Prevod sa švedskog na bosanski jezik

Besplatni online prevod sa švedskog na bosanski jezik

Za online prevod sa švedskog na bosanski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Budući da Prevodilački centar Akademije Oxford u svom timu ima stručnjake specijalizovane kako za bosanski, tako isto i za švedski jezik, to smo u prilici da svim zainteresovanim klijentima ponudimo i direktno prevođenje sa švedskog jezika na bosanski i to i u pisanom, ali i u usmenom obliku.

Ova usluga se odnosi na obradu bilo koje vrste sadržaja, kako različitih vrsta dokumenata, tako i tekstova različite tematike, ali i web sajtova i ostalih internet materijala. A prevodilac i sudski tumač mogu da urade prevod sa švedskog jezika na bosanski i za materijale koji su namenjeni reklamiranju usluga, proizvoda ili poslovanja konkretne kompanije, te isto tako mogu da prevedu i časopise, odnosno udžbenike, novinske članke i književna dela, kao i mnoge druge sadržaje.

Možemo da vam ponudimo i usmeno prevođenje u ovoj kombinaciji jezika, kao i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje kada je to potrebno. A posebno navodimo da sudski tumači i prevodioci mogu da izvrše i konsekutivni i simultani, kao i prevod uz pomoć šapata sa švedskog jezika na bosanski. Kako je svaka pomenuta vrsta usmenog prevoda namenjena konkretnom tipu događaja, to je i neizostavno važno da nas na vreme informišete o detaljima događaja za koji zahtevate ovu uslugu, kako bismo mogli da maksimalno korektno i profesionalno prilagodimo ponudu.Prevod sa švedskog na bosanski
Prevod sa bosanskog na švedski

Takođe vršimo i redakturu sadržaja za koje je neko uradio prevod u navedenoj kombinaciji jezika, ali nije ispoštovao određena pravila prevodilačke struke, te se radi o nekvalitetnim prevodima, pa je potrebno da naši lektori i korektori izvrše sve neophodne izmene.

Kompletnu obradu filmova svih žanrova i vrsta, ali i reklamnih poruka, odnosno serija i emisija, takođe mogu da dobiju svi zainteresovani klijenti u našem poslovnicama. A pod tim se podrazumeva najpre njihovo prevođenje sa švedskog jezika na bosanski, a zatim i usluga koja se odnosi na sinhronizovanje ili titlovanje prevedenih audio i video materijala. Pored svega što smo pomenuli, prevodilac i sudski tumač su specijalizovani i za kompletnu obradu bilo kog tipa dokumenata, te klijentima uz njihovu prevod u ovoj kombinaciji jezika nudimo i njihovu overu i to u skladu sa pravilima. Ovu vrstu overe vrše ovlašćeni sudski tumači koji svojim pečatom na prevodu potvrđuju da je njegova sadržina u potpunosti ista kao i u originalnom dokumentu, pa se samo zato od klijenata kojima su potrebni prevodi sa švedskog jezika na bosanski za bilo koji dokument najpre zahteva da prilože i originale na uvid, budući da on pre overe mora fizički da uporedi originalan dokumenta sa prevodom, kako bi se uverio da ne postoje odstupanja, jer se overava isključivo dokument koji je u potpunosti isti kao i originalan.

Podrazumeva se da ako sudski tumač tom prilikom ustanovi određena odstupanja, on klijentu predlaže redakturu, koju dobija isto u našim poslovnicama, a posle čega se vrši overa u skladu sa pravilima.Da bi klijenti maksimalno uštedeli svoje vreme, neophodno je i da pre nego što nama dostave konkretan dokument na prevod izvrše sve potrebne provere koje su vezane za overu Apostille pečatom za taj dokument. Sve podatke o overi haškim pečatom, što je inače drugi naziv za njega, mogu da dobiju u nadležnim institucijama, to jest u službama koje funkcionišu u okviru osnovnog suda u njihovom gradu. A tom prilikom je vrlo važno ne samo da saznaju da li je ovo vrsta overe obavezujuća i za dokumenta za koja su im potrebni prevodi sa švedskog jezika na bosanski, nego i da saznaju da li se haški pečat stavlja na početku ili na kraju obrade, jer od toga jedino i zavisi gde se prvo nosi taj dokument.

Osim mogućnosti da dokumenta na prevod klijenti donesu lično u jednu od mnogobrojnih poslovnica Prevodilačkog centra Akademije Oxford, na raspolaganju im je imogućnosti slanja preko kurirske službe, odnosno “Pošte Srbije”, ali uvek preporučenom pošiljkom. Inače, sve ostale sadržaje koje smo pomenuli, a koji ne podrazumevaju overu sudskog tumača, klijenti mogu i da pošalju na obradu i da ih prime po završetku prevođenja elektronskim putem, odnosno skenirane na mejl. A prevedena i overena dokumenta mogu da dobiju slanjem kurirskom službom na određenu adresu ili da ih preuzmu lično u našoj poslovnici koja im je najbliža. Ako se budu odlučili za prvu varijantu, to jest dostavljanje prevoda na adresu, tu uslugu će platiti kada budu preuzimali pošiljku i to po ceni koja je navedena u cenovniku konkretne kurirske službe.

Samo onda kada su im prevodi sa švedskog jezika na bosanski za ma koji dokumenti potrebni vrlo brzo, oni imaju dozvolu prvo da izvrše njihovo slanje na mejl, a da zatim dostave i na najbrži od svih navedenih načina originale na uvid.

Prevodilac i sudski tumač, između ostalog obrađuju sva ona dokumenta koja čine ličnu, medicinsku i poslovnu dokumentaciju, kao i ona koja ulaze u sastav dokumentacije za tendere, odnosno tehničke i građevinske. Oni, takođe obrađuju i sve vrste izjava i potvrda, to jest uverenja i saglasnosti, to jest sva dokumenta koja se predaju nadležnim službama kada postoji potreba za tim. Sva dokumenta koja se smatraju pravnim aktima, poput različitih vrsta ugovora, sudskih rešenja i odluka, odnosno žalbi, presuda i tužbi, kao i punomoćje za zastupanje, ali i sve tipove sertifikata, tekovine Evropske Unije i svih tipova licenci, takođe obrađuju sudski tumači i prevodioci u navedenoj jezičkoj kombinaciji.

A uz sve to, oni mogu da urade i prevod sa švedskog jezika na bosanski i za diplome i dodatke diplomi, odnosno za rezultate naučnih istraživanja, kao i za uverenja o položenim ispitima, ali i za sva ostala dokumenta koja su na bilo koji način vezana za oblast obrazovanja ili nauke.

Prevodi reklamnih flajera i letaka sa švedskog na bosanski jezik

Na zahtev klijenata ćemo da uradimo i direktan prevod reklamnih flajera, odnosno letaka sa švedskog jezika na bosanski. Podrazumeva se da će sudski tumači i prevodioci u ovoj kombinaciji jezika da obrade i ostale reklamne sadržaje, poput na primer brošura i kataloga, te reklamnih plakata, PR tekstova, vizit kartica i drugih.

Oni mogu na vaš zahtev da ponude i uslugu koja se odnosi na usmeno prevođenje sa švedskog jezika na bosanski, te da u skladu sa zahtevima događaja za koji vam je potrebna ova usluga primene kako simultano, tako i prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod. Naglašavamo i to da klijentima omogućujemo, po vrlo povoljnim cenama i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje, a da bi smo adekvatno odgovorili na događaj, odnosno odabrali pravu vrstu usmenog prevoda neophodno je da nam na vreme dostave sve podatke o njemu.

U prilici smo i da svim zainteresovanim klijentima ponudimo uslugu redakture, a koja se primenjuje na sve one sadržaje za koje je neko pre nas uradio prevod sa švedskog jezika na bosanski, ali nije vodio računa o njegovom kvalitetu, pa postoje mnogobrojne greške koje treba ispraviti.

A pored svih pomenutih sadržaja, sudski tumač i prevodilac mogu na vaš zahtev da obrade u ovoj kombinaciji jezika i tekstualne sadržaje i to kako popularne, tako i stručne. Njihova tema može da se odnosi kako na oblast turizma, ekonomije, prava i politike, tako i na oblast ekologije i zaštite životne sredine, komunikologije, marketinga i menadžmenta, ali i psihologije, sociologije i bankarstva i svih ostalih naučnih disciplina.

Prevodi romana i beletristike sa švedskog jezika na bosanski

Ako vam je potrebno prevođenje romana ili, pak beletristike sa švedskog na bosanski jezik, dovoljno je da kontaktirate našu najbližu poslovnicu i sa osobljem se dogovorite oko detalja. Naši prevodioci i sudski tumači obrađuju i prozna, ali i dela poezije, odnosno bilo koju drugu vrstu književnih dela, kao i udžbenike.

A možemo da vam ponudimo u navedenoj kombinaciji jezika i obradu svih internet materijala, što se najpre odnosi na prevođenje sa švedskog na bosanski jezik za online prodavnice i kataloge, odnosno web sajtove, te za bilo koju vrstu kako programa, tako i aplikacija. Naglašavamo i da će prevodilac i sudski tumač u toku obrade ovih sadržaja da izvrše i njihovo optimizovanje za internet pregledače.

Uz prevod sa švedskog na bosanski jezik za video i audio sadržaje (reklamne poruke, emisije, serije, filmovi i ostalo), klijentima možemo da ponudimo i uslugu njihovog sinhronizovanja, a ako im to iz bilo kog razloga ne odgovara, naši stručnjaci će izvršiti i titlovanje prevedenih sadržaja.

Prevođenje diplome i dodatka diplomi sa švedskog na bosanski jezik

U sklopu usluge koje podrazumeva prevod diplome i dodatka diplomi sa švedskog jezika na bosanski, Prevodilački centar Akademije Oxford klijentima nudi i overu tako prevedenih dokumenata.

Uz to, prevodilac i sudski tumač obrađuju i svedočanstva o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavne planove i programe fakulteta, kao i prepise ocena i potvrde o redovnom školovanju, ali i uverenje o položenim ispitima i mnoga druga dokumenta koja su vezana za oblast obrazovanja. Ako je potrebno, možemo da obradimo i seminarske, kao i diplomske radove, a na zahtev klijenata prevodimo i naučne radove, odnosno patente, kao i rezultate naučnih istraživanja i ostala slična dokumenta koja su vezana za oblast nauke.

Po potrebi, klijentima nudimo i prevod sa švedskog jezika na bosanski za bilo koji lični dokument (potvrda o prebivalištu, venčani list, krštenica, umrlica, lična karta, uverenje o državljanstvu, radna dozvola, pasoš, saobraćajna i vozačka dozvola, dozvola za boravak i ostale), ali i za poslovnu, odnosno medicinsku i tehničku, kao i za građevinsku i tendersku dokumentaciju, to jest za sva ona dokumenta koja ulaze u njihov sastav.

Pravna akta, poput tekovina Evropske Unije, ugovora i sertifikata, te punomoćja za zastupanje i licenci, odnosno sudskih žalbi, rešenja i odluka, kao i tužbi i presuda, takođe će prevodioci i sudski tumači najpre da prevedu u pomenutoj kombinaciji jezika, a zatim i da overe pečatom ovlašćenog sudskog tumača.

Različite tipove najpre izjava i uverenja, ali i saglasnosti, odnosno potvrde svih vrsta, takođe možemo da prevedemo sa švedskog jezika na bosanski.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na engleski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje