Prevodi sa rumunskog na francuski jezik

Besplatni online prevod sa rumunskog na francuski jezik

Za online prevod sa rumunskog na francuski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Stručni tim Akademije Oxford, pored ostalih čine i sudski tumači i prevodioci za rumunski i francuski jezik. Iz tog razloga svima koji imaju potrebu za tim, nudimo i direktno prevođenje sa rumunskog jezika na francuski.

Uz obradu sadržaja u pisanoj formi, prevodilac i sudski tumač mogu da na zahtev klijenata izvrše i usmeni prevod u ovoj kombinaciji, te osim konsekutivnog i simultanog, a u zavisnosti od tipa događaja, mogu da izvrše i prevod uz pomoć šapata sa rumunskog na francuski jezik. Takođe, u sklopu ove usluge nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po cenama koje su sigurno na tržištu cele zemlje najpovoljnije.

Prema zahtevima, možemo da uradimo prevod sa rumunskog jezika na francuski i za različite vrste audio ili video sadržaja (reklamne poruke, filmovi, emisije, serije i drugo), ali i da klijentima ponudimo njihovo titlovanje, odnosno ako im tako više odgovara, da izvršimo sinhronizovanje obrađenih sadržaja.Prevođenje sa rumunskog na francuski
Prevođenje sa francuskog na rumunski

Pored svega što smo pomenuli, sudski tumači i prevodioci mogu da urade i prevod sa rumunskog na francuski jezik i za članke iz novina, web sajtove, ali i za sve ostale vrste internet materijala, odnosno za naučne i popularne tekstove. Takođe, spremni smo da ponudimo klijentima i obradu onih sadržaja koji su namenjeni reklamiranju određene kompanije, odnosno nekog proizvoda ili usluge, kao i da izradimo prevod za udžbenike i književna dela različitih vrsta. Klijente kod nas očekuju i prevodi filmskih ostvarenja različitih žanrova, odnosno reklamnih poruka, te svih vrsta emisija i serija. Kako su deo našeg tima i profesionalni titleri i oni stručnjaci čija specijalnost je sinhronizovanje, to vam nudimo i ove usluge, tako da ćete vrlo brzo dobiti materijale koje možete da prikazujete i u bioskopu i na internetu, odnosno na televiziji, radiju i bilo kom drugom mediju.

Obrada dokumenata u pomenutoj jezičkoj kombinaciji takođe je važan segment rada naših stručnjaka, a kako su tu i prevodioci i sudski tumači, to znači da ćete u optimalnom roku dobiti kompletnu obradu različitih vrsta dokumenata, jer ćemo uz njihovo prevođenje sa rumunskog jezika na francuski da izvršimo i overavanje i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača i to kako za ona dokumenta koja spadaju u lična (uverenje o državljanstvu, pasoš, potvrda o prebivalištu, lična karta, radna dozvola, vozačka i saobraćajna dozvola, krštenica, venčani list, dozvola za boravak, izvod iz matične knjige umrlih i druga), tako i za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (bilo koja vrsta saglasnosti, potvrda, izjava i uverenja).

Prevodilac i sudski tumač mogu na vaš zahtev da izvrše i prevođenje sa rumunskog jezika na francuski za tendersku i medicinsku, odnosno građevinsku, tehničku i poslovnu dokumentaciju, te da u optimalnom roku izvrše kompletnu obradu svih onih dokumenata koja ulaze u njihov sastav (poslovne odluke, fakture, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinski projekti, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, poslovni izveštaji, statuti preduzeća, specifikacije farmaceutskih proizvoda, osnivački akti preduzeća i druga dokumenta iz ove grupe). Takođe prevodimo i dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja ili nauke, ali i sva pravna akta.A da bi čitav proces mogao da bude urađen u skladu sa slovom zakona, morate nam prilikom slanja dokumenata u svakom slučaju priložiti i originalne, jer su oni potrebni sudskom tumaču prilikom overe. Što se tiče slanja svih ostalih sadržaja za koje nije potrebno izvršiti overavanje pečatom sudskog tumača, imate mogućnost da nam ih pošaljete elektronskim putem, odnosno skenirane preko mejla, a isto tako ako vam odgovara možete i dobiti sadržaje po završetku obrade.

Proces slanja dokumenata na prevod, ali i primanje obrađenih sadržaja razlikuje, jer se moraju dostaviti i originali, pa je tako moguće da ih donesete lično, odnosno pošaljete preko kurirske službe ili putem “Pošte Srbije”, stim što je vrlo važno da to bude preporučena pošiljka, budući da se šalju originalna dokumenta. A kada prevodioci sudski tumači izvrše njihovu obradu, možemo ih poslati na vašu adresu ili ih možete lično preuzeti u našoj poslovnici koja vam je najbliža. Kurirska služba mora biti angažovati za slanje prevedenih dokumenata na adresu, pa će oni ovu uslugu naplatiti prema sopstvenom cenovniku i to direktno od klijenata.

Ako vas zanima slanje dokumenata na mejl, morate znati da je ova usluga omogućena isključivo onim klijentima kojima su njihovi prevodi sa rumunskog jezika na francuski potrebni po hitnom postupku, ali i tada oni moraju dostaviti originale na uvid, te se podrazumeva da će maksimalno poštovati vreme za dostavu, kako bi prevodilac i sudski tumač mogli da izađu u susret njihovim zahtevima i omoguće im da zaista i dobiju prevod sa rumunskog jezika na francuski za konkretna dokumenta u navedenom roku.

Još je jedna vrlo bitna stvar vezana za prevođenje dokumenata, a ona se odnosi na overavanje specijalnom vrstom pečata koji nosi naziv haški ili Apostille. Ovu vrstu overe ne vrše prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford, nego ovlašćene službe pri osnovnim sudovima u našoj zemlji. Iz tog razloga, klijent treba samostalno da potraži informaciju o stavljanju haškog pečata na konkretna dokumenta za koja zahteva prevod sa rumunskog jezika na francuski, te da pita da li se on stavlja na početku obrade dokumenta ili tek pošto prevodioci i sudski tumači završe svoj deo posla, jer su upravo ova dva načina overavanja haškim pečatom najprisutnija u praksi.

Prevođenje dokumentacije za tendere sa rumunskog na francuski jezik

Dokumentaciju za tendere će prevodioci i sudski tumači prvo da prevedu sa rumunskog jezika na francuski, a potom i da overe, kako bi klijentima omogućili da u kratkom roku imaju dokument koji je sa pravne, odnosno zakonske tačke gledišta važeći.

Na vaš zahtev ćemo da izvršimo i prevođenje sa rumunskog jezika na francuski za tehničku, medicinsku, ali i građevinsku, odnosno poslovnu i ličnu dokumentaciju, te sva dokumenta koja ulaze u njihov sastav (uputstva za rukovanje, izvodi iz matičnih knjiga rođenih, umrlih i venčanih, građevinski projekti, vozačke i radne dozvole, poslovni izveštaji, specifikacije farmaceutskih proizvoda, pasoši, lične karte, deklaracije proizvoda, potvrde o prebivalištu, fakture i osnivački akti preduzeća, uverenja o državljanstvu, poslovne odluke, dozvole za boravak, rešenja o osnivanju preduzeća i ostala).

Dokumenta koja se predaju nadležnim službama, kao što su svi tipovi saglasnosti, uverenja, potvrda i izjava, takođe će prevodioci i sudski tumači da obrade u skladu sa potrebama klijenata. Isto tako, oni vrše i prevod sa rumunskog jezika na francuski za dokumenta iz oblasti obrazovanja, poput uverenja o položenim ispitima, diploma i dodataka diplomi, te svedočanstava završenih razreda osnovnih i srednjih škola, odnosno prepisa ocena, nastavnih planova i programa fakulteta, a prevode i overavaju i dokumenta koja su vezana za segment nauke (naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, naučni patenti i ostala).

Tekovine Evropske Unije, sve tipove sertifikata, odnosno ugovora i licenci, te punomoćja za zastupanje, ali i presude o razvodu braka, te ostale vrste sudskih presuda, kao i žalbi, rešenja, odluka i tužbi, će prema zahtevima klijenata da obrade prevodilac i sudski tumač, što znači da će prvo da urade njihov prevod sa rumunskog jezika na francuski, a zatim i overu i to pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača.

Svaki klijent koji zahtev prevod dokumenata u ovoj kombinaciji jezika mora da ispoštuje dva pravila, koja podrazumevaju slanje originalnih dokumenata na uvid sudskom tumaču, kao i da u osnovnom sudu, odnosno službama u okviru njega, provere sve vezano za stavljanje Apostille pečata na konkretna dokumenta.

Prevod igranih filmova sa rumunskog jezika na francuski

Uz prevođenje igranih filmova sa rumunskog na francuski jezik, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudi i njihovo sinhronizovanje, ali i titlovanje. Ova usluga podrazumeva i obradu serija, ali i reklamnih poruka, te različitih vrsta emisija (obrazovne, zabavne, informativne, dečije i druge), kako onih koje su namenjene emitovanju na radiju, tako i onih koje bi trebalo da se prikazuju na televiziji.

Internet sajtove, kao i sve vrste programa i aplikacija, odnosno web kataloga i prodavnica, te mnogih drugih sadržaja koji su vezani za oblast interneta, obrađuju takođe prevodioci i sudski tumači. Ne samo da će izvršiti njihov prevod sa rumunskog na francuski jezik, nego će primeniti i SEO pravila (Search Engine Optimisation), što znači da će oni u kratkom roku poboljšati svoje mesto u okviru web pretrage.

Ako su vam potrebni prevodi sa rumunskog na francuski jezik za popularne, ali i naučne tekstove, a njihova tema je naročito kompleksna, naši prevodioci i sudski tumači će ih obraditi u optimalnom roku. Njihova tema može da bude vezana za bilo koju granu društvenih ili prirodnih nauka, a pored ostalog za oblast menadžmenta, psihologije i medicine, te obrazovanja, turizma i marketinga, ali i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno marketinga, sociologije, farmacije i mnogih drugih naučnih disciplina.

Prevodi reklamnih plakata sa rumunskog na francuski jezik

Prevođenje plakata sa rumunskog jezika na francuski je deo bogate ponude usluga koje nude sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford. Naravno, u ovoj jezičkoj kombinaciji oni obrađuju i kataloge, reklamne flajere i PR tekstove, ali i brošure, vizit kartice, te reklamne letke i ostale sadržaje čija je primarna namena reklamiranje proizvoda, odnosno usluga, te kompanije. Ukoliko već imate sadržaje za koje je neko radio prevod sa rumunskog jezika na francuski, a njihovim kvalitetom iz ma kog razloga baš i niste zadovoljni, naši lektori i korektori su spremni da ih obrade u skladu sa pravilima francuskog jezika, te da ga maksimalno prilagode smernicama koje navodi prevodilačka struka.

Prevodilac i sudski tumač mogu da vam ponude i obradu književnih dela u ovoj kombinaciji jezika, ali i udžbenika, odnosno mogu da izvrše prevod i za časopise svih vrsta, te članke iz novina. Usmeni prevodi sa rumunskog jezika na francuski su još jedna usluga koju mogu da pruže naši stručnjaci klijentima. Vrlo je važno da nas obavestite o svim detaljima u vezi sa događajem koji organizujete, odnosno za koji vam je potrebna ova usluga, jer ćemo na osnovu njih odlučiti da li će prevodilac i sudski tumač da primene konsekutivni prevod ili, pak simultani, odnosno prevod pomoću šapata. Prilikom izrade ponude ćemo klijentima ponuditi i iznajmljivanje opreme za simultano prevošenje, ukoliko ta vrsta usmenog prevoda odgovara konkretnom događaju.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje