Prevajanje iz španskega v angleški jezik

Brezplačno spletno prevajanje iz španskega v angleški jezik

Za spletno prevajanje iz španskega v angleški jezik ne zagotavljamo kakovosti. Prevajanje na ta način ne more biti 100% točno. Najboljše je, da se obrnete na naš center za točno prevajanje.

2000 znakov ostalo.


Prevajalski center Akademije Oxford je dobro poznan po tem, da se trudi, da v ponudbo storitev, ki jih ponuja, uvrsti vse tiste, ki so potrebne strankam, ne glede na to, ali gre za storitve, ki se pogosteje in redkeje zahtevajo.

Ena od storitev, ki sodijo med tiste, ki se izjemno pogosto zahtevajo, je tudi prevajanje iz španskega v angleški jezik, predvsem zato, ker je angleški jezik prisoten v številnih državah širom sveta in se v glavnem veljavni dokumenti, ki so prevedeni na ta jezik.

Ker je eden od ciljev našega poslovanja, da izpolnimo zahteve in pričakovanja strank in na obojestransko zadovoljstvo lahko rečemo, da iz španskega v angleški jezik prevajamo vse, kar vam je potrebno, od osebnih in poslovnih dokumentov preko vseh tistih dokumentov, ki jih je iz različnih razlogov treba predložiti pristojnim službam, kot so izjave, potrdila in soglasja pa do prevajanja medicinske pa tudi tehnične in razpisne dokumentacije.


Prevajanje iz španskega v angleški jezik
Prevajanje iz angleškega v španski jezik

Prav tako prevajamo tudi znanstvena dela kot tudi diplomske in seminarske naloge pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in patente oziroma vse ostale materiale, ki so povezani s področjema znanosti in izobraževanja. Na vašo zahtevo prevajamo tudi gradbene projekte pa tudi navodila za uporabo in druge vsebine s področja gradbene industrije.

Posebej smo ponosni na to, da lahko dobite niz dodatnih storitev, ki jih ponujamo in jih je težko najti na drugem mestu. Ena od njih je redakcija vsebin, ki so prevedene s strani nekoga drugega in s katerimi stranke iz nekih razlogov niso zadovoljne. Glede na to, da so v naši ekipi profesionalni in izkušeni lektorji oziroma korektorji, ki več let izvajajo redakcijo takšnih vsebin, maksimalno spoštujoč vseh pravil stroke, vam zagotavljamo, da bodo tudi najbolj zahtevne stranke zadovoljne s tako obdelanim materialom. Tudi storitvi podnaslavljanja in sinhronizacije zvočnih in video vsebin, ki so prevedene iz španskega v angleški jezik, prav tako sodijo med tiste, ki jih pogosto z velikim ponosom poudarjamo.

V naši ekipi so tudi prevajalci in sodni tolmači, ki so usmerjeni predvsem na storitve tolmačenja iz španskega v angleški jezik in so specializirani tudi za konsekutivno in za simultano kot tudi za posebno vrsto tolmačenja, tako imenovano šepetano.

Imejte na umu, da so v naši ekipi tudi IT strokovnjaki, ki izvajajo izdelavo spletnih strani, programske opreme pa tudi spletnih katalogov in spletnih prodajaln. Prav zahvaljujoč njihovi pomoči se naši prevajalci in sodni tolmači lahko pohvalijo s profesionalnim prevajanjem predvsem spletnih strani pa tudi ostalih omenjenih vsebin. To, kar njihovo delo razlikuje glede na ostale strokovnjake iz istega področja je to, da v toku procesa prevajanja posebno pozornost namenjajo pravilom SEO (Search Engine Optimisation), ki jih posebej pazljivo implementirajo v prevajanje in na ta način strankam ponujajo možnost, da se njihova spletna stran v določenem časovnem obdobju pojavi v samem vrhu iskanja ali pa da zadrži prvotni položaj, če ga je že pridobil. S samim tem imajo stranke od prevajanja spletnih strani večkratno korist.

Poleg vsega navedenega iz španskega v angleški jezik prevajamo tudi književna dela pa tudi različne vrste revij ter časopisne članke kot tudi besedila, katerih tema je povezana z različnimi področji, ne glede na njihovo kompleksnost in dolžino. Ker so zares številna področja, za katera smo specializirani, kar zadeva prevajanje besedilnih vsebin, omenjamo samo tista, za katera nam stranke najpogostejše zahtevajo prevajanje: ekologija in varstvo okolja, politika, ekonomija, pravo, menedžment, psihologija, izobraževanje, informacijske tehnologije ter komunikologija, finance, turizem, bančništvo in številne druge veje naravoslovnih in družbenih ved.

In na koncu posebej poudarjamo, da vsaka stranka, ki ima potrebo za prevajanjem kateregakoli dokumenta, pri nas lahko dobi tudi storitev overitve s strani zapriseženih sodnih tolmačev za španski oziroma angleški jezik. Da ne bi bilo pomote, overitev izvaja samo eden od njih in odvisno od tega, ali se dokument prevaja iz španskega v angleški ali v obratni smeri, je pravzaprav edino tudi odvisno, kateri. Princip je zelo preprost: potem ko prevajalci v najkrajšem možnem času končajo svoj del posla, ga prevzemajo sodni tolmači in najprej primerjajo izvirne dokumente s prevedenimi, da bi ugotovili, ali med njimi obstaja razlika, ali pa so enaki. Ko ugotovijo, da je prevod enak izvirniku, ga overjajo s svojim žigom in s tem strankam dajo dokument, ki je v pravnem smislu absolutno veljaven, tako da se brez kakršnihkoli težav lahko uporablja v katerikoli situaciji, ko je to potrebno. Ker se mora opraviti primerjanje, je zelo pomembno, da stranke dostavijo tudi izvirne dokumente, razen v primeru, ko obstaja potreba za tako imenovanim nujnim prevajanjem, ki vključuje prevajanje v zelo kratkem roku. Tedaj lahko najprej pošljejo skenirane dokumente na elektronski naslov, izvirnike pa dostavijo naknadno, in to osebno v Prevajalski center Akademije Oxford ali pa jih pošljejo s priporočeno poštno pošiljko oziroma s kurirsko službo na naslov poslovalnice.

Prevajanje zdravniških izvidov iz španskega v angleški jezik

Na zahtevo strank iz španskega v angleški jezik prevajamo zdravniške izvide, in to pod najboljšimi pogoji, tako v glede hitrosti in kakovosti izdelave kot tudi z vidika cene, ki velja za izjemno ugodno.

Poleg tega prevajamo tudi specifikacije farmacevtskih izdelkov, navodila za uporabo zdravila in značilnosti izdelka pa tudi dokumente o medicinskih izdelkih ter vse ostale materiale, ki so povezani s farmacijo ali medicino. Prevajamo tudi tehnično in razpisno dokumentacijo ter navodila za uporabo, gradbene projekte kot tudi deklaracije izdelkov vseh vrst.

Imejte na umu, da vas pri nas pričakuje prevajanje absolutno vseh osebnih in poslovnih dokumentov pa tudi tistih dokumentov, ki jih je treba predložiti pristojnim službam, kot so vse vrste potrdil, soglasij in izjav: potrdilo o samskem stanu, potrdilo o nekaznovanosti, potrdilo o stanju računa v banki, soglasje za zastopanje, potrdilo o stalni zaposlitvi in druge.

Od poslovnih dokumentov, med drugim prevajamo tudi: sklep o ustanovitvi pravne osebe, licence, ustanovitveni akt in statut podjetja, revizijska in letna poročila, fakture, bilance stanja in uspeha, poslovne pogodb in drugo.

Kar zadeva prevajanje osebnih dokumentov, pri nas lahko dobite tudi prevajanje in overitev naslednjih materialov: dovoljenja za prebivanje, osebna izkaznica, prometno dovoljenje, izpiske iz matičnega registra (o rojstvu, o smrti, o sklenjeni zakonski zvezi), vozniško dovoljenje, potni list, potrdilo o stalnem prebivališču, delovno dovoljenje, potrdilo o državljanstvu in številni drugi osebni dokumenti.

Na vašo zahtevo, iz španskega v angleški prevajamo tudi pravni red Evropske Unije, pooblastila, sklepe o razvezi zakonske zveze in vse ostale sodne odločitve pa tudi sodne odločbe in druge pravne akte.

Tolmačenje iz španskega v angleški jezik

Glede na to, da ima Prevajalski center Akademije Oxford za cilj, da izpolni vse zahteve svojih strank oziroma v redne storitve, ki jih ponujamo, smo uvrstili tudi tolmačenje iz španskega v angleški jezik. To pomeni, da vas pri nas pričakujejo sodni tolmači in prevajalci, ki so specializirani, tako za konsekutivno in simultano pa tudi za šepetano tolmačenje. Na ta način smo zagotovili, da so vse vrste dogodka pokrite z ustreznim načinom tolmačenja. Če niste prepričani, katera od navedenih vrst je najboljša za dogodek, ki ga organizirate, vas pozivamo, da nas seznanite z vsemi podrobnostmi (število udeležencev, trajanje, značilnosti prostora, v katerem poteka), tako da bi lahko na ustrezen način odgovorili na zahteve samega dogodka in vam pripravimo najboljšo možno ponudbo. Ob storitvi tolmačenja iz španskega v angleški jezik, smo tudi v priložnosti, da vam po najboljši ceni ponudimo najem opreme za simultano tolmačenje.

Poleg tega vam ponujamo tudi storitev redakcije vseh tistih vsebin, ki so že prevedene. V primeru, da ste material dali na prevajanje nekomu, ki ni izpolnil nekih vaših zahtev in ste ostali nezadovoljni s prevodom, strokovni lektorji in korektorji Akademije Oxford izvajajo vse potrebne popravke in vam ponudijo prevod, ki absolutno zadovolji zahteve prevajalske stroke.

Prevajanje učbenikov iz španskega v angleški jezik

V skladu z vašimi potrebami in zahtevami iz španskega v angleški jezik prevajamo tudi učbenike, ne glede na njihovo kompleksnost. Poleg tega prevajamo tudi književna dela, kot so romani, poezija in proza pa tudi beletrijo kot tudi časopisne članke in strokovne oziroma ilustrirane revije.

V primeru potrebe, iz španskega v angleški jezik prav tako prevajamo tudi vse dokumente, ki jih je treba predložiti pristojnim službam in so ozko povezani s področjem izobraževanja, kot je na primer prevajanje: diplome in dodatka k diplomi, zaključnih spričeval osnovnih in srednjih šol, potrdila o rednem šolanju, prepisa ocen, potrdila o opravljenih izpitih, predmetnikov in programov fakultet in podobno. Glede na to, da gre za dokumente, nam ne smete pozabiti dostaviti tudi izvirnikov, če želite, da se prevodi overijo z žigom zapriseženega sodnega tolmača.

Na zahtevo strank prevajamo tudi znanstvena dela, diplomske in seminarske naloge, ne glede na temo, ki jo obdelujejo pa tudi rezultate znanstvenih raziskav in patente oziroma vse materiale, ki so povezani z znanostjo in izobraževanjem.

Prevajanje zloženk in letaka iz španskega v angleški jezik

Nekomu lahko zveni čudno, da prevajalci in sodni tolmači morajo biti angažirani za prevajanje reklamnih zloženk in letakov, toda tisto, kar profesionalno izdelan prevod loči od ostalih vrst prevodov, je poleg kakovosti tudi dejstvo, da strokovnjaki vedo, kako prenesti tudi marketinško sporočilo, ki se pogosto skriva v takšni vrsti vsebin in da določeni izdelek ali storitev, ki se reklamira, na primeren način približajo tudi uporabnikom, ki razumejo angleški jezik.

Poleg zloženk in letakov iz španskega v angleški jezik prevajamo tudi PR članke, kataloge in brošure pa tudi plakate in vizitke in to pod najugodnejšimi pogoji, tako glede kakovosti in hitrosti izdelave kot tudi cene.

Iz španskega v angleški jezik prevajamo tudi vse vsebine, ki so povezane z informacijskimi tehnologijami, kot so programska oprema oziroma vseh vrst aplikacij in programov, spletne strani, spletni katalogov in vsebine spletnih prodajaln.

Posebej poudarjamo, da je prevajanje predvsem spletnih strani pa tudi drugih materialov s tega področja, prilagojeno vsem pravilom SEO (Search Engine Optimisation), ki na dolgi rok zagotavlja pozicioniranje spletne strani na iskalnikih, s čimer je korist od prevajanja za lastnike spletne strani večkratna.

Cena prevajanja iz španskega v angleški jezik

  • Iz španskega v angleški je 14 EUR po strani

Cena prevajanja iz španskega v angleški jezik z overitvijo sodnih tolmačev

  • Iz španskega v angleški z overitvijo sodnega tolmača je 21 EUR po strani

Popusti za prevajanje iz španskega v angleški jezik

  • Če imate veliko število strani za prevajanje, ponujamo neverjetne popuste.

Izračunajte ceno prevajanja


Opomba:

Navedeni kalkulator izračunava predvideno ceno prevajanja. Prevajalska stran obsega 1800 znakov s presledki ali 250 besed. Zelo pomembno je, da čim bolj natančno izračunate število znakov v svojem dokumentu, da bi bila finančna konstrukcija čim bolj točna, ob majhnih odstopanjih. Za vse natančnejše informacije kontaktirajte z našim predstavništvom.


NEWSLETTER
 
DRUGI O NAS
Matjaž iz Ajdovščine:

Lahko pohvalim vse zaposlene v Akademiji Oxford, ker so resnično profesionalni in prevajalske storitve opravljajo hitro in učinkoviti.

Martina iz Bleda:

Potrebovala sem prevajanje iz madžarskega v slovenski jezik in lahko vam rečem, da sem pozitivno presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve prevajalcev Akademije Oxford.

Jaka iz Bovca:

Mislim, da je odlično, ker lahko na enem mestu najdem prevajalske storitve za različne jezike, tako da se ne morem sprehajati od prevajalca do prevajalca.

Eva iz Brežic:

Nujno sem potrebovala prevod v francoski jezik, na spletu sem našla Oxford, jih poklicala in v roku nekaj ur sem po elektronski pošti prejela prevod. Resnično so izjemni!

Zoran iz Velenja:

Uslužni, hitri in ljubeznivi, za njih imam samo pohvalne besede!

Anja iz Višnje Gore:

Najboljše prevajalske storitve lahko najdete prav v Akademiji Oxford! Vsaka čast!

Jure z Vrhnike:

Sodni tolmači iz Akademije Oxford so me presenetili z natančnostjo prevoda ter s kakovostjo storitve. Na začetku sem bil skeptičen, toda sedaj vem, na koga se lahko obrnem, ko mi bo v prihodnje potreben prevod.

Ana iz Gornje Radgone:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v nemški jezik!

Mišo z Grosuplja:

Kar se mene tiče, je cena kakovostne storitve najmanj pomembna, toda nisem verjel, da obstaja institucija, ki je v stanju omogočiti tako ugodno ceno za tako kakovostno in profesionalno opravljeno storitev. Hvala vam!

Nina iz Domžal:

Kakovost vaših storitev je na visoki ravni! Samo tako naprej!

Mitja iz Dravograda:

Delam v agenciji za registracijo vozil in do sedaj sem na prevode čakal nekaj dni, z Vami pa je vse to hitrejše in cenejše. Hvala, ker obstajate!

Elena iz Zagorja ob Savi:

Prevajalci Akademije Oxford so zame dokončali prevod iz Nizozemskega jezika v nekaj urah. Hvala vam, neverjetni ste!

Gregor iz Žalca:

Navdušen sem nad načinom, kako se zaposleni v Akademiji Oxford vedejo do nas, z veliko spoštovanja, ljubeznivosti in predanosti. Ko sodelujete z njimi, enostavno uživate.

Tina iz Železnikov:

Profesionalizem in predanost poslu sta prvi stvari, ki jih opazite, ko pridete v stik z Akademijo Oxford. Organizacija in storitev sta na vrhunski ravni!

Zmago iz Žirov:

Hvala Akademiji Oxford! Nujno sem potreboval prevod iz srbskega jezika in oni so to naredili na najboljši možni način. Dobil sam prevod po vsega nekaj urah! Hvala vam, najboljši ste!

Nataša iz Ilirske Bistrice:

Storitve prevajanja so mi zaradi narave dela, ki ga opravljam, potrebne vsakodnevno. Ko sem prvič stopila v stik z Akademijo Oxford, so mi posel dokončali hitro in učinkovito. Od tedaj jih ne menjam.

Mišo iz Izole:

Prevod iz slovenščine v kar 33 tujih jezikov na enem mestu. Neverjetno!

Sanja iz Jesenic:

Zahvaljujem se Akademiji Oxford za prevod iz norveškega jezika. Vse najboljše v nadaljnjem poslovanju!

Mile iz Kamnika:

Hiter in točen prevod! Hvala, ljudje, vse najboljše!

Selena iz Kočevja:

Vse pohvale za organizacijo in vrhunske storitve. Imate izjemna priporočila z moje strani pri vseh!

Damjan iz Leontina iz Kopra:

Nisem mogel, da ne opazim ljubeznivosti in predanosti vaših prevajalcev. Resnično sem prijetno presenečen.

Zlatan iz Kostanjevice na Krki:

Preko Vaše Akademije smo angažirali prevajalca za svojo poroko, iskreno vam hvala!

Marija iz Kranja:

Kaj bi jaz brez vas!? Priskočili ste mi v pomoč, ko mi je bil prevod najpotrebnejši! Enostavno, najlepša hvala!

Boštjan iz Laškega:

Obiskala nas je tuja delegacija iz Nemčije, pa smo potrebovali storitve konsekutivnega prevajanja. Obrnil sem se na Akademijo Oxford in priskočili so nam v pomoč na najboljši možni način.

Vesna iz Lenarta:

Hvala vam za prevod, izjemni ste!

Uroš iz Lendave:

Točnost prevoda je zaradi posla za nas zelo pomembna. Prevodi iz danskega, norveškega in švedskega jezika za nas predstavljajo temelj dobrega poslovanja s podjetji iz tega področja, pa smo se zato obrnili na Akademijo Oxford. Sodelujemo že mesec dni in nimamo nobene pripombe na prevode. Najlepša hvala!

Kaja iz Litije:

Popoln prevod, pravilno in natančno obdelan. Profesionalnost in organizacija sta na najvišji ravni! Vsaka čast!

Jasmin iz Ljubljane:

Zahvaljujoč prevajalcem Akademije Oxford, smo z lahkoto sklenili pomembno pogodbo s poslovnimi s partnerji iz Japonske. Vse pohvale in najlepša hvala Akademiji Oxford za profesionalno in kakovostno opravljeno delo!

Monika iz Ljutomera:

Lahko rečem samo to, da ste najboljši!

Andraž iz Logatca:

Imamo srečo, da ste se pojavili v Sloveniji. Najhitreje in najkakovostnejše prevajate dokumente na našem področju.

Staša iz Maribora:

Bila sem navdušena, ko sem izvedela, da lahko tako hitro prevajate dokumente in jih pošljete. Resnično ste izjemni!

Josip iz Maribora:

Vse pohvale za Akademijo Oxford in za zelo hitro prevajanje dokumentov. Najugodnejši ste v Sloveniji!

Ines iz Medvod:

Kakovosten prevod, izjemna storitev ter nizka cena. Neverjetni ste!

Branko iz Mengša:

Najlepša hvala Akademiji Oxford za prevod v ruščino!

Dejan iz Metlike:

Akademija Oxford je daleč najboljši prevajalski center v Sloveniji!

Manja iz Mežice:

Prevod dokumentacije pri vas je enostaven. Najlepša hvala!

Jan iz Murske Sobote:

Enostavno je priti do vas, še lažje pa je sodelovati z vami. Vse pohvale za organizacijo in kakovost storitve!

Lucija iz Nove Gorice:

Stalno potrebujemo konsekutivno prevajanje zaradi prihoda tujih delegacij, Akademija Oxford pa je sedaj naša opora, kar se tiče prevajanja. Profesionalna storitev ter prijaznost, enostavno je vse na vrhunski ravni.

Damjan iz Novega mesta:

Potreboval sem prevod v slovaški jezik, zelo hitro in originalno sem ga prejel od vas. Hvala lepa!

Tjaša iz Ormoža:

Prevod sem prejel hitrooo, hvala!

Vid iz Pirana:

Vse pohvale za vas ter vaše prevajalce!

Anisa iz Postojne:

Natančno, hitro, poceni, pravilno ... Hvala lepa, nimam besed!

Dejan s Prevalj:

Če potrebujete prevod s strani pooblaščenega sodnega tolmača, vam priporočam Akademijo Oxford! Bil sem navdušen nad njihovo hitrostjo in natančnostjo! Hvala Vam!

Katja s Ptuja:

Prevajala sem dokumentacijo v Oxfordu, poleg tega, da so bili hitri, so mi pomagali, ter me napotili na koga naj se obrnem kar se tiče moje papirologije.

Dominik iz Radeč:

Hvala za prevod, pravi ste profesionalci!

Julija iz Radovljice:

Niti za en prevod, ki ste ga naredili zame, nisem imela pripombe. Hvala vam za izjemno sodelovanje!

Milan z Raven na Koroškem:

Posebej sem zadovoljen, ker vsak prevod preverjate kar se tiče izrazov in fraz, kar pripeva k temu, da je prevod kakovostnejši in jasnejši. Zares, vse pohvale za profesionalnost!

Katarina iz Ribnice:

Zelo hitro ste mi izpolnili formular za vizum za Ameriko. Prekrasni ste!

Domagoj iz Ruš:

Potreboval sem prevod dokumentacije za pokojnino iz nemščine. Bil sam zelo zadovoljen s prevodom prevajalcev iz Akademije Oxford, in priporočam jih vsakomur!

Jana iz Sevnice:

Jaz sam iz Sevnice in tukaj nimamo prevajalcev za kitajski jezik. Toda, ko sem slišala za Akademijo Oxford in njihove prevajalske storitve, sem takoj stopila v stik z njimi sam. Bila sem presenečena nad hitrostjo in kakovostjo storitve. Prihranili so moj denar in čas. Najlepša hvala!

Tim iz Sežane:

Najboljši ste! Vsakomur bi vas priporočil!

Urška iz Slovenske Bistrice:

Potrebovala sem prevod za pridobitev odpravnine iz norveškega v slovenski jezik.

Nik iz Slovenj Gradca:

Vaši prevodi so izjemni! Natančen prevod, hitra dostava in ugodna cena. Vse na enem mestu. Vsaka čast!

Maja iz Slovenskih Konjic:

V zadovoljstvo mi je bilo sodelovati z vami!

Mirko iz Tolmina:

Prevod iz švedščine je bil brez napak! Izjemno sem zadovoljen! Hvala lepa!

Tea iz Trbovelj:

Akademija Oxford je ena od najboljše organiziranih institucij s katerimi sem poslovno sodelovala. Sodelovanje je na vrhunski ravni, vsakomur bi jih priporočila!

Mišo iz Trebnjega:

Težko je najti prevajalca za flamski jezik, ki vam bo dostavil točen in pravilen prevod. To je možno samo pri vas!

Nives iz Tržiča:

Ugodna cena, kakovost ter hitra storitev. Bravo!

Samir iz Hrastnika:

Zelo mi je pomembno, da so vsi dokumenti, ki jih potrebujem, prevedeni predvsem točno in pravilno. To je tisto, kar sem opazil pri prevajalcih Akademije Oxford. Točnost in pedantnost brez konkurence. Nimam besed, zares ste pravi profesionalci!

Neža iz Celja:

Nujno sem potrebovala prevod dokumentacije za poroko, pa sam stopila v stik z Akademijo Oxford. Hitro so končali delo, v roku nekaj ur. Zelo sem jim hvaležna za to!

Miloš iz Cerknice:

Kar se tiče prevajalskih storitev, vi ste brez konkurence!

Špela iz Črnomlja:

Prevedli ste mi več kot od 50 strani brez napake! Vsaka čast! V prihodnje vem, na koga naj se obrnem!

Damir iz Šempetra:

Poln sam pozitivnih vtisov potem, ko ste zame končali prevod celotne dokumentacije za posel. Hvala lepa!

Janica iz Šentjurja:

Zelo sem zadovoljna! Tako s ceno kot kakovostjo prevoda. Zares ste nezamenljivi!

Tim iz Škofje Loke:

Prijazno osebje, kakovostno in predano delo sta ključ uspeha. Akademije Oxford je dokaz tega. Vsaka čast!

Sonja iz Šoštanja:

Samo nadaljujte! Odlični ste!