Prevod sa rumunskog na romski jezik


Prevodi sa rumunskog na romski jezik

Kako dokumenta, tako će prevodilac i sudski tumač u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade i sve vrste tekstualnih materijala, sasvim svejedno da li se njihova tematika tiče određene društvene ili prirodne nauke.

Na zahtev klijenata će biti izvršeni i direktni prevodi reklamnih materijala sa rumunskog na romski jezik, a zaposleni u brojnim poslovnicama Prevodilačkog centra Akademije Oxford širom zemlje će se potruditi da prevedu i članke iz novina, zatim udžbenike i stručne, odnosno dečije i ilustrovane časopise, kao i svako književno delo, za koje je klijent bude prevod u datoj varijanti jezika zahtevao.

Podrazumeva se, isto tako da će prevodioci i sudski tumači odgovoriti profesionalno na zahteve i onih klijenata, kojima je neophodno da dobiju preveden web sajt ili određenu aplikaciju, odnosno svaki drugi online sadržaj. S obzirom na to da oni imaju neophodno znanje vezano za korišćenje alata SEO (Search Engine Optimisation), biće izvršena i optimizacija svih tih materijala. Vlasnicima internet sadržaja će na taj način biti omogućeno poboljšanje pozicioniranja, uzevši u obzir da će njih pretraživač nakon postavljanja na internet prepoznati kao potpuno originalne i samim tim uvrstiti u sam vrh rezultata pretrage za prethodno definisane izraze i reči.Prevođenje sa rumunskog na romski
Prevođenje sa romskog na rumunski

Svakako da može biti izvršeno i prevođenje filmova sa rumunskog na romski jezik, a što se odnosi i na obradu igranih, ali i dokumentarnih i crtanih, te animiranih filmova. Isto tako zaposleni ove institucije mogu u konkretnoj jezičkoj kombinaciji da prevedu i serije, ali i zabavne i obrazovne emisije, potom reklamne poruke i sve ostale vrste što audio sadržaja, što video. Inače ova specijalizovana institucija zapošljava i titlere, kao i stručnjake koji na zahtev klijenata mogu da izvrše sinhronizaciju svih takvih materijala, tako da oni na jednom mestu njihovu kompletnu obradu dobijaju.

Trebalo bi naglasiti i to da ovi stručnjaci mogu izvršiti i usmeni prevod u navedenoj varijanti jezika, te da su specijalizovani kako za primenu pravila simultanog i šapatnog, tako isto i konsekutivnog prevoda. Inače u okviru svakog predstavništva ove institucije je u ponudi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije.

Usluga poznata kao redaktura je zainteresovanima na raspolaganju i to u svim gradovima, u kojima ova institucija ima otvoreno predstavništvo. Lektori i korektori izvršavaju navedenu uslugu, te klijentima koji imaju izrađene prevode sadržaja u ovoj varijanti jezika, ali koji nisu kvalitetni omogućuju da u najkraćem mogućem roku dobiju profesionalno obrađene materijale spremne za korišćenje.

Na mejl bi trebalo klijent sve navedene sadržaje da dostavi, a kako bi sudski tumači i prevodioci, odnosno drugi stručnjaci mogli njihovoj obradi da pristupe. Takođe se podrazumeva da će ih na mejl i dobiti, a nakon pruženih usluga, ali su dostupne i drugačije varijante i za slanje i za preuzimanje sadržaja tog tipa, a informacije o tome su zainteresovanima na raspolaganju direktno u svakoj poslovnici.

Kada neko zahteva direktan prevod dokumenata sa rumunskog na romski jezik, mora znati da ovi stručnjaci osim te usluge, izvršavaju i overu, pošto trenutno aktuelni zakon tako predviđa. Upravo iz tog razloga se zahteva da originalna dokumenta na uvid sudskom tumaču klijent dostavi, tako da ih može poslati preporučenom poštanskom pošiljkom ili angažovati bilo koju kurirsku službu da izvrši njihovu dostavu na adresu konkretne poslovnice, a dostupna je i mogućnost ličnog donošenja originalnih dokumenata.

Trebalo bi da se vlasnik dokumenata opredeli između dve ponuđene varijante za preuzimanje kompletno obrađenih sadržaja, a koje uključuju ili dolazak u poslovnicu i preuzimanje lično ili dostavljanje prevedenih i overenih dokumenata na adresu klijenta. Svako ko se bude odlučio za opciju preuzimanja sadržaja na adresi će dobiti od strane zaposlenih u kurirskoj službi sve neophodne informacije, a primarno o ceni, uzevši u obzir da ta usluga u osnovnu nije uračunata.

Bilo koji dokument će sudski tumač i prevodilac na zahtev klijenata da obrade u toj jezičkoj varijanti, tako da će oni vrlo brzo nakon što izvrše preuzimanje na određeni način moći te sadržaje praktično i da koriste.

Iako su u većini slučajeva prevodi dokumenata sa rumunskog na romski jezik i overa sudskog tumača dovoljni za njihovo nesmetano korišćenje u praksi, postoje situacije kada se zahteva i dodatna overa. Radi se o takozvanoj nadoveri, a koja podrazumeva stavljanje specijalnog pečata na dokumenta u skladu sa pravilima. Da bi klijent izbegao bezpotrebno gubljenje novca i vremena, preporučujemu se da kontaktira službe nadležne za overu Apostille (Haškim) pečatom, budući da prevodilac i sudski tumač, koji su u timu svake poslovnice ove institucije nemaju neophodna ovlašćenja da taj tip overe izvrše.

Moramo istaći i informaciju da pomenuti stručnjaci mogu kompletno da obrade bilo koji dokument u najkraćem mogućem roku, a kada se izvršava takozvani hitan prevod. Međutim, tada je vrlo važno da se brzo deluje, tako da se vlasnicima dokumenata dopušta da originale dostave naknadno, a neophodno je da prvo skeniraju konkretne sadržaje i na mejl adresu najbližeg predstavništva ove institucije ih pošalju.

Prevod književnih dela sa rumunskog na romski jezik

Ne samo romane i dela beletristike, nego će prevodilac i sudski tumač u toj jezičkoj kombinaciji da prevedu i sva ostala prozna, ali i književna dela iz roda poezije.

Naravno da mogu biti izvršeni i prevodi udžbenika sa rumunskog jezika na romski, a u skladu sa iznetim zahtevima će članovi tima brojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford obraditi profesionalno i novinske članke, te sadržinu različitih vrsta časopisa (ilustrovani, dečiji, stručni i svi ostali).

Podrazumeva se da oni mogu prevod u datoj varijanti jezika izvršiti i za stručne tekstove, a bez obzira koja je njihova tema, ali i za one koji se smatraju popularnim, budući da će biti dostupni velikom broju čitalaca.

Još bi trebalo napomenuti i to da ova institucija zapošljava i profesionalne titlere, kao i stručnjake koji na zahtev klijenata vrše sinhronizaciju audio i video materijala različite vrste. Zato i napominjemo da je u poslovnicama pomenute institucije dostupna kompletna obrada ne samo filmova različitih žanrova i vrsta, nego i emisija, zatim serija i reklamnih poruka, kao i svih ostalih video i audio sadržaja, jer klijenti mogu dobiti i usluge njihovog titlovanja, kao i sinhronizacije.

A pored tih stručnjaka, u timu svakog predstavništva pomenute institucije su i korektori, kao i profesionalni lektori, što znači da klijenti koji imaju potrebu za tim, mogu zahtevati uslugu redakture sadržaja.

Može biti izvršeno i usmeno prevođenje sa rumunskog jezika na romski, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Napominjemo da sudski tumači i prevodioci izuzev simultanog prevoda u toj jezičkoj kombinaciji, mogu da izvrše i uslugu takozvanog prevoda uz pomoć šapata i konsekutivnog, a koja će u konkretnom slučaju da bude primenjena, zavisi isključivo od karakteristika prostora u kome će manifestacija biti održana, odnosno od broja učesnika i trajanja događaja, pa se upravo te informacije od klijenata i zahtevaju.

Naravno da može biti izvršen prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji i za bilo koji web sajt, odnosno program ili online katalog, ali i za svaki drugi internet sadržaj. Tom prilikom će pomenuti stručnjaci u skladu sa potrebama primeniti i smernice, koje podrazumeva Search Engine Optimisation, odnosno SEO, te će tako sadržinu svih pomenutih web materijala uskladiti sa pravilima, koja u tom momentu u okviru internet pretraživača važe.

Takođe će biti izvršen i direktan prevod reklamnih letaka i kataloga sa rumunskog jezika na romski, ali i mnogih drugih marketinških materijala. Moramo napomenuti da članovi tima i to bilo koje poslovnice navedene institucije imaju ne samo iskustvo u obradi reklamnih sadržaja, nego i znanje iz oblasti marketinga, a koje će svakako tom prilikom primeniti, kako bi izvršili profesionalan prevod svih takvih sadržaja.

Prevodi građvinskih projekata sa rumunskog jezika na romski

Kako pomenuta, tako isto će sudski tumači i prevodioci obraditi i sva ostala dokumenta koja ulaze u sastav građevinske dokumentacije. A uzevši u obzir da imaju ovlašćenja, izvršiće i overu prevoda, te će na taj način potvrditi da je njihova sadržina ista kao u originalu, što znači da će klijenti na raspolaganju imati pravno validan dokument.

Vrlo je važno da klijenti kojima je potrebno prevođenje dokumenata sa rumunskog na romski jezik dostave i njihove originale, ali i da sve neophodne podatke o overi takozvanim Haškim pečatom, koji je poznat i kao Apostille samostalno pribave, zato što zaposleni u Prevodilačkom centru Akademije Oxford ne spadaju u stručnjake, koji su za izvršenje te vrste overe ovlašćeni.

Svakako da klijenti mogu prevod u pomenutoj jezičkoj kombinaciji zahtevati i za sadržinu tehničke i medicinske, odnosno poslovne i tenderske dokumentacije, a kojom prilikom će ovi stručnjaci prevesti ili pojedinačna dokumenta koja u njihov sastav ulaze ili celokupnu dokumentaciju.

Kome god to bude bilo potrebno, može dobiti i direktan prevod ličnih dokumenata sa rumunskog na romski jezik, posle čega će sudski tumači i prevodioci ispoštovati važeća pravila i izvršiti overu prevedenog dokumenta, kako bi potvrdili da je on isti kao i original.

Naravno da sve vrste potvrda, zatim izjava i uverenja, kao i saglasnosti, zaposleni ove institucije prevode u pomenutoj jezičkoj kombinaciji, posle čega izvršavaju overu, kako bi zakonski važeća dokumenta klijentima omogućili.

Različite sadržaje, a koji su prvenstveno vezani za oblast nauke, ali i za obrazovanje će prevodilac i sudski tumač na osnovu zahteva klijenata takođe da obrade kompletno.

Isto tako oni će se pobrinuti da prevod u toj jezičkoj kombinaciji, odnosno overu pečatom sudskog tumača izvrše i za sve vrste pravnih akata, odnosno za dokumenta koja su vezana za oblast i sudstva i prava.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na rumunski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje