Prevod sa srpskog jezika na rumunski

Besplatni online prevod sa srpskog na rumunski jezik

Za online prevod sa srpskog na rumunski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Sa srpskog jezika na rumunski možemo da prevedemo bilo koju vrstu materijala koja je potrebna našim klijentima.

Bilo da su u pitanju dokumenta, lična, poslovna, te ona vezana za obrazovanje i nauku ili filmovi, web sajtovi i knjige, odnosno bilo koja vrsta stručnih ili popularnih tekstualnih sadržaja, uveravamo vas da ćete biti vrlo zadovoljni kvalitetom i brzinom usluge koju pružaju prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford.

Uz prevod dokumenata sa srpskog na rumunski jezik, sudski tumač i prevodilac obrađuju i tehničku, medicinsku i poslovnu, te ličnu, tendersku i građevinsku dokumentaciju. Ako je to potrebno, u istoj jezičkoj kombinaciji vršimo obradu i za sve vrste pravnih akata, počev od ugovora i punomoćja za zastupanje, preko sertifikata i svih tipova licenci, pa do tekovina Evropske Unije i presuda o razvodu braka.

Sudski tumači i prevodioci izrađuju prevod sa srpskog jezika na rumunski i za prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, odnosno diplome i dodatke diplomi, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, ali i nastavne planove i programe fakulteta, te sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. U istoj jezičkoj kombinaciji prevodimo i dokumenta koja se tiču oblasti nauke, te ona koja se predaju nadležnim institucijama (svi tipovi izjava, saglasnosti, potvrda i uverenja).

Klijente koji zahtevaju prevod sa srpskog na rumunski jezik za bilo koji dokument očekuje ne samo ta usluga, već i overa prevoda. Za overu su zaduženi sudski tumači, koji su od strane državnih institucija ovlašćeni i koji stavljanjem svog pečata na određeni dokument ustvari potvrđuju da je on isti kao i originalan dokument, a što znači i da može da se primenjuje kada postoji potreba za tim.Prevođenje sa srpskog na rumunski
Prevođenje sa rumunski na srpski

A iako prevodilac i sudski tumač obrađuju dokumenta prema pravilima, klijenti kojima su potrebni prevodi sa srpskog na rumunski jezik za bilo koji dokument moraju da znaju da to u određenim slučajevima nije dovoljno, ukoliko žele da ga koriste u praksi. Tu najpre mislimo na ona dokumenta za koja je potrebno izvršiti dodatnu overu, odnosno staviti na njih Apostille (haški) pečat, koji je isključivo moguće dobiti u određenim službama osnovnih sudova u Republici Srbiji. Uzevši u obzir da sudski tumači i prevodioci nisu zaduženi za ovu overu, oni ne moraju klijentima da pružaju informacije, jer se od samih klijenata očekuje da samostalno saznaju da li je potrebno staviti Apostille pečat na dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa srpskog jezika na rumunski. A ako se mora izvršiti i overa haškim pečatom, tada je potrebno da klijent sazna da li se on stavlja pre ili tek kada prevodilac i sudski tumač završe svoj posao, jer će im tako biti jasniji tok obrade konkretnog dokumenta.

Kako obrada dokumenata iziskuje i slanje originala na uvid sudskom tumaču, to se od klijenata zahteva da ih lično donesu u prostorije poslovnice Akademije Oxford koja im je najbliža ili da ih pošalju preporučenom poštanskom pošiljkom. Takođe, klijenti imaju mogućnost i da dokumenta na prevod pošalju preko kurirske službe, a sve ostale materijale za koje zahtevaju prevod sa srpskog jezika na rumunski mogu da pošalju putem mejla. Napominjemo da je slanje dokumenata preko mejla moguće samo ukoliko klijenti zahtevaju hitan prevod, a što podrazumeva prevođenje u kratkom roku. Ali i tada klijenti imaju obavezu da dostave originalna dokumenta na uvid i to što je pre moguće.

Pošto prevodioci i sudski tumači obrade dostavljena dokumenta, preuzimate ih lično ili mogu da vam budu dostavljena na adresu, odnosno mejl, stim što na mejl šaljemo samo one sadržaje za koje ne vršimo overu. Kurirska služba koja vam dostavi prevedene materijale će naplatiti ovu uslugu u skladu sa svojim cenovnikom.Prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i usmeno prevođenje sa srpskog jezika na rumunski i to i konsekutivno i simultano, ali i prevođenje uz pomoć šapata. Ako tu vrstu usluge iziskuje događaj, onda klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Takođe, prevodimo i internet sajtove, romane, ali i novinske članke, te web prodavnice i kataloge, odnosno časopise i softvere.

Naši stručnjaci obrađuju i audio i video sadržaje, počev od reklamnih poruka i emisija, pa do serija, odnosno filmova svih žanrova. Takođe, klijente kod nas očekuju i prevodi sa srpskog na rumunski jezik i za materijale iz domena marketinga, kako plakate i reklamne flajere, tako i PR tekstove, ali i kataloge i brošure. A pored svega što smo naveli, sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i prevođenje sa srpskog jezika na rumunski i za sve vrste tekstova, kako stručne, tako i popularne.

Prevodi književnih dela sa srpskog na rumunski jezik

Ako to zahtevaju naši klijenti, prevodioci i sudski tumači mogu da izvrše i prevod dela književnosti sa srpskog jezika na rumunski. A to se ne odnosi samo na romane, već i na beletristiku, kao i na dela proze, odnosno poezije.

U timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford su i sudski tumač i prevodilac koji su prvenstveno upućeni na pružanje usluga usmenog prevoda sa srpskog jezika na rumunski. Uzevši u obzir da su oni u mogućnosti da izvrše sve tipove ove usluge, odnosno i simultano i konsekutivno, kao i prevod pomoću šapata, vrlo je važno da nam klijenti na vreme daju sve važne podatke o samom događaju koji se organizuje, te za koji se i zahteva ova usluga. Tek po dobijanju informacija o broju učesnika, trajanju i konceptu samog događaja, odnosno o prostoru u kome bi trebalo da se održi, pripremamo ponudu vezano za usmeni prevod, a u koju, po potrebi možemo da uvrstimo i uslugu koja se odnosi na iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Takođe, svako kome su potrebni prevodi sa srpskog jezika na rumunski za ma koju vrstu video i audio materijala, ovu uslugu može da dobije kod nas, budući da su prevodioci i sudski tumači spremni da obrade ne samo filmove svih žanrova i vrsta (dokumentarni, igrani, crtani, animirani i ostali), već i reklamne poruke, radijske, ali i televizijske zabavne i informativne, odnosno obrazovne, dečije i ostale vrste emisija, kao i serije. A klijente koji zahtevaju prevod bilo koje vrste video ili audio sadržaja očekuje ne samo ta usluga, već i titlovanje prevedenih sadržaja, odnosno njihova sinhronizacija, kako bi u relativno kratkom roku dobili materijale koji mogu da budu plasirani na bilo kom mediju ili u bioskopu.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa srpskog jezika na rumunski

Ne samo da će prevodilac i sudski tumač da izvrše prevod sa srpskog na rumunski jezik za tekovine Evropske Unije, nego će klijentima ponuditi i uslugu overe prevoda i to pečatom koji poseduje zvaničan sudski tumač koji je jedan od članova tima Akademije Oxford.

Uz pomenuta dokumenta, obrađujemo i sve tipove licenci i sertifikata, odnosno ugovore, punomočja za zastupanje, ali i presude o razvodu braka, odnosno sve ostale vrste sudskih presuda, rešenja i odluka, kao i žalbi i tužbi.

A sem toga, prevodilac i sudski tumač vrše obradu u ovoj kombinaciji jezika i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (svi tipovi potvrda, saglasnosti, uverenja i izjava), odnosno za ona dokumenta koja ulaze u sastav kako poslovne, medicinske i lične dokumentacije, tako i tenderske, građevinske i tehničke (pasoš, lična karta, potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, uverenje o državljanstvu, poslovne odluke, lekarski nalazi, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, vozačka dozvola rešenje o osnivanju pravnog lica, dozvola za boravak, građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike farmaceutskih proizvoda i ostala).

Naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, te diplome i dodatke diplomi, nastavne planove i programe fakulteta, odnosno potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima i sva ostala dokumenta koja su vezana i za oblast nauke, kao i za oblast obrazovanja će sudski tumači i prevodioci u najkraćem mogućem roku da prevedu sa srpskog na rumunski jezik.

Samim tim što klijnte u bilo kojoj našoj poslovnici očekuje kompletna obrada svih vrsta dokumenata, a što podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa srpskog na rumunski jezik, a onda i overu prevoda, oni su obavezni da nam dostave originalna dokumenta, ali isključivo na uvid, te da se u okviru nadležnih institucija raspitaju o svim detaljima u vezi sa overom haškim (Apostille) pečatom za konkretna dokumenta, kako bi sebe poštedeli nepotrebnog gubljenja i vremena i novčanih sredstava.

Prevod ekonomskih i političkih tekstova sa srpskog na rumunski jezik

Sa srpskog jezika na rumunski prevodimo i sve vrste tekstova čija tema se odnosi na oblast ekonomije i politike. Naravno, pomenute oblasti su tek manji deo izuzetno bogate ponude, jer prevodilac i sudski tumač mogu da urade prevod u ovoj kombinaciji jezika i za tekstove čija tema ima veze sa oblašću psihologije, sociologije, medicine, filozofije i farmacije, kao i za one koji se tiču obrazovanja, komunikogije i nauke, odnosno ekologije i zaštite životne sredine, te menadžmenta, bankarstva, turizma i marketinga, ali i bilo koje druge naučne discipline koju nismo naveli ovom prilikom. Velika je prednost što svi klijenti kojima su potrebni prevodi sa srpskog jezika na rumunski za bilo koju vrstu tekstova (naučni i popularni) mogu sadržaje da pošalju i elektronskim putem, čime će u velikoj meri pojednostaviti, ali i ubrzati sam proces njihove obrade.

Sudski tumači i prevodioci mogu, takođe da obrade i sve vrste web sadržaja, kako sajtove i online prodavnice, tako i softvere, ali i web kataloge, ma kako oni bili kompleksni i obimni. Posebnu pažnju tokom prevođenja ovakvih materijala, naši stručnjaci obraćaju i na njihovo optimizovanje, kako bi se prevedeni sadržaji našli na još boljoj poziciji u internet pretraživačima, u odnosu na onu koju su imali pre prevođenja.

Takođe, možemo da prevedemo i sve one materijale čija je namena reklamiranje određene firme, odnosno bilo koje usluge ili proizvoda. A osim reklamnih plakata i flajera, prevodilac i sudski tumač izrađuju i prevod sa srpskog jezika na rumunski za brošure, reklamne letke i kataloge, te PR tekstove i sve druge tipove sadržaja iz pomenute oblasti.

Lektor i korektor, koji su isto u timu Akademije Oxford, na vaš zahtev obrađuju i one materijale koje ste već nekom dali na prevod u ovoj kombinaciji jezika, ali on nije zadovoljio određeni nivo kvaliteta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje