Sudski tumač i prevodilac za švedski jezik

Iako je uobičajen naziv za švedski jezik kojim se služe ljudi na teritoriji Švedske i Finske standardni švedski ili standardsvenska, ne treba izgubiti iz vida da je on prisutan u praksi kao takozvani državni švedski, odnosno visoki švedski.

Ovaj jezik pripada indoevropskoj grupi jezika, a spada u porodicu istočnoskandinavskih jezika. Prema najnovijim podacima, švedskim se služi nešto više od 9 miliona ljudi u svetu, a izvornih govornika je blizu 8 miliona, što je jasan pokazatelj da se švedski kao strani jezik i ne uči tako često. Baš iz tog razloga se stručnjaci za švedski jezik posmatraju kao pravi dragulji.

Prevodilački centar Akademije Oxford može da se pohvali upravo takvim draguljima, jer su u našem timu ne samo prevodioci, već i sudski tumači koji su posebno osposobljeni za rad sa švedskim jezikom. Ali, tu nije kraj našoj ponudi kada je u pitanju švedski jezik!

Naime, u našem timu su i stručnjaci čija oblast delovanja je usmerena na preko 40 svetskih jezika, uključujući i srpski. A kako svi oni, osim visokoškolskih diploma i neophodnih znanja za obavljanje ovih poslova imaju i izuzetno široko opšte obrazovanje, ali i brojna interesovanja, to spadamo u jednu od retkih, a možda i jedinu instituciju na ovim prostorima koja u sklopu redovne ponude usluga, sem klasičnog načina prevođenja sa švedskog na naš jezik i sa srpskog na švedski, nudi i uslugu prevoda sa švedskog na bilo koji strani jezik koji imamo u ponudi. Podrazumeva se da prevođenje vršimo i u suprotnom smeru, to jest sa svakog od ponuđenih jezika na švedski, a reč je o sledećim jezicima: italijanski, grčki, nemački, engleski, finski, portugalski, španski, francuski, ruski, japanski, grčki, danski, korejski, norveški, češki, makedonski, poljski, kineski, slovenački, pakistanski, latinski, hrvatski, albanski, znakovni, estonski, persijski, slovački, romski, holandski, bosanski, hebrejski i mnoge druge jezike.

Prevodioci i sudski tumači za švedski jezik Akademije Oxford na zahtev klijenata obrađuju sve vrste dokumenata i dokumentacije, te vam po najpovoljnijim uslovima, kako u pogledu roka izrade, tako i u pogledu cene i kvaliteta, dostavljaju kompletno obrađene materijale, koje možete odmah da koristite u praksi. Zaslugu za nesmetano korišćenje prevedenih dokumenata definitivno imaju sudski tumači, jer da nije njih, odnosno njihovog pečata na dokumentu, on definitivno ne bi mogao da se koristi, uzevši u obzir da samo preveden dokument nema nikakvu vrednost, naravno ukoliko se gleda sa stanovišta prava.




Nakon što prevodioci završe sa svojim poslom, dalje preuzimaju sudski tumači, koji tako preveden dokument upoređuju sa originalnim, koji su klijenti obavezni da dostave na uvid. Ukoliko ustanove da među njima ne postoji nikakva razlika, oni ih overavaju, ali ako ima bilo kakve razlike, oni preporučuju da se izvrši redaktura sadržaja, koju u našem timu rade profesionalni lektori i korektori.

Prevod i overa dokumenata od strane sudskog tumača za švedski jezik bi trebalo da je dovoljna da se neki dokument koristi kao i svaki drugi zakonski validan dokument. Pa, ipak to u praksi i nije tako, barem za neka dokumenta. Radi se o tome da određena dokumenta, uz ovakav način overe koju vrše naši stručnjaci zahtevaju i overu haškim Apostille pečatom, koja je u direktnoj nadležnosti pravosudsnih organa Republike Srbije. A to znači da je klijent dužan da se u sudu koji je nadležan za ovu vrstu overe raspita o tome da li se ona vrši i za njegov dokument, te ako se vrši onda treba da sazna i na koji način. Možda smo vas sada još više zbunili, ali je stvar zapravo prilično jednostavna, a reč je o tome da se Apostille pečat ne stavlja na sva dokumenta, već samo na ona koja propisuje Haška konvencija, a na ona koja se njime overavaju može da se stavi na nekoliko načina, odnosno u različitim trenucima, pa je baš iz tog razloga i vrlo bitna informacija kada se stavlja, budući da to u velikoj meri štedi vreme samom klijentu. Dakle, najčešći slučaj je da se radi prvo overa dokumenta Apostille pečatom, a onda se takav dokument prevodi, stim što se u tom slučaju prevodi i ovaj pečat. Nakon toga se dokument overava pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača i to je to. Drugi česti oblik ove vrste overe je znatno jednostavniji, te podrazumeva da se prvo dokument prevodi, pa overava pečatom sudskog tumača, a što su usluge koje na jednom mestu pruža Prevodilački centar Akademije Oxford. Nakon svega toga taj dokument klijent nosi u nadležni sud da bi bio overen haškim pečatom. Sad bi trebalo da vam je jasnije zbog čega je vrlo važno da potražite ovu informaciju pre nego što date dokumenta na prevod, a svaki naš prevodilac i sudski tumač za švedski jezik će vas svakako uputiti u one detalje koji su njemu dostupni, uzevši u obzir da oni nisu dužni da poseduju ove informacije.

Kod nas možete dobiti prevod svih vrsta dokumentacije, kako tehničke i građevinske, tako i medicinske, te dokumentacije za tendere. Pored prevoda lekarskih nalaza, naši stručnjaci obrađuju i laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, te uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, građevinske projekte, odnosno sve ostale sadržaje i dokumenta koja se odnose na ove oblasti.

Prevodimo i sve vrste izjava, uverenja, saglasnosti i potvrda, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stalnom zaposlenju i sva ostala dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama vrlo često.

Naši prevodioci i sudski tumači za švedski jezik će na vaš zahtev da prevedu, ali i overe ne samo svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole, nastavne planove i programe, već i prepise ocena, uverenja o položenim ispitima, te diplome i dodatke diplomi, odnosno potvrde o redovnom školovanju i sva druga dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja.

Uz to, obrađujemo i lična, ali i poslovna dokumenta, odnosno naučne radove i patente. Na vaš zahtev će svaki prevodilac i sudski tumač za švedski jezik da prevede, odnosno overi i sve vrste poslovnih, ali i ličnih ugovora, a sa švedskog i na švedski u ma kojoj kombinaciji jezika prevodimo i sve vrste sudskih rešenja, tužbi, žalbi i presuda, odnosno punomoćja, licence i sertifikate, kao i tekovine Evropske Unije.

Uverenje o nekažnjavanju, potvrda o prebivalištu, saobraćajna i vozačka dozvola, lična karta, radna dozvola, pasoš, izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, odnosno krštenica, venčani list i umrlica, te dozvola za boravak su takođe dokumenta koja će u skaldu sa vašim zahtevima i potrebama da obradi svaki prevodilac i sudski tumač za švedski jezik pri bilo kojoj od preko 20 poslovnica Akademije Oxford.

A što se slanja dokumenata na prevod tiče, morate da imate na umu da se od klijenta zahteva da dostavi i originale na uvid, pa je zato nemoguće da ih šalje na mejl, što je slučaj sa slanjem svih onih sadržaja za koje se ne vrši overa. Ipak, samo u slučaju takozvanog hitnoh prevoda, odnosno potrebe za prevodom dokumenata u vrlo kratkom roku, klijent može da pošalje dokumenta skenirana na mejl, a u najkraćem mogućem roku je takođe dužan da dostavi i originale na uvid.

Dokumenta koja želite da naši prevodioci i sudski tumači za švedski jezik obrade možete da donesete lično i to u bilo koju našu poslovnicu, odnosno možete da ih pošajete na dva načina i to preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom i preko kurirske službe. Isto tako i mi vama ili šaljemo prevedena dokumenta na adresu preko odabrane kurirske službe ili ih preuzimate lično. Za slučaj da se odlučite za opciju slanja na adresu, morate da znate da je to dodatna usluga, budući da nije uračunata u osnovnu cenu prevoda i overe, tako da se naplaćuje prilikom preuzimanja i to u skladu sa cenovnikom službe koja vrši dostavu.



Prevođenje sa švedskog i na švedski jezik

Pored uobičajenog načina prevođenja koji se odnosi na prevod sa švedskog na srpski jezik i sa srpskog na švedski, Prevodilački centar Akademije Oxford nudi i uslugu koju ćete još retko gde moći da dobijete u našoj zemlji. Naime, zahvaljujući činjenici da su u našem timu i prevodioci i sudski tumači čija specijalnost je usmerena na preko 40 svetskih jezika, koji osim visokih profesionalnih kvalifikacija i iskustva imaju i bogata interesovanja, tako da su usavršili rad na bar još jednom stranom jeziku, kod nas možete dobiti i prevode sa švedskog na bilo koji strani jezik koji se nalazi u našoj stalnoj ponudi, te sa ma kog stranog jezika na švedski. Ova usluga je po mnogo čemu specifična, jer se prevođenje vrši direktno sa jednog na drugi strani jezik, pri čemu se ne gubi bespotrebno vreme i novac. A kada je izbor jezika u pitanju, budući da su brojni, pomenućemo samo one za koje se najčešće traže prevodi sa švedskog i na švedski jezik: španski, italijanski, ruski, portugalski, engleski, nemački, japanski, grčki, danski, češki, norveški, kineski, poljski, holandski, slovački, finski, mađarski, bugarski, arapski, albanski, turski, makedonski, japanski, rumunski, mađarski, slovenački, latinski, hrvatski, pakistanski, persijski, korejski, estonski, znakovni, romski, ukrajinski i mnogi drugi jezici koji se govore u celom svetu.

Osim prevoda svih vrsta dokumenata, prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford u željenoj kombinaciji jezika sa švedskog i na švedski jezik prevode i mnoge druge sadržaje, poput reklamnih materijala i to sem letaka i flajera, na vaš zahtev obrađuju i PR tekstove, brošure, plakate, kataloge proizvoda i usluga, a mogu da u vrlo kratkom roku i po najpristupačnijoj ceni izvrše i prevod vizit kartica.

Takođe, prevodimo i naučne radove i rezultate naučnih istraživanja, ali i naučne patente, te sva dokumenta iz oblasti nauke i obrazovanja. Uverenje o položenim ocenama, diploma i dodatak diplomi, nastavni planovi i programi fakulteta, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrda o redovnom školovanju su dokumenta koja će naši stručnjaci da prevedu na vaš zahtev, ali i overe.

A sa švedskog i na švedski jezik prevodimo i tekovine Evropske Unije, sve vrste sudskih presuda, tužbi, rešenja i žalbi, odnosno lične i poslovne ugovore, licence, punomoćja, sertifikate i ostala pravna akta. Prevodimo o sadržaje stručnih, dečijih, naučnih i ilustrovanih časopisa, novinske članke, kao i sve vrste knjiga. Kod nas vas očekuju i prevodi knjiga, odnosno udžbenika i književnih dela, počev od beletristike, preko romana i proze, pa do knjiga poezije.

Ako želite da dobijete sajt koji je preveden sa švedskog na srpski ili bilo koji drugi jezik, odnosno sa ma kog jezika na švedski, budite sigurni da će vam svaki prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima maksimalno izaći u susret i omogućiti vam da dobijete visokokvalitetno preveden web sajt u bilo kojoj kombinaciji jezika koja uključuje i švedski. Posebno zato što se tokom prevođenja sadržaja za web naši stručnjaci pridržavaju pravila dobre optimizacije za pretraživače, te SEO smernice (Search Engine Optimisation) uključuju u svoj rad, kako bi određenom web sadržaju omogućili da u određenom vremenskom periodu bude još bolje kotiran u polju pretrage. Sem sajtova, prevodimo i sadržaje web prodavnica i online kataloga, kao i softvere, odnosno bilo koji program ili aplikaciju koju žele naši klijenti.

Uz to, sa švedskog i na švedski jezik prevodimo i različite vrste tekstualnih sadržaja, bez obzira na složenost, dužinu i tematiku. Naši prevodioci i sudski tumači osim svih potrebnih kvalifikacija koje im omogućuju da se bave ovim poslom imaju ne samo široko opšte obrazovanje, već i različita interesovanja, te ako kažemo da im nijedna tema nije strana, nećemo pogrešiti. Osim što prevodimo tekstove čija tema je vezana za turizam, ekologiju i zaštitu životne sredine, te marketing, takođe prevodimo i one koji obrađuju temu iz oblasti prava, sociologije, ekonomije, nauke i obrazovanja, ali i komunikologije, finansija, građevinske industrije, informacionih tehnologija, bankarstva, menadžmenta, obrazovanja, medicine i farmacije, te filozofije i mnogih drugih grana prirodnih, ali i društvenih nauka.

Osim toga vršimo kompletnu obradu svih audio i video zapisa, a sa švedskog i na švedski jezik prevodimo ne samo dokumentarne, animirane, igrane i crtane filove, već i informativne, zabavne, obrazovne i dečije emisije, ali reklamne poruke i serije. A uz prevod, vršimo i njihovu sinhronizaciju i titlovanje, kako bismo vam omogućili da dobijete profesionalno obrađene materijale, koje ako želite, možete odmah da plasirate na televiziji, radiju, internetu ili u bioskopu.

Takođe, u našem timu su i oni prevodioci i sudski tumači koji su primarno usmereni na pružanje usluga usmenog prevođenja sa švedskog i na švedski jezik i to u bilo kojoj kombinaciji jezika. Sem za konsekutivno i simultano, oni su osposobljeni i za prevođenje uz pomoć šapata. A na vaš zahtev možemo da izvršimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po uslovima koji su sigurno najpovoljniji na tržištu cele zemlje.

Kako su i profesionalni lektori, odnosno korektori u našem timu, to vam nudimo i uslugu redakture svih materijala koji su nestručno i nekvalitetno prevedeni.

Na zahtev klijenata obrađujemo i medicinsku, tehničku, tendersku i građevinsku dokumentaciju, što znači da sa švedskog i na švedski prevodimo, između ostalog i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, lekarske nalaze, kao i dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i građevinske projekte, laboratorijska ispitivanja tehničkih uzoraka, te uputstva za rukovanje, deklaracije proizvoda bilo koje vrste i ostala dokumenta i materijale koji su vezani za oblast medicine, farmacije i građevinske industrije.

Pored toga, sa švedskog i na švedski jezik prevodimo i sva lična i poslovna dokumenta, kao i sve vrste izjava, uverenja, potvrda i saglasnosti: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju, ali i sva ostala dokumenta koja se u pojedinim situacijama predaju nadležnim institucijama.

Potvrda o prebivalištu, pasoš, lična karta, izvod iz matične knjige rođenih, vozačka dozvola, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, dozvola za boravak, saobraćajna dozvola i radna dozvola su neka od ličnih dokumenata koja će naši prevodioci i sudski tumači da obrade u skladu sa vašim zahtevima. Osim njih, sa švedskog i na švedski jezik prevodimo i sva poslovna dokumenta: osnivački akt preduzeća, revizorske izveštaje, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, finansijske izveštaje, fakture, bilanse stanja i uspeha, godišnje poslovne izveštaje, te sve vrste poslovnih odluka i ostala poslovna dokumenta.

Kada je u pitanju prevođenje sa švedskog i na švedski jezik, mora se priznati da je Akademija Oxford ispred svih, jer svaki naš klijent u bilo kojoj od preko 20 poslovnica dobija kompletnu obradu bilo kog dokumenta, odnosno dokumentacije. A to primarno znači da uz prevod sa švedskog i na švedski jezik dobija i uslugu overe prevedenog dokumenta od strane ovlašćenog lica, to jest sudskog tumača. Samim tim je uštedeo u velikoj meri ne samo svoje vreme, već i trud, jer ne mora da nakon što dobije prevod traga za ovlašćenim sudskim tumačem za ovaj ili bilo koji drugi jezik, uzevši u obzir da su u našem timu prevodioci i sudski tumači za preko 40 svetskih jezika.

Ali, da stvar nije baš toliko jednostavna pokazuje i zvaničan podatak koji se odnosi na overu haškim Apostille pečatom. Iako ova vrsta overe uopšte nije u nadležnosti naših stručnjaka, činjenica je da zakon nalaže da se za pojedina dokumenta zahteva uz prevod sa švedskog i na švedski jezik, te overe prevoda pečatom zvaničnog sudskog tumača i overa Apostille pečatom, a za čije izvršenje su zaduženi isključivo za to ovlašćeni sudski organi. Kako nije obaveza da prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford znaju išta o ovoj vrsti overe, oni će vas sasvim sigurno uputiti na pravu adresu, odnosno sud koji je za nju nadležan u vašem mestu ili okolini, a gde ćete dobiti sve potrebne informacije. Takođe se podrazumeva da će oni sa svoje strane učiniti sve da izađu u susret vašim zahtevima i podele sa vama sve informacije o overi haškim pečatom koje su im dostupne. Vrlo je važno da znate da se, sa jedne strane overa Apostille pečatom zahteva samo za pojedina dokumenta, a sa druge strane je bitno da znate i to da se ona razlikuje u zavisnosti od toga koji dokument se overava. Pod tim se misli na način overe, jer se nekada traži prvo prevod, pa overa sudskog tumača, da bi se tek onda dokument dostavio nadležnom sudu na overu Apostille pečatom. Takođe, postoje i one situacije kada je potrebno dokument prvo odneti u sud i zahtevati da bude overen haškim pečatom, pa ga tek onda dostaviti našim stručnjacima koji će ga prevesti sa švedskog i na švedski jezik i to u bilo kojoj kombinaciji jezika, stim što se u tom slučaju ne prevodi samo dokument, već i Apostille pečat, a onda se i overava i to pečatom sudskog tumača.

Da bi zvanični sudski tumač mogao da izvrši overu u skladu sa zakonskim regulativama, on mora da ima u rukama i originalan dokument, jer pre stavljanja svog pečata mora da ga uporedi sa prevodom kako bi se uverio da nema razlike među njima. Ovaj segment procesa overe je vrlo bitan, jer pečat sudskog tumača na ma kom dokumentu koji je preveden sa švedskog i na švedski jezik ima istu vrednost kao “veran originalu”, pa je zato i bitno da klijent kome je potrebno prevođenje dokumenata dostavi i originale na uvid.

Iz tog razloga se i razlikuje način slanja dokumenta na prevod u odnosu na sve druge sadržaje. U slučaju da dokumenta ne dostavljate lično u najbližu poslovnicu Akademije Oxford, možete da ih pošaljete ili preko kurirske službe ili preporučenom pošiljkom preko “Pošte Srbije”. A sve ostale sadržaje, odnosno one za koje se ne zahteva overa možete da pošaljete i na mejl, ako tako želite.

Podrazumeva se da i mi vama one sadržaje koji se ne overavaju možemo da pošaljemo elektronskim putem nakon što ih naši stručnjaci prevedu sa švedskog i na švedski jezik. A kada prevodioci i sudski tumači završe obradu dokumenata koja ste dostavili, možete da ih preuzmete lično ili da vam ih pošaljemo na adresu koju navedete. Ukoliko se odlučite za dostavu na adresu, morate da znate i to da je ovo dodatna usluga za koju se angažuje kurirska služba sa kojom sarađujemo, tako da se dostava naplaćuje direktno od primaoca i to prema važećem cenovniku službe koja je vrši.

Prevod sa srpskog na švedski jezik

Kada su u pitanju prevodi koji uključuju švedski, svakako jedan od vrlo čestih zahteva koje nam upućuju mnogobrojni klijenti se odnosi i na prevođenje sa srpskog na švedski jezik. A ako tome dodate i podatak da svaki klijent koji ima potrebu za prevodom bilo koje vrste dokumentacije u ovoj kombinaciji jezika, u okviru bilo koje poslovnice Akademije Oxford dobija kompletnu uslugu, jasno je da smo mi pravi izbor!

Kada kažemo kompletna usluga, pod tim mislimo na prevod i overu prevoda. Da ne bi bilo zabune, svako kome je potrebno prevođenje dokumenata u ovoj kombinaciji jezika mora da ima na umu i to da prevod kao prevod ne vredi, praktično ništa kada se jedan dokument posmatra sa stanovišta prava, to jest zakona. Upravo iz tog razloga je uloga sudskog tumača važna, jer klijentima nudi mogućnost da dobiju dokument koji mogu da koriste, budući da svojim pečatom sudski tumač potvrđuje da je on u potpunosti veran originalu. Zato i jeste neophodno da nam dostavite na uvid originale, jer on mora da ih prvo uporedi, a onda i stavi svoj pečat na preveden sadržaj.

Baš o tome i treba da vodi svaki klijent računa, jer u zavisnosti od toga za koju vrstu materijala mu je potrebno prevođenje sa srpskog na švedski jezik, zavisi i način slanja. Pa tako, svi sadžaji za koje nije potrebno da se izvrši overa mogu da se pošalju na najjednostavniji način, to jest na mejl, dok se dokumenta na prevod donose ili lično ili šalju preko kurirske službe, odnosno preporučene poštanske pošiljke. A u drugom smeru, to jest nakon obrade se isto ili preuzimaju lično ili dostavljaju preko kurirske službe na adresu koju klijent navede, a i na mejl i to samo ukoliko se ne overavaju. Jedino se dostava na adresu naplaćuje kao dodatna usluga i to prilikom preuzimanja, a direktno od klijenta, u skladu sa cenom koju propiše služba koja vrši uslugu.

Ali, proces prevoda dokumenata ne zavisi isključivo od rada naših stručnjaka, jer postoji još jedna vrsta overe za koju nisu zaduženi naši prevodioci i sudski tumači. To je haški Apostille pečat koji se zahteva samo za neke dokumente, a njegova forma se razlikuje u zavisnosti od toga koji dokument se prevodi sa srpskog na švedski jezik. Sve informacije o ovoj vrsti overe, klijenti mogu da dobiju u sudu koji je za nju nadležan. Što se tiče forme, ona može da podrazumeva da se prvo radi prevod i overa sudskog tumača, a onda se dokument nosi na overu Apostille pečatom ili da se prvo radi overa u sudu, a onda se prevodi i haški pečat i dokument, pa se vrši overa pečatom sudskog tumača. Zato se i naglašava da klijent treba uz informaciju o potrebi za ovom vrstom overe da dobije i podatak u kojoj formi se ona zahteva, kako bi mogao da se bolje organizuje i time spreči gubljenje vremena.

Prevođenje sa srpskog na švedski
Prevođenje sa švedskog na srpski

Svaki prevodilac i sudski tumač će na vaš zahtev da obradi tehničku, medicinsku, građevinsku i tendersku dokumentaciju, a sa srpskog na švedski jezik prevodimo i uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, deklaracije proizvoda, lekarske nalaze, kao i sva ostala dokumenta, ali i druge vrste sadržaja koji se odnose na ove oblasti.

Takođe, prevodimo i sva lična, odnosno poslovna dokumenta, a sem uverenja o državljanstvu, lične karte i krštenice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, sa srpskog na švedski jezik između ostalog prevodimo i: izvod iz matične knjige venčanih (venčani list), dozvolu za boravak, potvrdu o prebivalištu, pasoš, radnu dozvolu, saobraćajnu i vozačku dozvolu, izvod iz matične knjige umrlih, ali i: fakture, poslovne odluke, sve vrste poslovnih izveštaja (finansijske, revizorske i godišnje), bilanse uspeha, statut preduzeća, rešenje o osnivanju pravnog lica, bilanse stanja, osnivački akt preduzeća, te sva druga kako lična, tako i poslovna dokumenta.

Prevodimo na vaš zahtev i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama, odnosno sve vrste izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti, kao što su: potvrda o stanju računa u banci, uverenje o nekažnjavanju, potvrda o redovnim primanjima, potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i mnoga druga. A sa srpskog na švedski prevodimo i diplomu i dodatak diplome, odnosno sva dokumenta koja se tiču oblasti obrazovanja: nastavni planovi i programi fakulteta, uverenja o položenim ispitima, potvrde o redovnom školovanju, prepisi ocena, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole i druga.

Uz to, sa srpskog na švedski jezik prevodimo i diplomske, ali i seminarske radove, te rezultate naučnih istraživanja, naučne patente i radove, odnosno sva dokumenta iz oblasti nauke. Takođe, prevodimo i ilustrovane, stručne, kao i dečije časopise, te novinske tekstove, odnosno sve vrste knjiga, kako udžbenike, tako i književna dela (beletristika, romani, poezija, proza i druga).

A u slučaju potrebe, sa srpskog na švedski jezik prevodimo i lične, odnosno poslovne ugovore, tekovine Evropske Unije, ali i licence, punomoćja, sertifikate, te presude o razvodu braka, odnosno sve druge vrste sudskih presuda, rešenja i žalbi, kao i ostala pravna akta.

Takođe, kod nas možete dobiti i profesionalno urađen prevod svih web sadržaja, kako sajtova, tako i online kataloga i prodavnica, te softvera (aplikacije i programi). Obrađujemo i audio, odnosno video materijala, a sa srpskog na švedski jezik prevodimo i reklamne poruke, serije, filmove (dokumentarni, animirani, igrani, crtani), emisije (zabavne, informativne, obrazovne, dečije), te ostale vrste sadržaja. Pored usluge prevoda, vršimo i njihovu završnu obradu, odnosno svim zainteresovanim klijentima nudimo mogućnost njihove sinhronizacije ili titlovanja, tako da u relativno kratkom roku dobijaju potpuno obrađen materijal, bez obzira da li je u pitanju video ili audio, što znači da može da se plasira na svakom mediju ili u bioskopu.

Reklamni flajeri, plakati, brošure, PR tekstovi, katalozi usluga i proizvoda, ali i vizit kartice, sudski tumači i prevodioci Akademije Oxford takođe prevode na zahtev klijenata. A zahvaljujući dugogodišnjem iskustvu oni lako prenose i reklamnu poruku u okviru ciljanog jezika, što je ovde švedski. Prevodimo i tekstove o bilo kojoj temi, a: građevinska industrija, medicina, farmacija, filozofija, psihologija, sociologija, ekologija i zaštita životne sredine, turizam, komunikologija, marketing, menadžment, pravo, politika, finansije, bankarstvo, ekonomija, samo su neke od oblasti za koje može da bude vezana tema ovih sadržaja, da bi je ma koji prevodilac i sudski tumač koji je član našeg tima, mogao prevesti u skladu sa vašim zahtevima.

Vršimo i uslugu usmenog prevođenja sa srpskog na švedski jezik i to za bilo koju vrstu događaja, uzevši u obzir da su u našem timu stručnjaci specijalizovani i za konsekutivno i za simultano, pa čak i za posebnu vrstu prevoda - šapatno. Sem usluge, u prilici smo i da svakome kome je to potrebno ponudimo iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po odličnim uslovima. A kod nas možete da dobijete i uslugu profesionalne redakture materijala, bez obzira ko ih je već preveo i zbog čega vi niste zadovoljni prevodom. Lektori i korektori koji su zaduženi za ovu uslugu imaju višegodišnje iskustvo, tako da će u relativno kratkom roku da obrade i materijale koje im dostavite, a uz maksimalno poštovanje pravila prevođenja, kako biste dobili sadržaje koji su obrađeni na profesionalan način i kojima ćete, sasvim sigurno biti zadovoljni.

Prevođenje pasoša sa srpskog jezika na švedski i njegova overa

Prevođenje pasoša sa srpskog na švedski jezik podrazumeva i overu prevoda od strane lica koje je za nju ovlašćeno, to jest sudskog tumača. Prevodilački centar Akademije Oxford svim zainteresovanim klijentima nudi obe usluge, to jest kompletnu obradu bilo kog dokumenta, a ne samo pasoša. Na taj način, klijent u najkraćem mogućem roku dobija dokument koji je preveden, a ujedno i spreman za korišćenje.

Ono što svaki klijet treba da zna, u slučaju da mu je potrebno prevođenje bilo kog dokumenta se primarno odnosi na slanje materijala našim stručnjacima na prevod. Naime, sudski tumač prilikom obrade dokumenata, odnosno pre stavljanja svog, zvaničnog pečata kojim overava prevod, ima i jednu zakonsku obavezu koju mora da ispuni. Pod tim mislimo na postupak upoređivanja originala i prevoda, a sa ciljem utvrđivanja njihove istovetnosti, jer bez toga on nema pravo da stavi svoj pečat na dokument koji je preveden sa srpskog na švedski jezik. A da bi mogao da se pridržava propisane procedure, klijent je dužan da mu dostavi na uvid originalna dokumenta.

Dokumenta koja želite da naši prevodioci i sudski tumači obrade u skladu sa vašim zahtevima možete da pošaljete preko “Pošte Srbije”, preporučenom pošiljkom, odnosno da angažujete kurirsku službu da nam ih dostavi, ali i da ih donesete lično. A u slučaju da je potrebno izvršiti i overu dokumenata Apostille pečatom, neophodno je da ispoštujete proceduru u potpunosti, jer ćete tako uštedeti i svoje vreme i svoj novac. Ova vrsta overe se radi potpuno nezavisno od overe sudskog tumača, a ne zahteva se za sva dokumenta, te se i razlikuje u zavisnosti od toga koji dokument se overava. Budući da je za overu haškim Apostille pečatom isključivo nadležan sud, to i klijenti treba upravo tu i da potraže validnu informaciju, kako bi čitav proces znatno uprostili.

Prilikom dobijanja informacija o tome da li je uopšte i potrebna ova overa za vaša dokumenta, morate da potražite i informaciju o njenoj formi, jer se za pojedina dokumenta prvo radi overa Apostille pečatom, pa prevod i dokumenta i haškog pečata, a onda i overa sudskog tumača, dok se za neka druga dokumenta radi na uobičajen način, što podrazumeva da prvo prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford rade svoj deo posla, pa se preveden i overen dokument nosi u nadležan sud kako bi se overio haškim Apostille pečatom.

Nakon završetka čitavog procesa obrade, za koji su zaduženi naši stručnjaci, dokumenta koja su prevedena sa srpskog na švedski jezik i overena pečatom zvaničnog sudskog tumača, preuzimate lično u jednoj od preko 20 naših poslovnica, a možete da zahtevate i da ih pošaljemo na vašu adresu. Međutim, morate da znate i to da ova usluga spada u dodatne i da se kao takva naplaćuje direktno od klijenta u trenutku preuzimanja, a prema važećoj ceni kurirske službe.

Sem pasoša, sa srpskog na švedski jezik prevodimo i: ličnu kartu, uverenje o državljanstvu, izvod iz matične knjige venčanih, vozačku i saobraćajnu dozvolu, potvrdu o prebivalištu, radnu dozvolu, izvod iz matične knjige rođenih, dozvolu za boravak, izvod iz matične knjige umrlih i mnoga druga lična dokumenta. Prevodimo i sva dokumenta koja se podnose nadležnim instutucijama u mnogim situacijama, kao na primer: potvrdu o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrdu o stanju računa u banci, potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrdu o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju i sve druge vrste potvrda, saglasnosti, izjava i uverenja.

A sa srpskog na švedski jezik prevodimo i dokumenta koja su vezana za poslovanje kao što je: rešenje o osnivanju pravnog lica, statut preduzeća, ali i fakture, licence, poslovne odluke, sertifikate, te osnivački akt preduzeća, poslovne izveštaje svih vrsta, odnosno revizorske, godišnje, finansijske i druge, ali i bilanse stanja i uspeha, te mnoga druga dokumenta koja spadaju u segment poslovanja. Takođe, prevodimo i ugovore, kako lične tako i poslovne, ali i tekovine Evropske Unije, presude o razvodu braka i sve ostale vrste sudskih presuda, te rešenja, žalbi i druga pravna akta.

Pored toga, sa srpskog na švedski jezik prevodimo i dokumenata koja imaju veze sa obrazovanje. Sem prevoda svedočanstava završenih razreda osnovne i srednje škole, naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i: diplomu i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, prepise ocena, nastavne planove i programe fakulteta, te uverenja o položenim ispitima i ostala dokumenta iz ove oblasti.

Prevodi video i audio materijala sa srpskog na švedski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima i profesionalne titlere, ali i grupu ljudi specijalizovanih za sinhronizaciju svih video i audio sadržaja koji su prevedeni sa srpskog na švedski jezik. To znači da na jednom mestu, odnosno u bilo kojoj od preko 20 naših poslovnica širom Srbije dobijate uslugu kompletne obrade igranih, animiranih, crtanih i dokumentarnih filmova, te serija, zabavnih, informativnih, dečijih i obrazovnih emisija, odnosno reklamnih poruka. Tako u relativno kratkom roku imate materijal koji je kompletno obrađen i koji možete da plasirate u bioskopu, odnosno na radiju, televiziji, internetu ili gde god želite.

Takođe, naši prevodioci i sudski tumači će na vaš zahtev izvršiti i simultano, konsekutivno ili prevođenje uz pomoć šapata sa srpskog na švedski jezik, za bilo koju vrstu događaja koji organizujete. A sem usluge, na vaš zahtev nudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po uslovima koji su trenutno najpristupačniji na tržištu cele zemlje.

Da bismo pripremili najbolju moguću ponudu, koja će u potpunosti ispuniti i vaša očekivanja i zahteve samog događaja koji organizujete, neophodno je da nas obavestite o očekivanom broju učesnika, trajanju samog događaja, ali i da nam date podatke o prostoru u kome će biti održan i kako je zamišljena organizacija.

Prevodi knjiga sa srpskog na švedski jezik

Sem udžbenika, sa srpskog jezika na švedski prevodimo i književna dela svih vrsta, kako romane i prozu, tako i dela poezije i beletristiku.

Svaki prevodilac i sudski tumač koji je u našem timu će prevesti i članke iz novina, ukoliko je potrebno, ali i sadržaje ilustrovanih, stručnih i dečijih časopisa.

Takođe, prevodimo i tekstove čija tema je vezana za bilo koju oblast i bez obzira da li su isključivo namenjeni plasiranju za stručne krugove ili će, pak biti plasirani javnosti. Osim onih tekstualnih sadržaja čija tema je vezana za ma koju od grama društvenih, odnosno prirodnih nauka, prevodimo i one koji obrađuju temu iz sledećih oblasti: turizam, komunikologija, marketing, menadžment, filozofija, ekonomija, ekologija i zaštita životne sredine, finansije, psihologija, bankarstvo, politika, pravo, sociologija, informacione tehnologije, medicina, građevinska industrija, farmacija i mnoge druge.

Prevodi reklamnih materijala sa srpskog na švedski jezik su još jedna usluga koju pružaju naši prevodioci i sudski tumači. Sem vizit kartica, te flajera i letaka, u relativno kratkom roku prevodimo i PR tekstove, kao i sadržaje brošura i kataloga. A zahvaljujući iskustvu naših stručnjaka, možete biti sigurni da će reklamna poruka u ciljanom jeziku, odnosno švedskom pronaći pravi put do potencijalnih kupaca, jer su oni vremenom usavršili prilagođavanje baš takvih poruka duhu ovog jezika.

Prevodi sajtova sa srpskog jezika na švedski

Da bismo mogli da govorimo o profesionalnom prevodu jednog web sajta, on mora da bude urađen u skladu sa pravilima SEO (Search Engine Optimisation), odnosno upravo onako kako to rade naši prevodioci i sudski tumači. Baš zato, oni mogu i da se pohvale činjenicom da se svaki sajt koji oni prevedu sa srpskog na švedski jezik vrlo brzo nađe među prvim rezultatima u polju pretrage.

Osim sajtova, na zahtev klijenata prevodimo i sadržaje online prodavnica, odnosno kataloga, ali i softvere, to jest svaku aplikaciju i program koji je potrebno našim klijentima da bude preveden sa srpskog na švedski jezik.

A prevodimo i medicinsku, tehničku, ali i tendersku i građevinsku dokumentaciju. Pod tim najpre mislimo da će svaki prevodilac i sudski tumač Akademije Oxford na vaš zahtev da prevede ne samo građevinske projekte i lekarske nalaze, već i uputstva za rukovanje, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, odnosno uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i deklaracije proizvoda bilo koje vrste, kao i sve druge sadržaje koji su vezani za bilo koju od pomenutih oblasti.

Takođe, prevodimo i naučne radove, rezultate naučnih istraživanja, ali i patente, te diplomske i seminarske radove, odnosno sva dokumenta koja su vezana za oblast nauke, a koja ovom prilikom nismo naveli.

Prevodi sa švedskog na srpski jezik

Kako mnogi naši državljani imaju poslovne veze sa Švedskom, neretko se javlja potreba i za ovom vrstom prevoda, a to se posebno odnosno ina prevođenje dokumenata. Tako da naši prevodioci i sudski tumači pored svih drugih materijala sa švedskog na srpski jezik prevode i lična i poslovna dokumenta, a po potrebi i ona koja spadaju u domen nauke i obrazovanja, odnosno dokumentaciju za tender, te građevinsku, tehničku i medicinsku dokumentaciju.

Osim lične karte, uverenja o državljanstvu i krštenice, venčanice i umrlice, odnosno izvoda iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, sa švedskog na srpski jezik prevodimo između ostalog i: dozvole za boravak, potvrde o prebivalištu, pasoše, saobraćajne i vozačke dozvole, radne dozvole, ali i sva poslovna dokumenta. Bilansi stanja, fakture, finansijski izveštaji, statuti preduzeća, godišnji izveštaji, bilansi uspeha, osnivački akti preduzeća, revizorski izveštaji, rešenja o osnivanju pravnog lica, sve vrste poslovnih odluka i ugovori, samo su neka od dokumenata koja naši stručnjaci da obrade u najkraćem mogućem roku.

Prevodimo i: specifikacije farmaceutskih proizvoda, građevinske projekte, laboratorijske analize tehničkih uzoraka, uputstva za rukovanje, lekarske nalaze, dokumentaciju o medicinskim proizvodima, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, deklaracije proizvoda, kao i sva druga dokumenta, ali i sve druge vrste sadržaja koji imaju veze sa medicinom, građevinskom industrijom i farmacijom.

Takođe, prevodimo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama u mnogim situacijama, a koja se tiču oblasti obrazovanja, odnosno: prepise ocena, diplome i dodatke diplomi, uverenja o položenim ispitima, nastavne planove i programe fakulteta, potvrde o redovnom školovanju, svedočanstva o završenim razredima osnovne i srednje škole. A sa švedskog na srpski jezik prevodimo i diplomske i seminarske, ali i naučne radove, te patente i rezultate naučnih istraživanja. Uz to, obrađujemo i sve vrste poslovnih i ličnih ugovora, sudske žalbe, presude i tužbe, tekovine Evropske Unije, punomoćja, licence i sertifikate, odnosno sva ostala pravna akta.

Pored svega navedenog, naši prevodioci obrađuju i izjave, potvrde, uverenja i saglasnosti, kao što su: potvrda o redovnim primanjima, uverenje o neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci, potvrda o stalnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o slobodnom bračnom stanju i mnoga druga dokumenta koja se podnose različitim državnim institucijama u mnogim prilikama.

Prevođenje sa švedskog na srpski
Prevođenje sa srpskog na švedski

Proces prevoda dokumenata je vrlo specifičan, jer se uz prevođenje sa švedskog na srpski jezik zahteva i overa, a koju vrše sudski tumači. Oni najpre upoređuju prevod i original kako bi utvrdili da li ima razlike između njih, pa ako uvide razliku, preporučuju da se izvrši redaktura tako prevedenih sadržaja, što je isto usluga koju možete dobiti u svakoj poslovnici Akademije Oxford. A ukoliko su u pitanju istovetna dokumenta, oni vrše overu i time, zapravo potvrđuju da su prevodi verni originalima, a što dalje znači da preveden dokument može da se koristi potpuno isto kao i svaki drugi original.

Sasvim jasno, svaki klijent je dužan da na uvid dostavi i originale, jer je to jedini način da se ispoštuje procedura, koja je propisana zakonom. Zato se i razlikuje način dostave dokumenata i drugih materijala na prevod, jer sve one sadržaje koji se ne overavaju možete da pošaljete na naš mejl i maksimalno ubrzate ceo proces njihove obrade. Ali to ne važi i za dokumenta, jer se dostavlja original na uvid, pa ih zato možete doneti lično u našu poslovnicu i to bilo koju od njih preko 20. Takođe, imate mogućnost da ih pošaljete na našu adresu preporučenom poštanskom pošiljkom ili da angažujete kurirsku službu za ovu uslugu. Slično važi i za dostavu u suprotnom smeru, jer mi vama takođe ili dostavljamo na željenu adresu preko kurirske službe ili prevedena dokumenta preuzimate lično, dok sve ostale sadržaje koje naši prevodioci i sudski tumači prevedu sa švedskog na srpski jezik možemo da vam pošaljemo na mejl.

Vrlo je bitno da pre nego što započnete postupak prevoda dobijete validan podatak o potrebi za overom specijalnim haškim Apostille pečatom za vaša dokumenta, jer ćete tako izbeći mnogo nerviranja. Naime, za ovu vrstu overe su isključivo zaduženi nadležni sudski organi Republike Srbije, tako da ovu informaciju možete da dobijete samo u nadležannom sudu u vašem gradu. A ako saznate da se zahteva i ova overa, morate da se raspitate i kakva je njena forma za vaš dokument. Stvar je u tome da se za određena dokumenta zahteva uraditi prvo prevod, pa overu sudskog tumača i na kraju se takav dokument overava Apostille pečatom u sudu koji je nadležan. Sa druge strane, može da se traži i da prvo overite dokument haškim pečatom, a onda ga donesete nama na obradu, jer se u tom slučaju radi prevođenje ne samo dokumenta, već i Apostille pečata, pa tek onda overa.

A sa švedskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste video, odnosno auido materijala, kako dečije, zabavne, informativne i obrazovne emisije, tako i igrane filmove svih žanrova, animirane, dokumentarne i crtane filmove, ali i reklamne poruke i serije. Sem toga, na vaš zahtev vršimo i njihovo titlovanje i sinhronizaciju, te vam u optimalnom roku, na dogovoren način dostavljamo kompletno obrađene bilo koje video ili audio materijale.

Kod nas možete da dobijete i prevod web sajtova, prodavnica i online kataloga, ali i softvera (programa i aplikacija). Prevodimo i reklamne sadržaje, odnosno PR tekstove, sadržaje brošura i kataloga, te plakate, flajere, letke, vizit kartice i sve druge materijale koji su vezani za oblast marketinga.

Sve tekstualne sadržaje takođe prevodimo sa švedskog na srpski jezik, ma kako im tema bila kompleksna. Osim onih koji obrađuju bilo koju temu iz oblasti ekonomije, prava, bankarstva, politike i finansija, prevodimo i sve tekstove koji su vezani za ma koju od sledećih oblasti: sociologija, marketing, psihologija, menadžment, ekologija i zaštita životne sredine, filozofija, turizam, obrazovanje, građevinska industrija, medicina, komunikologija, informacione tehnologije, nauka, farmacija i mnoge druge grane i prirodnih i društvenih nauka.

Vršimo i usmeno prevođenje sa švedskog na srpski jezik, a naši prevodioci i sudski tumači su usmereni i na konsekutivno i na simultano. Pored toga, spadamo i u jednu od retkih institucija u zemlji koja na zatev klijenata vrši uslugu prevođenja uz pomoć šapata u ovoj kombinaciji jezika. Takođe vam nudimo i po najboljim uslovima iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. A uz ovu uslugu, vršimo i uslugu redakture svih nestručno prevedenih sadržaja, za koju su zaduženi lektori, odnosno korektori koji su isto u timu Akademije Oxford.

Prevođenje serija sa švedskog na sprski jezik

Svaki prevodilac i sudski tumači koji je član tima Akademije Oxford će na zahtev klijenata da izvrši i prevod serija sa švedskog na srpski jezik. Ali, ne samo serija, već i reklamnih poruka, te obrazovnih, informativnih, zabavnih, dečijih i svih drugih vrsta emisija, kao i dokumentarnih, igranih, crtanih i animiranih filmova.

Na vaš zahtev će naši stručnjaci da izvrše i uslugu usmenog prevoda sa švedskog na srpski jezik, a u skladu sa zahtevima događaja se određuje i da li je potrebno da se izvrši konsekutivno ili simultanom odnosno prevođenje uz pomoć šapata. Kada dobijemo od vas informacije o konceptu samog događaja, prostoru u kome će biti održan, trajanju i broju učesnika, moći ćemo da izradimo ponudu koju sigurno nećete moći da odbijete. Takođe, na vaš zahtev organizujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje po super uslovima.

Osim toga vršimo i uslugu redakture svih sadržaja koji su već prevedeni sa švedskog na naš jezik, ali koji nisu stručno prevedeni. Za ovu vrstu usluge su zaduženi stručni lektori i korektori Akademije Oxford.

Kod nas možete dobiti i prevod tekstova, ali i diplomskih i naučnih radova, odnosno seminarskih. Takođe, sa švedskog na srpski jezik prevodimo i rezulate naučnih istraživanja, patente i sva druga dokumenta iz oblasti nauke.

A pored svega što smo pomenuli, naši prevodioci i sudski tumači će obraditi i udžbenike, ali i književna dela svih žanrova, kako poeziju i prozu, tako i romane i belteristiku.

Prevodi dokumenata i dokumentacije sa švedskog jezika na srpski

Sa švedskog na srpski jezik prevodimo dokumentaciju za tender, građevinsku i tehničku, odnosno medicinsku dokumentaciju. A pod tim mislimo najpre na građevinske projekte, lekarske nalaze, deklaracije proizvoda, uputstva za lekove i karakteristike proizvoda, specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i sva druga dokumenta koja su vezana za ove oblasti.

Izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, odnosno krštenica, venčani list i umrlica, vozačka i saobraćajna dozvola, radna dozvola, uverenje o državljanstvu, dozvola za boravak, potvrda o prebivalištu su ona lična dokumenta za koja nam klijenti najčešće traže prevođenje sa švedskog na srpski jezik, mada će naši stručnjaci na zahtev da prevedu apsolutno sve vrste ličnih i poslovnih dokumenata. Prevodimo i tekovine Evropske Unije, ali i sve vrste poslovnih izveštaja, odnosno finansijske, godišnje i revizorske izveštaje, te rešenja o osnivanju pravnog lica, statut i osnivački akt preduzeća, kao i fakture, bilanse uspeha i stanja, sertifikate, punomoćja, licence i druge. Takođe, sa švedskog na srpski jezik prevodimo i sve vrste pravnih akata, odnosno različite sudske tužbe, žalbe i sudska rešenja.

Obrađujemo i ona dokumenta koja se podnose nadležnim institucijama vrlo često. A pod tim mislimo na potvrdu o slobodnom bračnom stanju, potvrdu o redovnim primanjima, uverenje o nekažnjavanju, potvrdu o stanju računa u banci, uverenje o neosuđivanosti, saglasnost za zastupanje, te potvrdu o stalnom zaposlenju, kao i sve druge vrste potvrda, izjava, uverenja i saglasnosti.

Prevđenje diplome i dodatka diplomi sa švedskog jezika na srpski

A sa švedskog na srpski jezik naši stručnjaci prevode i overavaju ne samo diplome i dodatke diplomi, več i uverenje o položenim ispitima, prepis ocena, potvrdu o redovnom školovanju, nastavne planove i programe fakulteta, ali i svedočanstva završenih razreda osnovne i srednje škole.

Naravno, prevodimo i diplomske i seminarske rdove, ma kako njihova tematika, ali i izgalanje bilo kompleksni.

Ukoliko želite da sa francuskog na srpski prevedemo i naučne radove ili patente, odnosno rezultate naučnih istraživanja, te seminarske i diplomske radove, slobodno se obratite predstavniku naše poslovnice koja vam je najbliža.

Vrlo je važno da naglasimo i to da su u pitanju zvanična dokumenta za koja je neophodno izvršiti overu pečatom sudskog tumača, što je još jedna u nizu usluga koje vam nudi Prevodilački centar Akademije Oxford i to na preko 20 lokacija u zemlji, to jest u svim većim, ali i u mnogim manjim gradovima. Ovo treba da imate na umu jer ste u obavezi da nam dostavite i originale na uvid, a ako ih ne donesete lično, možete da ih pošaljete preporučeno preko “Pošte Srbije” ili da ih pošaljete preko bilo koje kurirske službe na adresu one naše poslovnice koja vam je najbliža.

Inače, sve druge sadržaje, odnosno one za koje se ne vrši overa nam dostavljate na mejl, a i mi vama na isti način po završetku njihove obrade. Inače, prevedena i pečatom sudskog tumača overena dokumenta možete da preuzmete lično ili da vam ih pošaljemo na adresu koju navedete. U tom slučaju se ova usluga naplaćuje prema važećem cenovniku službe koja vam donosi pošiljku, a prema njihovom važečem cenovniku.

Prevođenje PR tekstova sa švedskog jezika na srpski

Kako je PR tekst sam po sebi vrlo kompleksan za prevod, to smo u prilici da vam ponudimo ne samo prevođenje PR tekstova sa švedskog na srpski jezik, već i svih drugih sadržaja koji se odnose na oblast marketinga. A pored ostalih, sa švedskog na srpski jezik prevodimo i sadržaje kataloga, odnosno brošura, flajere, letke, vizit kartice, plakate i druge.

Baš zato što svaki reklamni materijal sadrži određenu poruku, koja u mnogim slučajevima i nije baš tako lako uočljiva, prevodilac i sudski tumač koji su angažovani na njenoj obradi, posebnu pažnju obraćaju upravo na to, ali i na prilagođavanje te poruke duhu ciljanog, a u ovom slučaju švedskog jezika. Možete biti sigurni da će oni na najprimereniji način obraditi i vaše materijale i omogućiti da reklamna poruka koja se u njima nalazi pronađe put do potencijalnih kupaca, odnosno korisnika usluga.

Takođe, sa švedskog na srpski jezik prevodimo i web sajtove, softverske igrice i aplikacije, ali i sadržaje web kataloga i prodavnica. Kako naši prevodioci i sudski tumači tokom prevođenja ove vrste materijala posebnu pažnju obraćaju na SEO pravila (Search Engine Optimisation), koja sa puno znanja i veština implementiraju u prevod sajtova i ostalih internet sadržaja, to možete biti potpuno sigurni da će se ova usluga, u optimalnom roku itekako pozitivno odraziti i na vaše poslovanje u celini.

Prevod sa švedskog na druge jezike


Prevodilac za švedski jezik

Prevodilac za švedski jezik

Ukoliko Vam je isključivo potrebna usluga prevođenja, na našoj Akademiji Vam je dostupan i prevodilac za švedski jezik

Vidi više o prevodiocu za švedski jezik >>>

Kurs švedskog jezika

Škola švedskog jezika

S druge strane, ukoliko želite da naučite švedski jezik, dovoljno je da se prijavite za kurs švedskog jezika koji je dostupan na našoj Akademiji. Kursevi su namenjeni svim uzrastima i može se pohađati grupno, individualno i online.

Vidi više o kursu švedskog jezika >>>


Sudski tumač za švedski jezik - Akademija Oxford
Sudski tumač za švedski jezik
Prevodilac za švedski jezik

Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na švedski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu na engleski jezik i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje