Prevajanje iz španskega v perzijski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz španskega v perzijski jezik

Za spletno prevajanje iz španskega v perzijski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


V odvisnosti od vaših zahtev naši prevajalci in sodni tolmači v relativno kratkem roku izvajajo kompletno obdelavo materialov iz španskega v perzijski jezik. To so lahko dokumenti pa tudi številni drugi materiali, kot so besedilne vsebine, spletne strani, programska oprema oziroma vsi tisti materiali, ki so povezani s področjem marketinga. Prav tako iz španskega v perzijski jezik prevajamo tudi zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka ter laboratorijske analize tehničnih vzorcev, specifikacije farmacevtskih izdelkov kot tudi gradbene projekte.

Med posebnimi storitvami, ki jih ponuja Prevajalski center Akademije Oxford, posebno mesto pripada kompletni obdelavi video in zvočnih materialov, ki poleg prevajanja vključuje tudi storitev sinhronizacije in podnaslavljanja vseh prevedenih materialov. Praktično gledano, to pomeni, da vsaka stranka dobi serijo, informativno, zabavno, otroško ali izobraževalno oddajo oziroma reklamno sporočilo ter dokumentarni, risani, animirani ali igrani film, ki je pripravljen za plasiranje na kateremkoli mediju ali v kinematografih. Posebej poudarjamo, da so podnaslavljalci in umetniki zadolženi za sinhronizacijo že vrsto let v tem poslu in imajo za sabo številne zvočne in video materiale, ki so jih obdelali, tako da ste lahko prepričani, da bodo tudi vaše vsebine kakovostno in profesionalno obdelane in da se ne bodo pojavljale napake, ki vključujejo zamujanje glasu ali podnapisov.

Dostavo vsebin, ki jih želite prevesti iz španskega v perzijski jezik, lahko opravite na več načinov oziroma tako kot vam najbolj ustreza. Lahko nam jih na primer prinesete poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford, če pa vam to ne ustreza, jih lahko pošljete, ali preko katerekoli kurirske službe ali pa preko “Pošte Slovenije” pod pogojem, da je to priporočena pošiljka. Za vse tiste vsebine, za katere ni treba izvesti overitve, kot so na primer knjige, učbeniki ali različne vrste besedil, velja pravilo, da jih lahko skenirati in pošljete na naš elektronski naslov.


Prevajanje iz španskega v perzijski jezik
Prevajanje iz perzijskega v španščina jezik

Ko prevajalec in sodni tolmač, ki obdeluje dostavljene vsebine, konča s svojim poslom, imate prav tako več možnosti za prevzemanje, kar pa je predvsem odvisno od tega, ali gre za dokumente ali pa za ostale materiale, saj se za prevajanje in overitev dokumentov zahteva tudi dostava izvirnikov na vpogled, ki vam jih potem vračamo skupaj z obdelanim materialom. V tem primeru jih lahko prevzamete osebno, ali pa zahtevate, da vam jih pošljemo na določen naslov, o čemer skrbi kurirska služba, ki jo mi angažiramo. In glede na to, da ta storitev sodi med dodatne, ni vračunana v osnovno ceno, ki vključuje prevod oziroma overitev dokumentov in se zaračunava neposredno od strank po ceniku, ki velja v trenutku dostave. Za vse ostale vsebine, ki so jih prevedli naši prevajalci in sodni tolmači, lahko zahtevate, da jih pošljemo elektronsko oziroma na elektronski naslov, s čimer je celoten postopek precej enostavnejši pa tudi hitrejši.

Prevajanje vseh dokumente iz španskega v perzijski jezik

Ker se stranke na nas najpogosteje obračajo z zahtevo za obdelavo dokumentov v tej kombinaciji jezikov, moramo posebej poudariti, da vas pri nas pričakuje kompletna obdelava teh vsebin. S tem mislimo na storitev njihovega prevajanja iz španskega v perzijski jezik ter na njihovo overitev s strani pooblaščenih oseb oziroma sodnih tolmačev, ki so prav tako v ekipi Prevajalskega centra Akademije Oxford. Prav zahvaljujoč temu sodimo med tiste institucije, ki jih stranke najraje izberejo, če jim je potrebno prevajanje iz španskega v perzijski jezik, saj pri nas varčujejo s svojim časom, ker na enem mestu opravijo vse, kar je potrebno, da bi dobili dokument, ki je preveden v tej kombinaciji ter pripravljen za uporabo.

Pomembno je poudariti tudi to, da se za določene dokumente v skladu z zakonom zahteva tudi posebna vrsta overitve, ki ne sodi v pristojnost sodnih tolmačev. Gre za tako imenovani haški Apostille žig, s katerim se overjajo samo določeni dokumenti in v odvisnosti od dokumenta je odvisna tudi vrsta overitve. Kajti v določenih primerih je potrebno, da se najprej na pristojnem sodišču izvede ta vrsta overitve, pa se šele potem prevede dokument ter zahteva njegova overitev s strani sodnih tolmačev, glede na to, da je potrebno prevesti tudi sam Apostille žig. Medtem ko je v drugih primerih treba najprej izvesti prevajanje dokumenta ter njegovo overitev, za katero je zadolžen sodni tolmač, pa šele potem poteka tudi overitev z Apostille žigom. Glede na to, da so za to vrsto overitve izključno pristojna okrožna sodišča Republike Slovenije, je jasno tudi to, da prevajalci in sodni tolmači pa Akademije Oxford strankam niso dolžni dati informacij v zvezi z njo, toda zagotovo bodo storili vse, da vam olajšajo celoten postopek in vas napotijo na pravi naslov, na katerem lahko dobite vse potrebne podatke.

Od dokumentov iz španskega v perzijski jezik prevajamo vse osebne oziroma poslovne dokumente. Poleg izpiskov iz matičnega registra o rojstvu, potrdila o državljanstvu, delovnega dovoljenja in potnega lista prevajamo tudi dovoljenje za prebivanje, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, vozniško dovoljenje pa tudi izpiske iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču in prometno dovoljenje oziroma vse vrste potrdil, soglasij in izjav, kot so: potrdilo o stalni zaposlitvi, potrdilo o nekaznovanosti, potrdila o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdilo o stanju računa v banki in številni drugi dokumenti, ki jih je v različnih situacijah treba predložiti pristojnim institucijam.

Iz španskega v perzijski jezik prevajamo tudi fakture, sklep o ustanovitvi pravne osebe, bilance uspeha in stanja kot tudi letna in revizijska poročila ter odločitve, certifikate, pooblastila, licence pa tudi pravni red Evropske Unije, sklep o razvezi zakonske zveze in vse ostale sodbe in sklepe oziroma vse pravne akte.

V primeru potrebe prevajamo tudi gradbene projekte ter tehnično in medicinsko kot tudi razpisno dokumentacijo. Poleg prevajanja laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev iz španskega v perzijski jezik prevajamo tudi: specifikacije farmacevtskih izdelkov, zdravniške izvide, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka oziroma vso ostalo dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter vse ostale vsebine, ki se tičejo medicine in farmacije oziroma gradbene industrije.

Prevajanje besedil iz vseh področij iz španskega v perzijski jezik

Če vam je potrebno prevajanje besedilnih vsebin iz španskega v perzijski jezik, ne glede na njihovo temo in ne glede na to, ali so namenjeni širši, javni uporabi, ali pa gre za vsebine, namenjene strokovnim krogom, vam zagotavljamo, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford izvajajo tudi to storitev, in to ob maksimalnem spoštovanju postavljenih rokov ter po ugodnih cenah.

Poleg besedil, katerih tema je povezana s pravom, politiko, financami oziroma ekonomijo in bančništvom, iz španskega v perzijski jezik prevajamo tudi besedila, katerih tema je povezana s področji: marketinga, ekologije in varstva okolja, filozofije, medicine, izobraževanja, informacijskih tehnologij ter menedžmenta, psihologije, farmacije pa tudi sociologije, gradbene industrije, komunikologije in vseh ostalih vej naravoslovnih in družbenih ved, ki jih nismo omenili.

Iz španskega v perzijski jezik prevajamo tudi književna dela, od beletrije in romanov pa do proze oziroma poezije kot tudi učbenike, ne glede na kompleksnost njihove vsebine. Prav tako prevajamo tudi časopisne članke pa tudi otroške, ilustrirane in strokovne revije.

Poleg tega prevajamo tudi spletne strani pa tudi reklamne materiale in poleg vizitk in plakatov iz španskega v perzijski jezik prevajamo tudi PR članke ter vsebine katalogov in brošur pa tudi reklamne zloženke in letake. Pri prevajanju spletnih strani iz španskega v perzijski jezik, naši prevajalci in sodni tolmači v celoti spoštujejo pravila SEO (Search Engine Optimisation), da bi strankam ponudili kakovosten prevod, ki ga spletni iskalnik prepozna kot izvirnega, kar se v doglednem časovnem obdobju odraža tudi na boljši položaj spletne strani na iskalniku. Poleg spletnih strani prevajamo tudi vsebine spletnih prodajaln oziroma spletnih katalogov kot tudi programsko opremo oziroma katerikoli program ali aplikacijo, ki jo zahtevate.

Prevajanje dokumentov s področja izobraževanja iz španskega v perzijski jezik

Poleg prevajanja diplome in dodatka k diplomi, naši prevajalci in sodni tolmači iz španskega v perzijski jezik prevajajo tudi prepise ocen, zaključna spričevala osnovne in srednje šole ter potrdila o opravljenih izpitih kot tudi predmetnike in programe fakultet pa tudi potrdila o rednem šolanju oziroma vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam in se tičejo izobraževanja.

Na vašo zahtevo iz španskega v perzijski jezik prevajamo tudi diplomske oziroma seminarske naloge kot tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma znanstvene patente in naloge ter vse ostale dokumente s področja znanosti. Glede na to, da gre v glavnem za uradne dokumente, moramo posebej poudariti, da ste dolžni dostaviti tudi izvirnike na vpogled, da bi sodni tolmač lahko opravil njihovo overitev. Pravzaprav z zakonom predpisan postopek pomeni, da se sodni tolmač, ki je zadolžen za overitev teh pa tudi vseh ostalih dokumentov, ki se prevajajo iz španskega v perzijski jezik, mora najprej prepričati, da med izvirnimi in prevedenimi vsebinami ni razlike in šele potem izvede overitev prevoda in stranki zagotovi dokument, ki je pravno absolutno veljaven in se lahko preda katerikoli državni instituciji.

Prevajanje video in zvočnih materialov iz španskega v perzijski jezik

Prevajanje video materialov iz španskega v perzijski jezik vključuje, ne samo storitev prevajanja reklamnih sporočil, izobraževalnih, otroških in informativnih oddaj oziroma serij in igranih filmov vseh žanrov ter animiranih, risanih in dokumentarnih, ampak tudi njihovo finalno obdelavo. Pravzaprav to pomeni, da pri nas poleg prevajanja vseh omenjenih pa tudi številnih drugih zvočnih in video materialov lahko dobite tudi storitev njihovega podnaslavljanja oziroma sinhronizacije. Natančneje rečeno na enem mestu in pod najugodnejšimi pogoji, tako z vidika cene kot tudi glede hitrosti oziroma kakovosti izdelave dobite dokument, ki ga lahko plasirate, kjerkoli želite.

Storitev, ki jo boste težko dobili na nekem drugem mestu v naši državi, se nanaša na tolmačenje iz španskega v perzijski jezik, saj so v naši ekipi tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so specializirani za delo z obema omenjenima jezikoma in ki absolutno posedujejo dovolj znanja in izkušenj, da opravijo konsekutivno, simultano in šepetano tolmačenje v tej kombinaciji jezikov. Poleg omenjenih storitev vam omogočamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje in to pod najugodnejšimi pogoji na tržišču. Na ta način dobite vse kar je potrebno, da dogodek, ki ga organizirate, poteka v najboljšem redu, kar zadeva tolmačenje. Da bi ponudbo prilagodili zahtevam samega dogodka, je zelo pomembno, da z nami delite informacije in sam koncept njegove organizacije ter informacije o predvidenem trajanju dogodka, številu udeležencev, prostoru, v katerem bo potekal, in druge detajle, saj na podlagi njih pripravimo ponudbo, ki bo popolna.

Če ste že imeli priložnost, da daste nekomu materiale, da jih prevede iz španskega v perzijski jezik, toda ta storitev ni bila opravljena na profesionalen način, vam ponujamo možnost, da naši strokovnjaki izvedejo redakcijo vsebin, ki so prevedene na ta način. To pomeni da, ne glede na to, kako slabo je material preveden, naši lektorji in korektorji opravijo najprej njegov pregled ter vse potrebne popravke oziroma profesionalno lekturo ter korekturo in vam ponudijo materiale, ki so v popolnosti prilagojeni pravilom prevajanja, in to predvsem v smislu točnosti in kakovosti, tako boste zagotovo absolutno zadovoljni.

Cena prevajanja iz španskega v perzijski jezik

  • Iz španskega v perzijski po dogovoru

Cena prevajanja iz španskega v perzijski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz španskega v perzijski z overitvijo sodnega tolmača je po dogovoru

Popusti za prevajanje iz španskega v perzijski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!