokumenta ovog tipa).

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i ona dokumenta koja su u uskoj vezi sa oblašću obrazovanja i nauke, ali i sva pravna akta. Tako će oni, na zahtev klijenata da urade prevod sa makedonskog na nemački jezik kako za diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, tako i za rezultate naučnih istraživanja, ali i za tekovine Evropske Unije, sve vrste ugovora, odnosno sudskih presuda i licenci, kao i sudskih žalbi i odluka. Oni, takođe prevode i punomoćja za zastupanje, zatim uverenja o položenim ispitima, ali i sve tipove radova, kako naučne, tako i diplomske, pa čak i seminarske radove.

U navedenoj kombinaciji jezika, sudski tumači i prevodioci obrađuju i naučne patente, ali i različite vrste sudskih rešenja i odluka, kao i mnoga druga pravna akta, odnosno dokumenta koja su vezana za obrazovanje i nauku.

Klijenti koji zahtevaju prevođenje sa makedonskog na nemački jezik za bilo koji dokument su u obavezi da na uvid dostave originalne sadržaje, kao i da se raspitaju do detalja o stavljanju Apostille pečata na dokumenta za koja su im potrebni prevodi.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje