Sudski tumač i prevodilac za rumunski jezik

U okviru romanske grane indoevropskih jezika rumunski se ubraja u istočnu grupu. Njime se kao maternjim služi skoro 25 miliona ljudi, a kao drugi jezik ga govori njih nešto manje od 5 miliona.

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom stalnom timu ima i članove koji su specijalizovani za rad sa ovim jezikom, a prevodioci i sudski tumači za rumunski jezik će na vaš zahtev prevesti apsolutno sve vrste materijala, a prvenstveno dokumenta svih vrsta. Ali, to je tek početak usluga koje pružamo!

Naime, u našem timu su i prevodioci i sudski tumači za preko 40 svetskih jezika, što znači da ćete osim prevoda sa rumunskog na srpski i sa srpskog na rumunski dobiti i prevod sa rumunskog na: španski, francuski, engleski, nemački, ruski, danski, portugalski, grčki, mađarski, švedski, kineski, holandski, bugarski, ali i hrvatski, norveški, makedonski, slovenački, češki, bosanski, norveški, ukrajinski, albanski, turski, slovački, bugarski, poljski i sve ostale jezike koje imamo u ponudi. Sem usluge prevoda sa rumunskog na druge jezike, vršimo i uslugu prevoda sa određenog jezika na rumunski.

Uz uslugu prevoda, u svakoj od preko 20 naših poslovnica možete da dobijete i uslugu zvanično ovlašćenog sudskog tumača, te na taj način u relativno kratkom roku pribavite dokument koji možete da koristite bez ikakvih prepreka, uzevši u obzir da je reč o zakonski validnom dokumentu. Naime, sudski tumač stavljanjem svog pečata na preveden dokument potvrđuje da je on veran originalu, što znači da je u smislu zakona i prava on potpuno validan.

Sam proces overe podrazumeva da ovlašćeno lice ima obavezu da prvo uporedi original sa prevodom, pa tek kada utvrdi da među njima nema nikakve razlike može da stavi svoj pečat i na taj način ga overi. Kako zakonski postupak overe podrazumeva i ovaj segment, to je svaki klijent kome su potrebne usluge koje pruža prevodilac i sudski tumač za rumunski jezik u obavezi da dostavi i originale na uvid.

Na vaš zahtev, prevodimo bilo koji lični i poslovni dokument, a potom vršimo njegovu overu. To znači da sa rumunskog ili na rumunski u bilo kojoj jezičkoj kombinaciji prevodimo, pored ostalih i: potvrdu o prebivalištu, izvod iz matične knjige rođenih, radnu dozvolu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvolu za boravak, uverenje o državljanstvu, vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, te sva ostala lična dokumenta. Takođe, u skladu sa vašim zahtevima naši prevodioci i sudski tumači za rumunski jezik obrađuju i: fakture, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, godišnje poslovne izveštaje, sertifikate, bilanse uspeha, statute preduzeća, licence, revizorske izveštaje, ali i tekovine Evropske Unije, sudske presude i rešenja, te sva pravna akta.
Svaki prevodilac i sudski tumač za rumunski jezik će na vaš zahtev obraditi i svedočanstva završenih razreda osnovne škole, uverenja o položenim ispitima, ali i diplome i dodatke diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, te prepise ocena i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama, a imaju veze sa oblašću edukacije.

Prevodimo i građevinske projekte, naučne patente, ali i tehničku, tendersku i medicinsku dokumentaciju. Uz prevod laboratorijskih ispitivanja tehničkih uzoraka, naši prevodioci i sudski tumači za rumunski jezik obrađuju i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, ali i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za rukovanje i deklaracije proizvoda, kao i sve ostale dokumente iz oblasti nauke, ali i one koji su vezani za medicinu i farmaciju.

Ono što je izuzetno važno kada su prevodi sadržaja sa rumunskog i na rumunski jezik u pitanju, odnosno dokumenata jeste da se u nekim slučajevima zahteva i overa Apostille pečatom, što je svojevrsna nadovera, za koju su nadležni isključivo sudski organi. Naime, reč je o tome da se Apostille pečat zahteva samo za određene dokumente i da u određenim slučajevima mora da se izvrši i prevod samog Apostille pečata, pa je vrlo važno da dobijete pravu informaciju kako biste uštedeli svoje vreme. Posebno naglašavamo i to da nijedan prevodilac i sudski tumač za rumunski jezik nije u obavezi da poseduje informacije o tome za koja dokumenta je potrebno izvršiti overu Apostille pečatom i na koji način, ali će vam svakako izaći u susret i pružiti sve informacije koje poseduje, kako bi vam time čitav proces bio olakšan.Prevođenje sa rumunskog i na rumunski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford pruža usluge prevođenja sa rumunskog i na rumunski jezik za različite vrste materijala, a posebnu pažnju obraćamo na kvalitet prevoda i brzinu usluge, ali i na cenu.

Na vaš zahtev prevodimo sve vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira kako bila kompleksna i njihova tema i izlaganje. Pored onih tekstova koji obrađuju temu iz oblasti marketinga, prava, ekonomije i politike, sa rumunskog i na rumunski jezik prevodimo i one koji se tiču: ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, informacionih tehnologija, medicine, finansija, turizma, farmacije, građevinske industrije, različitih grana prirodnih i društvenih nauka i mnogih drugih oblasti koje ovom prilikom nismo naveli.

Sa rumunskog i na rumunski jezik prevodimo književna dela, poput romana, poezije, proze i beletristike, ali i članke iz novina, te ilustrovane, stručne i dečije časopise, a u slučaju potrebe prevodimo i udžbenike. Takođe, naši stručnjaci će obraditi i sve vrste materijala iz oblasti marketinga, poput letaka, PR tekstova, flajera, plakata, brošura, te vizit kartica i kataloga. Budući da su prevodioci i sudski tumači za rumunski jezik koji su usmereni na prevođenje reklamnih materijala dugi niz godina u ovom poslu, možete biti sigurni da će pronaći odgovarajući način da određenu reklamnu poruku prenesu i u okviru prevoda, kako bi potencijalnim kupcima proizvoda, odnosno korisnicima usluga omogućili da se upoznaju sa onim što se reklamira.

U našem timu su i IT stručnjaci, kako bi pružili podršku svi našim stručnjacima zaduženim za prevođenje web sajtova, online kataloga, softvera, ali i web prodavnica. Na taj način svi naši klijenti dobijaju kvalitetan i profesionalno urađen prevod, a što je posebno vidljivo u prevodima sajtova. Radi se o tome da se u procesu prevoda web sajtova sa rumunskog i na rumunski jezik posebno vodi računa o primeni pravila SEO (Search Engine Optimisation), a što će vrlo brzo biti vidljivo u kotiranju samog sajta u polju pretrage. Naime, primena pravila dobre optimizacije sadržaja je vrlo važna da bi se određeni internet sajt našao u samom vrhu pretrage.

Ukoliko organizujete bilo koji događaj, za koji vam je potrebno usmeno prevođenje sa rumunskog i na rumunski jezik možete biti sigurni da će naši prevodioci i sudski tumači izvršiti ovu uslugu na najbolji mogući način. Prevodilački centar Akademije Oxford vam nudi mogućnost da angažujete stručnjake za konsekutivno, simultano, ali i za prevođenje pomoću šapata, a shodno vašim potrebama vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Pored prevođenja audio i video materijala sa rumunskog i na rumunski jezik, svako kome je to potrebno može da dobije i uslugu sinhronizacije i titlovanja svih materijala, što znači da ćete u optimalnom roku dobiti kompletno obrađen materijal, koji možete nesmetano da plasirate na televiziji, internetu, radiju ili u bioskopu. Uz reklamne poruke, obrađujemo i serije, zabavne, naučne i dečije emisije, ali i igrane filmove svih žanrova, te crtane, animirane i dokumentarne filmove.

Pored svih usluga koje smo pomenuli, kod nas možete dobiti i uslugu redakture svih materijala koji su već prevedeni i to na nekom drugom mestu. Ma kako oni bili nekvalitetno i loše prevedeni, možete biti sigurni da će naši lektori i korektori koji su zaduženi za ovu uslugu, profesionalno izvršiti lekturu, odnosno korekturu i na taj način klijentima omogućiti da dobiju profesionalno obrađen materijal.

Dostava dokumenata i drugih vrsta materijala koje želite da prevedemo sa rumunskog i na rumunski jezik se donekle razlikuje, jer je neophodno da dostavite i originale dokumenata na uvid ukoliko želite da budu overena pečatom sudskog tumača. Osim što ih možete doneti lično u jednu od naših brojnih poslovnica, možete ih poslati i preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno kuriskom službom na adresu naše najbliže poslovnice. Takođe, dokumenta nam možete poslati i skenirana na meil, ali samo ukoliko imate potrebu za takozvanim hitnim prevodom, što podrazumeva prevođenje sa rumunskog i na rumunski jezik u izuzetno kratkom roku. Upravo da bismo ispoštovali vaš zahtev i dostavili vam prevod u dogovorenom roku vam i nudimo ovu mogućnost, ali svejedno imate obavezu da nam naknadno dostavite i originale na uvid. Podrazumeva se da sve one sadržaje za koje se ne zahteva overa možete nesmetano da pošaljete skenirane, na meil, a i mi vama na isti način možemo poslati obrađene materijale.

Sve materijale koje naši prevodioci i sudski tumači za rumunski jezik obrade možete preuzeti i lično u našoj najbližoj poslovnici, a možemo vam ih poslati na određenu adresu. Dostavu materijala na ovaj način vrši kurirska služba, pa se i sama usluga naplaćuje nezavisno od usluge prevoda i overe, a prema vežećem cenovniku kurirske sužbe.

Za sva pitanja u vezi sa prevođenjem sa rumunskog i na rumunski jezik vam stojimo na raspolaganju!

Prevod sa srpskog na rumunski jezik

Jedan od sigurno najčešćih zahteva koji nam upućuju mnogi klijenti podrazumeva prevod sa srpskog na rumunski jezik, a prvenstveno se odnosi na prevođenje poslovnih, ali i ličnih dokumenata. Uzevši u obzir da su u timu Prevodilačkog centra Akademije Oxford i prevodioci i sudski tumači za oba jezika, sasvim je jasno da kod nas možete dobiti kompletnu uslugu obrade dokumenata. Stvar je u tome da se usluga overe prevedenih dokumenata od strane sudskog tumača smatra najvažnijom, jer ako se neki dokument samo prevede, a ne overi, on sa pravne tačke gledišta nema baš nikakvu vrednost, što znači da ne možete da ga predate nijednom nadležnom organu. Upravo zato je vrlo važno da uz prevod dobijete i njegovu overu, a što vrši sudski tumač koji ima ovlašćenja od strane Republike Srbije.

Sam proces overe je zapravo vrlo jednostavan i ne iziskuje veliki utrošak vremena, što naravno sve zavisi od broja strana u okviru jednog dokumenta, ali je zato izuzetno bitno da svaki klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata sa srpskog jezika na rumunski svakako priloži i originalna dokumenta na uvid, budući da je to uobičajena procedura koja je propisana prema pravilima važećeg zakona. Naime, sudski tumač vrši fizičko upoređivanje dva dokumenta - prevoda i originala, kako bi utvrdio da li među njima ima bilo kakvih odstupanja. U slučaju da su istovetni, on stavlja zvaničan pečat na preveden dokument, što u praktičnom smislu znači da ga overava, te ga kategorizuje kao pravno važeći dokument, koji može da se preda bilo kojoj državnoj instituciji, uzevši u obzir da je u istom rangu kao i svaki originalan dokument.

A uslugu prevoda sa srpskog na rumunski jezik i overe različitih vrsta dokumentacije i dokumenata možete dobiti na preko 20 lokacija, odnosno u svakom gradu u kome se nalazi naša poslovnica. Dovoljno je da nam dostavite dokumenta na propisan način, što znači lično ili slanjem preko kurirske službe, odnosno preporučenom pošiljkom putem “Pošte Srbije”. Samo ukoliko imate potrebu za prevodom koji mora da bude izrađen vrlo brzo, možete da nam najpre pošaljete skenirana dokumenta na meil, a originale dostavite na bilo koji od pomenutih način, stim što je neophodno i da imate u vidu da je u slučajevima hitnih prevoda brzina ključna, pa morate i da povedete računa o poštovanju rokova, kako bi naši prevodioci i sudski tumači zaista ispunili vaše zahteve, te vam dostavili prevedene materijale u roku koji ste vi odredili. Inače, za sve ostale sadržaje za koje nije potrebna usluga overe važi da ih možete slati skenirane na meil, a i mi vama na isti način možemo poslati prevedene materijale, čime ćemo maksimalno ubrzati i pojednostaviti čitav proces. U slučaju da vam ne odgovara slanje prevedenih sadržaja na ovaj način ili je reč o dokumentima, možete ih preuzeti lično u našoj poslovnici koja vam je najbliža ili, pak zahtevati da vam ih pošaljemo na željenu adresu. A da ne bismo stvorili zabunu, posebno naglašavamo da se usluga dostave na ovaj način direktno naplaćuje od klijenta i to u skladu sa cenom koju određuje kuriska služba koja je i zadužena za izvršenje ove usluge.

Prevođenje sa srpskog na rumunski
Prevođenje sa rumunskog na srpski

Prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima su, između ostalog specijalizovani i za usmeno prevođenje sa srpskog na rumunski jezik, tako da osim simultano i konsekutivno, oni vrše i prevođenje uz pomoć šapata. Takođe, u zavisnosti od potreba događaja koji se organizuje, svim zainteresovanim klijentima omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po vrlo pristupačnim uslovima.

Sa srpskog jezika na rumunski prevodimo i tekstove različite složenosti, tematike, dužine i namene, ali i književna dela, udžbenike, te ilustrovane, dečije i stručne časopise, kao i članke iz novina. U zavisnosti od zahteva klijenata, obrađujemo i sve vrste reklamnih materijala, tako da u optimalnom roku prevodimo kataloge usluga i proizvoda, flajere, PR tekstove, letke, plakate, brošure i vizit kartice, ali i sve ostale sadržaje iz oblasti marketinga. Prevodimo i građevinske projekte, tekovine Evropske Unije, ali i sva dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u skladu sa potrebama situacije, tako da osim izjava, potvrda i uverenja, sa srpskog jezika na rumunski prevodimo i saglasnosti, ali i uverenja o položenim ispitima, prepise ocena i mnoga druga dokumenta iz oblasti obrazovanja.

Uzevši u obzir da su u našem timu i stručnjaci čija je specijalnost sinhronizacija, odnosno titlovanje različitih audio i video materijal, svim klijentima pored prevoda reklamnih poruka, informativnih, zabavnih, dečijih i naučnih emisija, odnosno animiranih, dokumentarnih, igranih i crtanih filmova, te serija nudimo i ove usluge, što znači da na jednom mestu dobijaju kompletno obrađene audio i video sadržaje svih vrsta.

Prevođenje poslovnih dokumenata sa srpskog jezika na rumunski

Poslovni godišnji izveštaji, fakture, odluke, bilansi stanja, revizorski izveštaji, rešenja o osnivanju pravnih lica, statuti preduzeća, sertifikati, licence, osnivački akti preduzeća, bilansi uspeha su samo neka od poslovnih dokuemnata koja prevodimo sa srpskog na rumunski jezik, te ih potom overavamo.

Kao što je poznato, da bi mogla da bude izvršena overa, svaki klijent je dužan da dostavi i originalna dokumenta na uvid, ali i da na vreme dobije sve potrebne informacije o overi haškim Apostille pečatom za dokument za koji mu je potreban prevod. Reč je o tome da ova vrsta overe ne isključuje overu ovlašćenog sudskog tumača, ali se za određena dokuemnta zahtevaju obe, stim što je za overu Apostille pečatom isključivo nadležna određeni sudski organ Republike Srbije u okviru koga klijenti i mogu da dobiju sve potrebne informacije. Takođe se podrazumeva da prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu nisu obavezni da poseduju ove informacije, ali će svakako uputiti klijente na pravu adresu. Ovo je vrlo važno da učinite na vreme, budući da se overa Apostille pečatom razlikuje od dokumenta do dokumenta, pa je za pojedine potrebno najpre izvršiti ovu vrstu overe, a onda i prevod dokumenta, ali i samog pečata, te overiti tako obrađen dokument. Sasvim je jasno da klijent samim tim što poseduje validnu informaciju o ovoj vrsti overe, u velikoj meri pojednostavljuje čitav proces, a što utiče na uštedu i vremena, ali i novca.

Od ličnih dokumenata, sa srpskog na rumunski jezik prevodimo: pasoš, dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige rođenih, uverenje o državljanstvu, ličnu kartu, izvod iz matične knjige umrlih, potvrdu o prebivalištu, saobraćajnu dozvolu, izvod iz matične knjige venčanih, radnu dozvolu i mnoga druga lična dokumenta. Pored toga, prevodimo i presude o razvodu braka, ali i ostale sudske presude i rešenja, tekovine Evropske Unije, punomoćja i sva nepomenuta pravna akta.

Sva dokumenta koja su podnose nadležnim službama, a imaju veze sa obrazovanjem, kao što su: diploma i dodatak diplomi, potvrda o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, prepis ocena, svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, uverenje o položenim ispitima i druga, takođe prevodimo sa srpskog na rumunski jezik, te ih overava zvaničan sudski tumač. Zato je vrlo važno da u ovom slučaju priložite i originalna dokumenta na uvid, kako bismo u potpunosti ispoštovali proceduru i dostavili vam obrađena dokumenta na dogovoren način.

Prevodi kataloga proizvoda i usluga sa srpskog na rumunski jezik

Ma kako bio obiman ili složen katalog, možete biti uvereni da će ga naši prevodioci i sudski tumači prevesti na najbolji mogući način sa srpskog jezika na rumunski, uz maksimalno poštovanje svih pravila prevođenja reklamnih materijala. Radi se o tome da i katalozi, ali i flajeri, brošure, ali i PR tekstovi, plakati i vizit kartice moraju da se prevode sa posebnom pažnjom, kako bi se na najbolji mogući način prenela i reklamna poruka koju mnogi od pomenutih materijala sadrže, jer je to jedan od razloga zbog čega se prevodi marketinških materijala uvek prepuštaju stručnjacima, koji su usavršili prevođenje ovakvih sadržaja. Upravo to i jeste osnovni cilj prevoda reklamnih materijala, jer će jedino tako onim ljudima koji se služe rumunskim jezikom, odnosno onima kojima je on maternji omogućiti da se na pravi način upoznaju sa proizvodima, odnosno uslugama koje se na taj način reklamiraju.

A kako Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali i članovima tima koji su usmereni na izradu softvera, web prodavnica, ali i online kataloga i sajtova, to će svako kome su potrebni prevodi navedenih sadržaja sa srpskog na rumunski jezik dobiti profesionalno obrađene materijale, budući da tokom samog procesa prevođenje IT stručnjaci ostvauruju saradnju sa prevodiocima i sudskim tumačima koji su zaduženi za obradu materijala. A osnovni cilj njihove saradnje, jeste da primenom svih pravila dobre optimizacije, SEO (Search Engine Optimisation) određene internet sadržaje učine znatno bolje rangiranim u okviru polja pretrage, kako bi određeni sajt ili online katalog, odnosno web prodavnica bili lakše dostupni i vidljivi svim zainteresovanim klijentima.

Prevod dokumenata iz oblasti nauke sa srpskog jezika na rumunski

Prevodioci i sudski tumači koji su članovi našeg tima će u vrlo kratkom roku na vaš zahtev prevesti i sva dokumenta iz oblasti nauke sa srpskog na rumunski jezik, ali i naučne radove i patente, te rezultate naučnih istraživanja.

Takođe, prevodimo i sve vrste dokumentacije, počev od medicinske i tehničke, pa do dokumentacije za tender. Pored prevoda specifikacije farmaceutskih proizvoda, lekarskih nalaza, dokumentacije o medicinskim proizvodima, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, sa srpskog na rumunski jezik prevodimo i laboratorijske analize tehničkih uzoraka i deklaracije proizvoda bilo koje vrste.

U skladu sa zahtevima klijenata prevodimo i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, te sve ostale sadržaje koji su vezani za oblast farmacije i medicine, ali i građevinske industrije.

A sa srpskog na rumunski jezik prevodimo i književna dela, poput beletristike, romana, proze i poezije, ali i udžbenike, ukoliko je potrebno. Prevodimo i članke iz novina, te dečije, stručne i ilustrovane časopise.

Svako ko je već nekome predao materijale na prevod u ovoj kombinaciji jezika, a nije zadovoljan tako obrađenim materijalima, jer verovatno nisu urađeni u skladu sa pravilima prevodilačkog posla, imaju mogućnost da kod nas dobiju uslugu readkture sadržaja. Za ovu uslugu su zaduženi profesionalni korektori i lektori koji odlično poznaju svoj posao i u njemu imaju sasvim dovoljno iskustva, tako da ćete po završetku njihovog posla biti i više nego zadovoljni.

Prevodi informativnih emisija sa srpskog na rumunski jezik za koje su zaduženi naši sudski tumači i prevodioci su usluga po kojoj smo dobro poznati, uzevši u obzir da uz prevod kod nas možete dobiti i uslugu sinhronizacije, odnosno titlovanja, a u zavisnosti od vaših potreba.

Uz prevođenje informativnih, obrazovnih i dečijih emisija, nudimo vam i uslugu kompletne obrade serija, reklamnih poruka, ali i igranih, dokumentarnih, te crtanih i animiranih filmova, odnosno svih vrsta video i audio materijala.

U našem timu su i oni stručnjaci čija specijalnost je usmeno prevođenje sa srpskog na rumunski jezik, tako da možete dobiti uslugu simultanog, ali i konsekutivnog, te prevođenja uz pomoć šapata. To praktično znači da će svaki događaj koji organizujete biti pokrivena odabaranom vrstom prevoda, budući da je svaka od pomenutih namenjena za određeni tip događaja. Takođe, svim zainteresovanim klijentima, u skladu sa potrebama samog događaja koji se organizuje nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima.

Kako je najvažnije da i prevođenje i oprema u potpunosti zadovolje sve zahteve određenog događaja, to je neophodno da nam najpre dostavite informacije o njegovoj koncepciji, broju učesnika, trajanju, te karakteristikama samog prostora u kome će taj događaj biti održan i slične detalje, kako bismo mogli da prilagodimo ponudu tim zahtevima i na taj način vam omogućimo da budete zadovoljni i uslugom i opremom koju iznajmite.

Prevodi tekstova sa srpskog jezika na rumunski

Prevodi tekstova sa srpskog na rumunski jezik je još jedna od usluga koju će na vaš zahtev izvršiti bilo koji naš prevodilac i sudski tumač. Ma kako njihova tema ili sam koncept bili složeni, možete biti uvereni da će naši stručnjaci obraditi ove materijale uz maksimalno poštovanje svih pravila prevodilačkog posla, ali i dogovorenih rokova.

Bez obzira da li je reč o tekstovima koji su namenjeni isključivo stručnim krugovima ili je, pak reč o onim sadržajima koji su namenjeni široj, javnoj upotrebi, kod nas ćete dobiti kvalitetno obrađene sadržaje čija tema je vezana za oblast marketinga, psihologije i turizma, ali i ekonomije, medicine, filozofije, prava, finansija, informacionih tehnologija, farmacije, bankarstva, menadžmenta, ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, te bilo koje grane društvenih i prirodnih nauka.

Prevodi sa rumunskog na srpski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford zainteresovanim klijentima u svakoj od preko 20 svojih poslovnica nudi i uslugu prevođenja sa rumunskog na srpski jezik i to apsolutno svih vrsta materijala, od dokumenata, preko medicinske, tehničke i tenderske dokumentacije, pa do web sajtova, tekstova, reklamnih materijala i mnogih drugih.

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima, uz sve neophodne stručne kvalifikacije imaju i izuzetno bogato iskustvo, tako da će u relativno kratkom roku prevesti sve vrste sadržaja sa rumunskog na naš jezik. Posebno je važna i činjenica da kod nas možete dobiti i kompletnu uslugu obrade dokumentacije, odnosno svih ličnih i poslovnih dokumenata. Pod tim prvenstveno mislimo na uslugu prevoda, te na overu prevoda od strane sudskih tumača. Na taj način svaki klijent dobija dokument koji je važeći u smislu prava i zakona, koji može da koristi u komunikaciji sa bilo kojom državnom službom, ali i u mnogim drugim situacijama.

Zakonom je precizno određena i čitava procedura prevoda i overe, koja podrazumeva da sudski tumači prvo vrše poređenje originala i prevoda, kako bi utvrdili da li među njima postoji ikakva razlika. Da bi dokument koji je preveden sa rumunskog na srpski jezik mogao da bude i overen, neopodno je da bude istovetan originalu. A kada sudski tumač na njega stavi svoj pečat, on njime potvrđuje da je veran originalu, što u praksi znači da može da se koristi bez ikakvih poteškoća. Da bismo mogli da ispoštujemo ovu proceduru, vrlo je važno i da nam dostavite originale na uvid.

U svim situacijama kada se ne zahteva overa, možete nam dostaviti skenirane materijale na meil, dok za sve ostale sadržaje važi pravilo da se mogu dostaviti lično i to u jednu od preko 20 naših poslovnica, koje se nalaze u mnogim gradovima Srbije. Ako vam ne odgovara ovaj način dostave, možete ih poslati preko kurirske službe, odnosno preko “Pošte Srbije”, ali preporučenom pošiljkom. Takođe, obrađena dokumenta možete da preuzmete lično, ako vam je tako najlakše, a nudimo vam i mogućnost da ih pošaljemo na meil (samo ukoliko nije potrebna i overa od strane sudskog tumača), ali i na adresu koju navedete. Uslugu slanja materijala na adresu vrši kurirska služba sa kojom Prevodilački centar Akademije Oxford ostvaruje dugogodišnju uspešnu saradnju, tako da ona spada u red dodatnih usluga, te se naplaćuje direktno od klijenta po ceni iz važećeg cenovnika kurirske službe.

Svaki klijent kome su potrebni prevodi dokumenata, odnosno dokumentacije sa rumunskog na srpski jezik mora da zna i to da se u pojedinim slučajevima zahteva i overa haškim Apostille pečatom, koji može da se okarakteriše kao overa iznad overe, jer ne isključuje uslugu sudskog tumača. Ova vrsta overe se vrši samo za određena dokumenta, a razlikuje se njen način u odnosu na dokument koji se overava, jer se može dogoditi da se uz overu zahteva i prevod samog Apostille pečata. Upravo iz tog razloga je važno da se klijenti na vreme raspitaju o ovoj vrsti overe u nadležnom sudu, jer će na taj način izbeći gubljenje vreme i tačno će znati gde treba prvo da izvrše overu. Kako su za overu haškim Apostille pečatom isključivo zaduženi sudski organi, to je i jedini način da se klijenti obrate njima kako bi dobili odgovarajući informaciju. Naši sudski tumači i prevodioci će svakako učiniti sve što mogu da klijente upute gde mogu da dobiju validne podatke o ovoj vrsti overe.

Prevođenje sa rumunskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na rumunski

Osim svih ličnih i poslovnih dokumenata, kod nas možete dobiti i prevod dokumentacije za tender, ali i tehničke i medicinske dokumentacije, a sa rumunskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste dokumenata koja se podnose nadležnim službama u različitim slučajevima. Takođe, prevodimo i diplome i dodatke diplomi, prepise ocena, svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola, kao i nastavne planove i programe fakulteta i mnoga druga dokumenta koja se tiču obrazovanja.

Sa rumunskog jezika na srpski prevodimo i web sajtove, softvere, reklamne sadržaje, te tekstove različite tematike i složenosti. Takođe, prevodimo i građevinske projekte, uputstva za rukovanje, tekovine Evropske Unije, sudske presude i rešenja i mnoga druga sudska i pravna akta.

Kako su u našem timu i titleri, ali i stručnjaci koji su zaduženi za sinhronizaciju audio i video materijala, to uz prevod filmova, emisija, reklamnih poruka i serija sa rumunskog na srpski, nudimo i uslugu profesionalnog titlovanja i sinhronizacije, tako da svi klijenti dobijaju potpuno obrađen materijal koji mogu da plasiraju dalje.

U slučaju potrebe, vršimo i uslugu redakture svih onih materijala koje je neko već preveo sa rumunskog na naš jezik, ali kojima niste zadovoljni. Za ovu uslugu su zaduženi profesionalni lektori i korektori koji ovu uslugu vrše uz maksimalno poštovanje svih pravila prevodilačke struke, kako bi u potpunosti ispunili zahteve naših klijenata i omogućili im da dobiju kvalitetno i profesionalno obrađen materijal, ma kako da je on u početku bio loše obrađen.

Kako je jedan od najvažnijih ciljeva našeg poslovanja da ispunimo zahteve klijenata, to kod nas možete angažovati i one stručnjake koji su prvenstveno usmereni na usmeno prevođenje sa rumunskog na srpski. A uz konsekutivno, simultano i šapatno prevođenje, na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpristupačnijim uslovima.

Prevodi medicinske dokumentacije sa rumunskog jezika na srpski

Prevodi medicinske dokumentacije sa rumunskog na srpski jezik podrazumevaju ne samo prevođenje lekarskih nalaza, već i uputstava za lekove, specifikacije farmaceutskih proizvoda, te dokumentacije o medicinskim proizvodima i svih ostalih sadržaja koji se odnose na oblast medicine i farmacije. Takođe, prevodimo i tehničku i tendersku dokumentaciju, ali i građevinske projekte, deklaracije proizvoda, kao i uputstva za rukovanje.

A ako kažemo da sa rumunskog na srpski jezik prevodimo sva lična i poslovna dokumenta, mi to zaista i mislimo, jer kod nas možete dobiti prevode lične karte, pasoša i uverenja o državljanstvu, ali i: izvoda iz matične knjige rođenih, radne dozvole, saobraćajne dozvole, izvoda iz matične knjige venčanih, vozačke dozvole, potvrde o prebivalištu, izvoda iz matične knjige umrlih, te dozvole za boravak, ali i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama u različitim situacijama, kao što su: potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom radnom odnosu, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o stanju računa u banci i mnoga druga uverenja, saglasnosti, potvrde i izjave.

Takođe, prevodimo i sva dokumenta koja se tiču posla, tako da u svakoj od preko 20 naših poslovnica možete dobiti prevod: osnivačkog akta preduzeća, rešenja o osnivanju pravnog lica, godišnjih poslovnih izveštaja, faktura, bilansa stanja i uspeha, statuta preduzeća, ugovora, sertifikata i licenci, ali i svih ostalih dokumenata koja spadaju u poslovna.

Prevod uverenja o položenim ispitima sa rumunskog jezika na srpski

Iako je prevod uverenja o položenim ispitima sa rumunskog na srpski jezik jedan od najčešćih zahteva zbog koga nam se obraćaju klijenti kod nas možete dobiti i prevode diplome i dodatka diplomi, potvrde o redovnom školovanju, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, te prepisa ocena, kao i svih ostalih dokumenata koja se predaju nadležnim službama, a koja su vezana za obrazovanje.

A sa rumunskog na srpski jezik prevodimo i seminarske i diplomske radove, ali i rezultate naučnih istraživanja, te naučne radove i patente, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke. U skladu sa vašim zahtevima, prevodimo i sve vrste tekstualnih sadržaja koji su vam potrebni. Pored onih koji obrađuju temu iz oblasti politike, nauke ili prava, sa rumunskog na srpski jezik prevodimo i tekstualne sadržaje čija tema je vezana za oblast: finansija, sociologije, marketinga, građevinske industrije, ekonomije, komunikologije, ekologije i zaštite životne sredine, menadžmenta, psihologije,informacionih tehnologija, turizma, bankarstva, filozofije, te svih drugih grana društvenih i prirodnih nauka.

Prevođenje flajera i letaka sa rumunskog jezika na srpski

U skladu sa zahtevima klijenata nudimo i uslugu prevoda flajera i reklamnih letaka sa rumunskog na srpski jezik, ali i svih ostalih vrsta materijala iz oblasti marketinga. Tako da u relativno kratkom roku i po pristupačnoj ceni prevodimo i PR tekstove, ali i plakate, kataloge usluga i proizvoda, brošure, pa čak i vizit kartice. Posebno naglašavamo da naši prevodioci i sudski tumači ovim poslovima pristupaju vrlo pažljivo, budući da većina ovakvih materijala u sebi sadrži i određenu reklamnu poruku koja mora da se prilagodi ciljanom jeziku, kako bi prevođenje reklamnih materijala imalo zaista onakav efekat kakav se očekuje. A kako naši stručnjaci imaju visok nivo iskustva u radu sa ovom vrstom sadržaja, to možete biti sigurni da će svako ko nama poveri prevod materijala iz oblasti marketinga biti i više nego zadovoljan njihovom obradom.

Pored toga, sa rumunskog na srpski jezik prevodimo i web sajtove, te različite aplikacije i programe, ali i online kataloge i web prodavnice i to uz maksimalno poštovanje svih pravila SEO (Search Engine Optimisation). Pod tim mislimo da se tokom procesa prevođenja ovakvih materijala naši stručnjaci u potpunosti pridržavaju pravila optimizacije sadržaja za internet pretraživače, kako bi se time obezbedilo što bolje pozicioniranje prevedenih materijala, čime se postiže maksimalno pozitivan efekat prevođenja.

Prevođenje serija sa rumunskog na sprski jezik

Usluga prevođenja serija sa rumunskog jezika na srpski je u svakom smislu posebna, jer je Prevodilački centar Akademije Oxford jedna od retkih institucija koja svim klijentima nudi uslugu prevoda, ali i sinhronizacije, odnosno titlovanja prevedenih sadržaja. Tako smo omogućili svim klijentima da u relativno kratkom roku i po vrlo pristupačnoj ceni dobiju kompletnu, kvalitetnu obradu ne samo serija, već i svih audio i vodeo materijala.

A osim serija, sa rumunskog na naš jezik prevodimo i reklamne poruke, ali i informativne, obrazovne, zabavne i dečije emisije, te dokumentarne, animirane, igrane i crtane filmove, odnosno sve ostale vrste video i audio materijala.

Prevodioci i sudski tumači koji su u našem timu će na vaš zahtev izvršiti i uslugu svih vrsta usmenog prevoda sa rumunskog na srpski jezik. Osim za simultano i konsekutivno prevođenje, naši stručnjaci su specijalizovani i za posebnu uslugu, koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata, a na vaš zahtev vršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po najpovoljnijim uslovima.

Da bismo uspeli da pripremimo najbolju moguću ponudu, koja će u potpunosti zadovoljiti zahteve događaja, ali i vaša očekivanja kako po pitanju opreme koju iznajmite, tako i u pogledu same usluge usmenog prevoda sa rumunskog na srpski jezik, moramo da dobijemo i podatke o konceptu samog događaja, ali i informacije o prostoru u kome će biti održan, odnosno broju učesnika, trajanju i slične.

Pored svih pomenutih usluga, nudimo vam i redakturu sadržaja koji su već prevedeni na nekom drugom mestu, ali koji nisu zadovoljili pravila prevodilačke struke. Naši lektori i korektori koji su zaduženi za izvršenje ove usluge će u potpunosti ispoštovati sva pravila i obraditi materijale na profesionalan i kvalitetan način, tako da će i najzahtevniji klijenti biti i više nego zadovoljni.

Prevod sa rumunskog na druge jezike


Prevodilac za rumunski jezik

Prevodilac za rumunski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za rumunski jezik

Vidi više o prevodiocu za rumunski jezik >>>

Kurs rumunskog jezika

Škola rumunskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite rumunski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs rumunskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu rumunskog jezika >>>


Sudski tumač za rumunski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za rumunski jezik
Prevodilac za rumunski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online ruski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje