Prevajanje iz španskega v slovenski jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz španskega v slovenski jezik

Za spletno prevajanje iz španskega v slovenski jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Če imate potrebo za prevajanjem kateregakoli materiala iz španskega v slovenski jezik, si lahko oddahnete, saj je tukaj Prevajalski center Akademije Oxford, ki vsakomur, ki mu je to potrebno, ponuja storitev prevajanja v tej kombinaciji jezikov za absolutno vse vrste materialov, od dokumentov preko vseh vrst dokumentacije pa do znanstvenih besedil.

Ne pozabite tudi tega, da pri nas dobite kompletno obdelavo vseh dokumentov, ki se prevajajo iz španskega v naš jezik, saj so člani naše ekipe tudi prevajalci in sodni tolmači. Storitev, ki jo zagotavljajo sodni tolmači, je zelo pomembna, kar zadeva prevajanje katerekoli vrste dokumentov in dokumentacij, saj samo žig pooblaščene osebe lahko potrdi, da je prevod enak izvirniku. Da bi lahko maksimalno profesionalno izvedli storitev overitve prevedenih dokumentov in spoštovali natančno določen postopek, ste nam dolžni dostaviti tudi izvirne dokumente na vpogled.

Iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi poslovne pa tudi osebne dokumente oziroma: ustanovitveni akt podjetja, bilance stanja in uspeha, sklep o ustanovitvi pravne osebe, certifikate, pogodb, poslovne odločitve in fakture pa tudi revizijska poročila, statute podjetij, licence ter letna poslovna poročila kot tudi: potrdilo o stalnem prebivališču, izpiski iz matičnega registra o rojstvu, osebno izkaznico, vozniško dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, potrdilo o državljanstvu, prometno dovoljenje, izpiski iz matičnega registra o smrti, delovno dovoljenje, dovoljenje za prebivanje in številni drugi, tako poslovna kot tudi osebne dokumente.


Prevajanje iz španskega v slovenski jezik
Prevajanje iz slovenskega v španski jezik

Prav tako prevajamo tudi diplomo in dodatek k diplomi, prepise ocen, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, predmetnike in programe fakultet, potrdila o opravljenih izpitih kot tudi številne druge dokumente, ki jih je zelo pogosto treba predložiti pristojnim službam, in se nanašajo na izobraževanje. Iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste soglasij, potrdil in izjav, kot so: potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o samskem stanu, soglasje za zastopanje, potrdila o višini dohodkov in stalni zaposlitvi in številni drugi.

Na zahtevo strank vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je v ekipi Akademije Oxford, prevaja in overja tudi gradbene projekte in dokumentacijo pa tudi tehnično in medicinsko oziroma razpisno dokumentacijo. Poleg zdravniških izvidov in specifikacij farmacevtskih izdelkov iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi: deklaracije izdelkov, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, navodila za uporabo, dokumentacijo o medicinskih izdelkih ter navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka kot tudi vse ostale dokumente in druge vsebine, ki se nanašajo na področja farmacije in medicine oziroma gradbene industrije. Prav tako prevajamo tudi znanstvene patente in naloge pa tudi rezultate znanstvenih raziskav oziroma vse dokumente s področja znanosti.

Izjemno je pomembno poudariti tudi to, da je vsaka stranka na sodišču, ki je pristojno za overitev dokumentov s haškim Apostille žigom, dolžna pravočasno dobi informacijo, ali se zahteva tudi za njen dokument ali ne in če se zahteva tedaj mora tudi izvedeti, v kateri obliki poteka. S tem mislimo na to, da morajo pridobiti informacijo, ali se najprej izvaja overitev z Apostille žigom, pa se tedaj le-ta in cel dokument prevajata in overjata z žigom zapriseženih sodnih tolmačev, ali pa dokument najprej obdelujejo naši prevajalci in sodni tolmači, pa se tedaj odnese na določeno sodišče na overitev s haškim žigom. Kakorkoli že, dobro vedeti tudi to, da vam noben prevajalec in sodni tolmač ni dolžan dati teh informacij, saj le-te ne sodijo v polje njegovega delovanja, toda morate vedeti, da bodo vsekakor storili vse, da vam olajšajo pridobivanje potrebnih informacij.

Poleg dokumentov in dokumentacij iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi vse vrste besedil, ne glede na temo, o kateri govorijo in poleg tistih, katerih tema je povezana s področji ekonomije, prava, politike, bančništva in financ, prevajamo tudi vsebine, ki se nanašajo na področja: ekologije in varstva okolja, menedžmenta, psihologije, informacijskih tehnologij, marketinga, medicine, znanosti, komunikologije, farmacije, izobraževanja, gradbene industrije pa tudi sociologije in filozofije oziroma vseh drugih vej naravoslovnih pa tudi družbenih ved.

Prav tako prevajamo tudi reklamne materiale (plakate, letake, vizitke, kataloge, brošure, PR članke, zloženke in druge) oziroma vse vrste knjig, od beletrije in romanov preko proze pa do poezije in učbenikov. Na vašo zahtevo iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne strani, vsebine spletnih prodajaln in katalogov pa tudi programsko opremo (programe in aplikacije) ter diplomske in seminarske naloge.

Člani ekipe Akademije Oxford so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so zadolženi za tolmačenje iz španskega v naš jezik in v skladu z zahtevami dogodka, ki ga organizirate, vam pod najugodnejšimi pogoji ponujamo najem opreme za simultano tolmačenje. Poleg tega pri nas lahko dobite tudi storitev obdelave vseh video in zvočnih materialov oziroma oddaj (informativne, otroške, izobraževalne, zabavne), reklamnih sporočil, serij in filmskih stvaritev (animirani, igrani, risani, dokumentarni) in poleg njihovega prevajanja na vašo zahtevo izvajamo tudi sinhronizacijo in podnaslavljanje. V primeru potrebe lektorji in korektorji obdelujejo vse tiste vsebine, ki so že prevedene na nekem drugem mestu, toda niso izpolnile zahteve strank. Po profesionalno izvedeni redakciji takšnih materialov ne obstaja stranka, ki ni zadovoljna.

Prevajanje osebnih dokumentov iz španskega v slovenski jezik

Tisto, kar mora vedeti vsaka stranka, ki ji je potrebno prevajanje osebnih dokumentov iz španskega v slovenski jezik, se nanaša na obveznost dostave izvirnikov na vpogled, pa je to tudi osnovni razlog, zaradi česar se princip pošiljanja dokumentov in drugih materialov na prevajanje razlikuje.

Najprej moramo pojasniti, zakaj se dostavlja izvirnik na vpogled. Torej, da bi se opravila kompletna obdelava kateregakoli dokumenta in da bi stranka dobila dokument, ki je preveden pa tudi pravno veljaven, mora zapriseženi sodni tolmač mora najprej primerjati prevedene dokumente z izvirniki. Ko se prepriča, da ni razlike med njimi, prevode opremi s svojim uradnim žigom, kar potrjuje, da so enaki izvirniku.

Po drugi strani dostava dokumentov na prevajanje lahko poteka na tri načine, in sicer osebno, preko kurirske službe ali preko “Pošte Slovenije” s priporočeno pošiljko. Vse druge vsebine, za katere vam je potrebno prevajanje iz španskega v slovenski jezik, dostavljate na najpreprostejši možni način oziroma skenirane na naš elektronski naslov.

Podoben postopek je tudi za pošiljanje materialov, ki so prevedeni in overjeni in jih lahko prevzamejo osebno, lahko pa vam jih tudi pošljemo na naslov preko kurirske službe. Seveda, ko ni potrebna overitev, se pošiljajo na elektronski naslov, če stranka tako navede. Kar zadeva dostavo na naslov preko kurirske službe, le-ta ni vračunana v ceno storitve prevajanja in overitve, pa se zaračunava neposredno od strank pri dostavi in po ceni iz veljavnega cenika te kurirske službe.

Pri nas lahko dobite prevajanje vseh osebnih dokumentov, iz španskega v slovenski jezik med drugim prevajamo tudi: vozniško dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o rojstvu, potrdilo o državljanstvu, delovno dovoljenje, potni list, prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra o sklenjeni zakonski zvezi, osebno izkaznico, izpiske iz matičnega registra o smrti, potrdilo o stalnem prebivališču, dovoljenje za prebivanje in drugo.

Prav tako prevajamo tudi vse poslovne dokumente, od statuta podjetja, sklepa o ustanovitvi pravne osebe in ustanovitvenega akta podjetja preko certifikatov, bilanc stanja, revizijskih poročil, faktur in poslovnih odločitev, pa do letnih poslovnih poročil, bilanc uspeha, licenc pa tudi vseh drugih dokumentov s področja poslovanja.

Prevajanje zdravniških izvidov iz španskega v slovenski jezik

Ker zdravniški izvidi sodijo med uradne dokumente, glede na to, da se pogosto predajajo v različnih institucijah. Da bi bilo njihovo prevajanje iz španskega v slovenski jezik veljavno, mora da biti izvedena tudi njihova overitev in to s strani sodnih tolmačev, ki so zanjo pooblaščeni. Toda, da bi bila overitev lahko izvedena, je pomembno, da stranka dostavi izvirnike na vpogled. Dostavlja jih osebno, preko kurirske službe ali pa s priporočeno poštno pošiljko na naslov poslovalnice Akademije Oxford.

Poleg zdravniških izvidov naši prevajalci in sodni tolmači iz španskega v slovenski jezik prevajajo tudi: navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka, specifikacije farmacevtskih izdelkov, gradbene projekte, laboratorijske analize tehničnih vzorcev, deklaracije izdelkov katerekoli vrste oziroma vse ostale vsebine, ki sodijo med medicinsko, tehnično, razpisno in gradbeno dokumentacijo.

Prav tako na vašo zahtevo prevajamo tudi vse dokumente, ki se morajo ob različnih priložnostih predložiti pristojnim institucijam, kot so na primer: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o stanju računa v banki, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stalni zaposlitvi, soglasje za zastopanje ter vse druge potrdila, soglasja in izjave.

Poleg tega prevajamo tudi znanstvene patente, rezultate znanstvenih raziskav pa tudi znanstvena dela ter dokumente s področja znanosti. Poleg prevajanja diplomskih in seminarskih nalog, na vašo zahtevo iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi: prepise ocen, potrdila o opravljenih izpitih, diplome in dodatke k diplomi, potrdila o rednem šolanju, zaključna spričevala osnovnih in srednjih šol ter predmetnike in programe fakultet pa tudi vse druge dokumente, ki so povezani z izobraževanja in jih do zdaj nismo omenili.

Prevajanje knjig iz španskega v slovenski jezik

Ko rečemo, da prevajalci in sodni tolmači Akademije Oxford iz španskega v slovenski jezik prevajajo vse vrste knjig, mi to tudi mislimo, saj pri nas poleg prevajanja učbenikov, lahko pod najboljšimi pogoji dobite tudi prevajanje beletrije pa tudi romane in proze na vašo zahtevo pa celo prevajamo tudi dela poezije v tej jezični kombinaciji.

Prav tako prevajamo tudi katerokoli besedilo, od tistih, ki so namenjena javni uporabi, pa do tistih, ki se predstavljajo izključno ožjim strokovnim krogom. Kar se tiče naših strokovnjakov in njihovega dela, ste lahko popolnoma prepričani, da ne obstaja tema, s katerimi niso seznanjeni, tako da iz španskega v slovenski jezik prevajajo besedilne vsebine iz kateregakoli od naslednjih področij: marketing, psihologija, politika, ekologija in varstvo okolja, finance, komunikologija, filozofija, medicina, izobraževanje, gradbena industrija, sociologija, pravo, farmacija, informacijske tehnologije, bančništvo, znanost, menedžment ter številne druge veje družbenih oziroma naravoslovnih ved.

Poleg tega iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi spletne prodajalne, spletne kataloge ter programsko opremo in spletne strani. Osnovni razlog, zakaj je vsak prevajalec in sodni tolmač, ki je angažiran za to storitev, najboljši v svojem poslu, je tudi implementacija veljavnih SEO pravil v sam proces prevajanja (Search Engine Optimisation). To pravzaprav pomeni, da je prevod vsebin odlično optimiziran za iskalnike in da se bo vsaka spletna stran, ki je tako prevedena, zelo hitro pojavila na prvi strani in precej verjetno tudi v samem vrhu iskanja.

Na vašo zahtevo korektorji in lektorji izvajajo tudi redakcijo vseh nestrokovno in neprimerno prevedenih materialov in to ob maksimalnem spoštovanju vseh pravil stroke.

Prevajanje filmov iz španskega v slovenski jezik

Iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi igrane filme vseh žanrov pa tudi risane ter dokumentarne in animirane. Prav tako na vašo zahtevo naši prevajalci in sodni tolmači obdelujejo tudi: reklamna sporočila, informativne, izobraževalne, otroške in zabavne oddaje pa tudi serije.

Toda to je samo manjši del ponudbe, ki se nanaša na prevajanje video in zvočnih materialov iz španskega v slovenski jezik. Gre za to, da vsakomur, ki to želi, lahko ponudimo tudi finalizacijo tega postopka, na zahtevo strank pa lahko izvajamo tudi storitev sinhronizacije in podnaslavljanja.

Tako obdelan material stranka lahko prikazuje v kinematografih, na televiziji, spletu oziroma na kateremkoli drugem mediju.

Poleg tega prevajamo tudi vse tiste vsebine, ki se nanašajo na področje reklamiranja ter iz španskega v slovenski jezik prevajamo tudi letake, zloženke, vizitke pa tudi brošure, plakate ter PR članke in kataloge izdelkov oziroma storitev.

Morate vedeti tudi to, da je vsak sodni tolmač in prevajalec, ki je angažiran na obdelavi te vrste materialov, že vrsto let v tem poslu, tako da imajo za sabo ogromne količine prevedenih reklamnih materialov in to tudi pomeni, da je izpopolnil ustrezno prevajanje reklamnih sporočil, ki so v določenih primerih spretno skrite v izvirnih vsebinah.

Ker je dobro poznano, da Prevajalski center Akademije Oxford pazi na to, da maksimalno izpolnijo zahteve svojih strank in to vsakomur, ki ima potrebo za tolmačenjem iz španskega v slovenski jezik, omogočamo, ne samo simultano, ampak tudi konsekutivno oziroma šepetano tolmačenje, na zahtevo strank pa ponujamo tudi najem opreme za simultano tolmačenje najnovejše generacije.

V primeru, da želite, da naši prevajalci in sodni tolmači to storitev izvajajo, ste nas dolžni obvestiti o številu udeležencev dogodka, ki ga organizirate oziroma o tem, kako dolgo bo trajal, v kakšnem prostoru bo potekal pa tudi, da nas v kratkem obvestite o samem konceptu njegove organizacije, da bi naši strokovnjaki lahko izdelali ponudbo, ki bo v celoti izpolnila zahteve tega dogodka.

Cena prevajanja iz španskega v slovenski jezik

  • Iz španskega v slovenski je 19 EUR po strani

Cena prevajanja iz španskega v slovenski jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz španskega v slovenski z overitvijo sodnega tolmača je 24 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz španskega v slovenski jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!