Prevodi sa švedskog na bugarski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na bugarski jezik

Za online prevod sa švedskog na bugarski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Prevodioci i sudski tumači Akademije Oxford mogu, ako je to potrebno klijentima da urade i direktan prevod sa švedskog jezika na bugarski i to bez obzira da li je u pitanju prevod pisanih sadržaja ili usluge usmenog prevoda u ovoj kombinaciji jezika.

Trebalo bi da pomenemo i to da usmeni prevod podrazumeva primenu kako konsekutivnog i simultanog prevoda, koji se ujedno i najčešće koriste za različite tipove događaja, tako i uslugu prevođenja uz pomoć šapata u navedenoj kombinaciji. Posebno naglašavamo da je ova vrsta prevoda vrlo specifična i da se primenjuje na tačno određeni tip događaja, a da je u našoj zemlji procentualno vrlo mali broj stručnjaka koji su za nju specijalizovani. Prevodilac i sudski tumač koji mogu da izvrše usmeni prevod sa švedskog jezika na bugarski će da prilagode njegovu vrstu konkretnom događaju, a možemo da im ponudimo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje i to najnovije generacije, a po cenama koje važe za izuzetno pristupačne.

Takođe prevodimo i sve vrste video i audio materijala (serije, reklamne poruke, filmovi, emisije i ostalo), te vršimo i njihova sinhronizovanje i titlovanje u skladu sa potrebama i zahtevima naših klijenata.Prevod sa švedskog na bugarski
Prevod sa bugarskog na švedski

Sudski tumači i prevodioci obrađuju i sve vrste kako tekstualnih sadržaja, kao i udžbenike, odnosno književna dela, ali i materijale iz oblasti marketinga (flajeri, plakati, brošure, PR tekstovi, katalozi, vizit karte i drugo). Na zahtev prevodimo i materijale vezane za oblast interneta, a što podrazumeva najpre prevod sa švedskog jezika na bugarski za web sajtove, ali i online prodavnice, softvere, web kataloge i druge slične sadržaje. Ako je potrebno, izvršićemo i prevod sa švedskog na bugarski jezik i za novinske članke, kao za i različite tipove časopisa.

A klijentima možemo da ponudimo i kompletnu obradu svih vrsta dokumenata, što se odnosi na njihov prevod sa švedskog jezika na bugarski, a zatim i na overu koju vrše ovlašćeni sudski tumači, inače takođe članovi našeg tima. Time naši klijenti dobijaju dokumenta koja mogu da koriste kada im je to potrebno, jer se jedino dokumenta koja su na taj način obrađena mogu smatrati zakonski validnim, a to znači da mogu da budu predati svakoj državnoj instituciji kada je potrebno.

Osim pasoša, vozačke dozvole i uverenja o državljanstvu, prevodimo i potvrdu o prebivalištu, ličnu kartu i dozvolu za boravak, kao i sva ostala lična dokumenta. Sudski tumač i prevodilac obrađuju i sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim službama, što uključuje prevod sa švedskog jezika na bugarski za sve vrste kako izjava i uverenja, tako isto i potvrda i saglasnosti (uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o visini primanja i o slobodnom bračnom stanju, saglasnost za zastupanje, potvrda o stalnom zaposlenju i o stanju računa u banci i ostala slična dokumenta).Naravno obrađujemo i različite tipove dokumentacija, to jest prevodimo i overavamo sva dokumenta koja ulaze u sastav sa jedne strane medicinske, poslovne i tehničke, a sa druge građevinske i tenderske dokumentacije. Pored toga radimo prevod u ovoj jezičkoj kombinaciji i za sva dokumenta koja su povezana sa oblašću kako obrazovanja i nauke, tako isto i prava i sudstva.

Samim tim što će prvo biti izvršeno njihovo prevođenje sa švedskog jezika na bugarski, zatim i overa pečatom zvanično ovlašćenog sudskog tumača, daje im se pravni značaj. Inače, ovaj postupak je jasno definisan zakonom i podrazumeva da su klijenti dužni na uvid da dostave originalna dokumenta kako bi bio izvršen postupak njihove overe i to bez ikakvih poteškoća, uzevši u obzir da sudski tumač mora da ih upored sa prevodima, kako bi bio siguran da među njima nema razlike. A ako prilikom upoređivanja primeti da postoji razlika između originalnih i prevedenih sadržaja, naložiće da se izvrši usluga koju pružaju isto naši stručnjaci, odnosno profesionalni korektor i lektor tima Akademije Oxford. Kada oni budu završili lekturu i korekturu, te ispravili sve što je potrebno, pristupiće se nesmetanom procesu overe konkretnog dokumenta.

Zainteresovanim klijentima se preporučuje i da pre nego što određena dokumenta dostave nama na obradu izvrše sve potrebne provere u nadležnim institucijama, a koje se odnose na stavljanje Apostille, odnosno takozvanog haškog pečata na konkretna dokumenta, što mogu saznati u okviru osnovnih sudova Republike Srbije, to jest specijalnih službi koje su u okviru njih zadužene za ovaj tip overe. Očekuje se da saznaju da li je ovaj pečat obavezan za konkretna dokumenta i da li se stavlja tek kada prevodilac i sudski tumač završe njegovu obradu ili se prvo stavlja on, pa se taj dokument donosi našim stručnjacima na prevod sa švedskog jezika na bugarski i overu pečatom sudskog tumača, jer od svih ovih podataka i zavisi gde se najpre nosi određeni dokument.

A uz mogućnost ličnog dostavljanja dokumenta na prevod, klijenti mogu i da ih pošalju preporučeno preko “Pošte Srbije” ili kurirske službe. A sve ostale materijale koji ne zahtevaju overu imaju mogućnost i da pošalju, ali i da dobiju preko mejla. Prevedena i overena dokumenta klijentima isporučujemo i na adresu ako to žele, a ovu uslugu plaćaju prema cenovniku kurirske službe, kada budu izvršili preuzimanje pošiljke. Postoji mogućnost i da lično preuzmu obrađena dokumenta i to u jednoj od naših poslovnica.

Ako je reč o hitnom prevodu bilo kog dokumenta, klijentima je dozvoljeno da prvo izvrše njihovo slanje na mejl, a da zatim u najkraćem roku pošalju ili donesu dokumenta na jedan od pomenutih načina, kako bi maksimalno bila ispoštovana procedura.

Prevodi punomoćja za zastupanje sa švedskog na bugarski jezik

Prevođenje punomoćja za zastupanje sa švedskog jezika na bugarski koje klintima nude prevodilac i sudski tumač u svakoj poslovnici Akademije Oxford uključuje i njihovu overu. Da naglasimo i to da u ovom slučaju overu treba da izvrše ovlašćeni sudski tumači, ali i da postoji još jedna vrsta overe koja podrazumeva stavljanje Apostille pečata i za koju naši stručnjaci nisu nadležni. Samo zato važi i preporuka za sve klijente da potraže podatke o ovom tipu overe za konkretna dokumenta, jer se ona ne mora izvršiti za sva dokumenta, nego samo za ona koja određuje zakon.

A sem punomoćja za zastupanje, naši stručnjaci obrađuju i sva ostala pravna akta, počev od različitih tipova ugovora, preko odluka i rešenja, odnosno presuda i žalbi, pa do sertifikata i tekovina Evropske Unije. Oni, takođe klijentima nude i direktan prevod sa švedskog jezika na bugarski za dokumenta koja se predaju nadležnim službama (uverenja, saglasnosti, potvrde i izjave različitih vrsta), ali i za sva ona dokumenta koja su vezana za nauku i obrazovanje (svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, prepisi ocena, uverenja o položenim ispitima, diploma i dodatak diplomi, potvrde o redovnom školovanju, nastavni planovi i programi fakulteta, naučni radovi, rezultati naučnih istraživanja, diplomski radovi i ostalo).

Naravno, naši stručnjaci mogu da urade i kompletnu obradu ličnih dokumenata (potvrda o prebivalištu, saobraćajna dozvola, lična karta, krštenica, venčani list, izvod iz matične knjige umrlih, uverenje o državljanstvu, pasoš, dozvola za boravak i druga), ali i za sva ona dokumenta koja čine najpre građevinsku ili medicinsku, odnosno poslovnu, dokumentaciju za tendere, ali i sva ona koja ulaze u sastav tehničke dokumentacije.

Prevod softverskih aplikacija sa švedskog jezika na bugarski

Prevodi softverskih kako aplikacija, tako i programa sa švedskog na bugarski jezik, podrazumevaju visokokvalitetnu obradu od strane naših stručnjaka i to u optimalnom roku, a sasvim smo sigurni i po povoljnim cenama. Prevodilac i sudski tumač obrađuju i mnoge druge sadržaje koji su vezani za oblast interneta, a što prvenstveno podrazumeva obradu sajtova, odnosno online kataloga, prodavnica i ostalih sličnih sadržaja.

Naši stručnjaci, naravno mogu po potrebi da izvrše i usmeno prevođenje sa švedskog na bugarski jezik. A zainteresovani klijenti moraju da znaju da prevodilac i sudski tumač mogu da primene i simultani i konsekutivni prevod u navedenoj kombinaciji jezika, ali isto tako i prevođenje uz pomoć šapata. Budući da se svaka od navedenih usluga primenjuje za različite vrste događaja, to znači da moramo dobiti sve potrebne informacije o konkretnom događaju, kako bismo pripremili najbolju ponudu. Mi, isto tako onim klijentima za čiji događaj je potrebno da bude primenjeno baš simultano prevođenje sa švedskog na bugarski jezik omogućujemo i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

U našem timu su i mnogi drugi stručnjaci, a na prvom mestu lektor i korektor, koji mogu da klijentima ponude i redakturu za sve sadržaje koji su loše prevedeni u ovoj kombinaciji jezika.

A pored svega pomenutog, prevodimo i tekstualne materijale u ovoj kombinaciji jezika i to kako popularne, tako i stručne. Sudski tumač i prevodilac mogu da urade prevod sa švedskog na bugarski jezik kako za tekstove iz oblasti nauke, obrazovanja i medicine, te farmacije, marketinga i komunikologije, tako i za one koji su vezani za oblast finansija i ekonomije, ali i ekologije i zaštite životne sredine, odnosno politike, bankarstva i prava, kao i menadžmenta i informacionih tehnologija, te građevinske industrije i još mnogo drugih oblasti.

Prevođenje stručnih časopisa sa švedskog jezika na bugarski

Sadržinu stručnih časopisa, ali i članke iz novina takođe mogu u pomenutoj jezičkoj kombinaciji da obrade prevodioci i sudski tumači.

Oni će, kada postoji potreba za tim da urade i prevod sa švedskog na bugarski jezik za sve vrste knjiga, odnosno i za udžbenike i za književna dela, ali i za sadržaje koji su vezani za oblast marketinga. Tako će, na primer da prevedu vizit kartice, kataloge i reklamni flajeri i brošure, odnosno PR tekstove, reklamne letke i plakate, ali i sve ostale slične materijale.

Omogućujemo im i direktno prevođenje sa švedskog na bugarski jezik za filmska ostvarenja bilo kog žanra, ali isto tako i za reklamne poruke, odnosno emisije informativnog ili zabavnog karaktera, serije i druge audio i video materijale. A budući da naš tim čine i profesionalci koji su specijalizovani za sinhronizovanje i titlovanje, to znači da klijenti mogu da dobiju kompletno obrađene sve pomenute tipove sadržaja, te da ih vrlo brzo prikazuju gde god žele.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje