Prevođenje sa rumunskog na španski jezik

Besplatni online prevod sa rumunskog na španski jezik

Za online prevod sa rumunskog na španski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Dobro je poznata činjenica da Prevodilački centar Akademije Oxford okuplja stručnjake za mnoge svetske jezike, a pored ostalih i za rumunski, odnosno španski jezik, te imamo tu mogućnost da klijentima ponudimo i direktan prevod sa rumunskog jezika na španski.

A to se ne odnosi samo na obradu dokumenata, za koja inače klijentima nudimo kompletnu uslugu, odnosno uz prevod dobijaju i overu sudskog tumača, te na jednom mestu završavaju sve što je potrebno da bi njihova dokumenta bila validna, već i na mnoge druge sadržaje. Tako će, na primer prevodioci i sudski tumači obraditi i internet sajtove, odnosno materijale iz oblasti marketinga, ali i književna dela, časopise i udžbenike, odnosno članke iz novina i sve vrste tekstova.

Kada je to potrebno našim klijentima, možemo da izvršimo i prevod sa rumunskog jezika na španski za različite vrste ne samo video, već i audio materijala, a to najpre podrazumeva obradu serija i filmova, mada naši stručnjaci mogu da obrade i sve vrste emisija, te reklamne poruke i druge slične sadržaje. Moramo da napomenemo i to da su u našem timu i profesionalci čija je specijalnost sinhronizacija prevedenih materijala, kao i oni koji su zaduženi za njihovo titlovanje, tako da klijente kod nas očekuje njihova kompletna obrada i vrlo brzo će njihovi sadržaji biti spremni za plasiranje.Prevođenje sa rumunskog na španski
Prevođenje sa španskog na rumunski

Pored usluga koje su usmerene na prevođenje u pisanom obliku, prevodilac i sudski tumač mogu da ponude i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na španski, te da primene konsekutivno i simultano, ali i šapatno prevođenje. Takođe, ako je to potrebno našim klijentima, možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ali isto tako i uslugu redakture, koja je namenjena isključivo onim sadržajima za koje je neko već izradio prevod sa rumunskog jezika na španski, ali to nije učinjeno kvalitetno i profesionalno.

Osim navedenih sadržaja, prevodilac i sudski tumač su spremni, kad god je to potrebno klijentima, da obrade i sve tipove dokumenata, odnosno ličnu, medicinsku i poslovnu, ali i tehničku i tendersku, te građevinsku dokumentaciju, to jest ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama (različite vrste saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava).

Takođe obrađujemo i diplome i dodatke diplomi, seminarske i diplomske radove, rezultate naučnih istraživanja, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno sve ostale sadržaje koji su vezani kako za oblast nauke, isto tako i za oblast obrazovanja. Ona dokumenta koja se odnose na pravo, odnosno sudstvo kao što su svi tipovi ugovora, ali i punomoćje za zastupanje, zatim sertifikati, tekovine Evropske Unije, licence i ostale slične sadržaj takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač.Sve što smo pomenuli je samo delić bogate ponude sadržaja za koje možemo da izradimo prevod sa rumunskog jezika na španski, a budući da su tu i sudski tumači, klijentima kojima je potrebna obrada dokumenata nudimo i njihovu overu i to zvaničnim pečatom ovlašćenog lica. Procedura overe podrazumeva da sudski tumač mora da uporedi originalni i preveden dokument, a to je i osnovni razlog zbog čega se iziskuje i dostava originala na uvid, te ih možete dostaviti lično, odnosno poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili angažovati bilo koju kurirsku službu da izvrši dostavu na adresu naše najbliže poslovnnice, a ostale materijale za koje su vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika na španski možeete da pošaljete na obradu i preko mejla.

Pošto prevodilac i sudski tumač završe sa obrađivanjem materijala koje nam dostave, mi ih možemo klijentima poslati preko mejla ili ih mogu preuzeti lično, odnosno možemo ih poslati preko kurirske službe na njihovu adresu. Ono što moraju znati klijenti koji se odluče za dostavu prevoda na adresu jeste da je u pitanju dodatna usluga i kao takva se naplaćuje prema cenovniku kurirske službe. Njeno plaćanje klijent vrši samostalno kada preuzme pošiljku, a cenu određuje kurirska služba.

Inače i dokumenta možete poslati na mejl, ali isključivo onda kada su vam njihovi prevodi sa rumunskog jezika na španski potrebni vrlo brzo, kako bismo mogli da vam izađemo u susret, ali odmah posle toga morate da nam dostavite originale na uvid.

Apostille pečat, odnosno haški je dodatna vrsta overe koja se stavlja samo na neka dokumenta, to jest jedino na ona koja određuje zakon, pa kako prevodioci i sudski tumači ne vrše ovu vrstu overe, to znači da klijent mora samostalno da potraži ove informacije u osnovnom sudu u svom gradu. Ako sazna da je Apostille pečat obavezujući i za dokumenta za koja su mu potrebni prevodi sa rumunskog jezika na španski, mora da pita je da li se on ostavlja pre ili pošto naši stručnjaci završe njegovu obradu, jer su obe varijante prisutne u praksi.

Prevod poslovnih dokumenata sa rumunskog na španski jezik

Bilo koji dokument koji je vezan za oblast poslovanja će prevodilac i sudski tumač da prevedu u ovoj kombinaciji jezika, odnosno da najpre izvrše njihov prevod sa rumunskog jezika na španski, a zatim i da ih overe i to pečatom zvaničnog lica. A to ne podrazumeva samo obradu faktura, odnosno poslovnih odluka, već i rešenja o osnivanju pravnih lica, te statuta preduzeća, revizorskih izveštaja i osnivačkih akata preduzeća, ali i finansijskih i godišnjih poslovnih izveštaja.

Pored toga naši stručnjaci obrađuju i ona dokumenta koja čine građevinsku i tendersku, odnosno ličnu, tehničku i medicinsku dokumentaciju, kao i sva pravna akta. Oni će tako, između ostalog obraditi građevinske projekte, te lekarske nalaze, kao i pasoš i radnu dozvolu, odnosno izvod iz matične knjige rođenih i uverenje o državljanstvu, kao i uputstva za rukovanje, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te deklaracije proizvoda i uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i sva ostala dokumenta iz ove grupe.

Uz prevod sa rumunskog jezika na španski za tekovine Evropske Unije i sve vrste licenci, prevodilac i sudski tumač nude i obradu sertifikata i punomoćja za zastupanje, te sudskih žalbi i odluka, odnosno presuda, rešenja i mnogih drugih pravnih akata. Takođe možemo da izvršimo i prevod sa rumunskog jezika na španski za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to se odnosi kako na obradu svih vrsta saglasnosti i potvrda, tako i na prevođenje za izjave i uverenja (saglasnost za zastupanje, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci i ostalo).

Klijenti kojima su potrebni prevodi sa rumunskog jezika na španski za ona dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, odnosno diplomu i dodatak diplomi, potvrde o položenim ispitima, te svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, mogu da dobiju njihovu kompletnu obradu u bilo kojoj našoj poslovnici. A prevodilac i sudski tumač obrađuju i dokumenta koja su vezana za oblast nauke, poput rezultata naučnih istraživanja ili patenata i naučnih radova, ali i mnoga druga dokumenta koja spadaju u ove oblasti, a koja ovom prilikom nismo pomenuli.

Prevođenje PR tekstova sa rumunskog na španski jezik

Kao posebna i vrlo uspešna vrsta reklamnog materijala, PR tekstovi su vrlo zastupljeni u praksi, pa je i sve veći broj zahteva klijenata da dobiju njihov prevod sa rumunskog jezika na španski. A tokom obrade PR tekstova, prevodilac i sudski tumači će onu poruku koja se u originalnim sadržajima nalazi, u potpunosti uskladiti sa pravilima španskog jezika, kako bi klijentima koji se njime služe kao maternjim, omogućili da se lakše upoznaju sa onim što se reklamira. Takođe, obrađujemo i sve ostale sadržaje iz domena marketinga, poput flajera i letaka, odnosno kataloga, brošura i vizit kartica, ali i plakata i mnogih drugih sadržaja iz ove grupe.

Kada organizujete neki događaj na kome će prisustvovati i izvorni govornici ova dva jezika, prevodioci i sudski tumači mogu da vam ponude i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na španski, ali i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Ova usluga podrazumeva primenu svih tipova usmenog prevoda, uzevši u obzir da su naši stručnjaci u potpunosti specijalizovani i za simultano i za šapatno, kao i za konsekutivno prevođenje u ovoj jezičkoj kombinaciji. A od vas se zahteva da nam pružite sve potrebne podatke o događaju za koji zahtevate ovu uslugu, jer ćemo na osnovu informacija o broju učesnika, trajanjU samog događaja, te podataka o njegovom konceptu, moći da prilagodimo samu uslugu.

Stručne, ali i popularne tekstualne sadržaje, ma kako oni bili kompleksni i dugački, možemo takođe da obradimo u ovoj jezičkoj kombinaciji. A prevodilac i sudski tumač će, između ostalog da izvrše prevođenje sa rumunskog jezika na španski za one tekstove koji se tiču turizma, politike, finansija i ekonomije, odnosno za one koji su vezani za oblast psihologije, menadžmenta i sociologije, te ekologije i zaštite životne sredine, odnosno komunikologije, medicine i nauke, ali i farmacije, obrazovanja i ostalih naučnih disciplina.

Prevodi udžbenika sa rumunskog jezika na španski

Prevodioci i sudski tumači mogu na zahtev zainteresovanog klijenata da izvrše i prevod svih vrsta udžbenika sa rumunskog na španski jezik, ali će takođe kada je to potrebno, da obrade i književna dela, kako beletristiku, tako i prozna dela, odnosno romane i poeziju.

Kada postoji potreba za tim, klijentima nudimo prevođenje sa rumunskog na španski jezik za sve vrste web sadržaja, a što se primarno odnosi na obradu sajtova, odnosno online prodavnica i aplikacija, te web kataloga i bilo kog softverskog programa.

Uz to, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i prevod sa rumunskog na španski jezik za novinske članke, odnosno stručne, ali ilustrovane, dečije i mnoge druge vrste časopisa.

Filmove svih žanrova, ali i reklamne poruke, odnosno serije, te zabavne i informativne, ali i mnoge druge vrste emisija, takođe prevodimo u ovoj kombinaciji, a klijente kod nas očekuje i dodatna usluga koja podrazumeva i njihovo sinhronizovanje, to jest titlovanje.

Redaktura obrađenih sadržaja, a kada su u pitanju prevodi sa rumunskog na španski jezik koji nisu naročito kvalitetni, je isto usluga koju će na vaš zahtev izvršiti profesionalni korektori i lektori u timu Akademije Oxford.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje