Prevod sa rumunskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa rumunskog na engleski jezik

Za online prevod sa rumunskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Svaki prevodilac i sudski tumač koji je u timu Akademije Oxford može na zahtev klijenata da izvrši kako pismeno, tako i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na engleski. Bez obzira da li vam je potrebno simultano, odnosno šapatno ili konsekutivno prevođenje, možete očekivati da naši stručnjaci izvrše ovu uslugu maksimalno profesionalno i po najpovoljnijim cenama.

Takođe, zainteresovanim klijentima nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno, a možemo da obradimo i različite vrste emisija, kako onih koje bi trebalo da budu emitovane na radiju, tako i onih koje se emituju na televiziji, odnosno serije i filmove, te reklamne poruke i ostale vrste video i audio materijala. Sastavni deo ove usluge je i titlovanje, odnosno sinhronizacija obrađenih sadržaja.

Klijente kod nas očekuju i prevodi sa rumunskog jezika na engleski za književna dela, odnosno sve vrste časopisa, članaka iz novina, ali i tekstova, te materijala iz oblasti marketinga.Prevođenje sa rumunskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na rumunski

Poseban fokus rada naših stručnjaka je i prevođenje sa rumunskog na engleski jezik za dokumenta. Kako su tu i prevodioci i sudski tumači, klijenti uz prevod dokumenata u pomenutoj kombinaciji jezika dobijaju i njihovu overu i to pečatom sudskog tumača, kako bi mogli da ga koriste. Radi se o tome da je jedini pravno validan dokument onaj koji je preveden u ovoj jezičkoj kombinaciji, a poseduje i pečat ovlašćenog sudskog tumača, jer se njime potvrđuje da je njegova sadržina ista kao i u originalom dokumentu.

Samim tim što je postupak overe definisan zakonom, to je obaveza klijenta da priloži i originalna dokumenta na uvid. A osim što mogu da ih lično dostave u našu poslovnicu, klijentima se nudi mogućnost slanja dokumenata na prevod preko kurirske službe ili preporučeno putem "Pošte Srbije ". Samo oni klijenti kojima su prevodi sa rumunskog na engleski jezik za dokumenta potrebni vrlo brzo, mogu da ih prvo pošalju mejlom, a da posle toga dostave i na uvid originale. Ako im je potreban prevod za ostale sadržaje, mogu da ih pošalju samo na mejl, jer se za njih ne zahteva overa, pa samim tim ne moramo ni imati originale.

Obrada dokumenata u pojedinim slučajevima podrazumeva i stavljanje Apostille pečata, koji nosi naziv i haški. On mora biti stavljen na ona dokumenta koja određuje zakon i tačno se zna na koja dokumenta se stavlja pre, a na koja posle obrade stručnjaka Akademije Oxford. Budući da prevodilac i sudski tumač nisu dužni da izvrše ovu vrstu overe, klijent treba samostalno da dobije sve informacije o stavljanju Apostille pečata na dokumenta za koja zahteva prevođenje sa rumunskog jezika na engleski. U skladu sa njima će i znati gde najpre treba da odnese konkretna dokumenta.Pošto sudski tumači i prevodioci završe obradu dostavljenih sadržaja, klijenti mogu da ih lično preuzmu u onoj našoj poslovnici koja im je najbliža, odnosno da im ih pošaljemo preko mejla ili, pak da im kurirska služba prevedene materijale dostavi na adresu. Slanje prevedenih sadržaja na mejl je moguće isključivo kada se ne vrši overa, a dostavljanje na adresu podleže dodatnom naplaćivanju i to prema cenovniku kurirske službe.

Na zahtev klijenata, prevodilac i sudski tumač mogu da urade prevod sa rumunskog na engleski jezik za bilo koju vrstu dokumentacija, počev od lične, preko poslovne, tehničke i građevinske, pa do medicinske i tenderske dokumentacije, to jest dokumenata koja ulaze u njihov sastav. Sem njih, obrađujemo i pravna akta, kao i sva dokumentima koja se tiču i oblasti obrazovanja i oblasti nauke (tekovine Evropske Unije, sertifikati, ugovori, presude, žalbe, punomoćja za zastupanje, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, uverenja o položenim ispitima, rezultati naučnih istraživanja, potvrde o redovnom školovanju i ostala dokumenta ove vrste).

Za sve tipove uverenja, saglasnosti, potvrda i izjava će prevodioci i sudski tumači, takođe izvršiti prevod sa rumunskog jezika na engleski (saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti i druge).

Prevod lične karte sa rumunskog na engleski jezik

Ne samo da će prevodioci i sudski tumači na zahtev klijenata izvršiti prevođenje lične karte sa rumunskog jezika na engleski, već mogu da izvrše i njihovo overavanje i to pečatom zvaničnog lica, što je zapravo sudski tumač koji je član tima Akademije Oxford. Na taj način klijenti imaju mogućnost da u relativno kratkom roku dobiju pravno važeći dokument koji može da bude korišćen u svakoj situaciji apsolutno isto kao i bilo koji drugi originalan dokument.

Uz ličnu kartu, oni prevode i vozačku, odnosno saobraćajnu dozvolu, zatim pasoš, potvrdu o prebivalištu, kao i radnu dozvolu, uverenje o državljanstvu, te dozvolu za boravak, kao i izvode iz matičnih knjiga, bilo rođenih bilo venčanih ili umrlih i mnoga druga lična dokumenta.

Klijente kod nas očekuju i prevodi sa rumunskog jezika na engleski za bilo koji dokument koji je vezan za poslovanje određene firme, to jest pravnog lica ili preduzetnika, zatim ona dokumenta koja su deo medicinske, građevinske i tenderske, ali i tehničke dokumentacije. Kada je to potrebno klijentima, prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše kompletnu obradu svih vrsta pravnih akata, kako sudskih presuda i žalbi, tako i rešenja i tužbi, odnosno sudskih odluka, te sertifikata, punomoćja za zastupanje, ali i tekovina Evropske Unije, licenci i mnogih drugih dokumenata iz oblasti prava ili sudstva.

Prevodimo i dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja ili nauke, kao i sve vrste dokumenata koja se podnose različitim nadležnim institucijama kada je to potrebno, a što podrazumeva prevođenje sa rumunskog jezika na engleski za izjave različitih vrsta, odnosno saglasnosti, te potvrda i uverenja.

Kako bi proces obrade dokumenata bio sproveden u skladu sa slovom zakona, najvažnije da klijent na vreme dobije informaciju o stavljanju Apostille pečata na konkretna dokumenta, kao i da prilikom slanja sadržaja na prevod, u svakom slučaju dostavi originale koji su neophodni sudskom tumaču na uvid prilikom overe prevoda.

Prevođenje flajera sa rumunskog jezika na engleski

Da bi prevod flajera sa rumunskog na engleski jezik mogao biti smatran profesionalno urađenim, vrlo je važno da prevodioci i sudski tumači poznaju pravila marketinga, odnosno prevođenja marketinških materijala. A upravo o tome vode računa naši stručnjaci koji su već dugo godina u ovom poslu i koji imaju sasvim dovoljno iskustva u obradi svih sadržaja iz oblasti marketinga, tako da će oni prilikom prevoda poruku koja se u flajeru nalazi, a koja nije lako vidljiva oku običnog posmatrača, odnosno potencijalnog klijenta, na pravi način prilagoditi svim postojećim pravilima engleskog jezika, te će tako omogućiti svim klijentima koji bi trebalo da se upoznaju sa sadržinom flajera da to učine na prikladan način.

Sem reklamnih flajera, prevodilac i sudski tumač obrađuju i brošure, odnosno letke, PR tekstove i plakate, kao i kataloge, bilo da su u pitanju usluge ili proizvodi, pa čak klijentima možemo da ponudimo i prevođenje sa rumunskog na engleski jezik za vizit kartice.

Tekstualne sadržaje, kako one koji su stručni, tako i one koji će biti plasirani javnosti, obrađujemo u ovoj kombinaciji jezika. A njihova tema može da se odnosi na jednu od pomenutih oblasti: marketing, finansije, komunikologija, politika, menadžment, bankarstvo, farmacija, pravo, nauka, turizam, obrazovanje, filozofija, medicina, ekologija i zaštita životne sredine, sociologija i mnoge nepomenute grane, bez obzira da li se radi o prirodnim ili društvenim naukama.

Klijenti koji već poseduju prevedene različite sadržaje u ovoj jezičkoj kombinaciji, bilo da je u pitanju dokument ili ma koji drugi sadržaj, ali taj prevod nije kvalitetno urađen mogu u bilo kojoj našoj poslovnici da dobiju uslugu lekture i korekture obrađenih sadržaja, koju će izvršiti profesionalci. A po završetku redakture dostavljenih materijala sasvim smo sigurni da će apsolutno bilo koji klijent biti u potpunosti zadovoljan kvalitetom obrade.

Sve vrste serija, ali i reklamne poruke, te informativne i dečije, odnosno zabavne, obrazovne i druge vrste emisija, bez obzira da li se emituju na radiju ili, pak na televiziji, kao i filmove različitih žanrova, takođe mogu da obrade sudski tumači i prevodioci kada je to potrebno našim klijentima. A u sklopu ove usluge im omogućujemo i finalizaciju čitavog procesa, te uz prevođenje sa rumunskog jezika na engleski za pomenute sadržaje, vršimo i njihovo titlovanje ako tako žele naši klijenti, odnosno možemo da im ponudimo njihovo sinhronizovanje.

Prevodi internet aplikacija sa rumunskog na engleski jezik

Bilo koju internet aplikaciju, ali i program mogu da prevedu sa rumunskog na engleski naši stručnjaci. A u polje njihovog rada spada i obrada web sajtova, odnosno online kataloga i prodavnica, ali i drugih vrsta sadržaja koji su vezani za oblast interneta. Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford će tokom obrad pomenutih materijala voditi računa i o primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation), kako bi im omogućili da se vrlo brzo nađu u samom vrhu web pretrage, a što će se izuzetno pozitivno odraziti na poslovanje vlasnika sajta, odnosno online prodavnice i drugih internet sadržaja.

Takođe, sudski tumač i prevodilac mogu da izvrše prevođenje sa rumunskog jezika na engleski i za časopise, kako popularne, tako i stručne, ali i za članke iz novina. Prevodimo i romane, odnosno prozna i poetska dela, ali i beletristiku, a kada je to neophodno klijentima, možemo da ponudimo i uslugu koja podrazumeva usmeni prevod sa rumunskog jezika na engleski. Prevodilac i sudski tumač su podjednako kvalitetno osposobljeni i za simultano, kao i za konsekutivno, te za prevod uz pomoć šapata u navedenoj kombinaciji jezika. A da bismo mogli da prilagodimo ponudu za ovu uslugu samom događaju koji se organizuje vrlo je važno da nam klijenti daju sve neophodne informacije, a što podrazumeva broj učesnika, trajanje samog događaja, kao i informacije o njegovom toku i principu organizacije. Ukoliko se upravo ta vrsta prevoda primenjuje na konkretan događaj, svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i po povoljnim cenama iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje