Prevajanje iz slovenskega v španski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz slovenskega v španski jezik

Za spletno prevajanje iz slovenskega v španski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Iz našega v španski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford lahko dobite prevajanje vseh vsebin, za katerimi imate potrebo. S tem najprej mislimo na prevajanje vseh dokumentov s področja izobraževanja, kot so: zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, prepis ocen, potrdilo o opravljenih izpitih, diploma in dodatek k diplomi, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o rednem šolanju in številni drugi. Naši prevajalci in sodni tolmači prav tako obdelujejo tudi vse osebne dokumente, od potnega lista, izpiskov iz matičnega registra o rojstvu in osebne izkaznice, preko izpiskov iz matičnega registra o sklenitvi zakonske zveze oziroma o smrti, potrdila o državljanstvu in potrdila o stalnem prebivališču pa do vozniškega in prometnega oziroma delovnega in dovoljenja za prebivanje.

Na zahtevo strank iz slovenskega v španski jezik prevajamo tudi statut in ustanovitveni akt podjetja, bilance uspeha in stanja, sklep o ustanovitvi pravne osebe, revizijska oziroma letna poslovna poročila ter fakture, certifikate, poslovne odločitve pa tudi licence, pooblastila, pravni red Evropske Unije ter sklepe o razvezi zakonske zveze oziroma vse vrste sodb in sklepov kot tudi ostalih pravnih aktov.

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje gradbenih projektov ter gradbene, tehnične, medicinske in razpisne dokumentacije oziroma iz slovenskega v španski jezik prevajamo: specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacijo o medicinskih sredstvih pa tudi zdravniške izvide, deklaracije izdelkov vseh vrst, laboratorijske analize tehničnih vzorcev ter navodila za uporabo in vse druge vsebine, ki se tičejo, tako področij farmacije in medicine kot tudi gradbene industrije.


Prevajanje iz slovenskega v španski jezik
Prevajanje iz španskega v slovenski jezik

Glede na to, da vsi materiali, ki smo jih omenili, sodijo med uradne dokumente, se postopek njihove obdelave razlikuje glede na ostale vsebine. S tem mislimo najprej na z zakonom predpisan postopek, ki se nanaša na prevajanje vseh omenjenih dokumentov. Namreč, v okviru prevajanja kateregakoli dokumenta iz slovenskega v španski jezik je pogoj za spoštovanje postopka tudi storitev overitve prevedenega dokumenta in to s strani oseb oziroma sodnih tolmačev, ki so za opravljanje teh poslov uradno pooblaščeni od pristojnih državnih institucij. Praktično gledano to pomeni, da vsaka stranka, ki je potrebno prevajanje dokumentov iz slovenskega v španski jezik v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford dobi kompletno obdelavo in v relativno kratkem roku dobi dokument, ki je preveden in veljaven, saj žig sodnih tolmačev potrjuje, da je enak izvirniku, kar pomeni, da se lahko uporablja enako kot katerikoli drugi izvirni dokument.

Ker so zakonski predpisi specifični, kar zadeva prevajanje dokumentov oziroma dokumentacije iz slovenskega v španski jezik, obstaja še ena vrsta overitve, ki se uporablja samo za določene dokumente in za katero so pristojni sodni organi v naši državi. Prav zato, ker se način overitve s haškim Apostille žigom razlikuje v odvisnosti od tega, za kateri dokument gre, je pomembno, da na pristojnem sodišču pravočasno poiščete informacijo o tem, ali je potrebna tudi za vaše dokumente in če je, se morate pozanimati v kateri obliki. S tem mislimo na to, ali najprej poteka klasično prevajanje in overitev sodnih tolmačev, pa se šele potem overjajo z Apostille žig, ali pa se najprej izvaja overitev s haškim žigom in tedaj se, tako ta dokument kot tudi žig prevajata iz slovenskega v španski jezik, pa takšen dokument overjajo tudi zapriseženi sodni tolmači.

Poleg prevajanja dokumentov teh vseh vrst dokumentacije, naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi spletne vsebine, kot so spletne strani, spletni katalogi, programska oprema (programi in aplikacije) ter spletne prodajalne pa tudi besedilne vsebine različne kompleksnosti in tematike, od tistih, katerih tema je povezana s področji informacijskih tehnologij, psihologije, marketinga, farmacije in znanosti preko besedil, povezanih s področji turizma, gradbene industrije, sociologije, ekologije in varstva okolja ter prava, ekonomije in politike pa do tistih, ki so povezani s področji komunikologije, financ, filozofije, menedžmenta in bančništva, na vašo zahtevo pa prevajamo tudi besedila, ki se tičejo številnih drugih področij, tako strokovnih kot tudi tistih, namenjenih javni uporabi.

Iz slovenskega v španski jezik prav tako prevajamo plakate, reklamne zloženke in letake pa tudi PR članke, kataloge, brošure in vizitke oziroma vse ostale vsebine, ki so povezane s področjem marketinga. Poleg tega vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je v naši ekipi, na vašo zahtevo prevaja tudi učbenike pa tudi književna dela, poleg prevajanja beletrije in romanov pri nas lahko dobite tudi prevajanje poetskih in proznih del. Prevajamo pa tudi časopisne članke ter ilustrirane, strokovne in otroške revije.

Poleg vsega omenjenega, morate vedeti to, da ima Prevajalski center Akademije Oxford v svoji ekipi tudi strokovnjake, katerih specialnost je tolmačenje iz slovenskega v španski jezik. Naši sodni tolmači in prevajalci izvajajo konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje in v skladu z zahtevami dogodka vam pod ugodnimi pogoji ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje.

Če je to potrebno, izvajamo tudi redakcijo materialov, ki so že prevedeni, s katerimi pa iz katerihkoli razlogov niste zadovoljni. Ker imajo lektorji in korektorji, ki so zadolženi za izvedbo te storitve, za sabo dovolj izkušenj in vse vsebine obdelujejo ob upoštevanju pravil prevajalske stroke, tako da ste lahko absolutno prepričani, da bodo tudi materiale, ki jim jih dostavite, popravili na najboljši možni način.

V sklopu redne ponudbe storitev je tudi kompletna obdelava vseh vrst zvočnih oziroma video materialov. To pa pomeni, da ob prevajanju igranih, animiranih, risanih in dokumentarnih filmov oziroma reklamnih sporočil, serij in oddaj (zabavnih, izobraževalnih, otroških, informativnih) izvajamo tudi njihovo podnaslavljanje ali sinhronizacijo, s čimer vam dajemo priložnost, da na enem mestu in v relativno kratkem časovnem roku po najugodnejših cenah dobite zvočne oziroma video materiale, ki jih lahko takoj plasirate na kateremkoli mediju ali v kinematografih.

Prevajanje potnega lista iz slovenskega v španski jezik in njegova overitev

Ker je potni list uradni dokument, je v okviru njegovega prevajanja iz slovenskega v španski jezik izjemno pomembno tudi to, da zapriseženi sodni tolmač izvede overitev prevoda, saj brez tega žiga ne moremo govoriti o dokumentu, ki je pravno oziroma zakonsko veljaven. In glede na to, da so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, boste zelo hitro na enem mestu dobili, ne samo prevajanje, ampak tudi overitev potnega lista.

Pomembno je vedeti tudi to, da predpisan postopek zahteva, da se pred uradno overitvijo opravi primerjanje prevedenih in izvirnih dokumentov, pa ste nam zaradi tega dolžni dostaviti izvirnike na vpogled. Prav iz tega razloga se način pošiljanja materialov, za katere je potrebna overitev, razlikuje od pošiljanje tistih, za katere ni treba izvesti overitev, kot so na primer različne vrste besedil, ki jih lahko pošljete na elektronski naslov brez potrebe, da nam jih pošljete natisnjene. Po drugi strani, ko vam je potrebno prevajanje potnega lista ali katerihkolih drugih dokumentov iz slovenskega v španski jezik, jih morate prinesti osebno, ali pa jih pošljete priporočeno preko “Pošte Slovenije” oziroma preko kurirske službe na naslov naše poslovalnice.

Po koncu obdelave jih prav tako lahko prevzamete osebno ali vam jih lahko dostavimo na naslov, toda tedaj govorimo o dodatni storitvi, glede na to, da jo izvaja kurirska služba, s katero sodeluje Prevajalski center Akademije Oxford. Hkrati se ta storitev zaračunava neposredno od stranke, in to pri prevzemanju pošiljke ter po ceni, ki jo oblikuje omenjena služba. Vse tiste vsebine, za katere ni treba izvesti overitve, vam prav tako lahko pošljemo na elektronski naslov, ko naši strokovnjaki končajo njihovo obdelavo.

Prav tako posebej poudarjamo, da pri nas lahko dobite tudi prevajanje v posebej kratkem roku oziroma tako imenovano nujno prevajanje. V primeru, da se prevajanje te vrste nanaša na dokumente, jih lahko najprej pošljete na elektronski naslov in da naknadno dostavite tudi izvirnike na vpogled. Razume se, da je za izpolnitev teh zahtev ključni dejavnik hitrost in je zelo pomembno tudi, da izvirnike dostavite izjemno hitro.

Poleg potnega lista iz slovenskega v španski jezik prevajamo tudi: izpiske iz matičnega registra o rojstvu, vozniško dovoljenje, osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, potrdilo o stalnem prebivališču, izpiske iz matičnega registra o smrti, dovoljenje za prebivanje, delovno dovoljenje in številne druge dokumente, ki sodijo med osebne.

Prav tako iz slovenskega v španski jezik prevajamo in overjamo tudi: potrdilo o samskem stanu, soglasje o zastopanju, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki ter potrdilo o stalni zaposlitvi in potrdilo o rednih dohodkih pa tudi vse druge vrste potrdil, izjav in soglasij oziroma vse tiste dokumente, ki jih je treba ob številnih priložnostih predložiti pristojnim službam.

Prevajanje poslovnih dokumentov iz slovenskega v španski jezik

Pri nas lahko dobite tudi prevajanje vseh tistih dokumentov, ki sodijo med poslovne, tako da iz slovenskega v španski jezik, med drugim prevajamo tudi: fakture, poslovna letna poročila, bilance uspeha, statute podjetij, certifikate, licence, revizijska poročila, poslovne odločitve, sklep o ustanovitvi pravne osebe, ustanovitvene akte podjetja, bilance stanja in številne druge dokumente te vrste.

Prav tako naši prevajalci in sodni tolmači so specializirani tudi za prevajanje pravnega reda Evropske Unije pa tudi vseh vrst pogodb ter sodnih sklepov, pritožb in sodb oziroma vseh drugih zakonskih in pravnih spisov.

Iz slovenskega v španski jezik prevajamo tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim institucijam, tičejo pa se izobraževanja, kot so na primer: potrdilo o rednem šolanju, prepis ocen, diploma in dodatek k diplomi, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, predmetniki in programi fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in drugo.

Prevajanje reklamnih zloženk in letaka iz slovenskega v španski jezik

Čeprav vam morda zveni neobičajno, da je za prevajanje reklamnih zloženk in letakov iz slovenskega v španski jezik treba angažirati strokovnjake, je dejstvo, da samo oni lahko na ustrezen način prevedejo tudi sporočilo, ki je zelo pogosto skrito v takšnih vsebinah. Potem ko prevajalec in sodni tolmač v najkrajšem možnem času izvedeta njegovo prilagajanje ciljanemu oziroma španskem jeziku, boste več kot navdušeni z učinkom, saj bodo samo tako izdelek ali storitev, ki ju reklamirate, približali vsem ljudem, ki uporabljajo španski jezik. S tem bo dosežen tudi primarni cilj prevajanja reklamnih materialov. Na vašo zahtevo iz slovenskega v španski jezik prevajamo tudi PR članke pa tudi plakate in vizitke ter vsebino, tako brošur kot tudi katalogov, ne glede na to, ali je se predstavljajo storitve ali izdelki.

Na podlagi vaših zahtev naši prevajalci in sodni tolmači iz slovenskega v španski jezik prav tako prevajajo tudi besedilne materiale, ne glede na njihovo dolžino in kompleksnost in brez glede na to, ali bodo predstavljeni javnosti ali ožjim, znanstvenim krogom. Seveda naši strokovnjaki posedujejo izjemno bogate izkušnje v obdelavi takšnih materialov, tako da lahko mirno rečemo, da prevajajo besedila, ki obdelujejo temo iz katerihkoli področij. Poleg tega je zelo pomemben tudi podatek, da za to vrsto materialov, ni treba izvesti overitve z žigom sodnih tolmačev, kar pomeni, da je sam postopek pošiljanja na prevajanje oziroma pošiljanja prevedenih besedil v veliki meri poenostavljen, saj se komunikacija med strankami in našimi strokovnjaki lahko poteka elektronsko. S tem mislimo na to, da nama besedila pošljete na elektronski naslov, mi pa vam jih po koncu njihove obdelave prav tako lahko dostavimo na elektronski naslov. Vendar imate tudi možnost dostave oziroma prevzemanja osebno v okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford pa tudi pošiljanja preko kurirske službe oziroma “Pošte Slovenije” (priporočeno) na naš naslov. Prav tako vam tudi prevedena besedila lahko pošljemo na želeni naslov, toda morate vedeti, da se ta storitev ne računa v ceno prevajanja in se zaračunava po ceniku kurirske službe, ki izvaja dostavo in to neposredno od strank pri prevzemanju pošiljke.

Prevajanje programske opreme iz slovenskega v španski jezik

Ne glede na to, kateri program ali aplikacijo želite, da prevedemo iz slovenskega v španski jezik, ste lahko prepričani, da bodo naši prevajalci in sodni tolmači v celoti izpolnili vaša pričakovanja. Na vašo zahtevo poleg programske opreme oziroma vseh aplikacij in programov prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln in katalogov pa tudi spletne strani.

Da bi razumeli, zaradi česa se spletne strani, ki so jih naši strokovnjaki prevajali iz našega v španski jezik, še danes nahajajo v vrhu iskanja, morate tudi razumeti, kako pomembna je optimizacija njihovih vsebin. Namreč, prevajalci in sodni tolmači tokom postopka prevajanja spletnih vsebin zelo pozorno implementirajo pravila SEO (Search Engine Optimisation), tako da takšne vsebine spletni iskalniki zelo hitro prepoznajo kot unikatne, kar vodi do tega, da se njihov položaj v okviru iskalnika precej izboljša. Na ta način lastniki spletnih strani na primer dobijo dvojno korist, saj z ene strane dobijo spletno stran, ki je prevedena iz slovenskega v španski jezik, medtem ko z druge strani dobijo odlično optimizirano vsebino.

Poleg tega vsakdo, ki organizira dogodek katerekoli vrste, na katerem sodelujejo tudi ljudje, ki jim je španski jezik materni ali pa ga primarno uporablja, pri nas lahko pod najugodnejšimi pogoji najeme opremo za simultano tolmačenje pa tudi, da angažira strokovnjake, ki izvajajo storitev tolmačenja iz slovenskega v španski jezik. Ne glede na to, ali vam je potrebno šepetano oziroma konsekutivno ali simultano tolmačenje, bodo naši prevajalci in sodni tolmači izpolnili vaša pričakovanja pa tudi zahteve samega dogodka, tako da bodo vsi vaši gosti več kot zadovoljni s ponujeno storitvijo.

Glede na to, da je vsaka od omenjenih vrst tolmačenj uporabna samo za določeno vrsto dogodka, ste nam dolžni pravočasno posredovati vse informacije, ki se nanašajo na organizacijo dogodka pa tudi trajanje, število udeležencev ter sam prostor, v katerem bo potekal, da bi naša strokovna ekipa pripravila ponudbo, ki je v nobenem primeru ne boste mogli odbiti.

Prevajanje tehnične in medicinske dokumentacije iz slovenskega v španski jezik

Ne glede na kompleksnost tehnične ali medicinske dokumentacije ste dolžni spoštovati zakonski postopek in nam dostaviti izvirne dokumente na vpogled, vse ostalo pa je posel, ki ga v relativno kratkem roku in po zagotovo najugodnejši ceni izvajajo naši prevajalci in sodni tolmači. Izvirniki se dostavljajo zato, ker so jih sodni tolmači dolžni primerjati s prevodi, da bi ugotovili, da med njimi ne obstaja nikakršna razlika in šele potem lahko tudi opravijo overitev tako prevedenih dokumentov.

Vsekakor ne smete tudi pozabiti, da se na pristojnem sodišču pozanimate o tem, ali je tudi za dokument, za katerega vam je potrebno prevajanje iz slovenskega v španski jezik, treba izvesti tudi overitev s haškim Apostille žigom, saj je to zelo pomemben podatek, da bi privarčevali denar pa tudi čas. Gre za to, da se ta vrsta overitve izvaja izključno na pristojnem sodišču in da se ne uporablja za vse dokumente, toda celo za tiste, za katere se uporablja, se lahko razlikuje. Oziroma nekateri se najprej opremijo s haškim Apostille žig, pa se dokument in žig prevajata in potem overjata z žigom sodnih tolmačev, toda za nekatere druge poteka po regularni poti oziroma se najprej izvajata prevajanje pa overitev sodnih tolmačev in na koncu overitev z Apostille žigom. Prav zato je najboljše, da najprej pridobite to informacijo, saj boste preprečili nepotrebno izgubljanja časa pa tudi denarja.

Poleg tehnične in medicinske dokumentacije iz slovenskega v španski jezik prevajamo tudi razpisno dokumentacijo pa tudi gradbeno dokumentacijo oziroma: laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, gradbene projekte, zdravniške izvide ter specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, dokumentacijo o medicinskih izdelkih pa tudi deklaracije izdelkov vseh vrst.

Poleg tega v skladu z zahtevami strank prevajamo tudi vse ostale vsebine, ki se nanašajo na področja gradbene industrije, medicine in farmacije.

Prav tako iz slovenskega v španski jezik prevajamo tudi časopisne članke pa tudi vsebine otroških, strokovnih in ilustriranih revij ter vse vrste knjig. S tem mislimo tudi na književna dela oziroma poezijo, prozo, beletrijo in romane pa tudi na učbenike, ne glede njihovo kompleksnost. Tukaj gre za vsebine, za katere se ne zahteva overitev, pa je dovolj, da jih pošljete na elektronski naslov, s čimer boste celoten postopek precej poenostavili in prihranili tudi precej denarja. Seveda vam po istem principu lahko tudi pošljemo obdelane materiale.

Prevajanje serij iz slovenskega v španski jezik

Čeprav so španske serije zelo poznane, ne smemo pozabiti na dejstvo, da na tržišču obstaja potreba tudi za prevajanjem serij. Naši prevajalci in sodni tolmači poleg serij prevajajo tudi informativne pa tudi otroške ter zabavne in izobraževalne oddaje kot tudi reklamna sporočila. Prav tako prevajamo tudi dokumentarne, risane pa tudi animirane in igrane filme vseh žanrov.

Posebnost storitve, ki se nanaša na prevajanje video in zvočnih materialov, je vsebovana v dejstvu, da pri nas lahko dobite tudi njihovo sinhronizacijo in podnaslavljanje, s čimer vam ponujamo možnost, da pod najugodnejšimi pogoji, tako glede cene in kakovosti izdelave kot tudi z vidika hitrosti izdelave, dobite kompletno obdelane vsebine, ki jih lahko takoj plasirate dalje, ne glede na to, ali jih boste prikazovali v kinematografih, na televiziji, spletu ali na kateremkoli drugem mediju.

Ne smemo pozabiti tudi na storitev lekture oziroma korekture, ki prav tako ponujamo vsem zainteresiranim strankam. Samo imejte na umu, da se ta storitev nanaša na vse tiste materiale, ki so že prevedeni iz slovenskega v španski jezik, za katere pa ni odgovoren noben naš prevajalec in sodni tolmač, glede na to, da pri obdelavi teh vsebin maksimalno spoštujejo vsa pravila, ki jih določa prevajalska stroka. Ko lektorji in korektorji, ki so člani ekipe Akademije Oxford, končajo z redakcijo že prevedenih materialov, bo vsaka stranka absolutno zadovoljna.

Cena prevajanja iz slovenskega v španski jezik

  • Iz slovenskega v španski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz slovenskega v španski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz slovenskega v španski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz slovenskega v španski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!