Prevod sa rumunskog na češki jezik

Besplatni online prevod sa rumunskog na češki jezik

Za online prevod sa rumunskog na češki jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Ako su vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika na češki za bilo koji sadržaj u pisanom obliku, tu su prevodioci i sudski tumači koji su deo tima Akademije Oxford da izvrše maksimalno profesionalno ovu uslugu. A pored toga oni mogu da vam pruže i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na češki, te da na osnovu informacija o samom događaju za koji zahtevate ovu uslugu primene simultano prevođenje, odnosno šapatno ili konsekutivno. Onda kada to u potpunosti odgovara samom događaju, odnosno ako je potrebno klijentima, nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po izuzetno povoljnim cenama.

Sa rumunskog jezika na češki prevodimo i dokumenta svih vrsta, a zahvaljujući sudskim tumačima klijentima nudimo i njihovu overu, te tako oni vrlo brzo dobijaju dokumenta koja su zakonski potpuno važeća, jer im upravo pečat sudskog tumača omogućuje da budu predata bilo kojoj službi kao i sva druga originalna dokumenta. Proces obrade dokumenata podrazumeva najpre njihov prevod sa rumunskog jezika na češki, a zatim sudski tumač upoređuje prevod sa originalima i ako utvrdi da ne postoje razlike među njima, može da izvrši overu. U slučaju da ipak postoje određena odstupanja između prevedenih i originalnih dokumenata, on će vam predložiti uslugu redakture, kako bi prevod bio u potpunosti prilagođen originalima. Za uslugu redakture su zaduženi korektor i lektor, koji su deo našeg tima, a po završetku njihovog rada dokument se vraća sudskom tumaču na overu.

Iz svega navedenog jasno je da je neophodno da nam na uvid dostavite originalna dokumenta, pa se iz tog razloga proces slanja sadržaja na prevod razlikuje ako su u pitanju dokumenta i ako su u pitanju ostali sadržaji, koji ne zahtevaju overu. Tako njih možete poslati i preko mejla, a dokumenta imate mogućnost da pošaljete preko kurirske službe, te donesete lično ili izvršite slanje preporučenom poštanskom pošiljkom. Preuzimanje obrađenih sadržaja je moguće na više načina, a opet u zavisnosti od toga da li se vrši prevod sa rumunskog jezika na češki za dokumenta ili druge sadržaje. Na mejl šaljemo samo prevedene one materijale koji se ne overavaju, a prevedena dokumenta vam isporučujemo ili na adresu ili ih preuzimate lično. Kod isporuke na adresu je važno da naglasimo da će vam pošiljku doneti kurirska služba i ovu uslugu naplatiti prema važećem cenovniku.Prevođenje sa rumunskog na češki
Prevođenje sa češkog na rumunski

Kako prevodioci i sudski tumači nisu zaduženi za posebnu vrstu overe dokumenata, to jest za stavljanje haškog ili Apostille pečata koji nije obavezan za sva dokumenta za koja su vam potrebni prevodi sa rumunskog jezika na češki, to znači da vi morate sami da dobijete sve potrebne podatke o ovoj vrsti overe. Pod tim se misli da treba u osnovnom sudu u svom gradu prvo da pitate da li je Apostille pečat obavezan i za vaša dokumenta, pa ako jeste da saznate da li se on u konkretnom slučaju stavlja pre ili posle obrade od strane stručnjaka Akademije Oxford. A kada dobijete ove podatke znaćete gde treba da nosite dokument i kako uopšte će teći čitav proces njegove obrade.

Ukoliko su vam potrebni prevodi sa rumunskog na češki jezik za pasoš, ličnu kartu, vozačku i saobraćajnu dozvolu, odnosno potvrdu o prebivalištu, krštenicu, uverenje o državljanstvu, te izvode iz matičnih knjiga, venčanih i umrlih, odnosno dozvolu za boravak i radnu dozvolu, tu su prevodilac i sudski tumač da izvrše njihovu kompletnu obradu. Oni će takođe prevesti i ona dokumenta koja su vezana za oblast prava i sudstva, kao i dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u mnogim prilikama, a što se odnosi na prevođenje sa rumunskog jezika na češki za saglasnosti i potvrde svih vrtsa, kao i za izjave i uverenja. Takođe prevodimo i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne patente i radove, kao i ostala dokumenta iz oblasti nauke, ali i ona koja su vezana za obrazovanje (diploma i dodatak diplomi, uverenje o položenim ispitima, svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta i druga).Dokumenta koja čine medicinsku dokumentaciju, poput lekarskih nalaza, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, odnosno specifikacije farmaceutskih proizvoda, te svu ostalu dokumentaciju o medicinskim proizvodima će takođe sudski tumači i prevodioci da obrade na vaš zahtev, a isto tako oni vrše prevod sa rumunskog na češki jezik i za deklaracije proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, odnosno uputstva za rukovanje i mnoga druga dokumenta koja čine tendersku, građevinsku i tehničku dokumentaciju. Prevodimo i dokumenta, poput poslovnih izveštaja, faktura i odluka, odnosno rešenja o osnivanju pravnih lica, te statuta preduzeća i osnivačkih akata preduzeća, kao i mnoga druga dokumenta koja su vezana za poslovanje pravnih lica.

A sem toga sudski tumači i prevodioci mogu da obrade i popularne tekstove, odnosno naučne sadržaje, kao i sve vrste udžbenika i književnih dela. Prevodimo i materijale iz oblasti interneta i marketinga, kao i sve vrste časopisa i članke iz novina. A uz uslugu koja se odnosi na prevođenje sa rumunskog jezika na češki za sve vrste filmova, reklamnih poruka, serija i emisija, klijentima omogućujemo i njihovo titlovanje odnosno sinhronizaciju.

Prevođenje web kataloga sa rumunskog na češki jezik

Prevodi web kataloga sa rumunskog jezika na češki su samo deo izuzetno bogate ponude usluga koje mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač kada je u pitanju ova jezička kombinacija. Oni će, takođe obraditi i web sajtove, ali i softvere odnosno online prodavnice i mnoge druge vrste sadržaja koji su vezani za oblast interneta.

Na zahtev klijenata prevodimo i časopise svih vrsta, odnosno novinske članke, ali i udžbenike, kao i književna dela, poput beletristike, proznih dela i romana, ali i poezije. Možemo klijentima da ponudimo i sve potrebne ispravke ukoliko imaju već izrađene prevode u ovoj jezičkoj kombinaciji. A za uslugu redakture, to jest lekture i korekture su zaduženi stručnjaci čija je to specijalnost, tako da nakon što lektori i korektori izvrše sve potrebne ispravke i prevedene materijale prilagode duhu češkog jezika, ne sumnjamo da će i najzahtevniji klijenti biti i više nego zadovoljni.

Posebno je zanimljiva usluga koja se odnosi na prevođenje sa rumunskog jezika na češki za sve vrste bilo video, bilo audio sadržaja, jer klijente uz to očekuje i sinhronizacija, odnosno titlovanje, kako serija i reklamnih poruka, tako i svih vrsta emisija (zabavne, obrazovne, dečije, informativne i druge), ali i filmskih ostvarenja različitih žanrova i vrsta (igrani, dokumentarni, animirani, crtani i drugi).

Usmeni prevod sa rumunskog jezika na češki

Kada klijenti organizuju bilo koji događaj za koji im je potrebno usmeno prevođenje sa rumunskog na češki jezik, a da bismo mogli da izradimo ponudu, moraju da nam dostave sve relevantne podatke o samom događaju, počev od koncepta njegove organizacije, preko trajanja i broja učesnika, pa do podataka o prostoru u kome će biti održan. Na osnovu tih smernica naš stručni tim odlučuje da li će biti primenjeno konsekutivno ili simultano, odnosno prevođenje uz pomoć šapata. A kada je to primereno vrsti događaja i tipu usluge, klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po povoljnim cenama.

Sve one materijale koji su vezani za oblast marketinga, poput brošura, vizit kartica i reklamnih flajera, odnosno plakata, kataloga, letaka i PR tekstova će takođe prevodioci i sudski tumači da obrade u skladu sa potrebama klijenata. Podrazumeva se da će oni tom prilikom reklamnu poruku prilagoditi pravilima češkog jezika ne bi li na taj način svim potencijalnim klijentima koji se njime koriste omogućili da se upoznaju još bolje sa onim što se reklamira.

Prevod sa rumunskog na češki jezik koji mogu da izvrše prevodilac i sudski tumač u bilo kojoj našoj poslovnici se odnosi i na tekstualne sadržaje, kako one koji su namenjeni plasiranju za širu javnost, tako i stručnih tekstova. Njihova tema se može odnositi na oblast informacionih tehnologija, turizma, menadžmenta i marketinga, odnosno psihologije, sociologije, nauke i filozofije, ali i farmacije, politike i građevinske industrije, te ekologije i zaštite životne sredine, kao i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevod pasoša sa rumunskog na češki jezika

Klijente kojima su potrebni prevodi pasoša sa rumunskog jezika na češki kod nas očekuje i njihovo overavanje koje će izvršiti ovlašćeni sudski tumač. Kada on stavi svoj pečat na preveden dokument, to automatski znači da je njegova sadržina ista kao i u originalnom dokumentu, pa se smatra apsolutno pravno validnim.

Uz pasoše, prevodilac i sudski tumač obrađuju i potvrde o prebivalištu, ali i lične karte, odnosno uverenja o državljanstvu i mnoga druga lična dokumenta. Oni će, takođe obraditi i sve vrste dozvola, poput saobraćajne i vozačke, odnosno dozvole za boravak i radne dozvole, ali i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama kada god se javi potreba. A to podrazumeva da možemo da izvršimo prevođenje sa rumunskog jezika na češki za uverenje o nekažnjavanju, kao i za uverenje o neosuđivanosti, odnosno za potvrdu o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, ali i za saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci, te za mnoge druge vrste što potvrda i saglasnosti, što izjava, odnosno uverenja.

Sudski tumači i prevodioci takođe obrađuju i sva dokumenta koje čine poslovnu dokumentaciju, te ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, građevinske, medicinske i tehničke dokumentacije (poslovni izveštaji, fakture, rešenja o osnivanju pravnih lica, bilansi uspeha, osnivački akti preduzeća, poslovne odluke, statuti preduzeća, bilansi stanja, lekarski nalazi, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda i druga).

A kada je to potrebno, prevodilac i sudski tumač će da izvrše najpre prevođenje sa rumunskog jezika na češki, a zatim i overu pečatom sudskog tumača i za prepise ocena i rezultate naučnih istraživanja, odnosno naučne, diplomske i seminarske radove, te nastavne planove i programe fakulteta, kao i za diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, ali i za mnoga druga dokumenta koja su vezana kako za oblast obrazovanja, tako i za oblast nauke.

Pored svega što smo naveli, naši stručnjaci mogu da izvrše i prevod sa rumunskog jezika na češki za tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i punomoćja za zastupanje, kao i za različite tipove licenci, odnosno sertifikata, ali i za mnoga druga pravna akta.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje