Prevod sa rumunskog na makedonski jezik


Bilo da su vam prevodi sa rumunskog jezika na makedonski potrebni u usmenom ili pisanom obliku, prevodilac i sudski tumač u okviru svake poslovnice Akademije Oxford u Srbiji će izvršiti ovu uslugu i to sasvim sigurno na najkvalitetniji mogući način i po cenama koje su izuzetno povoljne.

Usmeno prevođenje u pomenutoj jezičkoj kombinaciji uključuje primenu i simultanog i šapatnog, odnosno konsekutivnog prevoda. Zainteresovanim klijentima kojima je to potrebno, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

A u našem timu su prevodilac i sudski tumač koji mogu da na zahtev klijenata da izvrše kompletnu obradu ličnih, odnosno dokumenata koja se predaju nadležnim službama, ali i građevinske, medicinske, tehničke i poslovne, odnosno tenderske dokumentacije. Tako će oni uz prevod uverenja o državljanstvu, saobraćajne i vozačke dozvole, te lične karte i pasoša, izvršiti i prevod sa rumunskog jezika na makedonski i za sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno statute, ali i osnivačke akte preduzeća, te poslovne odluke i rešenja o osnivanju pravnih lica. Takođe će da prevedu i specifikacije farmaceutskih proizvoda, te lekarske nalaze i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i za mnoga druga dokumenta koja ulaze u sastav medicinske dokumentacije. Oni obrađuju i građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, te deklaracije proizvoda, uputstva za rukovanje i ostala dokumenta koja pripadaju navedenim vrstama dokumentacija.


Prevođenje sa rumunskog na makedonski
Prevođenje sa makedonskog na rumunski

Potvrde, izjave, saglasnosti i uverenja, odnosno dokumenta koja se predaju nadležnim službama, takođe obrađuju prevodilac i sudski tumač, ali i sva pravna akta, te dokumenta koja su vezana i za oblast obrazovanja i za oblast nauke.

A kako klijenti kod nas uz prevođenje sa rumunskog jezika na makedonski za sva dokumenta dobijaju i njihovo overavanje od strane sudskog tumača, to su oni u obavezi da ispoštuju pravilo koje podrazumeva slanje originalnih dokumenata na uvid, a što se ne odnosi na ostale sadržaje za koje su im potrebni prevodi u pomenutoj kombinaciji jezika. Upravo iz tog razloga se i razlikuje način slanja sadržaja na prevod, jer materijale koji ne zahtevaju overu, klijenti mogu da pošalju i preko mejla, odnosno da ih na isti način dobiju po završenoj obradi. Dokumenta mogu da pošalju ili preporučeno putem “Pošte Srbije” ili kurirskom službom, odnosno da nam ih donesu lično. Preuzimanje obrađenih dokumenata mogu isto tako izvršiti lično i to u našoj najbližoj poslovnici nudimo, a nudimo im i mogućnost slanja na adresu. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom sarađujemo i naplatiti je direktno od klijenta prilikom isporuke, a po ceni koja se nalazi u njihovom važećem cenovniku.

Iako za većinu dokumenata za koje klijenti zahtevaju prevod sa rumunskog jezika na makedonski nema potrebe za dodatnom overom, odnosno stavljanjem Apostille, to jest haškog pečata, vrlo je važno da svaki klijent ponaosob potraži ovu informaciju u okviru nadležnih institucija. Radi se o tome da zakon predviđa na koja dokumenta se mora staviti haški pečat, ali isto tako i da li se on stavlja kada prevodilac i sudski tumač izvrše njegovu obradu ili pre toga. Klijent mora dobiti i ove informacije kako bi maksimalno uštedeo i svoj novac i svoje vreme, a u skladu sa tim informacijama on tačno zna kako treba da teče proces obrade konkretnog dokumenta, odnosno da li ga prvo unosi u osnovni sud kako bi se izvršila overa Apostille pečatom ili ga, ipak donosi našim stručnjacima na obradu.Slanje dokumenata za koje su vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika na makedonski preko mejla je dozvoljeno samo u onim situacijama kada imate potrebu za hitnim prevodom, kako bi prevodioci i sudski tumači praktično odmah po prijemu mejla mogli da započnu njihovu obradu i time vam omoguće da dobijete obrađene sadržaje u zahtevanom roku. Kao i u ostalim slučajevima, tako i u ovom morate na uvid dostaviti originale, ali je ovde vrlo bitno da to bude u najkraćem roku.

Inače, sudski tumači i prevodioci mogu da vam ponude i obradu svih vrsta video, ali i audio materijala, a što se primarno odnosi na prevođenje sa rumunskog jezika na makedonski za serije i filmska ostvarenja različitih žanrova, odnosno reklamne poruke i emisije. A uz njihov prevod, svim zainteresovanim klijentima nudimo i njihovo sinhronizovanje ili titlovanje.

Takođe, klijente kod nas očekuje i na lektura i korektura, što je usluga koja je namenjena svim onim sadržajima za koje već postoji prevod sa rumunskog jezika na makedonski, ali on nije profesionalno urađen. Pored dokumenata i svih pomenutih sadržaja, prevodioci i sudski tumači u preko 20 poslovnica Akademija Oxford klijentima nude mogućnost i obrade različitih tekstualnih sadržaja, odnosno internet materijala, te udžbenika i dela književnosti. A sem toga, oni prevode i članke iz novina, ali i sve one sadržaje koji su namenjeni reklamiranju (katalozi, plakati, vizit kartice, brošure, PR tekstovi, flajeri i drugo), kao i sve vrste časopisa.

Prevodi knjiga sa rumunskog na makedonski jezik

Prevodioci i sudski tumači klijentima nude i prevođenje knjiga sa rumunskog jezika na makedonski, a što podrazumeva ne samo obradu književnih dela, već i udzbenika.

Na zahtev klijenata obrađujemo i materijale koji su vezani za segment marketinga, a što podrazumeva obradu kako brošura, PR tekstova i kataloga, tako i plakata, letaka i flajera. Ukoliko je to neophodno našim klijentima, možemo da im ponudimo i prevođenje sa rumunskog jezika na makedonski za vizit kartice, ali i za članke iz novina, te stručne i ilustrovane časopise.

Naši stručnjaci mogu da izvrše, kada je to potrebno i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na makedonski, a u okviru ove usluge klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Imajte na umu da su sudski tumač i prevodilac specijalizovani za sve vrste usmenog prevoda, odnosno i za šapatno i za konsekutivno, ali i simultano, pa je zato najvažnije da nas na vreme obavestite o svim detaljima u vezi sa događajem za koji zahtevate ovu uslugu, kako bismo mogli da prilagodimo vrstu prevoda konceptu samog događaja.

Prevođenje serija sa rumunskog jezika na makedonski

Prevodi serija sa rumunskog na makedonski jezik su deo usluge koje se odnosi na obradu video, ali i audio sadržaja. Uzevši u obzir klijenti u okviru Akademije Oxford dobijaju i titlovanje serija, a po potrebi i njihovo sinhronizovanje, takođe napominjemo da će prevodioci i sudski tumači obraditi i bilo koju vrstu televizijskih, odnosno radijskih emisija, ali i filmove različitih žanrova, kao i reklamne poruke.

Možemo, takođe da prevedemo i web sajtove, ali i softvere, odnosno online prodavnice i kataloge, kao i da klijentima koji već imaju prevedene sadržaje u ovoj jezičkoj kombinaciji ponudimo njihovu redakturu, kako bi mogli da dobiju profesionalno obrađene materijale.

Stručne, ali i popularne tekstove iz oblasti nauke, odnosno medicine, psihologije i obrazovanja, ali i finansija, te menadžmenta, komunikologije i građevinske industrije, kao i informacionih tehnologija, marketinga i ostalih naučnih disciplina ćemo takođe u optimalnom roku i po povoljnim cenama da prevedemo u ovoj jezičkoj kombinaciji.

Prevod vozačke dozvole sa rumunskog na makedonski jezik

Prevodilac i sudski tumač, ne samo da će izvršiti prevođenje vozačke dozvole sa rumunskog jezika na makedonski, nego će uraditi i overu prevoda pečatom ovlašćenog sudskog tumača, čime se klijentima maksimalno olakšati obradu ovog, ali i mnogih drugih dokumenata, jer će na jednom mestu dobiti sve što je potrebno da bi on mogao da bude korišćen.

Ako postoji potreba, takođe prevodimo i sva ostala lična, ali i mnoga poslovna dokumenta, odnosno ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama, a to se odnosi na apsolutno sve vrste kako saglasnosti i potvrda, tako i uverenja, odnosno izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i o visini primanja, uverenje o nekažnjavanju i druge).

A pored svega što smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci će u optimalnom roku da izvrše prevođenje sa rumunskog jezika na makedonski i za sva pravna akta, počev od tekovina Evropske Unije, ugovora i sertifikata, preko punomoćja za zastupanje i licenci, pa do presuda o razvodu braka, odnosno ostalih sudskih presuda, kao i odluka, žalbi, tužbi i rešenja.

Oni će isto tako na zahtev klijenata da prevedu i rezultate naučnih istraživanja, kao i nastavne planove i programe fakulteta, odnosno diplome i dodatke diplomi i naučne patente, te svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, ali i prepise ocena, kao i sva ostala dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke koja ovom prilikom nismo pomenuli.


Poslovnica rumunski na makedonski makedonski na rumunski
bez overe sa overom bez overe sa overom
Jagodina 1600 2000 1600 2000
Paraćin 1600 2000 1600 2000
Beograd 1600 2000 1600 2000
Novi Beograd 1600 2000 1600 2000
Banovo Brdo 1600 2000 1600 2000
Mladenovac 1600 2000 1600 2000
Kragujevac 1600 2000 1600 2000
Niš 1600 2000 1600 2000
Leskovac 1600 2000 1600 2000
Sombor 1600 2000 1600 2000
Ćuprija 1600 2000 1600 2000
Čačak 1600 2000 1600 2000
Kraljevo 1600 2000 1600 2000
Požarevac 1600 2000 1600 2000
Smederevo 1600 2000 1600 2000
Užice 1600 2000 1600 2000
Novi Sad 1600 2000 1600 2000
Pančevo 1600 2000 1600 2000
Zemun 1600 2000 1600 2000
Zrenjanin 1600 2000 1600 2000
Šabac 1600 2000 1600 2000
Novi Pazar 1600 2000 1600 2000
Valjevo 1600 2000 1600 2000
Bor 1600 2000 1600 2000
Voždovac 1600 2000 1600 2000
Zaječar 1600 2000 1600 2000
Sremska Mitrovica 1600 2000 1600 2000
Ruma 1600 2000 1600 2000
Subotica 1600 2000 1600 2000
Kruševac 1600 2000 1600 2000
Vranje 1600 2000 1600 2000
Inđija 1600 2000 1600 2000
Vršac 1600 2000 1600 2000
Pirot 1600 2000 1600 2000
Stara Pazova 1600 2000 1600 2000
Aranđelovac 1600 2000 1600 2000
Zvezdara 1600 2000 1600 2000
Obrenovac 1600 2000 1600 2000
Kikinda 1600 2000 1600 2000

Izračunajte cenu prevođenja sa rumunskog na druge jezike


Napomena:

Navedeni kalkulator izračunava orjentacionu cenu Vašeg prevoda. Prevodilačka strana obuhvata 1800 karaktera sa razmacima ili 250 reči. Veoma je bitno da što preciznije izračunate broj karaktera na Vašem dokumentu, kako bi finansijska konstrukcija bila tačnija, uz manja odstupanja. Za sve detaljnije informacije, kontaktirajte neki od naših centara.‏

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje