Prevođenje sa švedskog na hrvatski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na hrvatski jezik

Za online prevod sa švedskog na hrvatski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


U slučaju kada su klijentima potrebni direktni prevodi sa švedskog jezika na hrvatski tu je Prevodilački centar Akademije Oxford, odnosno prevodioci i sudski tumači koji čine deo njegovog tima i koji su specijalizovani i za ovu uslugu, kako u pisanom obliku, tako i za usmeno prevođenje u pomenutoj kombinaciji jezika.

Naši stručnjaci mogu da obrade bilo koju vrstu sadržaja, a što podrazumeva na prvom mestu sve vrste tekstualnih materijala, odnosno novinske članke, književna dela i časopise, ali isto tako i udžbenike. A oni, takođe klijentima omogućuju i direktan prevod sa švedskog jezika na hrvatski za sve one materijale koji su vezani bilo za oblast marketinga, bilo za oblast interneta, ali isto tako obrađuju i video i audio sadržaje svih vrsta (serije, emisije, reklamne poruke, filmovi i ostalo). Onda kada to odgovara klijentima, možemo da im ponudimo i titlovanje, kao i sinhronizovanje obrađenih materijala, tako da će praktično odmah svaki film ili seriju, te bilo koju drugu vrstu audio i video sadržaja moći da prikazuju gde god su planirali i to odmah po završetku njihove obrade od strane naših stručnjaka.

Prevodilac i sudski tumač klijentima omogućuju i usmeno prevođenje sa švedskog jezika na hrvatski, to jest kako uslugu konsekutivnog, tako i simultanog prevoda, ali isto tako i specijalnu vrstu koja je poznata kao prevođenje uz pomoć šapata. Nudimo im, po potrebi i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to po povoljnim uslovima.



Prevod sa švedskog na hrvatski
Prevod sa hrvatskog na švedski

A pored svega što smo ovom prilikom naveli, na zahtev klijenata možemo da uradimo i direktan prevod sa švedskog jezika na hrvatski kako za ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama (saglasnosti, uverenja, potvrde i izjave svih vrsta), tako i za lična, odnosno dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, prava, nauke ili sudstva. Isto tako, naši stručnjaci obrađuju i sve tipove dokumentacija, a što se odnosi prvenstveno na medicinsku, tendersku i građevinsku, ali su spremni da na vaš zahtev urade prevod sa švedskog jezika na hrvatski i za tehničku, kao i za poslovnu dokumentaciju, te da u optimalnom roku urade kompletnu obradu svih dokumenata koja ulaze u njihov sastav. A kada kažemo kompletnu obradu, to uključuje na prvom mestu prevođenje u ovoj kombinaciji jezika za konkretna dokumenta, a zatim i njegovo overavanje koje u ovom slučaju vrši sudski tumač.

Jedino onda kada se za konkretna dokumenta zahteva stavljanje pečata koji je poznat kao haški ili Apostille ovo se ne smatra dovoljnim načinom obrade, pa je iz tog razloga i vrlo bitno da klijent pokuša da dobije ove podatke u nadležnim institucijama, uzevši u obzir da stavljanje Apostille pečata ni u kom slučaju ne spada u nadležnost naših stručnjaka. Kada klijenti budu saznali da li je ovaj pečat obavezan i za dokumenta za koja su im potrebne prevodi sa švedskog jezika na hrvatski, treba da pitaju isto tako i da li se on stavlja pre ili posle obrade tog dokumenta od strane stručnjaka Prevodilačkog centra Akademije Oxford kako bi mu bilo mnogo jasnije gde je neophodno prvo da odnese taj dokument na obradu i uopšteno, kojim tokom treba ona da ide.

Sve sadržaje na prevod možete da nam dostavite na nekoliko načina, ali se oni razlikuju u odnosu na to koja vrsta materijala je u pitanju, budući da je neophodno da za prevod dokumenata dostavite i originale na uvid, što nije slučaj i za ostale materijale, koje možete i da pošaljete i da dobijete prevedene preko mejla. A uz mogućnost dostavljanja dokumenata preporučenom poštanskom pošiljkom, odnosno lično, možete i da ih pošaljete preko kurirske službe. Pošto naši stručnjaci budu završili njihovu obradu, imate mogućnost da odaberete da li želite da vam budu dostavljena na određenu adresu ili da ih lično preuzmete u našoj poslovnici koja se nalazi u vašem gradu, to jest upravo u onoj koja vam je fizički najbliža. Imajte na umu da se dostavljanje na adresu naplaćuje prema važećem cenovniku kurirske službe, a da plaćanje morate da izvršite u trenutku kada budete preuzimali prevedena i overena dokumenta.



Da bi prevodioci i sudski tumači mogli da izađu u susret klijentima kojima su potrebni hitni prevodi sa švedskog jezika na hrvatski za dokumenta, klijenti su dužni da prvo izvrše njihovo dostavljanje na naš mejl, a da posle toga pošalju, odnosno donesu i originalna dokumenta na uvid i to na najbrži od svih načina koje smo prethodno opisali.

Prevodi kataloga usluga i proizvoda sa švedskog na hrvatski jezik

Prevodilački centar Akademije Oxford u skladu sa potrebama zainteresovanih klijenata vrši i prevođenje kataloga sa švedskog jezika na hrvatski, bez obzira da li su u pitanju usluge ili proizvodi koji se na taj način reklamiraju. Naši stručnjaci će da prevedu i sve ostale tipove reklamnih materijala, a što se odnosi na različite vrste brošura, odnosno reklamne flajere i letke, ali i na PR tekstove, vizit kartice, plakate i druge slične materijale.

Oni, takođe u pomenutoj kombinaciji jezika obrađuju i sve vrste kako književnih dela, tako i udžbenika, a prevode i popularne, odnosno stručne i ilustrovane časopise, kao i članke iz novina.

Posebnu uslugu predstavlja redaktura, koju pružaju lektor i korektor i koja se odnosi na onaj sadržaj za koji je neko već uradio prevod sa švedskog jezika na hrvatski, ali to nije učinio profesionalno, jer nije poštovao ni duh hrvatskog jezika ni pravila prevodilačke struke. U tim situacijama će lektori i korektori da isprave sve postojeće greške i omoguće klijentima da dobiju kvalitetno obrađene materijale.

Sudski tumači i prevodioci mogu da vam pruže po potrebi i usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika. A kada budemo dobili sve potrebne informacije o događaju za koji zahtevate usmeno prevođenje sa švedskog jezika na hrvatski, bićemo u mogućnosti i da pripremimo najbolju moguću ponudu, budući da naši stručnjaci mogu da izvrše kako konsekutivno, tako i prevođenje pomoću šapata, odnosno simultani prevod u ovoj kombinaciji jezika. Isto tako vam omogućavamo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, ako se baš taj tip usluge primenjuje za vaš događaj.

Prevod zabavnih i obrazovnih emisija sa švedskog na hrvatski jezik

Uz prevođenje zabavnih i obrazovnih emisija sa švedskog jezika na hrvatski, prevodioci i sudski tumači u svakoj od brojnih poslovnica Akademije Oxford u celoj Srbiji mogu da obrade i mnoge druge ne samo video, nego i audio sadržaje. Tako će oni prevesti i informativne emisije, ali i one koje su namenjene mališanima, odnosno na zahtev klijenata izvršiti direktan prevod sa švedskog jezika na hrvatski i za serije, ali i filmove bilo koje vrste ili žanra, kao i za reklamne poruke. A tom prilikom možemo da im ponudimo i titlovanje prevedenih sadržaja, odnosno njihovo sinhronizovanje.

Na zahtev klijenata u ovoj kombinaciji jezika prevodimo i sve internet materijale, a što se primarno odnosi na prevođenje sa švedskog jezika na hrvatski za web sajtove, gde će prevodilac i sudski tumač tokom njihove obrade da primene i optimizovanje prevoda za web pregledačw. Oni po potrebi obrađuju i softvere (programi i aplikacije), ali i web kataloge, odnosno prodavnice i mnoge druge sadržaje koji nismo ovom prilikom pomenuli, a koji su vezani za oblast interneta.

Osim toga, klijentima koje zanimaju prevodi sa švedskog jezika na hrvatski za tekstove možemo da ponudimo njihovu brzu i kvalitetnu obradu i to po posebno povoljnim cenama. Stvar je u tome da su sudski tumači i prevodioci koji su zaposleni u Akademiji Oxford usmereni na obradu bilo kog tekstualnog sadržaja, a što podrazumeva prevođenje kako stručnih, isto tako i popularnih tekstova. Marketing, filozofija, ekologija i zaštita životne sredine, menadžment, farmacija, sociologija, građevinska industrija, ekonomija, bankarstvo, medicina, obrazovanje, komunikologija, ekologija i zaštita životne sredine, psihologija, informacione tehnologije su tek neke od oblasti koje mogu da obrađuju tekstovi za koje klijenti zahtevaju prevođenje sa švedskog jezika na hrvatski. Dovoljno je da nam ove sadržaje pošaljete preko mejla, kako bismo u velikoj meri pojednostavili čitav proces njihovog obrađivanja, a nakon što prevodioci i sudski tumači budu završili sa njihovim prevođenjem, očekuje se isto dostavljanje na mejl, pod uslovom da vam tako najviše odgovara.

Prevođenje tekovina Evropske Unije sa švedskog na hrvatski jezik

Ne samo da klijente u Prevodilačkom centru Akademije Oxford očekuju prevodi tekovina Evropske Unije sa švedskog jezika na hrvatski, nego i njihova overa pečatom zvaničnog lica koje je ovlašćeno od strane validnih državnih institucija za ovaj postupak, to jest sudskog tumača. Time svi naši klijenti dobijaju tekovine Evropske Unije koje su prevedene u navedenoj jezičkoj kombinaciji koje mogu da budu primenjivane u svakoj situaciji ako se bude javila potreba za tim, jer ima upravo im zakonsku važnost pruža pečat sudskog tumača.

Naši stručnjaci mogu takođe da prevedu i mnoga druga pravna akta (punomoćje za zastupanje, sertifikati, sudske presude, ugovori, sudska rešenja, tužbe i žalbe, licence i ostala), kao i sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama (bilo koja vrsta saglasnosti, uverenja, izjava i potvrda). Svim klijentima, naravno nudimo i direktan prevod sa švedskog jezika na hrvatski kako za ličnu kartu, tako i za krštenicu i pasoš, a prevodimo i uverenje o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, te izvode iz matičnih knjiga i to bilo venčanih, bilo umrlih i sve tipove dozvola (dozvola za boravak, radna dozvola, vozačka i saobraćajna).

Omogućujemo im i da po posebno povoljnim cenama i u vrlo kratkim rokovima dobiju i izrađen prevod sa švedskog jezika na hrvatski za diplome i dodatke diplomi, odnosno za svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i za uverenja o položenim ispitima, te za potvrde o redovnom školovanju, a prevodilac i sudski tumač po potrebi mogu da obrade i nastavne planove i programe fakulteta, kao i naučne patente, zatim rezultate naučnih istraživanja, odnosno seminarske i diplomske radove i sva druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja, kao i ona koja su prvenstveno fokusirana na segment nauke. Sve tipove dokumentacija, počev od tehničke, preko tenderske i građevinske, pa do poslovne i medicinske, takođe možemo da obradimo kompletno u ovoj kombinaciji jezika. Osim što će sudski tumač i prevodilac da izvrše direktno prevođenje sa švedskog jezika na hrvatski za građevinske projekte, poslovne izveštaje i lekarske nalaze, oni će takođe kada je to potrebno klijentima da prevedu i različite tipove poslovnih izveštaja, odnosno osnivačke akte preduzeća, zatim specifikacije farmaceutskih proizvoda, ali i uputstva za rukovanje, odnosno prevode i deklaracije proizvoda, te laboratorijske analize tehničkih uzoraka, kao i svu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, statute preduzeća i sva ostala nepomenuta dokumenta koja čine navedene vrste dokumentacija.

Ovde je vrlo bitno da naglasimo i to da su klijenti dužni da dostave originalna dokumenta na uvid, kako bi sudski tumač mogao da uradi svoj deo posla u skladu sa pravilima, ali se od klijenata očekuje i da poseduju sve informacije koje se odnose na overu Apostille pečatom za konkretna dokumenta za koja su im neophodni prevodi sa švedskog jezika na hrvatski.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje