Prevajanja iz španskega v flamski jezik


Da bi maksimalno olajšali vsaki stranki, ki ji je potrebno neposredno prevajanje dokumentov iz španskega v flamski jezik, zaposleni Prevajalskega centra Akademije Oxford ob tej storitvi zagotovijo tudi tisto, ki vključuje overitev z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Na ta način vsaka stranka torej dobi, tako profesionalno kot tudi hitro storitev, obdelane dokumente pa brez kakršnihkoli težav uporablja v praksi, kadarkoli je to potrebno, saj žig sodnega tolmača služi kot potrdilo enakosti prevoda izvirniku.

Seveda stranka mora spoštovati pravilo o dostavi dokumentov na obdelavo in mora izvirnike prinesti osebno, ali pa jih pošlje preko”Pošte Slovenije”, toda priporočeno oziroma preko katerekoli kurirske službe.


Prevajanje iz španskega v flamski jezik
Prevajanje iz flamskega v španski jezik

Vsak stranka, potem ko prevajalci in sodni tolmači končajo obdelavo dokumentov, sama izbere, ali jih želi prevzeti osebno v poslovalnici, ali pa ji bolj ustreza možnost, da se ji dostavijo na naslov. Storitev dostave na njihov naslov izvaja kurirska služba, s katero ta institucija sodeluje in navedeno storitev neposredno od stranke tudi zaračunava in pri tem ceno samostojno opredeli.

Prevajalci in sodni tolmači v skladu z zahtevami obdelajo vse dokumente iz sestave, tako poslovne, gradbene in medicinske kot tudi razpisne in tehnične dokumentacije.

Seveda so specializirani tudi za neposredno prevajanje pravnih aktov iz španskega v flamski jezik, po potrebi pa kompletno obdelajo tudi vse dokumente, ki jih lastniki kasneje morajo predložiti določeni državni službi (katerakoli vrsta soglasij, potrdil in izjav).

Treba je poudariti tudi to, da ti strokovnjaki poleg diplome in dodatka k diplomi oziroma znanstvenih del, lahko v skladu z veljavnimi pravili kompletno obdelajo tudi katerikoli drugi dokument oziroma material, ki se nanaša na področja znanosti in izobraževanja.

Čeprav je nesporno dejstvo, da prevajalci in sodni tolmači delo, za katero so specializirani, opravljajo v najkrajšem možnem roku, strankam lahko, kadar je to potrebno, ponudimo tudi nujno prevajanje dokumentov iz španskega v flamski jezik. Glede na to, da se je tedaj treba hitro odzvati, je lastnikom dokumentov dovoljeno, da izvirnike naknadno priložijo na vpogled in da najprej elektronsko pošljejo skenirane vsebine na obdelavo.

Da bi celoten postopek overitve katerekoli dokumentacije ali posamičnega dokumenta poteka v skladu s pravili, mora stranka informacije o nadoveritvitvi pridobiti v pristojnih institucijah naše države. Gre za postopek, ki predvideva postavljanje Haškega oziroma tako imenovanega Apostille žiga na dokumente, sodni tolmači in prevajalci, ki so v navedeni instituciji zaposleni, pa v tem primeru nimajo pristojnosti.

Dostavo vseh ostalih materialov na prevajanje lahko poteka po precej krajšem in preprostejšem postopku, saj tedaj stranke konkretne vsebine v glavnem pošiljajo na e-poštni naslov. V okviru poslovalnice se lahko pozanimajo tudi za ostale načine, ne samo pošiljanja takšnih materialov na obdelavo, ampak tudi njihovega prevzemanja.

Vsekakor je na razpolago tudi prevajanje spletnih vsebin iz španskega v flamski jezik, v sklopu te storitve stranke pričakuje tudi njihova profesionalna optimizacija. Uporaba orodij SEO (Search Engine Optimisation) je namreč vključena v to storitev, da bi bila strankam omogočena profesionalna obdelava.

Koje to nekomu potrebno, prav tako lahko obdelamo vsebine, ki so povezane z marketingom, prevajalci in sodni in tolmači pa izvajajo tudi prevajanje revij iz španskega v flamski jezik. Profesionalno obdelujejo tudi vsebino, tako učbenikov in strokovnih oziroma poljudnih besedil kot tudi književnih del in predvideno je, da prevajajo tudi časopisne članke, ko to neka stranka zahteva.

Katerikoli zvočni ali video material zaposleni navedene institucije lahko prevedejo, strankam pa omogočajo tudi dodatni storitvi, kar vključuje, tako sinhronizacijo takšnih vsebin kot tudi njihovo podnaslavljanje.

Pri organizaciji dogodka katerekoli vrste lahko uporabimo tudi tolmačenje iz španskega v flamski jezik. Ker sodni tolmači in prevajalci poleg simultanega tolmačenja v konkretni različici jezikov, lahko uporabijo tudi pravila šepetanega oziroma konsekutivnega, je pomembno, da so podrobno informirani o organizaciji same manifestacije. Posebej poudarjamo, da je najem opreme za simultano tolmačenje prav tako med storitvami, ki so dostopne v okviru konkretne institucije.

Ker so člani ekipe predstavništva tudi korektorji in lektorji, bo na zahtevo omogočena tudi storitev tako imenovane redakcije, ki vključuje uporabo pravil in lekture in korekture. Da poenostavimo, ti strokovnjaki so zadolženi, da vse napake v slabo obdelanih vsebinah katerekoli vrste popravijo in jih uskladijo, tako s pravili flamskega jezika kot tudi z njihovimi izvirniki.

Prevajanje PR člankov iz španskega v flamski jezik

Na neki način specifični marketinški materiali so tudi PR članki, tako da je izjemno pomembno, da se njihovo prevajanje iz španskega v flamski jezik izvaja ob uporabi pravil reklamiranja. Prav na ta način ravnajo prevajalci in sodni tolmači, ko obdelujejo, ne samo PR članke, ampak tudi vse ostale reklamne materiale, na primer brošure, plakate in kataloge ter reklamne letake, vizitke in zloženke pa tudi številne druge vsebine, ki se uporabljajo pri reklamiranju, tako različnih podjetij kot tudi izdelka, dogodka in storitev.

V okviru Prevajalskega centra Akademije Oxford so zaposleni in korektorji kot tudi lektorji, kar pomeni, da interesenti lahko njih angažirajo, če jim je potrebna storitev redakcije katerihkoli materialov. Omenjeni strokovnjaki se bodo potrudili, da napake v prevedenih vsebinah popravijo, in to ob maksimalnem spoštovanju flamskega jezika in pravil, ki v njem veljajo.

V skladu s postavljenimi zahtevami lahko izvedemo tudi neposredno prevajanje filmov iz španskega v flamski jezik, toda omenjeni strokovnjaki obdelajo tudi vse vrste oddaj, zatem serije in reklamna sporočila oziroma absolutno vse vrste in video in zvočnih materialov. Glede na to, da ta institucija zaposluje tudi podnaslavljalce kot tudi strokovnjake, specializirane za sinhronizacijo takšnih vsebin, se stranke lahko odločijo tudi za eno od teh storitev.

Vsekakor sodni tolmači in prevajalci obdelajo tudi književna dela, tako s področij proze kot tudi poetska, strankam pa je omogočena tudi storitev prevajanja učbenikov, revij in časopisnih člankov.

Vse materiale, ki so povezani ali z računalništvom ali s spletom, zaposleni te institucije profesionalno prevedejo v dani jezični kombinaciji in v skladu s pravili tudi optimizirajo. Natančneje rečeno, uporabijo orodja SEO (Search Engine Optimisation) in na ta način usklajujejo vsebino neke spletne strani ali drugih spletnih vsebin s pravili iskanja.

Na zahtevo strank je na razpolago tudi storitev tolmačenja v tej različici jezikov, prevajalci in sodni tolmači pa lahko uporabijo, tako simultano in konsekutivno kot tudi šepetano tolmačenje. Najem opreme za simultano tolmačenje bo ponujen vsem, ki jim bo za manifestacijo odločeno, da se uporabi prav ta vrsta storitve. Od vsakogar, ki se zanima tolmačenje v navedeni jezični kombinaciji, se pričakuje, da najprej dostavi informacije o organizaciji dogodka in te morajo vključevati, tako podatke o točnem številu udeležencev kot tudi o mestu prirejanja oziroma o njegovem trajanju.

Prevajanje potrdila o državljanstvu iz španskega v flamski jezik

Da bi in omejeni i katerikoli drugi dokument, za katerega se izvaja neposredno prevajanje iz španskega v flamski jezik, lahko obravnavali kot pravno veljaven, je treba izvesti tudi overitev, saj je tako predpisano z zakonom. Iz tega razloga tudi poudarjamo, da sodni tolmači in prevajalci prav takšno storitev zagotovijo interesentom, ker imajo ustrezna pooblastila za to.

Pravzaprav je najpomembnejše, da stranka izvirnike pošlje na enega od opisanih načinov na vpogled sodnemu tolmaču ali da jih osebno dostavi neposredno v poslovalnico Prevajalskega centra Akademije Oxford.

Da bi celoten postopek obdelave in potrdila o državljanstvu in kateregakoli drugega dokumenta bil izveden v skladu s pravili, mora vsaka stranka podatke o postopku, ki je poznan kot nadoveritev, pridobiti samostojno. Če smo natančni, ta postopek se tiče postavljanja Apostille žig na dokumente, ki je sicer poznan tudi pod imenom Haški. Podatke o tem stranka dobi na okrožnem sodišču v mestu svojega stanovanja, saj prav tam delujejo službe, ki so za to pooblaščene.

Katerikoli drugi osebni dokument prevajalci in sodni tolmači v omenjeni jezični kombinaciji obdelajo v skladu s predpisi, tako da stranka lahko med drugim zahteva neposredno prevajanje potnega lista in osebne izkaznice iz španskega v flamski jezik potem izpiske iz matičnega registra (o sklenitvi zakonske zveze, o rojstvu ter o smrti) pa tudi dovoljenja za prebivanje, vozniškega in prometnega ter potrdila o stalnem prebivališču in delovnega dovoljenja kot tudi kateregakoli drugega osebnega dokumenta.

Poleg tega ti strokovnjaki lahko ustrezno obdelajo tudi vse dokumente, ki se tičejo poslovanja, kot so na primer statut in ustanovitveni akt podjetja potem letna, revizorski in finančna poslovna poročila, zatem poslovne odločitve, fakture in sklep o ustanovitvi pravne osebe kot tudi številne druge.

Poleg sklepov o razvezi zakonske zveze oziroma vseh ostalih vrst sodb stranke lahko zahtevajo tudi kompletno obdelavo za vse ostale pravne akte (pooblastilo za zastopanje, pogodbe, licence, sodne sklepe, pravni red Evropske Unije, pritožbe sodišču, certifikati, tožbe in odločitve ter vse ostale dokumente s področij sodstva ali prava).

Katerokoli vrsto potrdil oziroma soglasij kot tudi izjav sodni tolmači in prevajalci obdelajo v skladu s pravili. Pravzaprav stranke poleg prevajanja potrdila o samskem stanu iz španskega v flamski jezik lahko dobijo tudi kompletno obdelavo potrdila o višini dohodkov in soglasij za zastopanje ter potrdila o nekaznovanosti in potrdila o stanju računa v banki oziroma potrdila o stalni zaposlitvi kot tudi številnih drugih dokumentov, ki jih je v skladu s pravili treba predložiti državnim službam.

Posebej je treba poudariti, da zaposleni te institucije obdelajo celotno vsebino medicinske dokumentacije (navodilo za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, zdravniški izvidi, specifikacije farmacevtskih izdelkov, dokumentacija o medicinskih izdelkih in številni drugi), specializirani pa so tudi za neposredno prevajanje dokumentov s področja znanosti in izobraževanja iz španskega v flamski jezik. Preprosto rečeno, stranke lahko njih angažirajo če jim je prevajanje potrebno za znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav in znanstvena dela ter za predmetnike in programe fakultet, potrdilo o opravljenih izpitih in diplomo ter dodatek k diplomi oziroma za zaključna spričevala osnovne in srednje šole, prepis ocen in potrdilo o rednem šolanju pa tudi za diplomske in seminarske naloge ter za vse ostale dokumente, ki so povezani z omenjenimi področji.

Sodni tolmači in prevajalci v skladu z veljavnimi predpisi prav tako obdelajo celotno vsebino ali razpisne ali tehnične ali gradbene dokumentacije, tako da stranke dobijo tudi prevajanje in overitev gradbenih projektov oziroma navodil za uporabo in laboratorijskih analiz tehničnih vzorcev ter deklaracij izdelkov in vseh drugih dokumentov iz njihove sestave.

Cena prevajanja iz španskega v flamski jezik

  • Iz španskega v flamski je 23 EUR po strani

Cena prevajanja iz španskega v flamski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz španskega v flamski z overitvijo sodnega tolmača je 28 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz španskega v flamski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!