Prevod sa kineskog na engleski jezik

Besplatni online prevod sa kineskog na engleski jezik

Za online prevod sa kineskog na engleski jezik ne garantujemo kvalitet. Prevod na ovaj način ne može biti 100% tačan. Najbolje je da se obratite našem najbližem centru za tačan prevod.

2000 karaktera ostalo.


Uz brojne usluge koje pružaju prevodioci i sudski tumači u našem timu svakako moramo da pomenemo i prevođenje sa kineskog jezika na engleski.

Klijente kod nas očekuje obrada bilo kog tipa sadržaja, ali i brojne usluge koje se mogu smatrati dodatnim, a što se na prvom mestu odnosi na overavanje prevedenih dokumenata. Zatim u sklopu usluge koja podrazumeva obradu serija, emisija i filmova, odnosno reklamnih poruka, klijente očekuje i njihovo sinhronizovanje, kao i usluga titlovanja obrađenih sadržaja.

Pored toga prevodimo i tekstualne materijale različite namene, ali i novinske članke, odnosno književna dela, te udžbenike. A prevodilac i sudski tumač mogu da izvrše i profesionalno prevođenje sa kineskog jezika na engleski za internet sadržaje (online katalozi, sajtovi, softverske aplikacije i programi, web prodavnice i druge).Prevođenje sa kineskog na engleski
Prevođenje sa engleskog na kineski

Uslugu korekture i lekture koja je namenjena svim sadržajima za koje klijenti već poseduju prevod sa kineskog jezika na engleski će izvršiti stručni lektoi i korektori koji su takođe u našem timu, te ih ispraviti uz maksimalno poštovanje pravila prevođenja.

Na zahtev klijenata možemo da izvršimo i kompletno obrađivanje svih tipova dokumenata, odnosno medicinske, poslovne i tenderske, kao i tehničke i građevinske, ali i lične dokumentacije. A pod tim se misli najpre na njihov prevod sa kineskog na engleski jezik, a zatim i overu i to pečatom zvaničnog lica, to jest sudskog tumača. Tako klijenti u optimalnom roku dobijaju, jednostavnije rečeno dokument koji mogu da prilože u svakoj situaciji kada se to od njih zahteva, a stvari je u tome da pečat sudskog tumača na prevedenom dokumentu potvrđuje da je njegova sadržina potpuno ista kao u originalnom, tako da može da se koristi u praksi.

Prilikom slanja materijala za koja su potrebni prevodi sa kineskog jezika na engleski, je važno i slanje originala na uvid, jer sudski tumač im obavezu da izvrši njihovo upoređivanje sa prevodima, pošto mora da se uveri lično da su u pitanju istovetni sadržaji. Za većinu dokumenata ovaj način prevođenja, odnosno overavanja sasvim je dovoljan da bi ona mogla biti smatrana pravno validnim, međutim u praksi postoje i dokumenta za koja se mora izvršiti i posebna vrsta overe. A to znači da oni zahtevaju stavljanje Apostille pečata, koga znamo još i pod nazivom haški pečat, koga klijenti mogu da dobiju samo u službama koje su za njega ovlašćene, a koje se nalaze u osnovnim sudovima u našoj zemlji. Samim tim što sudski tumač i prevodilac ne stavljaju ovu vrstu pečata, to znači da ste dužni da samostalno dobijete sve informacije u vezi sa njom. Osim pitanja koje se odnosi na potrebu za stavljanjem haškog pečata na dokumenta za koja zahtevate prevođenje sa kineskog na engleski, morate da pitate i kada se on stavlja, jer se na određena dokumenta Apostille pečat stavlja pre nego što naši stručnjaci započnu njegovu obradu, a nekad tek kada oni završe. Kada klijent dobije sve potrebne informacije on će u velikoj meri uštedeti svoje vreme, ali i trud jer se tačno znati na koje mesto prvo nosi konkretan dokument.Prevodioci i sudski tumači osim pomenutih dokumentacija, odnosno dokumenata koja ih čine, mogu da obrade i sva pravna akta, poput različitih vrsta sertifikata, presuda o razvodu braka, te punomoćja za zastupanje i svih vrsta ugovora, odnosno licenci, ali i tekovina Evropske Unije i mnoga druga akta koja se vezuju za oblasti sudstva i prava. I ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama u različitim situacijama, to jest sve tipove izjava, potvrda, uverenja i saglasnosti obrađujemo u ovoj jezički kombinaciji, odnosno vršimo njihovo prevođenje sa kineskog jezika na engleski, a zatim i overavanje.

A uz sve što smo naveli, prevodioci i sudski tumači su spremni da izvrše i obradu svedočanstava o završenim razredima osnovnih i srednjih škola, nastavnih planova i programa fakulteta, kao i uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, ali i diploma i dodataka diplomi, odnosno potvrda o redovnom školovanju, kao i onih dokumenata koja se tiču oblasti nauke, poput rezultata naučnih istraživanja, odnosno naučnih kako patenata, tako i radova. Ako tako zahtevaju naši klijenti, možemo da izvršimo i prevođenje sa kineskog na engleski jezik za diplomske, ali i seminarske radove.

Klijenti kojima su potrebni prevodi u pomenutoj jezičkoj kombinaciji za bilo koji dokument mogu da izvrše dostavu materijala lično u jednu od naših poslovnica ili, pak da ih pošalju preko kurirske službe, odnosno preporučeno putem “Pošte Srbije”. A svi oni koji zahtevaju prevođenje sa kineskog na engleski jezik za sadržaje koji ne zahtevaju overu, imaju mogućnosti slanja preko mejla. Napominjemo i to da je slanje dokumenata na mejl dozvoljeno samo kada su klijentima njihovi prevodi potrebni u jako kratkom roku, jer je to i najbolji način da sudski tumači i prevodioci izvrše ovu uslugu u hitnom roku, a podrazumeva se da se i u ovakvoj situaciji orginalni dostavljaju na uvid, te da se od klijenta zahteva u tom slučaju maksimalno poštovanje roka koji je naveden za izradu prevoda.

Prevedeni sadržaj klijenti dobijaju na mejl, a naravno ukoliko se ne vrši overa da imaju mogućnost da im prevedeni materijali budu poslati na kućnu adresu, odnosno da ih lično preuzimu u našoj najbližoj poslovnicu. Kod slanja prevedenih i overenih dokumenata, odnosno svih drugih vrsta sadržaja na kućnu adresu, klijenti moraju da budu informisani da je to dodatna usluga, kao i da se naplaćivanje vrši direktno od njih u trenutku preuzimanja, a cena zavisi isključivo od kurirske službe koja je vrši.

Prevod lične karte sa kineskog na engleski jezik

Uz prevođenje lične karte sa kineskog jezika na engleski, klijentima omogućujemo njeno overavanje koje će da izvrše ovlašćena lica, odnosno sudski tumači. A to znači da vam omogućujemo da na jednom mestu dobijete, po povoljnoj ceni kompletno obradu ne samo lične karte, već i mnogih drugih ličnih dokumenata.

Prevodioci i sudski tumači koji su članovi tima Akademije Oxford obrađuju i dokumenta vezana za oblast poslovanja, odnosno ona koja su vezana za oblast obrazovanja i nauke, pa osim bilansa uspeha i stanja, faktura i poslovnih izveštaja, odnosno odluka, prevode i osnivački akt preduzeća, diplome i dodatke diplomi, odnosno rezultate naučnih istraživanja, prepise ocena, te uverenja o položenim ispitima, ali i svedočanstva završenih razreda osnovnih i srednjih škola i druga slična dokumenta. Kada je to potrebno klijentima možemo da izvršimo i prevod sa kineskog jezika na engleski za sve vrste pravnih akata, odnosno tekovina Evropske Unije, punomoćja za zastupanje, različitih vrsta ugovora, sertifikata i licenci i mnogih drugih sudskih i pravnih akata. Takođe spremni smo da izvršimo i prevođenje sa kineskog jezika na engleski za sva ona dokumenta koja se predaju nadležnim institucijama kada se to zahteva od klijenata, a što podrazumeva obradu svih vrsta saglasnosti, potvrda, uverenja i izjava (potvrda o slobodnom bračnom stanju, uverenje o nekažnjavanju i neosuđivanosti, potvrda o stanju računa u banci i o stalnom zaposlenju, saglasnost za zastupanjei druge).

Prevođenje serija sa kineskog jezika na engleski

Sve vrste serija takođe možemo da prevedemo sa kineskog na engleski jezik, a spremni smo da izvršimo i njihovu sinhronizaciju, kao i titlovanje ako to zahtevaju klijenti. Ova usluga podrazumeva obradu svih vrsta video i audio materijala, te osim serija, obrađujemo i filmove različitih vrsta, odnosno žanrova, ali i reklamne poruke i emisije.

Usmeno prevođenje sa kineskog na engleski jezik takođe spada u usluge koje mogu da izvrše prevodioci i sudski tumači u našem timu. U skladu sa vašim, odnosno zahtevima događaja koji se organizuje možemo da primenimo konsekutivno ili šapatno, odnosno simultano prevođenje u ovoj kombinaciji jezika. A na osnovu podataka koje nam dostavite pripremićemo ponudu u kojoj može da se nađe i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje.

Usluge lekture i korekture koje se odnose na sve sadržaje za koje eventualno posedujete prevod sa kineskog na engleski jezik, ali iz bilo kog razloga njime niste zadovoljni, će izvršiti profesionalni lektori i korektori u našem timu.

Prevođenje sa kineskog na engleski jezik se odnosi i na obradu tekstualnih sadržaja, kako onih koji su stručni, tako i onih koji su namenjeni plasiranju za širu javnost, bez obzira koja je njihova tema, te koliko su kompleksni i dugački.

Prevodilac i sudski tumač će na najbolji mogući način izvršiti prevod sa kineskog na engleski jezik za tekstove koji su vezani za oblasti psihologije i sociologije, odnosno građevinske industrije, komunikologije, farmacije, managementa, turizma i ekologije i zaštite životne sredine, ali i onih koji su vezani za medicinu, pravo i mnoge druge grane, kako prirodnih tako isto i društvenih nauka.

Prevodi udžbenika sa kineskog na engleski jezik

Ma kako da je udžbenik kompleksan za koji vam je potreban prevod sa kineskog jezika na engleski, naši sudski tumači i prevodioci će izvršiti njegovu obradu u najkraćem mogućem roku. A možemo da vam ponudimo i prevođenje u pomenutoj kombinaciji za romane i knjige proze, odnosno poezije, ali i beletristiku, te sve vrste časopisa, kao i za članke iz novina.

Stručnjaci koji su članovi našeg tima su naročito usmereni na prevođenje sa kineskog jezika na engleski za sve vrste internet sadržaja, te će u najkraćem mogućem roku izvršiti prevod ne samo za web sajtove i softvere, već i za online kataloge i prodavnice, ali i mnoge druge sadržaje. Napominjemo i to da će posebnu pažnju obratiti na pravila SEO (Search Engine Optimisation) te adekvatno optimizovati prevedene sadržaje za internet pretragu.

Reklamne flajere, ali i PR tekstove i kataloge, odnosno vizit kartice, brošure i plakate, te sve ostale sadržaje koji su namenjeni reklamiranju određene kompanije, odnosno proizvoda ili usluge, isto možemo da obradimo u pomenutoj jezičkoj kombinaciji. A podrazumeva se da će prevodilac i sudski tumač u toku obrade ovakvih sadržaja voditi računa i o pravilima marketinga, odnosno prevođenja marketinških materijala, te će određenu poruku iz originala maksimalno prilagoditi duhu ciljanog jezika i tako omogućiti svim potencijalnim klijentima koji se služe engleskim jezikom da se upoznaju sa onim što je predmet reklamiranja bilo kog materijala.


Zatražite Ponudu

Zatraži ponudu za prevođenje sa/na kineski jezik
NEWSLETTER
 
ISKUSTVA KORISNIKA
Jelena iz Niša:

Mogu da pohvalim sve zaposlene u Akademiji Oxford u Nišu jer su stvarno profesionalni i prenose znanje na odličan način

Milica iz Beograda:

Zahvaljujuću akademiji Oxford ja se zaposlila, hvala svima, super ste

Zoran iz Jagodine:

U potrazi za usavršavanjem uplaćivao sam dosta kurseva kod raznih škola ali jednostavno se Oxford izdvaja od svih ostalih, tu nema dileme

Dragana iz Zaječara:

Trebao mi je prevod na Francuski hitno, našla na netu Oxford pozvala ih i u roku od nekoliko sati dobila prevod na email, stvarno su super

Petar iz Paraćina:

Završio kurs za automehaničara, zaposlio se, ja ljudi ne znam šta bi radio sada da ne postojite, Hvala Vam

Natasa iz Kraljeva:

Najbolji knjigovodstveni program! Sa lakoćom sam savladala tromesečni kurs knjigovodstva. Sve pohvale!

Dragan iz Čačka:

Retko gde može da se nađe prava profesionalnost u našoj zemlji i naravno usluga, sve pohvale od mene

Mica iz Smedereva:

Moja ćerka je završila vanredno medicinsku srednju školu preko akademije Oxford, Mogu samo da Vam poželim sve najbolje i Hvala Vam Puno

Aranđelovac - Elena:

mislim da je odlicno što na jednom mestu mogu da nađem usluge prevođenja za razlicite jezike, i da ne moram da šetam od prevodioca do prevodioca.

Babušnica - Snežana:

oduvek sam želela da profesionalno kuvam i to sam uspela zahvaljujući ljudima u Akademiji Oxford!

Bač – Serena:

Akademija Oxford je nešto najbolje u Srbiji. Hvala Vam

Bačka Palanka – Darko:

Završio sam obuku za viljuškaristu, momci hvala vam

Bačka Topola - Velimir:

nažalost, sa završenim fakultetom nisam uspeo da nađem posao. Prijavio sam se za stručno osposobljavanje zavarivača i u firmi gde sam obavljao praksu sam počeo da radim.

Boljevac – Đurđija:

Završila sam bugarski i nemačkog jezika B2 u vašoj školi stranih jezika. Samo da kažem PA VI STE GENIJALCI

Bosilegrad – Slaviša:

Opredelio sam se za online varijantu Web Dizajn u školi računara, Odlična stvar, hvala Oxford

Brus - Slađana:

Na kursu sam engleskog jezika od početka u Oxfordu, sada sam na B2 nivou i planiram da završim sve do kraja jer sam izuzetno zadovoljna predavačem i nastavom.

Bujanovac - Ivana:

odradila sam prekvalifikaciju preko Oxforda i sad sam u potrazi za boljim radnim mestom.

Čajetina - Đorđe:

uslužni, brzi i ljubazni, od mene samo reči hvale!

Ćićevac - Jelena:

oduševila sam se kad sam saznala da mogu da učim norveški od kuće, uz pomoc škole stranih jezika i online predavanje. Definitivno možete savladati sve kao i u grupnoj nastavi. Svima koji nemaju previše slobodnog vremena preporučujem ovakav način učenja.

Čoka - Eva:

živim u Sloveniji i bio mi je potreban sertifikat o poznavanju srpskog jezika za upis na fakultet u Srbiji. Oduševljena sam u koliko kratkom roku su mi sve završili!

Ćuprija – Žarko:

Završio sam tečaj nemačkog jezika A1, upisao sam A2 jer ste super i samo tako nastavite

Dimitrovgrad - Marina:

išla sam na pripremnu nastavu iz francuskog, i dobila Delf diplomu. Zadovoljna sam predavačem.

Doljevac – Danica:

Online nastava je extra, sve od kuce, a naucila sam super Španski jezik

Donji Milanovac:

Zvonimir – mogu samo da kažem da su profesionalci!

Gadžin Han:

Za mene ste uvek bili i ostacete profesionalci

Golubovac:

Moje dete uči francuski online kurs, imate profesorku pravog profesionalca, svaka vam cast

Gornji Milanovac - Goran:

nemački učimo supruga, deca i ja, i svi smo prezadovoljni, prvenstveno cenom, a onda i nastavom.

Grocka:

Beograd ili Smederevo, sve mi je blizu i dostupno, jer vas ima svuda, svaka vam čast

Kanjiža:

preko Vaše Akademije smo angažovali prevodioca za naše venčanje, od srca vam hvala

Kikinda – Emilijan:

Završio sam A1 Online tečajeve mađarskog jezika, savršenstvo

Knić – Marinko:

Obuka za kuvara u restoranu po Vašoj preporuci, sve sam naučio jer vi I vaši saradnici ste broj jedan, definitivno najbolji

Knjaževac – Milica:

Pohađam tečajeve za kozmetičara i po završetku prakse ostajem u salonu da radim.Hvala Akademiji Oxford.

Koceljeva – Milenko:

Otvorio sam radnju posle obuke i polaganje kod Vas za Krojača. Vaša škola za krojače je najbolja, ljudi samo napred

Kosjerić – Davor:

Obuke mozete odraditi kod ovih profesionalaca, vozim bager i primam platu na vreme, morao sam da promenim svoje zanimanje, jer mi je sigurna plata vaznija od vece plate koje nema na racunu. Akademija Oxford mi je izasla u susret i pomogla oko obuke. Ljudi hvala vam

Kovačica – Ljilja:

Bila na obuci, Radim u obućarskoj radnji sa diplomom obućara Akademije Oxford, hvala Vam

Kragujevac - Marko:

da bih zadržao posao, morao sam da posedujem ECDL sertifikat, a to sam uspeo da pronađem u školi računara - Oxford baš u mom gradu.

Krupanj - Nenad:

merci Akademija , ubrzani kurs francuskog jezika je savršen

Kruševac – Zoran:

Sreća je naša što ste otvorili Agenciju u našem gradu. Najbrže i najkvalitetnije u celoj okolini radite prevode dokumenata

Kučevo – Bojan:

Obuku za Varioca sam odradio i polagao sam ispred stučne komisije u Akademiji Oxford, samo reci hvale imam

Kula – Stana:

Mađarski jezik mi je potreban bio zbog supruga i njegove rodbine, naučila sam uz pomoć vas, hvala

Lebane - Bojana:

Sa kursem masaže kod Vas, otvorila sam svoj salon

Bački Petrovac – Svetlana

Norveški online , ako vam ikad zatreba, samo se javite školin stranih jezika, sve imaju, hvalaaa

Batočina - Nenad:

završio sam kurs za masera, preveo diplomu i sada čekam početak sezone za posao na kruzeru!

Bečej – Margita:

ja položila na Goethe-u , hvalaaaa, kisss

Bela Palanka – Sofija:

U vašoj školi stranih jezika završila sam mađarski i kurs poslovnog sekretara, počela da radim i idemo dalje, Oxford, najbolji ste

Beočin – Danilo:

Zavrsio sam kurs engleskog A1, upisao sam A2 nivo i super mi ide, extra ste

Bogatić - Vladimir:

učio sam švedski jezik, sada sam u Švedskoj i odlično se snalazim u komunikaciji.

Bojnik – Mirko:

Prevod dokumentacije kod vas je posao bez muke, hvala

Šabac - Iva:

Pohađala u školi stranih jezika engleski I prezadovoljna sam sa kvalitetom nastave koji sam dobila u Akademiji Oxford...

Savski Venac - Tijana:

Uz Vašu i pomoć vaših saradnika uspešno završen tečajeve za masažu....najbolji ste!

Sečanj - Jovana:

Sve pohvale za Akademiju Oxford i veoma brzo prevođenje dokumenata...najpovoljniji ste u gradu!

Senta - Lazar:

Sa završenim stručnim osposobljavanjem za kuvara ja danas radim u jednom restorani i prezadovoljan sam, hvala Oxfordu

Sjenica - Bojana:

Završila sam Školu za kozmetičara uz pomoć Akademije Oxford i njenih saradnika i kod istih dobila posao, hvala vam, sjajni ste!

Smederevo - Nataša:

završila sam kurs za kozmetičara, sada imam svoj salon I mogu samo da pohvalim Oxfrod.

Smederevska Palanka - Anđela:

završila sam u školi računara Web dizajn, to me je oduvek interesovalo, I drago mi je da sam saznala za Oxford.

Sombor - Stefan:

završio sam kurs za računare, mogu samo da pohvalim osoblje I profesora!

Ljig - Damjan:

Na Vašoj Akademiji uspešno sam savladao slovenčki jezik. Hvala Vam, najbolji ste.

Ljubovija - Vera:

Radim u apoteci i za taj posao bilo mi je neophodno poznavanje rada na računaru, na Vašoj Akademiji sam završila vise kurseva i sada je sve mnogo lakše.Hvala svima na Akademiji.

Loznica - Tanja:

Završila sam školu nege i lepote. Otišla u Austriju i tamo započela svoj posao. Za to je zaslužna Akademija Oxford.

Lučani - Bojan:

Sa vašom diplomom konačno imam zvanje. Sve pohvale Akademiji Oxford!

Majdanpek - Denis:

Bila sam u raznim školama računara, ali nigde nije povoljn o kao u vašoj školi racunara koja mi je pomogla da dobijem bolje radno mesto.Hvala Vam!

Mali Iđoš - Milena:

Bio mi je potreban prevod na Slovenački jezik, vrlo brzo i originalno ste mi to završili. Puno Vam hvala.

Mali Zvornik – Zvezdan:

ima vas svuda i lako sam vas nasao, hvala vam, sada radim samostalno

Malo Crnište – Gordana:

Zahvaljujući Akademiji Oxford uspešno sam završila tečaj obuku za muškog frizera, sada sa ćerkom otvaram miško-ženski frizerski salon.

Medveđa - Olivera:

Nisam verovala u nastavu preko skypa ali vi ste me razuverili, sada sam oduševljena. Kvalitetno, efikasno i organizovano. Hvala vam

Merošina – Selma:

učila sam online engleski i naucila sam perfektno, hvala, hvala

Mionica – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Niš - Nemanja:

Svima kome je potreban prevod od strane ovlašćenog sudskog tumača, preporučujem Akademiju Oxford! Oduševili su me sa brzinom i efikasnošću! Hvala Vam!

Nova Crnja - Marko:

Zahvaljujem se prijatnom osoblju iz Akademije Oxford za veoma brzo sprovedenu obuku i polaganje za rukovaoca gradjevinskim mašinama. Sa Vašom Diplomom, ja danas imam posao!

Nova Varoš - Tatjana:

Bila sam na kursu manikir u Akademiji Oxford i već kupila svu potrebnu opremu za otvaranje salona! Hvala Vam puno i preporučujem svima ljubazno osoblje Akademije Oxford!

Novi Bečej - Tanja:

Uz pomoć Akademije Oxford završila sam obuku za slepo kucanje i dobila posao zapisničara.Najveće hvala

Novi Knjaževac - Marija:

Zahvaljuem se Akademiji Oxford za uspešno spremanje nemačkog jezika i polaganje na Goethe institutu. Ljudi hvala vam!

Novi Sad - Ivan:

Uspešno sam završio i naučio nemački jezik uz pomoć Vas! Hvala Vam Akademijo!

Odžaci - Dejan:

Bila sam kod Vas na raznim obukama i polaganje za vulkanizera! Sada imam svoju radionicu, hvala vam!

Gorica iz Kruševca:

Ja sam završila obuku za Kozmetičara i zaposlila se, pozdravila bih sve u Kruševcu koji rade u Akademiji Oxford

Luka iz Ćuprije:

Najveće hvala Akademiji na spremanju za Goethe polaganje.

Dejan iz Kragujevca:

Oduševljen sam načinom na koji se Akademija Oxford odnosi prema nama, sa puno uvažavanja i predanosti da nam prenesu znanje ili izvrše uslugu

Ceca iz Novog Sada:

Zahvaljujem se divnom timu Oxford Akademije. Za najkraće moguće vreme, završila sam stručno osposobljavanje - negovateljica teško obolele dece i zaposlila se.

Ada – Miloš:

Završio sam za barmena, zaposlio se u hotelu i uživam u životu. Hvala Vam

Apatin - Milena:

završila sam kurs za kozmetičara, i ostala da radim u salonu. Hvala što postojite!

Opovo - Nevena:

Po veoma povoljnoj ceni i veoma kvalitetnoj nastavi ja sada završavam kurs engleskog jezika! Najbolji ste!

Osečina - Jovan:

Završio sam obuku za fotografa i ubrzo nakon toga se zaposlio uz pomoć Vaše diplome! Super ste, sve pohvale!

Padina – Marina:

Završila sam školu za krojača, radim kod kuće , imam svoje mušterije i konačno sam zadovoljna.Hvala najbolji ste!

Paraćin – Gordana:

Hvala profesoru i Akademiji što su mi pružili priliku da usavršim svoje znanje i položim ECDL ispite.

Pećinci - Milanka:

Uz pomoć ljubaznog osoblja Akademije Oxford, završila sam obuku za konfekcionara i odmah dobila posao! Hvala vam puno!

Pelagičevo - Marinko:

Uz pomoć individualnih časova u Akademiji Oxford, uspešno sam završio početni nivo grčkog jezika...sve pohvale!

Petrovac na Mlavi – Bojan:

Završio sam kod vas kurs norveškog jezika,otišao u Norvešku i zaposlio se.Zadovoljstvo je bilo družiti se sa Vama.

Plandište - Katarina:

Kod vas su kursevi užitak. U Akademiji Oxford sam po veoma povoljnoj ceni uspešno zaršila online tečaj holandskog jezika! Preporučujem svima jer su zaista najbolji!

Požarevac - Sanja:

Sve iskrene pohvale za Akademiju Oxford i uspešno završen daktilografski kurs u Školi daktilografije!

Požega - Dragan:

Radim u agenciji za registraciju vozila, do sada sam na prevode čekao po nekoliko dana, sada je sa Vama sve brze i jeftinije. Hvala što postojite.

Preševo - Zorana:

Pohađala sam u mnogim školama stranih jezika i nigde nisam naišla na takvu profesionalnos kao kod Vas. Knačno sam zadovoljna svojim znanjem jer sam ga potvrila tako što sam položila nemački jezik na Goeteovom institutu.

Prijepolje - Miroslav:

Zahvaljujući spremanju kod Vas savladao sam garmatiku Engleskog jezika i konačno popravio ocenu. Hvala Vam na tome.

Rača - Ružica:

Neverovatno je još postoji neko ko sa puno razumevanja i požrtvovanosti radi i prenosi svoje znanje drugima.Sve pohvale za predavače na Akademiji Oxford.

Rakovica - Bogdan:

Zahvalan sam Akademiji Oxford jer sa obukom koju sam prošao i znanjem koje sam stekao sada otvaram svoju automehaničarsku radionicu.

Ražanj - Nebojša:

Uz pomoć dobrih profesora Akademije Oxford, završio sam programski jezik JAVA! Sve pohvale za Vas!

Rožaje - Natalija:

Želim da pohvalim Akademiju Oxford za uspešno sproveden kurs za daktilografa. Sjajni ste, hvala vam!

Ruma - Žarko:

Sa Vašom diplomom da sam stručno osposobljen za varioca ja sam dobio i posao! Hvala vam , Vi ste najbolja Škola za zavarivče i varioce, najbolji ste!

Sopot - Dijana:

idem na časove italijanskog, super je što mogu da prilagodim termine sebi I svojim obavezama.

Srbobran - Nevena:

završila sam kurseve arapskog jezika, sve pohvale!

Sremska Mitrovica – Andjelija:

Naš sindikat, PSS, ima poslovno tehničku saradnju sa Vama, ništa bolje i lepše i plus su nam cene još i sa popustom>

Sremski Karlovci – Darko:

Samo da kažem HVALAA

Žabari – Ceca:

Imam vas sertifikat i moj salon

Žagubica – Nenad:

Profesionalni, tačni, ljubazni, to je retkost za kod nas

Žitište – Jelena:

Radim nadogrdnju noktiju, imam vaš sertifikat i hvala vam na svemu

Žitorađa - Marina:

prevodila sam dokumentaciju u Oxfordu, pored toga što su bili brzi, pomogli su mi i uputili me gde dalje da se obratim što se tiče moje papirologije.

Zrenjanin – Leonora:

Online engleskog jezika sam obavila preko vase skole, profesorka je legenda I pravi profesionalac, hvala vam

Voždovac – Milan:

hvala za prevod, profesionalci ste

Zemun – Kosta:

Sve pohvale za Vas I Vaše profesore, pohađam u vašoj školi nemački I engleski jezik i samo reči hvale imam.

Stara Pazova – Radiša:

Završio sam kod vas tečaj za Viljuškaristu, najbolji ste

Stari grad – Nevena:

Radim nadogradnju noktiju, imam puno posla I zadovoljnih klijenata. Salon sam otvorila sa Vašim sertifikatom, zajedno smo najjači

Surdulica – Peda:

uz pomoć Vas, pronašao sam posao, zahvaljujući stučnom osposobljavanju koje sam preko Vas završio

Surčin - Serena:

Prevod mi je stigao brzooo, hvalaaaa

Svrljig – Danko:

odradio sam kurseve online nemački jezik i položio na Goethe institute A2 , najbolji ste

Topola - Marko:

Vaša škola računara mi je omogucila da završim ECDL ispite, 4 modula koja je firma zatražila kao obavezu da bi dobili rešenje o radu na neodređeno, tako da, definitivno ste profesionalci

Trgovište – Saša:

Obavio sam knjigovodstvenu obuku kod vas, nisam skoro sreo ljubaznije i profesionalnije osobe, super ste

Trstenik - Anja:

Pohađam nastavu u vašoj školici u Kraljevu I jedva čekam odeljenje u Trsteniku, a kako ste pravi profesionalci, očekujem Vas uskoro

Ub - Dragana:

obavila sam obuku za daktilografa, zaposlila sam se I super mi je, ljubim vas sve

Valjevo - Ljiljana:

trebalo mi je da za kratko vreme savladam francuski jezik kako bih dobila papire za boravak, maksimalno su mi izašli u susret, hvala i osoblju i divnoj profesorki!

Varvarin - Slavko:

i za nas penzionere postoji prilika da učimo, tako da i ja sad pod stare dane učim da koristim računar, sa strpljivim predavačem u Akademiji Oxford.

Veliko Gradište – Marinko:

Obavio sam obuku za armirača, hvala i najbolji ste

Vladičin Han – Peda:

Online nemački sam odradio kod vas, sve pohvale školi stanih jezika!

Vladimirci – Lena:

Obuka za masažu je odlična, odradio sam je kod vas, samo reči hvale za profesonalizam

Vlasotince:

Sve pohvale za vas I vase profesore

Vračar – Sreten:

Prevod brzo i tacno , ljudi bravo I hvala

Vrbas – Marko:

Mađarski jezik on line , hvala I samo tako nastavite

Vrnjačka Banja:

Milena – Radim u hotelu, primi li me posle obuke kod vas za recepcionara, ljubim vas

Vršac - Natalija:

prava je retkost u današnje vreme sresti strpljivo i ljubazno osoblje na kakvo sam ja naišla u Oxfordu. Sve pohvale!

Žabalj – Zlatica:

samo napred, za dobre ljude uvek se daleko cuje